ТОП 10:

Люблінська та Берестейська унії: причини укладання, суть та наслідки.Люблінська унія 1569

Сторони: Королівство Польща та ВКЛ

Причини:

*литовсько-руські магнати і шляхта прагнули отримати ті ж самі привігагії, як у поляків(вибори короля і у сейм)

*Польщу приваблювали родючі укр.землі

*зовн.небезпека з боку Москви, претензії Москви на Руські землі

Суть:

-Литовсько-руські землі зберігали свою адміністрацію, армію,фінанси,герби

-магнати входили в сейм, обирали короля, али право «вето»

-в судочинстві зберігалися литовські статуси

-територія укр.земель поділена на 6 воєводств

-запровадження кріпосного права

=офіційно ливов-руск.землі зберігали автономію

Наслідки::

введення католицтва і польської мови, злиття культур в єдину

Утворення федеративної держави-Річ Посполита

Унія посилила вплив шляхти, збільшивши її чисельність

Анархія, яка згодом активно руйнувала РП

Закріпачення,посилення соц-економ. Гніту

=Закріпачення, ополячення, окатоличення.

 

 

Берестейська унія 1596

Причини:

*занепад правосл.церкви під тиском катол-ва

*постійні козацько-селянські постанняяк наслідок реліг.,соц.,політ. невдоволення

*бажання визволитися від своїй підпорядкованості східним патріархам, які не мали достатньої влади для захисту стану православної церкви в Речі Посполитій;

*як рівноправне об'єднання церков під керівництвом Папи Римського, який після захоплення турками Константинополя залишався єдиним вищим церковним ієрархом, який мав реальну владу.

*необхідність ідеологічного обґрунтування захоплення польськими магнатами українських земель;

Суть:

-зберіг.православні обряди

-тлумачення біблії стало католицьким

-Папа Римський-голова церкви

Наслідки:

-унію сприйнялисвященники ЗХ земель,а собор правосл. Священників не визнав(усіх, хто не визнав-називали єретиками і переслідували)

-ГК церква підпорядковувалась Папі Римському

--визнання основних догматів католиц.церкви

-збереження правосл.обрядів та церковнословянська мова

 

? Українського козацтва та суспільно-політичний устрій Запорозької Січі

 

Передумови: наявність дикого поля та великого масиву вільних земель, прагнення людей шукати кращої долі.

Причини:

-зростаннявеликого феодального землеволодіння та закріпачення селянства

-посилення реліг.та нац.гніту

-загроза с боку турків та татар

З. С. було засновано у 1553р Вишневецьким, на остр. Мала Хортиця.

ознаки державності

-територія «Землі війська Запорозького», рухливі кордони

-особлива система ораганів та установ. Січова рада-адмін.та судовий орган, уряд-військова старшината військові служителі, місцева влада-полкова старшина

-символи влади(прапор,булава,печатка,бунчук)-клейноди

-неписане звичаєве право

-військо,що ділилося на 38 куренів

 

 

? Виникнення, діяльність та історичне значення братств.

Братства — національно-релігійні громадські організації українських і білоруських православних міщан у 16-18 ст.

Їх виникнення зумовлювалося прагненням міського населення, передусім середніх його верств, об'єднатися для захисту своїх соціально-економічних інтересів і боротьби проти насильного покатоличення й полонізації.

Братства, які виникали у Львові,Києві, Луцьку,Холмі,Галичі та інших містах:

-виступали ніціаторами церковних реформ, контролювалидіяльність церковних ієрархів,вивчали і поширювали духовну літературу

-засновували школи,друкарні,бібліотеки.

Значення- відіграли значну роль у суспільно-політичному та культурному житті, в боротьбі проти політики національного і релігійного утисків, яку проводили шляхетська Польща та католицька церква в Україні і в Білорусі.

? Причини та соціальна направленість козацьких повстань кінця ХУІ-першої половини ХУІІ ст.

Причини:посилення феодальної

експлуаталії,ополячення,окатоличення,посилення кріпацтва

1)Повстання під проводом Криштофа Косинського.Привід – білоцерківський староста К.Острозький захопив маєток Косинського. У відповідь козаки захопили Білу Церкву. Повстання охопило Київщину, Брацлавщину, Поділля.Поразка під Черкасами, смерть Косинського.

