ТОП 10:

Алгоритм 2.70. Прогнозування рецидиву фібриляції та тріпотіння передсердь після успішної електричної та медикаментозної кардіоверсіїТривалість ФП більше двох тижнів

Наявність рецидивів аритмії в анамнезі

Неадекватна або непостійна підтримуюча антиаритмічна терапія

Значна дилатація порожнин серця

Збільшення розміру лівого передсердя до 45 мм і більше

6. Зниження ФВ до 40% і менше

ХСН І-ІІ-Ш стадій

Ревматичні або вроджені вади серця (при ІХС рецидиви виникають рідше)

Виражений активний запальний процес

Похилий та старечий вік

При наявності 5 із 10 ознак напади ФП і ТП рецидивують у 75% пацієнтів.

Таблиця 2.105

Особливості вибору оптимального препарату для корекції ЧСС при постійній формі ФП

 

Препарати Особливо показані Небажані чи протипоказані
Дигоксин СН (у комбінації зБАБ) ГКМП, синдром \VP\V
БАБ ІХС, АГ, СН (у комбінації зсерцевими глікозидами) Синдром \VP\V
Верапаміл, дилтіазем АГ, ІХС СН, синдром \VP\V
Соталол Синдром WPW В інших ситуаціях — препарат резерву
Аміодарон Синдром WPW В інших ситуаціях — препарат вибору

У ситуаціях, коли медикаментозні препарати виявляються неефективними для контролю ЧСС або протипоказані, альтернативою є метод радіочастотної абляції з деструкцією або модифікацією АВ-вузла. За допомогою деструкції АВ-вузла відбувається повне переривання проходження імпульсу від перед­сердь до шлуночків, що вимагає подальшої імплантації ЕКС ДДД (R) MS при пароксизмальній формі ФП і WIR — у пацієнтів з постійною формою ФП.

Згідно з рекомендаціями доказової медицини, при персистуючій та хро­нічній формі ФП рекомендується застосування антикоагулянтів непрямої дії (варфарину). В американському РКД SPAF II у порівняльному вивченні ефек­тивності варфарину та аспірину в профілактиці ішемічного інсульту у хворих на ФП було встановлено приблизно однакову їх ефективність. Однак проведене в Європі дослідження ЕАБТ продемонструвало велику перевагу варфарину пе­ред аспірином у профілактиці повторних ішемічних інсультів у хворих на ФП.

В цих дослідженнях наводяться такі рекомендації антитромботичної терапії при постійній формі ФП:

при проведенні планової кардіоверсії з тривалістю епізода > 48 год реко­мендується до її проведення приймати варфарин (МНВ 2,0-3,0) протягом 3-х тижнів, а після кардіоверсії прийом варфарину необхідно призначити на 4 тиж.;

перед проведенням ургентної електричної кардіоверсії рекомендується внутрішньовенне введення нефракціонованого гепарину з наступним застосу­ванням варфарину;

аналогічний підхід до застосування антикоагулянтів рекомендований при ТП;

антикоагулянтна терапія не проводиться у тому випадку, коли епізод ФП триває < 48 год.

При постійній формі ФП за допомогою черезстравохідної ЕхоКГ в 3-15% діагностують тромби в лівому передсерді, і за допомогою антикоагулянтів непрямої дії протягом декількох тижнів вони зникають. Ризик розвитку ін­сульту у хворих з тромбом у лівому передсерді складає близько 15% на рік, що свідчить про необхідність застосування антикоагулянтів. Останнім часом з'явились поодинокі дослідження, які свідчать про те, що навіть при пароксиз-мальній і тим більше персистуючій формі ФП утворюються тромби в ліво­му передсерді. Тому зрозуміло, що при персиситуючій та постійній формах ФП необхідно застосовувати варфварин.

Необхідно враховувати ослаблення ефекту варфарину при вживанні зе­леного чаю, кави, алкоголю, риби, бобових, клюкви та посилення його дії під впливом аміодарону, пропафенону, антибіотиків.

Профілактика. Кращими препаратами для профілактики ФП є аміодарон (кордарон, дронедарон), який застосовують у дозі 200-400 мг/добу протягом місяців чи років. Проте є рекомендації застосовувати ці препарати в менших дозах. Дронедарон зменшує летальність, інсульти, ІМ, РСС.

Необхідно відзначити, що є багато інших ефективних ААП у профілактиці рецидивів ФП (флекаїнід, дофетилід, азимілед), які в Україні не застосовуються.


Таблиця 2.106

Дизопірамід 400-750 ШТ типу «пірует», СН, глаукома, затримка сечовипускан­ня, сухість у роті
Пропафенон 450-900 ШТ, застійна СН, трансформація в ТП з високою ЧСС
Соталол 160-320 ШТ типу «пірует», СН, брадикардія, загострення ХОЗЛ або бронхоспастичного синдрому

Соталол (теж препарат III класу) призначають у дозі 40-80 мг/добу впро­довж місяців і років, але він менш ефективний, ніж аміодарон.

ААП І С класу пропафенон у дозі 300-450 мг/добу за ефективністю посту­пається двом попереднім препаратам цього класу, які нерідко викликають про-аритмічні ефекти, тому тривало їх застосовувати не потрібно (оскільки вони сприяють зростанню смертності).

Велике значення в кардіології надають визначенню ступенів факторів ри­зику розвитку тромбоемболічних ускладнень при ФП та профілактиці їх ви­никнення (табл. 2.107; 2.108).

Таблиця 2.107Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.65.91 (0.003 с.)