ТОП 10:

ДЕБІТОРСЬКА ТА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

Кредиторська заборгованість загального фондустаномна01.01.2012року по КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі, м’який інвентар та обмундирування» - 76616грн., по КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 48955грн. , а також спеціального фондупоКЕКВ 2133 «Капітальний ремонт» - 272545грн(бюджету розвитку)була погашена у лютому 2012 року після прийняття районною радою рішення про бюджет та затвердження річного звіту про виконання бюджету району за 2011 рік за рахунок вільного залишку бюджетних коштів.

Дебіторськазаборгованість загального фонду станомна01.01.2012року по КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» у сумі 2038грн. була закрита фактичними нарахуваннями єдиного внеску поточного періоду.

Кредиторська заборгованість загального фондустаномна01.01.2013року відсутня.

 

Кредиторська заборгованість спеціального фондустаномна01.01.2013року становить 143349,84 грн., у тому числі:

o по КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі, м’який інвентар та обмундирування» - 71081,33грн., по КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 68258,36грн., по КЕКВ 1135 «Інші видатки» - 68258,36, по КЕКВ 1172 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 3789грн., по КЕКВ 2110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування» - 36867грн., що пояснюється невиконанням УДК у Куйбишевському районі оплати платіжних доручень по незахищених статтях бюджету, внаслідок чого кошти спеціального фонду залишились на рахунку установ.

 

Дебіторськазаборгованість спеціального фонду станомна01.01.2013року

відсутня.

 

7. ВИДАТКИ НА ФІНАНСУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

 

1. Характеристика органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення в Куйбишевському районі

В районі функціонує 4 органи місцевого самоврядування:

- Куйбишевська районна у м.Донецьку рада;

- Управління праці та соцзахисту населення;

- апарат управління відділу освіти;

- фінансовий відділ районної ради.

Штат утримується в кількості 95 одиниць, у тому числі посадових осіб місцевого самоврядування 86 одиниці, іншого персоналу 9 одиниць (з них: службовців 2 одиниці, обслуговуючого персоналу 7 одиниць).

Фактично станом на 01.01.2012р. зайнято 92 одиниці, у тому числі посадових осіб місцевого самоврядування 84 одиниці, іншого персоналу 8 одиниць.

Фактично станом на 01.01.2013р. зайнято 94 одиниці, у тому числі посадових осіб місцевого самоврядування 85 одиниці, іншого персоналу 9 одиниць.

В районі функціонує 30 органів самоорганізації населення.

Оплата виконується згідно угод про надання послуг працівникам органів самоорганізації населення (60 чоловікам: 30 голів органів самоорганізації населення і 30 секретарів).

 

2. Порядок фінансування органів місцевого самоврядування, органв самоорганізації населення

 

Річний план станом на 01.01.2013р. з урахуванням змін складає 6617498грн. В процесі виконання бюджету план уточнювався за рахунок іншої додаткової дотації з міського бюджету (збільшувався) на суму 12000 грн. (КЕКВ 1131), вільного залишку коштів станом на 01.01.2012р. на суму 30851 грн. (КЕКВ 1131 11051 грн., КЕКВ 1134 – 18239 грн., КЕКВ 1140 – 61 грн., КЕКВ 1172-1500 грн.), а також план змінювався по кодам економічної класифікації видатків за рахунок перерозподілу асигнувань між кодами економічної класифікації видатків та між кодами функціональної класифікації видатків (збільшився на суму 156447 грн.).

По органам місцевого самоврядування за 2012 рік видатки освоєні на 99,4% (уточнений план – 6617498грн., виконано – 6432159 грн. або менш на 185339 грн.).

Економіяпо КЕКВ 1111склала 2 грн. за рахунок залишків коштів на рахунках установ.

Економія по КЕКВ 1120 склала 2грн. за рахунок залишків коштів на рахунках установ.

Економія по КЕКВ 1131склала37551 грн.,у зв'язку з наявністю кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р.

Економія по КЕКВ 1134склала 144674 грн.у зв'язку з наявністю кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р.

Економія по КЕКВ 1140 склала204 грн.,у зв'язку з наявністю кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р.

Економія по коду 1161 склала 1136 грн., по коду 1162склала48 грн., по коду 1163склала1706 грн., по коду 1165склала16 грн.,яка пояснюється тим, що 26 та 27 грудня надійшло відшкодування видатків РВК від орендарів (Головного управління статистики у Донецькій області та Управління держказначейства України), кошти були повернені на котловий рахунок місцевого бюджету. Економія по КЕКВ 1172 склала 1500грн., у зв'язку з наявністю кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.

На балансі у Куйбишевської районної у м. Донецьку ради знаходиться три автомобілі.

Доходи спеціального фонду надходять за рахунок сплати за оренду приміщення та від реалізації майна.

Управлінням праці та соціального захисту населення Куйбишевського району м. Донецька на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 14.07.2010р.№621 «Про посилення соціального захисту населення під час оплати житлово-комунальних послуг» у 2012 році був укладений договір с Донецьким міським центром зайнятості на організацію та проведення оплачуваних громадських робіт (дог. від 13.01.2012р.№6/12). На рахунок Управління праці та соціального захисту населення Куйбишевського району м.Донецька з метою виконання умов договору надійшли кошти від Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття для виконання окремих доручень для здійснення фінансування організації оплачуваних громадських робіт (заробітна плата з нарахуваннями).

