ТОП 10:

Фінансовий ринок, фінансові активи, фінансові інструменти, саморегулівні організації 

2) вміти:відповідати на проблемні запитання теми:

1. Що є предметом курсу “Фінансовий ринок”? Сутність, роль та особливості фінансового ринку

2. У чому полягають основні різниці між емітентами, інвесторами і фінансовими інститутами?

3. У чому різниця між збереженнями і інвестиціями?

4. Назвіть основні функції фінансового ринку.

5. Викладіть різноаспектний погляд щодо визначення фінансового ринку.

6. Перерахуйте ознаки класифікації фінансового ринку.

7. Назвіть основні складові фінансового ринку?

8. Як держава пов’язана з фінансовим ринком?

9. Фінансові інструменти. Класифікація фінансових інструментів

10. Основні тенденції розвитку сучасних фінансових ринків. Загальна характеристика регулювання: поняття, види, елементи та органи.

11. Міжнародне співробітництво в сфері державного регулювання фінансового ринку:

а) регулювання ринку цінних паперів;

б) міжнародні норми банківського регулювання та нагляду.

12. Основи правового регулювання фінансового ринку в Україні:

а) система правових актів та органів, що забезпечують регулювання фінансового ринку в Україні;

б) регулювання ринку цінних паперів в Україні;

в) особливості банківського регулювання та нагляду;

г) основи валютного регулювання.

13. Саморегулювання на фінансовому ринку.

Література для підготовки до семінарського заняття

1. Колісник М.К., Маслак О.О., Романів Є.М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2004, с. 7-25.

2. Мозговий О.М. Фондовий ринок: Навч. посібник._- К.: КНЕУ, 1999, стр. 6-31.

3. Ромашко О.Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000, с. 8-37.

4. Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005, с.9-30.

5. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями:Монографія / За наук. ред. В.Федосова. – К.: КНЕУ,2002. – с.141-227.

6. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2006, с. 11- 31.

8. Закон України “ Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” від 10 грудня 1997 року, №710/97-ВР//Відомості ВРУ, №15, 1997 стор.67.

9. Концепція регулювання фінансового ринку України (проект) / Цінні папери України, № 1 – 10 січня 2002р.

10. Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок: Навч. посібник.- К.:Каравелла, Львів: ”Новий світ – 2000”, 2002.- 304 с.

11. Про банки і банківську діяльність. Закон України від 7 грудня 2000 року №872-ХП.//Урядовий кур’єр від 17січня 2001 року.

12. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні // Закон України від 30 жовтня 1996 року №448/96-ВР.//Закони України в 12 томах, т.11, с.177-188.

13. Про Національну депозитарну систему України та особливості електронного обігу цінних паперів // Закон України від 10 грудня 1997 року №710/ВР.//Відомості ВРУ №15 1997р., с 67.

14. Про систему валютного регулювання і валютного контролю// Декрет Кабінету міністрів України від 19.02.1993 р.

15. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг // Закон України від 12.08.2001р. № 9742 - Офіційний вісник України, 2001.

16. Про цінні папери та фондовий ринок // Закон України від 23. 02. 2006 року

Cамостійне вивчення теми

Тема 3. Фінансові посередники

Мета:з’ясувати суть і необхідність фінансового посередництва.

Після опрацювання теми студент повинен:

1) знати: сутність і значення фінансвового посередництва, класифікацію фінансових посредників,характеристику комерційним банкам та їх місце в системі фінансового посередництва; розкрити суть та функції небанківських фінансово-кредитних установ.

2) вміти:відповідати на проблемні запитання теми:

1. Професійні учасники ринку цінних паперів в Україні:

а) торговці ЦП,

б) компанії з управління активами,

в) інститути інфраструктури:

прямі учасники Національної депозитарної системи України;

організатори торгівлі цінними паперами.

2.Інститути спільного інвестування в Україні.

Література для підготовки до заняття:

 

1.Колісник М.К., Маслак О.О., Романів Є.М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2004, с. .

2.Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. К.–«Каравелла», Львів: «Новий Світ-2000», 2002. – 304 с. , с. 22-43

3.Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005, с..

4.Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2006, с. .

5. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні, ст.4

6. Про загальні засади функціонування Національного депозитарію України // Указ Президента України від 22.06.99 р.

7. Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії // затверджено Указом Президента України від 19.02.94 р.

8. Про інститути спільного інвестування в Україні // Закон України від 15.03.01 р.

9. Про Національну депозитарну систему України та особливості електронного обігу цінних паперів // Закон України від 10 грудня 1997 року №710/ВР.//Відомості ВРУ №15 1997р., с 67.

10. Про цінні папери та фондовий ринок // Закон України від 23 лютого 2006 року

 

Практичне заняття 1 (2 год)

Тема 4. Процентні ставки та їх структура

Мета:з’ясувати сутність пороцентних ставок як базової категорії фінансового ринку і ціни капіталу

Після опрацювання теми студент повинен:

1) знати: зміст наступних економічних категорій:Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.64 (0.004 с.)