ТОП 10:

Схема організації практичного заняття1. Матеріальне забезпечення заняття:

- навчальна зброя: 5,45-мм кулемет РПК-74, 7,62-мм снайперська гвинтівка СВД, 7,62-мм кулемети ПКМ, 7,62-мм кулемети ПКМС;

- план проведення практичного заняття керівником заняття;

- план проведення заняття у складі підгрупи (на навчальному місці);

- відомості обліку знань і виконання робіт на навчальному місці;

- технологічні картки для РПК-74, СВД, ПКМ, ПКМС;

- письмові приладдя, конспекти, випис з розпорядку дня, стенди

- інструмент, пристосування, приладдя; годинник, медична аптечка.

2. Інформаційне забезпечення заняття:

- методична розробка; - настанови:

Настанова зі стрілецької справи. 5,45-мм автомати Калашникова (АК-74, АКС-74, АК-74Н, АКС-74Н) та 5,45-мм ручні кулемети Калашникова (РПК-74, РПКС-74, РПК-74Н, РПКС-74Н).- К.: Варта, 2004.

Настанова зі стрілецької справи. 7,62-мм кулемети Калашникова (ПК,ПКМ,ПКС,ПКМС, ПКБ,ПКМБ і ПКТ ). – К.: Варта, 2003.

Наставление по стрелковому делу. 7,62-мм снайперская винтовка Драгунова (СВД) . Воениздат. 1984.

І. Хід заняття

Порядок зміни навчальних підгруп

 
 

 


Зміна навчальних підгруп здійснюється через 90 хвилин.

Навчальне місце №3: Час: 1 година Матеріальне забезпечення: - кулемет РПК-74 – 7 од.; - учбові патрони
Навчальне місце №1: Час: 1 година Матеріальне забезпечення: - кулемет ПКМ– 7 од.; - учбові патрони

 

Навчальна підгрупа № 1 Навчальна підгрупа № 2

Зміна навчальних місць №1 і №2 Зміна навчальних місць №3 і №4

здійснюється через 45 хвилин. здійснюється через 45 хвилин.

       
 
Навчальне місце №2 Час: 1 година Матеріальне забезпечення: - кулемет ПКМС – 7 од.; - учбові патрони.
 
Навчальне місце №4 Час: 1 година Матеріальне забезпечення: - гвинтівка СВД – 7од.;- - учбові патрони.
 

 


Керівник: старший викладач. Керівник: викладач


Заняття четверте

“12,7-мм кулемети “Утес ” (НСВ-12,7) і НСВТ.”

Вид заняття : групове .

Навчально-виховні цілі:

1. Вивчити призначення, організаційно-штатну належність та бойові властивості кулеметів НСВ, НСВТ.

2. Уяснити будову кулемету НСВ та особливості будови НСВТ.

3. Ознайомитись з боєприпасами , що застосовуються до кулемета НСВ.

4. Виховувати у тих, хто навчається почуття дбайливого відношення до зброї, як до народного майна.

 

Час: 2 години (90 хвилин)

Місце проведення: клас 29.

Матеріальне забезпечення: - кулемети НСВ, НСВТ ;

- учбові патрони,електронний проектор , екран,

презентація заняття (слайди №1- 22), плакати, роздавальний матеріал.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Огневая подготовка. Ч-2. Основы устройства вооружения. М.: Воениздат.

2. Наставление по стрелковому делу. - М.: Воениздат, 1989.

3. Настанова зі стрілецької справи. 12,7-мм кулемет “ Утес ” (НСВ-12,7; НСВТ) –К.: Варта, 2004.

4. Основи будови та підготовки до бойового застосування. Навчальний посібник. ОІСВ, 2000.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ:

1. Напередодні проведення заняття викладачеві необхідно подати заявку на необхідну навчальну зброю. Для якісного проведення заняття навчальну зброю необхідно мати із розрахунку: 2 кулемета на навчальну групу.

Для економії часу та для підвищення практичної спрямованості заняття підготувати розданий матеріал з ТТХ кулемета та загальної будови з розрахунку 2 – 3 на навчальний взвод. Нагадати ,що навчальний матеріал занять можливо отримати в електронному вигляді.

2. У вступній частині:

- прийняти рапорт чергового, перевірити наявність студентів (відмітити відсутніх у журналі), їх зовнішній вигляд та готовність навчальної групи до занять;

- повідомити тему та найменування заняття, його мету, зміст та важливість її знання для військовослужбовця;

- провести інструктаж з дотримання заходів безпеки.