2)Повстання під проводом Наливайка. Похід проти турків в Молдову, Семиграддя, Угорщину. 1594- підняв повстання на Брацлавщині. Поляки оточили козаків в м. Солониці. Наливайко було поранено, а більшість козаків було вбито.Повстання зазнавали поразки через внутрішню неорганізованість і відсутність єдності.

 

? Характер, рушійні сили та основні етапи Визвольної війни сер. ХVІІ ст.

1648 – відбулось повстання, що переросло у Визвольну війну.
Характер: національно-визвольний, антифеодальний, релігійний.

Привід: особиста образа заподіяна Б.Хмельницькому польським шляхтичем Чаплинським, який зі своїми слугами зруйнував та пограбував родинний хутів Хмельницького-Суботів.
Рушійні сили:селянство, козацтво, укр.православне духовенство, дрібна шляхта, міщанство.

Причини:

-феодальна експлуатація

-ополячення

-окатоличення

Етапи війни:

1.Битва під жовтими водами

2.під корсунем

3.під пилявцями

4.під берестечком

5.під жванцем

6.під батагом

Перемога-запорожці підписали з Польщею угоду, згідно якої:1)влада гетьмана розповсюджувалась на більшу територію україни.2)козацький реєстр доходив до 20000чоловік.3)більшість поляків залишало Україну

Поразка-1)підконтрольна територія гетьмана зменшилась.2)поляки повернулись в укр-ну. 3)зменш.реєстр

 

 

? Переяславсько-Московський договір 1654 р.: його оцінка в історіографії.

Дата: березень 1654

Сторони: Московська держава та Гктьманщина

Положення:

-влада гетьмана по всій країні

-коз.реестр 20000

-гетьмана і старшину орирали козаки

-козаки самостійно збирали податки

-право на зовн.політину

-Москва повиннна була прогнати поляків з украни

Умови: гетьманщина переходить під протекцію і оборону московського царя

Козаки розглядали договір як рівноправну угоду

Москва прагнула одностороннього підпорядкування Війська Запорізького своїм інтересам

Угода була першим прецедентом юридичного відокремлення козацької автономії від Польщі

 

? Зародження української козацької держави.

-власний територіальний поділ, територія поділялась на полки та сотні

-державний апарат(основний орган влади-Війскова рада,її функції перебирає собі страршинська рада,голова держави-гетьман, місцева влада-полковій та сотенній старшинам, уплавління здійснювалось магістратами та отмаманами

-судова система

-розбудова нац.армії

-Формування держ.скарбниці

-перебудова соц-економ.сфери

-встановлення міжнародних зв’язків з Москвою,осман.вмперією,молдавією,валахією і тд

Мала напіввійськовий характер і базувалась на суперечливих засадах.

 

? Охарактеризуйте гетьманування І. Виговського.

Після смерті Богдана Хмельницького старшина обрала гетьманом України Виговського.

*уклав союз зі Швецією

*поновив союзницькі відносини з Кримським ханством

*розпочав переговори з польщею

*орієнтувався на козацьку старшину, яка прагнула зосередити у своїх руках велике землеволодіння та відновити кріпацтво

*уклав з Польщею Гадяцький доровір 1658

 

 

? Дайте характеристику періоду Руїни.

Дата: 60-80рр17ст

-розкол України та міжусобиці війни гетьманів

-воєнні дії за участі Пльщі та Росії, постійна навала турків та татар

-винищення великої кількості населення, розорення міст і сіл

Причини:

-Москва всебічно підтримувала руйнівні кроки гетьмана

-більшість гетьманів на 1план тавили особисті інтереси, а не державні

Наслідки: після зречення Дорошенка Правобережна Гетьманщина практично перестала становити цілісне й самостійне державно-політичке утворення. Менш вбивчою була доля Лівобережної Укр., котра в складі Рос.держави зберігла адміністративну автономію,базовану на козацькому устрої.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.94.202.172 (0.009 с.)