ТОП 10:

Дистанційне обслуговування клієнтів банкуДистанційне банківське обслуговування (ДБО) - загальний термін для технологій надання банківських послуг на підставі розпоряджень, переданих клієнтом віддалено (без візиту в банк).

Система дистанційного банківського обслуговування - це багатофункціональний програмно-технічний комплекс, що дозволяє клієнтам банку готувати і направляти в банк на виконання платіжні та інші документи, контролювати стан своїх рахунків, а також отримувати широкий спектр актуальної фінансової інформації без безпосереднього звернення до банку.

За допомогою системи дистанційного обслуговування клієнт може здійснювати:

1. підготовку платежів (за Україну і міжнародних) і відсилання їх у банк;

2. підготовку заявок на купівлю / продаж безготівкової іноземної валюти та проведення конверсійних операцій і відсилання їх у банк (згідно Публічному договором);

3. формування банківських виписок по 1.рахунках клієнта з відтворенням печатки за допомогою технічних друкувальних приладів та факсимільним підписом;

4. отримання інформації з архіву платіжних документів клієнта;

5.отримання інформації про статус відправлених у банк електронних платіжних документів;

6. контроль проходження платежів;

7. заповнення даних довірених осіб під час видачі картки;

8. розподіл коштів по картах довірених осіб;

9. формування виписок по картрахунку та корпоративним картам довірених осіб;

10. отримання довідкової інформації.

11. відправку відомості на зарахування заробітної плати.

Сторони визнають юридичну силу платежів (виписок), сформованих через системи дистанційного обслуговування, і їх еквівалентність платежах (виписках), які здійснюються з використанням паперових носіів.

 

60.Банківський кредит та його класифікація

Банківський кредит - це позичковий капітал банку у грошовій формі, що передається у тимчасове користування на засадах строковості, повернення, платності, забезпеченості та цільового використання.Кредити комерційних банків можна класифікувати за різними ознаками та критеріями. Найбільш прийнятною є така класифікація банківських кредитів:
1. За основними категоріями позичальників;
- кредити галузям народного господарства;
- кредити населенню;
-кредити державним органам влади.
2. За цільовим спрямуванням:
- виробничий (поповнення обігових коштів та основних засобів);
- споживчий (споживчі цілі населення).
3. За строками користування:
-строкові, тобто надані на визначений у договорі строк, які, в свою чергу, можуть бути:
а) короткостроковими (до 1 року);
б) середньостроковими (1-3 роки);
в) довгостроковими (понад 3 роки);

-до запитання (онкольні) - видаються на невизначений строк.
-прострочені - по яких строк погашення, встановлений кредитним договором, минув;
-відстрочені (пролонговані) - щодо яких за клопотанням позичальника банком прийняте рішення про перенесення строків погашення кредиту на більш пізню дату.

4. Залежно від забезпечення:
-забезпечені (ломбардні) - надаються під забезпечення (заставу майна, поручительство, гарантію, страхування ризику неповернення кредиту тощо);
-незабезпечені (бланкові) - надаються без забезпечення.
5. За методами надання:
-у разовому порядку, коли рішення про надання приймається окремо по кожному кредиту;
-відповідно до відкритої кредитної лінії, тобто кредити надаються у межах завчасно визначеного ліміту кредитування без погодження кожний раз із банком умов кредитного договору;
-гарантовані - банк бере на себе зобов'язання у разі потреби надати кредит клієнту визначеного розміру протягом відповідного періоду.
6. Залежно від кількості кредиторів:
-надані одним банком;
-консорціумні, тобто такі, що надаються консорціумом банків, в якому один з банків бере на себе роль менеджера, збирає з банків-учасників потрібну кредитоодержувачу суму ресурсів, укладає з ним договір і надає кредит.
-паралельні, що передбачають участь в їх наданні кількох банків.
7. Залежно від порядку погашення:
· поступово (в розстрочку);
· водночас із закінченням строку кредитного договору;
· у відповідності з особливими умовами, визначеними кредитними договорами.
8. За характером і способом сплати процентів:
-з фіксованою процентною ставкою;
-з плаваючою процентною ставкою;
-зі сплатою процентів у міру використання наданих коштів (звичайний кредит);
-зі сплатою процентів одночасно з отриманням кредиту (дисконтний кредит).
9. За ступенем ризику:
· стандартні;
· нестандартні, до яких, в свою чергу, відносяться: кредити під контролем, субстандартні, сумнівні та безнадійні.

 

  Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.33.158 (0.006 с.)