3. У основній частині викладання матеріалу.

При розгляді першого питання, показати кулемет НСВТ .

Висвітлити на екрані, або показати на плакаті бойові властивості кулемета. Дати порівняння основних бойових властивостей кулемета НСВТ з подібними зразками зарубіжної зброї. Дати під запис призначення, бойові властивості і загальну будову кулемета НСВТ(НСВ-12,7 Нікітін, Соколов, Волков).

При розгляді другого питання: - для показу будови зброї розібрати один кулемет НСВТ і показати його основні частини, а на кулеметі НСВ показати тільки його особливості. Основні частини кулемета показувати і на плакатах.

При розгляді третього питання використовуючи учбові патрони і плакат пояснити тим, хто навчається, які патрони використовуються при стрільбі з кулемету, особливості їх будові та маркування.

4. У заключній частині заняття відповісти на запитання, які потребують коротких відповідей, перевірити ступінь засвоєння викладеного матеріалу (запитання ставити такі, що потребують коротких відповідей); підбити підсумки заняття. Оголосити оцінки. Дати студентам завдання для самостійної роботи:

- вивчити бойові властивості НСВТ, затримки та несправності при стрільбі і способи їх усунення. Зібрати і перевірити комплектність зброї.

Оголосити найменування наступного заняття і місце. Заняття 2. Будова і дія частин та мехаінзмів кулемета НСВТ, Групове. Клас 29.

Призначити осіб, які віднесуть навчальну зброю на склад навчальної зброї Подати команду на закінчення заняття.

Хід заняття

Навчальні питанні та їх короткий зміст Методика викладання
І. Вступна частина – 10 хв. Перевірити наявність студентів. (Нагадати студентам заходи безпеки при поводженні з озброєнням. Провести контрольне опитування з матеріалу. Оголосити тему, склад і порядок її вивчення, найменування заняття та його цілі.
ІІ. Основна частина – 70 хв. Оголосити питання заняття. Звернути увагу на зв'язок навчального матеріалу з попередніми заняттями з Теми 2. Заняття 1-3. “7,62-мм кулемет Калашникова ПКМ.”
1. Призначення, бойові властивості і загальна будова 12,7-мм кулеметів НСВ та НСВТ - 20 хв. Оголосити перше навчальне питання. Висвітлити наступний слайд презентації, та у подальшому викладанні навчального матеріалу комплексно застосовувати навчальну зброю, плакат, а потім для деталізації використовувати електронний проектор для якісного урозуміння загальної будови озброєння НСВТ.  
2.Призначення, будова частин та механізмів кулемета . – 25 хв. Оголосити та висвітлити слайд з найменуванням другого питання. Роз’яснення будови кулемета робити у послідовності показу його основних частин та механізмів на навчальної зброї, потім на плакаті а потім, більш детальніше з використанням електронного проектора. Тому перед викладанням навчального матеріалу виконати зразкове помірне неповне розбирання кулемета з розміщенням складових з порядком розбирання. З показом складових та частин, студенти повинні проводити записи у своїх зошитах, таким чином з’ясовуючи загальну будову.  
  3.Боеприпаси, яки використовуються для кулемета НСВТ.- 15 хв.   ІІІ Заключна частина–10 хв.   Оголосити питання заняття. При розгляданні другого питання, використовуючи учбові патрони і плакат пояснити тим, хто навчається, які патрони використовуються при стрільбі з кулемету, особливості їх будови та маркування. При цьому треба звернути увагу на те, що цей кулемет призначений для боротьби з легкоброньованими цілями. А дальність дійсного вогню з кулемета по легкоброньованим цілям складає до 800 м.     Нагадати тему та найменування заняття. Підбити підсумки заняття, оголосити оцінки. Дати студентам завдання для самостійної роботи. Зібрати і перевірити наявність та комплектність зброї. Оголосити тему і найменування наступного заняття та місце його проведення. Тема 2. Стрілецьке озброєння групового використання. .Заняття 2. Будова і дія частин та механізмів кулемета НСВТ. Групове заняття. Клас 29. Призначити осіб, які віднесуть навчальну зброю на склад навчальної зброї та дати команду на закінчення заняття.

Заняття п’яте.

“ Будова і дія частин та механізмів кулемета НСВТ”.

Вид заняття : групове .