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2012р. №811 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті, для придбання паперу на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року» на рахунок сум за дорученнями Куйбишевської районної в м.Донецьку ради, відкритий в органах держказначейства, 11.10.2012р. надійшли кошти у сумі 2200 грн., на які був придбаний папір для друку списків виборців.

Благодійних внесків, грантів, подарунків за 2012 рік не було.

Бюджет розвитку за 2012 рік склав 76092 грн. Кошти направлені на придбання комп’ютерної техніки у сумі 19295 грн., оргтехніки у сумі 2497 грн., холодильнику у сумі 2800 грн., архівних стелажів у сумі 6000 грн., меблів у сумі 6000 грн. та кондиціонерів у сумі 39500 грн.

По КЕКВ 1131 фактичні видаткибільш касових на 41841,76 грн. за рахунок кредиторської заборгованості у сумі 11051,22 грн. станом на 01.01.2012р. і у сумі 37548,71 грн. станом на 01.01.2013р.та у зв'язку з тим, що у попередніх роках були придбані марки з конвертами, які списані у 2012 році.

По КЕКВ 1134 фактичні видаткибільш касових на 125123,67грн. за рахунок кредиторської заборгованості у сумі 19540,74 грн. станом на 01.01.2012р. і у сумі 144664,41 грн. станом на 01.01.2013р.

По КЕКВ 1140 фактичні видатки більш касових на 143,50 грн. за рахунок кредиторської заборгованості у сумі 60,5грн. станом на 01.01.2012р.і у сумі 204 грн. станом на 01.01.2013р.

По КЕКВ 1172 фактичні видатки менш касових на 1500грн. за рахунок кредиторської заборгованості у сумі 1500грн. станом на 01.01.2012р.

ДЕБІТОРСЬКА ТА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

По КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» станом на 01.01.2012р. та станом на 01.01.2013р. дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фондам відсутня.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011р. по загальному фонду склала 28647 грн.,з неї КЕКВ 1131 у сумі 5902 грн., КЕКВ 1134 у сумі 1343 грн., КЕКВ 1140 у сумі 17 грн., КЕКВ 1172 у сумі 1500 грн., КЕКВ 2110 у сумі 19885 грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2012р. по загальному фонду склала 32152,46 грн.,з неї КЕКВ 1131 у сумі 11051,22 грн., КЕКВ 1134 у сумі 19540,74грн., КЕКВ 1140 у сумі 60,50 грн., КЕКВ 1172 у сумі 1500 грн. Кредиторська заборгованість пояснюється наступним. Заклади апарата управління, що фінансуються за рахунок коштів районного в місті бюджету, вчасно уклали угоди, зареєстрували фінансові зобов’язання в органах державної казначейської служби. Фінансовим відділом були профінансовані всі видатки установ, але УДКСУ у Куйбишевському районі не виконало оплату платіжних доручень розпорядникам бюджетних коштів, внаслідок чого і виникла кредиторська заборгованість.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2013р. по загальному фонду склала 182417,12 грн.,з неї КЕКВ 1131 у сумі 37548,71 грн., КЕКВ 1134 у сумі 144664,41 грн., КЕКВ 1140 у сумі 204 грн. Кредиторська заборгованість пояснюється наступним. Заклади апарата управління, що фінансуються за рахунок коштів районного в місті бюджету, вчасно уклали угоди, зареєстрували фінансові зобов’язання в органах державної казначейської служби. Фінансовим відділом були профінансовані всі видатки установ, але УДКСУ у Куйбишевському районі не виконало оплату платіжних доручень розпорядникам бюджетних коштів, внаслідок чого і виникла кредиторська заборгованість.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2012р. по спеціальному фонду склала 2742,69 грн.,з неї КЕКВ 1131 у сумі 899,50 грн., КЕКВ 1134 у сумі 552,17 грн., КЕКВ 2110 у сумі 1291,02 грн. Кредиторська заборгованість пояснюється наступним. Заклади апарата управління, зареєстрували фінансові зобов’язання в органах державної казначейської служби, але УДКСУ у Куйбишевському районі не виконало оплату платіжних доручень, внаслідок чого кошти спеціального фонду залишились на рахунках УПСЗН та райради, що і призвело до виникнення кредиторської заборгованості.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2013р. по спеціальному фонду склала 46572,50 грн.,з неї КЕКВ 1131 у сумі 8872,54 грн., КЕКВ 1134 у сумі 3200 грн., КЕКВ 2110 у сумі 34499,96 грн. Кредиторська заборгованість пояснюється наступним. Заклади апарата управління, зареєстрували фінансові зобов’язання в органах державної казначейської служби, але УДКСУ у Куйбишевському районі не виконало оплату платіжних доручень, внаслідок чого кошти спеціального фонду залишились на рахунках УПСЗН та райради, що і призвело до виникнення кредиторської заборгованості.

Річний план станом на 01.01.2013р. з урахуванням змін складає по органам самоорганізації населення 995788грн. По органам самоорганізації населення в процесі виконання бюджету план збільшився за рахунок іншої субвенції з міського бюджету на 375875 грн. та за рахунок перерозподілу асигнувань між кодами економічної та функціональної класифікації видатків у сумі 62613 грн..

По органам самоорганізації населення за 2012 рік видатки освоєні на 100% (уточнений план – 995788грн., виконано 995788 грн.)

По КФК 250404 «Інші видатки» станом на 01.01.2012р. та на 01.01.2013р. дебіторська та кредиторська заборгованості по загальному та спеціальному фондам відсутні.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.254.115 (0.011 с.)