ТОП 10:

Приймач складається з основи і кришки.Основа приймача (мал. 5) служить для напрямку руху стрічки з патронами і направлення патрона при досиланні його у патронник. На ньому закріплені, ліворуч ланко знімач, корпус із фіксатором і прапорцем, праворуч - фіксуючі пальці.

У середній частині основи знаходяться прийомне вікно для подачі патрона в патронник, праворуч - вікна для виходу опорних виступів фіксуючих пальців, попереду - вушка з отворами для кріплення основи на стольній коробці, виріз для вкладня ствольної коробки й пружина фіксації основи у верхньому положенні.

Ланко знімач служить для знімання ланки з патронами і опускання патрона, що досилається, на лінію досилання через приймальне вікно. Він має два знімачі знімання ланки і скоси знімачів для опускання патрона. Він кріпиться на основі приймача за допомогою виступів з пазами і гвинтів.

Мал. 5. Основа приймача:

1 — корпус основи;

2 —ланко знімач; 3 — фіксуючі пальці; 4 — вікна; 5—вушка основи

Корпус фіксатора закріплений на ланкознімачу віссю, для якої є вушко з отворами; у гнізді корпуса розміщений фіксатор з пружиною. Фіксатор служить для обмеження переміщення патрона, що досилає, нагору. Переміщення фіксатора в корпусі обмежено штифтом прапорця. Прапорець має отвір, необхідне при розбиранні.

Фіксуючі пальці втримують стрічку з патронами від зворотного переміщення. Вони мають вушка з отворами для вісі та виступи з опорними площинами для втримання патрона з ланкою.

Кришка приймача (мал. 6) служить для розміщення деталей доставного механізму і закривання приймача, кришка разом основою приймача утворює три вікна: праворуч - приймальне (при подачі праворуч ліворуч) вікно для стрічки з патронами; ліворуч - вихідне вікно для проходу стрічки без патронів; усередині - приймальне вікно, через яке патрон досилається затвором у патронник ствола. У ній розміщаються: серга з віссю, важіль подачі із пружиною і упором, движок подачі з роликом, доставними пальцями з пружиною.

Мал. 6.Кришка приймача:

1 - кришка ствольної коробки; 2 - упор вісі качалки; 3 - упор пружини; 4 - вісь важеля подачи; 5 - пружина важеля подачи; 6 - ричаг подачи;

7 - ролик; 8 - щиток; 9 - пружина щитка; 10 - зачіпка кришки;
11 - пружина зачіпки кришки; 12 - задні вушка кришки; 13 - вісь зачіпки криш­ки; 14 - задній притискач ланки; 15 - движок подачи; 16 - доставні пальці;

17 - пружина доставних пальців; 18 - передній притискач ланки; 19 - кришка приймального вікна; 20 - фіксатор важеля подачи; 21 - вісь серги важеля подачі; 22 - серга; 23 - передні вушка кришки; 24 - накладка; а - блокуючий виступ.

На кришці закріплені щиток і кришка прийомного вікна для захисту приймача від попадання пилу та бруду. Спереду кришка має вушка з отворами для вісі, за допомогою якої вона кріпиться до ствольної коробки, і блокуючий виступ, який при незамкненому клині ствола не дозволяє закрити кришку, що виключає можливість здійснення пострілу, крім того, виступ, опираючись на кронштейн качалки, обмежує розворот кришки. Позаду кришка має вушка з отворами, між якими на осі закріплена засувка із пружиною, фіксуючу кришку в закритому положенні. У задній частині кришки є притискачі ланки з поперечними напрямними, по яких переміщається движок подачі з доставними пальцями і ланкою. У передньому притискачі є поздовжній отвір, через який проходить важіль подачі. Важіль на кришці закріплений віссю й утримується фіксатором.

Вісь кришки приймача втримує кришку на ствольній коробці і фіксується своїм виступом у лівому вушку кришки. На вісь надіта пружина, що втримує кришку у відкритому положенні.

Доставний механізм (мал. 7) призначений для подачі стрічки з патронами в приймач кулемета і для направлення патрона при досиланні в патронник. Він складається з качалки з роликом і шворнем, движка подачі з роликом, доставних пальців, пружини, вісі доставних пальців, важеля подачі, вісі важеля й серги. Крім того, у роботі доставного механізму беруть участь ланко знімач з фіксатором, фіксуючі пальці, передній і задній притискачі ланки.

Качалка призначена для приведення в дію доставного механізму. Вона розміщається в кронштейні качалки. Усередині циліндричної частини качалки зроблений поздовжній отвір для вісі, навколо якої вона повертається при роботі. У верхнім плечі качалки є циліндричне гніздо, у якому розміщений шворінь із пружиною. Шворінь служить для зв'язку качалки із сергою. На нижнім плечі качалки розміщаються ролик і важіль, які взаємодіють із похилим виступом кривою й скосом затворної рами.

Движок подачі має ролик, по якому обкатуються пір'я важеля подачі й переміщають движок з доставними пальцями у горизонтальному напрямку поперек ствольної коробки. Він переміщається по напрямним переднього й заднього притискачів, для з'єднання з якими в правих і лівих виступах движка зроблені пази.