Навчально-виховні цілі:

1. Вивчити дію частин і механізмів кулемета НСВТ при заряджанні і стрільбі;

2. Вказати можливі затримки при бойовому застосуванні кулемета та визначити способи їх усунення.

3. Ознайомитись з порядком неповного розбирання та збирання кулемета після неповного розбирання.

4. Виховувати у тих, хто навчається, почуття дбайливого відношення до стрілецької зброї та необхідності правильного її використання.

Час: 2 години (90 хвилин)

Місце проведення: клас 29.

Матеріальне забезпечення: - кулемети НСВТ ;

- учбові патрони,електронний проектор , екран,

презентація заняття (слайди №1- 8), плакати, роздавальний матеріал.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Огневая подготовка. Ч-2. Основы устройства вооружения. М.: Воениздат.

2. Настанова зі стрілецької справи. 12,7-мм кулемет “ Утес ” (НСВ-12,7; НСВТ) –К.: Варта, 2004.

3. Наставление по стрелковому делу. - М.: Воениздат, 1989.

4. Основи будови та підготовки до бойового застосування. Навчальний посібник. ОІСВ, 2000.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ.

1. Напередодні проведення заняття викладачу необхідно подати заявку на необхідну навчальну зброю. Для якісного проведення заняття навчальну зброю необхідно мати із розрахунку: 1 кулемет не більше, як на 2 студента.

2. У вступній частині:

- прийняти рапорт чергового, перевірити наявність студентів (відмітити відсутніх у журналі), їх зовнішній вигляд та готовність навчальної групи до занять;

- повідомити тему та найменування заняття, його мету, порядок проведення його та важливість навчального матеріалу заняття для здійснення огляду зброї та здійснення військового ремонту;

- провести інструктаж з дотримання заходів безпеки.

3. У основній частині викладання матеріалу.

При розгляді першого питання, нагадати будову кулемету та пояснити дії механізмів при заряджанні, використовуючи стрічку з учбовими патронами. Звернути увагу на утриманні кулемета на бойовому взводі та механізм досилання патрону у патронник; на роботу ударно-спускового механізму при пострілі. Використовуючи деталі, механізми та плакати визначити призначення і будова ствола зі ствольною коробкою. Звернути увагу на те, що ствол зі ствольною коробкою універсальні у загальній будові, та можуть застосовуватися як для кулемета НСВ та НСВТ. Роз’яснити для чого призначений буферний пристрій крім зворотного механізму.

Пояснити можливі затримки при застосуванні кулемета і способи їх усунення без записів у конспектах; (навчальний матеріал видати роздавальним матеріалом 3 на взвод);

При розгляді другого питання розподілити навчальну зброю між студентами взводу (з розрахунку: 1 одиниця на 2-3 чол.) і технологічні картки. Зробити зразкове неповне розбирання і складання зброї з детальним поясненням. При відпрацюванні питання розбирання та збирання кулемета повільно з необхідними поясненнями, особливо в деяких особливостях: при розбиранні - відокремлення зворотного механізму з буферним пристроєм; при збиранні - приєднання зворотного механізму із буферним пристроєм до ствольної коробки, з використанням важеля качалки.

Дати команду на розбирання зброї поетапно. У випадку порушення тими, хто навчається, заходів безпеки, або невірного виконання прийомів, викладач негайно вимагає усунення помічених недоліків і сам особисто показує, як треба вірно виконувати той, чи інший прийом. При збиранні зброї звернути увагу на збирання спускового механізму, при цьому треба показати взаємодію шептала з спусковим гачком.

4. У заключній частині заняття відповісти на запитання, перевірити ступінь засвоєння викладеного матеріалу , запитання ставити такі, що потребують коротких відповідей. Оголосити оцінки.

Дати студентам завдання для самостійної роботи:

- вивчити ТТХ кулемета ПКМ, затримки та несправності при стрільбі і способи їх усунення. Законспектувати порядок повного розбирання та збирання кулемета після повного розбирання.

Оголосити найменування наступного заняття і місце: Заняття 3. Практичне. Підготовка 12,7-мм кулемета НСВТ до стрільби . Класи 29,17.

Зібрати і перевірити комплектність зброї. Призначити студентів, які віднесуть навчальну зброю на склад навчальної зброї. Подати команду на закінчення заняття.

Хід заняття.

