ТОП 10:

Розробка проекту «Одноальтернативні розгалуження»Завдання. Створити проект "Світлофор". В даному проекті в основній формі повинна виводитися панель з трьома лампочками. Зліва від панелі з лампочками повинна знаходиться група, яка складається з трьох перемикачів. На кожному з них повинно бути позначено колір лампочки, який вмикає користувач. Після вибору одного з перемикачів на панелі включається лампочка з вибраним кольором і поруч з’являється малюнок, а дві інші лампочки повинні гаснути.

 

Під час роботи на комп’ютері дотримуйтесь правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

Хід роботи

1. Встановити текст заголовка формиСвітлофор.

2. Розмістіть на формі елементи управління та задайте їм властивості так, щоб це відповідало зображенню на малюнку, що нижче.

3. На панель потрібно вивести три об’єкта типа shape, які в подальшому будуть представляти лампочки світлофора. Об’єкт shape знаходиться в Additional палітри компонентів. Щоб залити внутрішню область об’єкта, необхідно використати властивість Brush. Ця властивість має: Color — визначає колір заливки. Для властивості shape кожного з цих об’єктів встановити значення stcircle, межі кожного об’єкту намалювати чорним кольором властивість Pen.Color. Для кожного з об’єктів shape потрібно надати колір такий, як і панелі властивість Brush.color. При включенні наступної лампочки потрібно двом іншим повертати колір clsilver. Таким чином на панелі світлофора завжди горітиме тільки одна лампочка. Для кожної лампочки встановити свої малюнки.

Фрагмент програми для кнопки Включити лампочку.

Begin

Image1.Visible:= False;

Image2.Visible:= False;

Image3.Visible:= False; // невидимий малюнок 1, 2, 3

If RadioButton1.Checked then // вибір першої лампочки

Begin

Shape1.Brush.Color:=ClRed ; // зміна кольору круга 1 на червоний

Image1.Visible:= True; // видимий малюнок 1

Image2.Visible:= False;

Image3.Visible:= False; // невидимий малюнок 2, 3

Shape2.Brush.Color:=ClSilver ; // зміна кольору кругів 2, 3 на сірий

Shape3.Brush.Color:=ClSilver ; End; End;


ПРАКТИЧНА РОБОТА3.

Розробка проекту з використанням циклів. Сума ряду чисел.

Завдання.Створити програму, яка знаходить суму всіх натуральних чисел від m до п.

Під час роботи на комп’ютері дотримуйтесь правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

Хід роботи

1. Розмістити на формі візуальні компоненти. Встановити значення властивостей компонентів : колір, шрифт, заголовки.

2. Створити процедуру обробки події OnClickдля кнопки «Обчислити», в яку занести зчитування даних з полів Editlта Edit2,обчислення суми та виведення в мітку Labelїї значення. Ввести необхідну послідовність команд у тіло процедури.

 

 

Фрагмент програми

Var

m, n, s:integer;

Begin

m:= StrToInt(Form1.Edit1.Text);

n:= StrToInt(Form1.Edit2.Text);

s:=0;

While m<=n do

Begin

s:=s+m;

m:=m+1;

End;

Form1.Label4.Caption:=' Cyмa чисел: '+IntToStr(s);

End;

3. Додати до форми кнопку «Закрити» для закриття програми.

4. Зберегти проект на диск (File/ Save projectAs...)

5. Запустити проект та перевірити правильність його виконання (Run/ Runабо F9).Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.238.190.122 (0.003 с.)