ТОП 10:

Тема 4. Філософія свідомості .Семінарське заняття 6. Філософія свідомості

(2 год)

Ключові терміни: свідомість, духовна культура, суспільна свідомість, індивідуальна свідомість, абсолюція, предметність.

План

1. Свідомість як філософська проблема. Виникнення і природа свідомості.

2. Аналіз та оцінка основних концепцій походження свідомості.

3. Структура свідомості, її основні рівні. Свідомість і самосвідомість.

4. Феномен неусвідомленого.

 

Контрольні запитання для самоперевірки

1. Які форми відображення існують на різних рівнях матерії? Що таке свідомість?

2. Чому свідомість є однією з найактуальніших філософських проблем?

3. В чому проявляється роль труда, мови, спілкування при формуванні свідомості?

4. Що таке ідеальне?

5. Що таке самосвідомість? Яке значення для самосвідомості має колективна діяльність?

 

Теми рефератів і доповідей:

1. Проблема свідомості у сучасній філософії.

2. Самосвідомість і її структура.

3. Свідомість і несвідоме.

4. Проблема свідомості в сучасній філософії постмодерну.

5. Психоаналіз і проблема людини.

6. Проблема розуму у космосі.

7. Проблема моделювання штучного інтелекту.

8. Людська свідомість, діяльність і творчість.

9. Свідомість і культура.

Рекомендована основна література:

[1, с.141-151; 4, с. 117-125; 5, с. 277-299; 6, с. 286-303; 7, с. 337-377]

Тема 5. Гносеологія. Філософська теорія пізнання.

Семінарське заняття 7. Гносеологія. Філософія пізнання

(2 год)

Ключові терміни: пізнання,об’єкт,суб’єкт пізнання, гносеологія, епістемологія, агностицизм,сенсуалізм, раціоналізм,догматизм, релятивізм, метод пізнання, методологія, методика, гіпотеза, істина.

План

1. Гносеологія як філософська теорія пізнання та коло її основних питань.

2. Суб’єкт й об’єкт пізнання.

3. Структура пізнання: чуттєве, раціональне, інтуїтивне.

4. Проблема істини і пізнанні: істина і правда.

 

Контрольні запитання для самоперевірки

1. Що вивчає гносеологія, як формулюється її основне питання?

2. Що таке пізнання? ким є характер взаємовідносин між об’єктом і суб’єктом пізнання?

3. Які основні принципи сучасної наукової гносеології?

4. На які рівні поділяється пізнання?

5. Яку роль грає у пізнанні інтуїція?

6. Що таке істина? Дайте характеристику критеріїв істини.

7. Які характерні риси наукового пізнання?

8. Які основні форми і рівні наукового пізнання і чим вони відрізняються між собою?

9. Які загальнонаукові методи застосовуються на емпіричному, емпіричному і теоретичному і на теоретичному рівнях наукового пізнання?

10. Що таке методологія наукового пізнання, її предмет та функції?

11. Які види поза наукового знання Вам відомі?

12. У чому полягає специфіка філософського пізнання?

 

Теми рефератів і доповідей:

1. Пізнання як вид духовно-практичної діяльності.

2. Пізнання як предмет філософського аналізу.

3. Гносеологія як структурний розділ філософського знання.

4. Гіпотеза, теорія і концепція як пов’язані з пізнанням форми мислення.

5. Співвідношення чуттєвого і раціонального в процесі пізнання.

6. Місце і роль інтуїції в пізнавальному процесі.

 

Рекомендована основна література:

[1, с.152-164; 4, с. 126-138; 5, с. 300-328; 6, с. 304-330; 7, с. 378-474]

Тема 6. Діалектика як універсальна методологія розвитку. Форми та методи наукового пізнання.

 

Семінарське заняття 8. Діалектика як універсальна методологія розвитку. Форми та методи наукового пізнання.

(2 год)

Ключові терміни: діалектика, метафізика, закон,категорії, міра, аналогія, ідеалізація, еклектика, категорії, протилежності, софістика.

 

План

1. Основні філософські методи. Закони та категорії діалектики.

2. Поняття розвитку. Рух та розвиток.

3. Форми та методи наукового пізнання.

4. Значення творчого пізнання для передбачення, прогнозування і оцінки явищ в управлінській діяльності.

 

Теми рефератів і доповідей:

1. Співвідношення загально-логічних і наукових методів пізнання

2. Наукове пізнання як єдність знання і людської діяльності.

3. Проблема істини в філософії і науці.

4. Практика, її сутність, різновиди і роль в пізнанні

5. Пізнання як спосіб самореалізації людини.

6. Творчість та інтуїція.

7. Пояснення і розуміння в процесі пізнання.

8. Знання і інформація.

 

Рекомендована основна література:

[1, с.164-175; 2, с. 358-365; 5, с. 394-426; 6, с. 127-133; 7, с. 149-153]

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.45.196 (0.004 с.)