 

Навчальні питання Методика проведення
І. Вступна частина. -10 хв.   Прийняти рапорт чергового про готовність взводу до заняття. Перевірити наявність та зовнішній вигляд студентів. Зробити запис в класному журналі. Нагадати які питання вивчались на попередньому занятті і провести контрольне опитування студентів. Перевірити ведення конспектів. Провести обговорення відповідей. Оголосити та виставити в журнал оцінки.
ІІ Основна частина. -70 хв. Оголосити найменування заняття, його зміст навчальні цілі. Показати взаємозв’язок навчального матеріалу заняття з матеріалом теми .
  1. Робота частин та механізмиів кулемета НСВТ. - 20 хв.   Оголосити та написати на дошці найменування першого навчального питання. Використовуючи зброю та плакати доповісти: 1. Положення деталей та механізмів до заряджання. Особливу увагу звернути на обов’язкову перевірку зброї на незарядженість; 2. Дати дію механізмів кулемета при заряджанні. Відзначити, що знання матеріалу цього питання дозволяють познайомитись ще з однією схемою подачі патрона з стрічки в патронник.Використовуючи зброю, стрічку з набоями та плакат доповісти дію механізмів кулемету при пострілі. Особливі увагу звернути на работу подавача та фіксуючих пальців . Спитати студентів про необхідність фіксуючих пальців і що відбудеться при їх відсутності. Відповісти на запитання студентів.
2. Неповне розбирання та збирання після неповного розбирання ПКМ. - 35 хв.     3.Перевирка роботи механізмів після збирання-15 хв. Оголосити найменування другого навчального питання. Виконати зразкове помірне неповне розбирання кулемета з розміщенням складових з порядком розбирання. З показом порядку виконання прийомів, студенти повинні проводити записи у своїх зошитах, таким чином засвоюючи загальну будову та порядок збирання і розбирання ПКМ. Відповісти на запитання. Оголосити найменування третего навчального питання.В першу чергу звернути увагу студентів на тому, що безвідмовна дія механізмів залежить від правильної експлуатації озброєння і уважного його застосування . По черзі розглянути можливі затримки в залежності від несправності або забрудненості: патронника , ствольної коробки та нагара в патрубці газової камери; забруднення або деформації стрічки або патрона; викидача або відбиваючого виступу; спускового механізму зачепів витягувача. У випадку коли студент не взмозі відповісти на запитання давати правильну відповідь. Відповісти на запитання студентів.  
  ІІІ. Заключна частина. - 10 хв. Провести короткий контроль засвоєння студентами навчального матеріалу заняття. Підвести підсумки заняття. Дати завдання на самостійну роботу, вказати місце проведення наступного заняття.

Заняття шосте

“Підготовка 12,7-мм кулемета НСВТ до стрільби”.

Вид заняття: практичне.

Навчально-виховні цілі:

1. Практичне виконання робіт з підготовки кулеметів НСВТ, Калашникова ПКМ, ПКМС і РПК74 до бойового використання.

2. Вдосконалення практичних навичок з перевірки роботи механізмів кулеметів.

3. Дати практику та удосконалювати практичні навички у розбиранні та збиранні стрілецької зброї.

4. Поглибити знання студентів з будови стрілецької зброї, правил підготовки її до бойового застосування та її тактико-технічних характеристик.

5. Прищеплювати студентам відчуття дбайливого відношення до озброєння та навчально-матеріальної бази.

 

Час: 4 години

Місце: класи 17, 29

Матеріальне забезпечення:

- навчальна зброя: 12,7-мм кулемети НСВТ, 7,62-мм кулемети ПКМ, ПКМС, РПК-74, гвинтівки СВД;

- електронний проектор, презентація заняття (слайди №1-10), екран, керівні документи, література, технологічні картки, інструмент, медична аптечка.

Література:

1.Наказ Міністра оборони України № 67 від 20.08.93.“ Про порядок утримання озброєння і воєнної техніки при її збереженні у постійній бойовій готовності. ”

2. Інструкція з правил дотримання вимог безпеки при експлуатації ракетно-артилерійського озброєння ( введена у дію наказом Начальника озброєння ЗС України від 12.12.02 №127).

3. Настанова зі стрілецької справи. 5,45-мм автомати Калашникова (АК-74, АКС-74, АК-74Н, АКС-74Н) та 5,45-мм ручні кулемети Калашникова (РПК-74, РПКС-74, РПК-74Н, РПКС-74Н).- К.: Варта, 2004.

4. Огневая подготовка. Ч-2. Основы устройства вооружения. М.: Воениздат.

