ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ультразвукове дослідження сонних артерійРезультати популяційних досліджень свідчать про наявність кореляції між ступенем атеросклерозу в артеріях певної локалізації та наявністю атеросклерозу в інших ділянках артеріального русла [130]. Діагностика ураження артерій у практично здорових людей базується на дослідженні периферичних судин кінцівок та сонних артерій. Оцінка ризику проводиться за результатами вимірювання товщини КІМ, виявлення атеросклеротичних бляшок та їх характеристики.

Значення КІМ залежить не лише від наявності атеросклерозу, але і від ступеня гіпертрофії/гіперплазії м’язового шару судини, який може бути пов’язаний з генетичними факторами, АГ та віковими склеротичними змінами [132]. Спостерігається прямий кореляційний зв’язок між значенням КІМ та ризиком ССЗ, пороговим вважається значення КІМ у 0,9 мм. Особи без ІХС, у яких значення КІМ перевищує порогове, мають підвищений ризик розвитку ускладнень ССЗ та інсульту. Незважаючи на те, що рівень ризику буде дещо нижчим після статистичної корекції відносно рівня традиційних ФР, при збільшенні значення КІМ ризик залишається високим [130].

При використанні КІМ для прогнозування виникнення інсульту залежність не є лінійною, зростання частоти випадків інсульту більш виражене в діапазоні низьких значень КІМ [130]. Зв’язок між значенням КІМ та ризиком розвитку ускладнень ССЗ протягом 4-7 років у пацієнтів без клінічних симптомів ССЗ також не є лінійним [131].

Бляшка характеризується як локальне утворення внутрішньої оболонки судини, товщина якого становить ≥0,5 мм або 50% КІМ, або як будь-яке потовщення КІМ, що становить 1,5 мм та більше. Характеристиками бляшок є їх кількість, розмір, нерівномірність структури та щільність при УЗД – пропускають ехо-сигнал «прозорі» або кальцифіковані. Наявність бляшок свідчить як про зростання вірогідності наявності стенозу коронарних артерій, так і про підвищений ризик порушень мозкового кровообігу. Наявність у пацієнтів «прозорої» бляшки вказує на підвищений ризик цереброваскулярних подій порівняно з пацієнтами, які мають бляшку з ознаками кальцифікації.

Визначення особливостей бляшки при проведенні УЗД сонних артерій дозволяє оцінити прогноз щодо розвитку ішемічного інсульту [131]. Пацієнти, в яких виявлено «прозору» бляшку з ознаками стенозу артерії мають значно вищий ризик розвитку цереброваскулярних подій порівняно з пацієнтами, у яких виявлено бляшки іншого типу. УЗД сонних артерій – це неінвазивний метод оцінки субклінічного атеросклерозу. Значення КІМ сонних артерій є незалежним фактором прогнозу розвитку церебральних та коронарних ускладнень ССЗ, але його діагностична цінність вища в осіб жіночої статі порівняно з чоловіками. Існуюча доказова база свідчить про те, що УЗД сонних артерій дає можливість отримання додаткової інформації – порівняно з оцінкою традиційних ФР – щодо рівня ризику, що впливає на прийняття рішення щодо призначення медикаментозної терапії з метою первинної профілактики.

Доведено, що такий показник, як жорсткість артерії, може надати додаткову інформацію для стратифікації пацієнтів високого ризику. Підвищення жорсткості артерії в більшості випадків свідчить про ураження артеріальної стінки, що було показано у пацієнтів з АГ [161,162].

 

Індекс «гомілка-плече»

Індекс «гомілка-плече» є простим у визначенні та точним тестом, який дозволяє виявити атеросклеротичні зміни судинної стінки у безсимптомних пацієнтів. Значення індексу <0,9 вказує на наявність ≥50% стенозу на ділянці між аортою та дистальними артеріями нижніх кінцівок. Завдяки своїй чутливості (79%) та специфічності значення індексу <0,90 вважається надійним маркером ураження периферичних артерій [133]. Значення індексу, яке свідчить про виражене ураження периферичних артерій, надає додаткову клінічну інформацію, тому що від 50% до 89% таких пацієнтів не мають типових симптомів проявів захворювання (переміжна кульгавість) [134]. Значення індексу «гомілка-плече» <0,9 виявляється у 12-27% осіб старше 55 років з безсимптомним перебігом захворювання. Навіть серед осіб старшого віку (71-93 роки) низький індекс свідчить про високий ризик розвитку ССЗ. Індекс «гомілка-плече» є предиктором подальшого розвитку стенокардії, ГІМ, застійної серцевої недостатності, необхідності у проведенні АКШ, розвитку інсульту або необхідності оперативного втручання на сонних артеріях [135]. Індекс «гомілка-плече» має зворотній зв’язок з ризиком розвитку ССЗ [163].

 

Офтальмоскопія

Доведено наявність зв’язку між ступенем атеросклерозу артерій сітківки та ступенем атеросклерозу коронарних артерій, рівнем ЗХС, тригліцеридів і аполіпопротеїну В [164]. Тим не менш, місце офтальмоскопії в оцінці ризику розвитку судинних захворювань поки що залишається невизначеним.

 

Найбільш важлива нова інформація

• УЗД судин є адекватним методом оцінки ризику у безсимптомних пацієнтів з помірним рівнем ризику розвитку ССЗ.

• Вимірювання індексу кальцифікації коронарних артерій є адекватним методом оцінки ризику у безсимптомних пацієнтів з помірним рівнем ризику розвитку ССЗ.

Існуючі недоліки у доказовій базі:

• Існує потреба у проведенні додаткових досліджень для визначення ролі КТ при проведенні скринінгу пацієнтів без симптомів ССЗ.

• На даний час не проведено проспективних досліджень (Рівень доказовості А) щодо визначення ефективності сканування коронарних артерій.

• Проведення МРТ з метою виявлення судинних бляшок може надати додаткову інформацію щодо рівня ризику у безсимптомних пацієнтів, але існуюча на даний час доказова база недостатня.

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.008 с.)