ТОП 10:

Ескізна компоновка. Розрахункова схема валаЕскізна компоновка циліндричного одноступінчастого редукто­ра

 

 

 

Рис. 4.1

δ= 0,025aw + 3 = 0,025 · 113 +3 =5,8;

приймаємо δ = 8 мм;

е =(1...1,2) = 1,2 · 8 = 9,6мм ; е = 6мм; в залежності від схеми установки підшипників і конструкції мастило утримуючого кільця; е2 = (0,5...1) = 8мм. Визна­чаємо відстань L між точками прикладення реакцій підшипників, в результаті компоно­вки одержали відстань L = 110мм.

Після визначення радіальної і колової сили та виконаної ескізної компоновки складаємо розрахункову схему для подальшого визначення реакцій в опорах, побудови епюр згинальних та крутних моментів, визначення сумарних

моментів згину і приведених моментів. Даний вал розглядаємо як балку на двох опорах.

4.4.5. Визначення розрахункових діаметрів вала

Вертикальна площина YOZ: реакції опор.

і згинальних моментів

Перевірка: ; ;

 

 

 

 

Рис. 4.2.

будуємо епюри моментів згину відносно осі Х.

Праворуч: ;

М(0,055) = 1400 · 0,055 = 77 Нм.

Ліворуч: ;

М(0,055) = 1400 · 0,055 = 77 Нм.

Горизонтальна площина ХOZ: реакції опор.

Перевірка: ; ;

 

Рис. 4.3. Компонувальна та схема, епюри крутних моментів

 

будуємо епюри моментів згину відносно осі Y.

Праворуч: ;

М(0,055) = 670 · 0,055 = 36,9 Нм.

Ліворуч: ;

М(0,055) = 390 · 0,055 = 21,45 Нм.

Будуємо епюру крутних моментів:

Нм.

Найбільш навантаженими є переріз, що проходить середину колеса, де вал ослаблений шпонковим пазом.

Визначаємо сумарний момент згину, Нм:

Нм;

Визначаємо приведений момент згину, Нм:

Нм,

де .

Визначаємо сумарні реакції, Н;

Н;

Н.

Визначаємо розрахунковий діаметр вала в небезпечному перерізі. Так як небезпечний переріз ослаблений шпонковим пазом, допустиме напруження приймаємо на 35% меншим. При­ймаємо = 49 МПа.

Тоді: мм,

Оскільки розрахунковий діаметр менший від діаметра, одержаного в орієнтовному розрахунку, остаточно приймаємо =50 мм.

Визначаємо еквівалентне напруження, МПа;

МПа,

де МПа,

МПа.

4.4.6. Перевірочний розрахунок вала на статичну міцність

Допустиме еквівалентне напруження:

МПа,

де = 1,5 при .

Згідно з умовою статичної міцності при коефіцієнті перевантаження Кп = 1,8

< МПа.

Статична міцність вала забезпечена.

Конструювання вала

З'єднання маточини колеса з валом діаметром d = 50мм здійснюєтьсяза посадкою .

В залежності від діаметра d3 =50мм установ­люємо розміри шпоночного паза для призматичної шпонки розміром b h l (14 9 45).

Установлюємо величини радіусів галтелей: r = 1,5мм при переході від діаметра d = 40 мм до діаметра d = 45 мм і r = 2,5мм - при переході від діаметра d2 =40мм до діаметра d3 = 50 мм

Шорсткість поверхонь діаметром d2 = 40мм для посадки підшипників приймаємо рівною R =0,63мкм, а для посад­ки зубчатого колеса на поверхні діаметром d = 50 мм - Ra = 2,5мкм.

Розміри фасок на віх ступенях вала приймаємо 1,5мм.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.132.33 (0.007 с.)