5. Настанова зі стрілецької справи. 7,62-мм кулемети Калашникова

(ПК,ПКМ,ПКС,ПКМС, ПКБ,ПКМБ і ПКТ ). Київ, 2003.

6.Настанова зі стрілецької справи. 12,7-мм кулемет “ Утес ” (НСВ-12,7; НСВТ) –К.: Варта, 2004.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

1. Напередодні проведення заняття:

- старшому викладачу необхідно подати заявку на необхідну навчальну зброю;

- відпрацювання практичних питань базувати на теоретичних знаннях, які студенти придбали на попередніх заняттях;

- при підготовці до заняття викладачу необхідно перевірити готовність зброї та матеріального забезпечення до проведення заняття;

- під час підготовки до заняття студенти повинні повторити тактико-технічні характеристики і будову механізмів НСВТ, РПК74, ПКМ,ПКМС, СВД, порядок їх огляду, перевірки роботи механізмів, порядок повного розбирання, збирання та перевірки роботи механізмів після збирання ;

- контроль якості засвоєння студентами матеріалу попередніх навчальних занять і придбання практичних навичок здійснювати шляхом усного опитування у підгрупах.

2. У вступній частині:

- прийняти рапорт чергового, перевірити наявність студентів (відмітити відсутніх у журналі), їх зовнішній вигляд та готовність навчальної групи до занять;

- повідомити тему, найменування заняття, його мету, його актуальність та порядок проведення;

- звернути увагу на те, що це заняття заключне напередодні модульного контролю за 1 розділ “ Основи будови стрілецького озброєння. ”

3. У основній частині :

- при викладання першого питання заняття особливу увагу звернути на виконанні заходів безпеки і на відповідальності за необережне відношення до зброї і обладнання класу;

- довести заходи безпеки при поводжені зі стрілецькою зброєю у складі усього взводу. Особливу увагу звернути на найбільш небезпечних елементах у практичних діях студентів на навчальних місцях.

- розподілити навчальний взвод на дві підгрупи таким чином:

перша навчальна підгрупа: (клас експлуатації стрілецького озброєння)

- навчальне місце №1 – кулемети НСВТ,

- навчальне місце №2 – кулемети ПКМ (ПКМС),

друга навчальна підгрупа: (клас будови стрілецького озброєння)

- навчальне місце №3 – гвинтівки СВД,

- навчальне місце №4 – кулемети РПК.

Зміну навчальних місць №1, №2 та №3, №4 проводити через 45 хвилин.

Зміну підгруп проводити через 90 хвилин.

- Подати команду на початок занять по навчальним підгрупам.

Під час виконання робіт викладачі контролюють правильність виконання практичних прийомів студентами, при цьому особливу увагу приділяється суворому виконанню заходів безпеки. У випадку порушення тими, хто навчається, заходів безпеки, або невірного виконання прийомів, викладач негайно вимагає усунення помічених недоліків і сам особисто показує, як треба вірно виконувати той, чи інший прийом.

Під час заняття студенти користуються технологічними картами, які знаходяться на кожному навчальному місці у залежності від зразка зброї.

При розбиранні та збиранні зброї викладач контролює правильність та послідовність виконання операцій та оцінює дії кожного студента, як у процесі виконання операцій та й наприкінці.

Після доповіді студента про закінчення збирання зброї викладач перевіряє дію механізмів та правильність збирання зразка.

Контроль знань студентів з ТТХ і будови зброї проводиться наданням контрольних запитань або написання летучки. Результати опитування заносяться у контрольну відомість навчальної групи. Наприкінці заняття студентам оголошується загальна оцінка, яка і виставляється в журнал обліку занять навчальної групи.

4. У заключній частині заняття:

- заключну частину провести в складі усього навчального взводу;

- відповісти на запитання студентів за матеріалами заняття;

- підбити підсумки заняття, відмітити кращих студентів та вказати на недоліки, які мали місце під час заняття;

- дати завдання на самостійну роботу;

- зібрати і перевірити комплектність зброї;

- довести тему, найменування занятті та місце його проведення:

Модульний контроль за розділ 1. Клас 29,17.

- Дати завдання на самостійну роботу.

- Призначити осіб, які будуть повертати (віднесуть) навчальну зброю на склад навчальної зброї.

Подати команду на закінчення заняття.

 

 

Хід заняттяПоследнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.154.129 (0.016 с.)