ТОП 10:

Кардіальний механізм у відповідь на збільшення ЧСС, ОЦК, підвищення скоротливості міокарда (збільшення фракції викиду).До факторів ризику розвитку ГК належать чоловіча стать, негроїдна раса, тютюнопаління, прийом пероральних контрацептивів та низький соціально-економічний статус. ГК частіше зустрічається у віці 40-50 років, він може спо­стерігатись при паренхіматозних захворюваннях нирок, реноваскуляризації, АГ, дифузних захворюваннях сполучної тканини, феохромоцитомі, васкулі­тах, передеклампсії, черепно-мозкових травмах. Кризам сприяють вживання пігулок для схуднення, засобів від простуди, НПЗП, кокаїну, трициклічних антидепресантів, інгібіторів МАО. Вони виникають при раптовій відміні кло-нідину, БАБ тощо [15].

Ускладнений ГК супроводжується гострим порушенням функцій життєво-важливих органів у результаті високого АТ. Його потрібно знижувати негайно, препарати в основному вводять парентерально, хворого спостерігають у бло­ці інтенсивної терапії. Неускладнений ГК не супроводжується ураженням органів-мішеней, який може перебігати безсимптомно. Ризик важких усклад­нень невеликий, тому АТ можна понижувати протягом декількох годин і днів. Препарати в основному застосовують перорально, нерідко таких хворих ліку­ють амбулаторно [26, 68].

На ускладнений ГК вказує біль за грудиною, задишка, головний біль, не­чіткість зору, порушення свідомості, вогнищеві неврологічні симптоми, рети­нопатія III—IV ступенів, вологі хрипи в легенях, патологічний III тон серця, а також відсутність пульсу на деяких артеріях (при розшаровуючій аневризмі аорти). Щоб відрізнити ускладнений ГК від неускладненого, необхідно покла­датись не на рівень АТ, а на анамнестичні та фізикальні обстеження. При гі­пертонічній енцефалопатії можливі вогнищеві неврологічні симптоми, сплу­таність свідомості та судоми.

Невідкладна допомога:

1. Негайно понизити АТ необхідно за допомогою одного із антигіпертен-
зивних препаратів, прийнятих сублінгвально:

ніфедипін короткої дії по 10-20 мг;

каптоприл по 25-50 мг;

пропранолол по 40-60 мг;

клонідин по 0,075-0,15 мг;

празозин по 1-5 мг;

нітрогліцерин по 0,5 мг.

2. Понизити АТ з використанням антигіпертензивних препаратів, введених
парентерально (табл. 2.52).

Таблиця 2.52

Застосування антигіпертензивних препаратів при різних типах ГК [26]

 

Препарат Спосіб введення і доза Початок ДІЇ Трива­лість ефекту Основні побічні ефекти Спеціальні показання та протипоказання  
Вазодилататори  
Нітро-прусид натрію В/в 0,25-10 мкг/кг/хв або 50 мг Негайно 1-3 хв Нудота, блювота, посмикуван­ня м'язів При усіх типах ГК, є препаратом вибору при важких кризах  
Нітро­гліцерин В/в 5-100 мкг/хв 2-5 хв 3-5 хв Нудота, блювота, виникнення толерант­ності Ішемія міокарда, гостра СН  
Нікардипін В/в 5-15 мг/год 5-10 хв Від 15 хв до 1 год Тахікардія, головний біль, почер­воніння обличчя Не показано при ішемії міокарда, СН  
Гідралазин В/в 10-20 мг В/м 10-50 мг 10-20 хв 20-30 хв 2-6 год Тахікардія, ішемія міо­карда, голов­ний біль Переважно при еклампсії, можна повторювати через 2-6 год
Лабетолол В/в 20-80 мг до 300 мг 5-10 хв 4—8 год Блювота, брадикар­дія, блокади серця Усі ГК, крім набряку легень
Есмолол В/в 250-500 мг 1-2 хв 10-20 хв Гіпотензія, брадикардія Розшаровуюча аневризма аорти, ГК при операціях
Пропранолол В/в 2-5 мг зі швидкістю 0,1 мг/хв 10-20 хв 2-4 год Гіпотензія, брадикардія Розшаровуюча аневризма аорти, гострий коронар­ний синдром
Еналаприл В/в 1,25-5 мг кожні 6 год 15-30 хв 6 год Гіпотензія, болі в серці СН, ХНН, протипоказаний при стенозі обох ниркових артерій
Фентоламін В/в 5-15 мг 1-2 хв 3-10 хв Тахікардія, головний біль, почер­воніння обличчя Найкраще при феохромоцитомі, синдромі відміни клофеліна
Клонідин В/в 0,15 мг В/м 0,15 мг 5-15 хв 30-60 хв 2-6 год 3-6 год Сухість у роті, брадикардія, ортостаз Небажано при мозковому інсульті
Триметафан камзилат В/в 1-4 мг/хв Негайно 1-3 хв Тахікардія, підвищення АТ після закінчення інфузії При кризах з набряком легень, розшаровуючій аневризмі аорти
Інші препарати
Фуросемід В/в болюсно 40-200 мг 5-30 хв 6-8 год Артеріальна гіпотензія, гіпокаліє-мія, гіперглі­кемія Гостра серцева або ниркова недостатність
Магнію сульфат В/в 5-20 мг 25% р-ну 30-40 хв 3-4 год Може при­гнічувати скоротливу здатність м'язів матки При судомах, епілепсії вагітних
               

З-поміж антигіпертензивних препаратів доказова медицина при гіперто­нічному кризі перевагу надає ніфедипіну, еуфіліну, дибазолу, сибазону, маг­нію сульфату. Ці препарати при тривалому застосуванні серйозних усклад­нень не викликають, тим більше не скорочують тривалість життя пацієнтів.

В мета-аналізі рандомізованих досліджень Кокранівської бібліотеки екс­перти вказують, що при гострому інсульті застосування АК, БАБ і, можли­во, інгібіторів АПФ, простацикліна та оксиду азоту призводить до зниження АТ. Однак клінічний ефект магнію сульфату, нафтидрофурилу та пірацета-му стосовно зниження АТ незначний або відсутній.

Для купування легких неускладнених ГК та кризів середньої важкості необ­хідно використовувати сублінгвально каптоприл, клофелін чи ніфедипін. Хво­рим також можна вводити клофелін внутрішньовенно чи внутрішньом'язово. При вираженій симптоматичній клінічній картині використовують дроперидол чи допоміжно призначають реланіди внутрішньовенно чи внутрішньом'язово. Зараз стали рідше використовувати дибазол.

Одним з найбільш важких ускладнень ГК є гіпертонічна енцефалопатія. її ознаками є виражений головний біль, порушення зору (навіть сліпота), судо­ми, порушення свідомості (навіть кома). Гіпертонічна енцефалопатія виникає перш за все при злоякісній АГ, нефропатії вагітних, гострому гломерулонеф­риті. У хворих при гіпертонічній енцефалопатії відбувається порушення ауто-регуляції мозкового кровотоку та розвивається набряк мозку. Засобом вибору лікування гіпертонічної енцефалопатії є нітропрусид натрію. У таких випад­ках можно застосовувати нітрогліцерин, лабетолол, дроперидол, верапаміл та лазикс (або торасемід). При зниженні АТ спостерігається швидке зменшення вказаних симптомів протягом 1-2 год.

Таблиця 2.53

Препарати, які застосовують при неускладнених гіпертонічних кризах [26]

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.29.190 (0.004 с.)