ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Маркери запалення: високочутливий С-реактивний білок, фібриногенРезультати великого проспективного дослідження свідчать про те, що високочутливий СРБ є ФР, який уособлює негативний ефект ряду метаболічних та деяких інших, менш інформативних факторів запалення, що беруть участь у розвитку нестабільності атеросклеротичної бляшки; вплив цього ФР на прогноз аналогічний впливу «класичних» ФР. СРБ може бути використаний для оцінки ризику в осіб, чий рівень ризику є помірним при проведенні оцінки з використанням шкали SCORE [125, 126]. Тим не менш, існує ряд обмежень для широкого використання цього біомаркера для оцінки ризику в клінічній практиці:

• Наявність факторів, що впливають на рівень показника: залежність від інших «класичних» ФР.

• Відсутність точності: обмежене «діагностичне вікно» між рівнем високочутливого СРБ та ризиком ССЗ.

• Відсутність специфічності: підвищений рівень СРБ може бути проявом інших причин захворюваності та смертності, не пов’язаних з ССЗ – наприклад, процесу запалення в організмі

• Відсутність прямої залежності між підвищенням рівня високочутливого СРБ та підвищенням ризику ССЗ.

• Відсутність заходів або препаратів, що впливають на рівень СРБ і при цьому призводять до зниження ризику ССЗ.

• Більш висока вартість визначення СРБ порівняно з визначенням «класичних» ФР – наприклад, рівня глікемії або ліпідів.

• Аналогічні положення стосуються також фібриногену [127].

 

Маркери тромбозу

Гомоцистеїн

Рівень гомоцистеїну – незалежний і точний ФР розвитку ССЗ. Ступінь впливу показника на рівень ризику невеликий, і часто його не можна визначити внаслідок впливу інших факторів – характеру харчування, метаболічних факторів (наприклад, при захворюванні нирок) та параметрів способу життя [128]. Крім того, в дослідженнях щодо використання препаратів вітамінів групи В для зниження рівня гомоцистеїну не виявлено зниження ризику ССЗ [128]. Все це з урахуванням вартості проведення тесту призводить до того, що гомоцистеїн відноситься до маркерів "другої лінії" для оцінки ризику розвитку ССЗ.

Ліпопротеїн-асоційована фосфоліпаза А2

Не так давно виявилось, що LpPLA2 є високоточним та незалежним прогностичним фактором розриву бляшки і розвитку тромботичних ускладнень. Ступінь впливу показника на рівень ризику в популяції залишається незначним; результати проведених досліджень мають ряд недоліків і надають можливість неоднозначної оцінки. Все це з урахуванням вартості проведення тесту призводить до того, що LpPLA2 також відноситься до маркерів "другої лінії" для оцінки ризику розвитку ССЗ. [129].

Найбільш важлива нова інформація

Загалом, нові біомаркери можуть надати додаткову цінну інформацію для оцінки ризику розвитку ССЗ в окремих підгрупах пацієнтів – з помірним, невизначеним або нетиповим рівнем ризику (наприклад, у пацієнтів з безсимптомним перебігом захворювання при відсутності «класичних» ФР, але при наявності менш типових порушень – метаболічних, запалення, ендокринних розладів, соціальних умов – які потенційно можуть призвести до розвитку атеросклерозу або проявів прогресування атеросклеротичного процесу.

Існуючі недоліки у доказовій базі:

Як для біомаркерів з доведеною ефективністю їх використання при проведенні оцінки ризику, так і для нових, які можуть виникнути в майбутньому, існує необхідність виділення специфічних груп – з проміжним, невизначеним або нетиповим рівнем ризику розвитку ССЗ, у яких використання цих біомаркерів буде максимально ефективним, зокрема, для раннього призначення заходів первинної профілактики.

 

Використання методик візуалізації для профілактики серцево-судинних захворювань

Основні тези

Методики візуалізації можуть бути використані для оцінки ризику ССЗ в осіб з помірним рівнем ризику.

Рекомендації щодо використання методик візуалізації

Рекомендації Клас Рівень Ступінь Рекомендації
Безсимптомним пацієнтам з помірним рівнем ризику для оцінки ризику рекомендується проводити сканування сонних артерій для визначення товщини комплексу інтима-медія (КІМ) та/або виявлення атеросклеротичних бляшок.     IIa     B     Сильний    
Безсимптомним пацієнтам з помірним рівнем ризику для оцінки ризику рекомендується проводити визначення індексу«гомілка-плече».   IIa   B   Сильний  
Безсимптомним пацієнтам з помірним рівнем ризику для оцінки ризику рекомендується проводити КТ для визначення рівня коронарного кальцію. IIa   B   Слабкий  
Безсимптомним пацієнтам з помірним рівнем ризику, в тому числі пацієнтам, які ведуть малорухомий спосіб життя та планують розпочати інтенсивні фізичні тренування, для оцінки ризику рекомендується проводити ЕКГ-пробу з дозованим фізичним навантаженням, особливо, у випадку необхідності визначення таких показників, як толерантність до фізичного навантаження.   IIb   B     Сильний    

 

Об’єктивну оцінку ступеня атеросклерозу коронарних артерій можна отримати за допомогою різних методів, таких як ЕКГ-проба з дозованим фізичним навантаженням – на велоергометрі або тредмілі, стрес-ехокардіографія або радіонуклідна сцинтіграфія. На жаль, у частини пацієнтів першим проявом ССЗ може бути раптова серцева смерть. Виявлення безсимптомних хворих є важливою умовою ефективності програм профілактики.

При визначеному рівні ФР ступінь атеросклерозу може бути різним. Така варіабельність проявів захворювання, очевидно, пов’язана з генетичною схильністю, комбінацією різних ФР та взаємодією між генотипом та факторами навколишнього середовища. Визначення доклінічних проявів захворювання може надати додаткову інформацію щодо рівня ризику. Рекомендується розглянути можливість та доцільність – з урахуванням співвідношення «вартість/ефект» – проведення у безсимптомних пацієнтів неінвазивних методів дослідження, які дають можливість прямої або непрямої оцінки ступеня атеросклерозу та моніторингу його проявів – УЗД сонних артерій, емісійної КТ, мультидетекторної КТ, визначення індексу «гомілка-плече» та МРТ.

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.24.113.182 (0.008 с.)