Мал. 7.Доставний механізм:

1 - качалка; 2 - шворінь качалки;

3 - серга; 4 - вісь серги; 5 - важіль подачі; 6 - движок подачі;
7- пружина доставних пальців; 8 - вісь доставних пальців; 9 - доставні пальці;
10 - затворна рама; 11 - похилий виступ; 12 - ролик ка­чалки; 13 - важіль качалки

Доставні пальці мають два вушка з отворами для вісі і два виступи для переміщення патрона з ланкою. Пружина доставних пальців надягається на вісь і віджимає доставні пальці до низу.

Важіль подачі висями з'єднаний із сергою і з кришкою, на задньому кінці важеля є два пера, за допомогою яких важіль взаємодіє з роликом движка.

Серга попереду має отвір, яким надягається на шворінь качалки, а позаду - вушко з отворами для переднього кінця важеля.

Дія доставного механізму. Подача патрона відбувається при русі затворної рами назад. При цьому нижній похилий виступ її взаємодіє з роликом качалки, повертає качалку навколо її вертикальної вісі, яка через сергу надає руху пов'язаному з нею важелю подачі, а той у свою чергу — движок подачі з доставними пальцями, і патроном, обкатуючись своїм пір'ям по ролику движка, під час руху затворної рами вперед качалка повертає важіль подачі із движком і доставними пальцями у вихідне положення і доставні пальці западають за черговий патрон.

Спусковий механізм (мал. 8) служить для втримання затворної рами на бойовому взводі, спуска її з бойового взводу і постановки кулемета на запобіжник. Він складається з корпуса, шептала, важеля шептала з роликами, пружини шептала, важеля штовхача з роликом, спускового важеля, останови рами, запобіжника, пружини запобіжника й чеки спускового механізму.

Мал. 8.Спусковий механізм:

1 - корпус; 2 - пружина шептала;

3 - шептало; 4 - пружина запобіжника; 5 - ролики важеля шептала; 6 - важіль шеп­тала;

7 - важіль штовхача; 8 - ролик важеля штовхача; 9 - спусковий важіль; 10 - запобіжник; 11 - основа рами; 12 - чека спускового механізму; а - вісі; б - отвір для чеки

Корпус служить для розміщення деталей спускового механізму й кріплення колодки прицільної планки. Він має: спереду - виступи, на яких розміщаються задні вушка кришки приймача й скіс колодки, за який заходить заслонка кришки; з боків - отвори для чеки, запобіжника і висей шептала й важелів. У задній частині - вушка з отворами для вісі спускового важеля, та пази для з'єднання із затильником, знизу виступ для фіксації корпусу буфера від вертикального переміщення.

Шептало має: на передньому кінці - опорний виступ, у середній частині - отвір для вісі й виступ для постановки затворної рами на бойовий взвод, на задньому кінці - виступ, який взаємодіє з переднім роликом важеля шептала, і паз - для взаємодії з запобіжником.

Важіль шептала має дві провушини з отворами для розміщення роликів і отвір для вісі, якої важіль кріпиться в корпусі.

Важіль штовхача має передній виступ для взаємодії із заднім роликом важеля шептала, отвір для вісі і провушину з отворами для ролика.

Спусковий важіль служить для проведення пострілу у випадку несправності спускового механізму станка (електроспуска), який закріплений у корпусі за допомогою вісі. Передній нижній виступ важеля взаємодіє з важелем штовхача.

Останов рами служить для запобігання заклинювання рухомих частин на шепталі і для виключення довільної стрільби при перезарядженні при включеному запобіжнику. Він закріплений на вісі шептала.

Запобіжник служить для виключення можливості проведення випадкового пострілу шляхом обмеження дії шептала. Для постановки спускового механізму на запобіжник треба натиснути на нього, утопити і повернути прапорець у заднє положення.

Чекаслужить для кріплення корпуса спускового механізму на ствольній коробці.

Дія спускового механізму. Після заряджання затворна рама відводиться в заднє положення і стає на бойовий взвод.

Для проведення пострілу необхідно натиснути на спусковий гачок (кнопку електроспуска), при цьому штовхач, піднімаючись нагору і взаємодіючи з роликом важеля штовхача, через систему важелів робить зняття затворної рами з бойового взводу і затворна рама під дією зворотної пружини спрямовує в крайнє переднє положення.

При несправності спускового механізму станка (електроспуска) стрільбу можна вести ручним способом за допомогою спускового важеля. Якщо після заряджання постріл не проводиться, то необхідно запобіжник поставити в положення “ПР ”. При цьому запобіжник знаходиться над шепталом і не дає йому піднятися нагору, а задній кінець останови рами одержує можливість піднятися нагору (заходить у виїмки запобіжника); передній кінець останови рами опуститься вниз. Затворна рама не може бути знята з бойового взводу.

Рукоятка перезарядження (мал. 9) служить для відведення затворної рами назад і постановки рухливих частин на бойовий взвод. Вона складається з основи, ролика і вісі ролика. На передньому і задньому кінцях рукоятки є напрямні виступи для з'єднання з пазами ствольної коробки, зачіп для з'єднання з затворною рамою і виступи для взаємодії з каретками станка або колиски.

Мал. 9.Рукоятка перезарядження:

1- основа; 2 - ролик рукоятки;

3 - вісь ролика; а - зачеп; б - виступи

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.187.91 (0.008 с.)