ТОП 10:

Розробка проекту «Введення й виведення даних, робота зі змінними».Завдання.Створити програму, виконання якої приведе до переміщення форми і яка за даними довжини ребер буде знаходити об’єм та площу повної поверхні прямокутного паралелепіпеда.

 

Під час роботи на комп’ютері дотримуйтесь правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

Хід роботи

1. Встановити значення властивостей форми колір фону жовтий, розміри 1000 на 600 пікселів, текст заголовка Паралелепіпед.

2. Розмістити на формі дві кнопки, три поля та два написи.

3. Задайте на першій кнопці текст Переміщення, на другій – Обчислення у полів і написів - порожній текст.

4. Розмістіть на формі біля кожного поля та кожного напису додаткові написи з текстами, що будуть пояснювати їхні призначення.

5. Створити процедуру обробки події OnClickдля кнопки «Переміщення», виконання якого приведе до переміщення форми на 50 пікселів управо та на 30 пікселів униз, кожного поля – на 20 пікселів уліво та на 30 пікселів уверх і зробіть їхній фон червоним.

6. Виберіть першу кнопку та переконайтеся у правильності результатів.

7. Створити процедуру обробки події OnClickдля кнопки «Обчислення», виконання якого приведе до знаходження об’єму та площі повної поверхні прямокутного паралелепіпеда, вважаючи, що у поля будуть введені довжини його ребер.

8. Виберіть другу кнопку та переконайтеся у правильності результатів.

9. Додайте до другого обробника події команду виведення повідомлення про об’єм паралелепіпеда у вікно повідомлень. Повторно виберіть другу кнопку та переконайтеся у правильності результатів.

10. Зберегти проект на диск (File / Save projeck As...).

11. Запустити проект і перевірити правильність його виконання ( Run/ RunабоF9).

12. Додати до форми кнопку «Закрити» для закриття вікна програми.

 

Фрагмент програми

Begin

Form1.Left:=50;

Form1.Тop:=30;

// переміщення форми

Edit1.Color:=clRed;

// зміна кольору поля

Еdit1.Left:=Еdit1.Left-20;

Еdit1.Top:=Еdit1.Top-30;

// переміщення поля

End;


ПРАКТИЧНА РОБОТА2.

Розробка проекту «Перемикачі та прапорці».

Завдання.Створити програму, яка буде змінювати колір форми та показувати малюнок або прибирати його.

 

Під час роботи на комп’ютері дотримуйтесь правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

Хід роботи

1. Встановити текст заголовка форми Перемикачі.

2. Розмістіть на формі елементи управління та задайте їм властивості так, щоб це відповідало зображенню на малюнку, що нижче. Встановити властивості шрифту всіх об’єктів - жирний 14 пт.

3. Створіть процедури для елементів, що реагують на події.

4. Зберегти проект на диск (File / Save projeck As...).

5. Додати до форми кнопку «Завершення» для закриття вікна програми.

 

 

If RadioButton1.Checked

then Form1.Color:=ClGreen; //зміна кольору форми

If CheckBox1.Checked

then Image1.Visible:= True

else Image1.Visible:= False; //зміна появи малюнка

Щоб малюнок був невидимий потрібно встановити для властивості Visibleзначення False,а для того щоб помістився в виділену область для властивості Stretchзначення True.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.38.214 (0.008 с.)