ТОП 10:

ПРО ПРОПОЗИЦІ, ЗАЯВИ ТА СКАРГИ74. Усі військовослужбовці мають конституційне право направляти письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів.

Військовослужбовці мають право направляти звернення тільки від себе особисто.

 

75. З питань службової діяльності військовослужбовці мають право надсилати письмові звернення або особисто звертатися до вищих командирів, службових і посадових осіб, органів військового управління, органів управління Служби правопорядку, органів, які проводять досудове слідство.

76. Якщо військовослужбовець виявив факти:

розкрадання чи псування військового майна;

незаконного витрачання коштів;

зловживання у постачанні військ;

недоліки у стані озброєння та бойової техніки;

незаконних рішень, дій (бездіяльності) командирів щодо них чи інших військовослужбовців;

незаконного покладення на них обов'язків;

незаконного притягнення до відповідальності;

чи інші факти, які завдають шкоди Збройним Силам України, він повинен доповісти про це безпосередньому командирові, а також може надіслати письмову заяву старшому командирові, до начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України включно, або до органів військового управління, органів управління Військової служби правопорядку, органів, які проводять досудове слідство, прокуратури та інших державних органів.

 

77. З інших питань службової діяльності скарга подається безпосередньому командирові тієї особи, чиї дії він оскаржує, а якщо ті, хто подають скаргу, не знають, з чиєї вини порушені їх права, скарга подається у порядку підпорядкованості.

 

78. Вимоги до звернення військовослужбовця, порядок розгляду пропозицій, заяв та скарг, терміни розгляду, права військовослужбовця при розгляді заяви чи скарги, обов’язки командирів, органів військового управління щодо розгляду звернень військовослужбовців регулюються законодавством України про звернення громадян, нормативно-правовими актами Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, Державної спеціальної служби транспорту та інших військових формувань, створених відповідно до законів України, посади в яких комплектуються військовослужбовцями.

 

79. Подання скарги військовослужбовцями не звільняє їх від виконання своїх службових обов'язків і наказів командирів.

Заборонено подавати скаргу під час бойового чергування, перебування в строю (за винятком скарг, поданих під час опитування військовослужбовців), на варті (вахті), а також у добовому наряді, під час занять.

 

80. Під час опитування військовослужбовців заява чи скарга може бути подана усно або в письмовій формі безпосередньо на ім'я командира, який проводив опитування.

81.Пропозиція, заява чи скарга вважаються вирішеними, якщо розглянуто всі порушені в них питання і з приводу їх вжито необхідних заходів або дано вичерпні відповіді.

Відмова в задоволенні питань, викладених у пропозиції, заяві чи скарзі, доводиться до відома військовослужбовців, які їх подали, у письмовій формі з посиланням на закон або статути Збройних Сил України із зазначенням мотивів відмови та роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

 

82. Командири військових частин, начальники органів військового управління зобов'язані проводити особистий прийом військовослужбовців, членів їх сімей, а також інших громадян з питань, що стосуються діяльності військової частини.

Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години.

Усі звернення на особистому прийомі реєструються, і якщо вирішити їх безпосередньо на особистому прийомі неможливо, вони розглядаються у такому ж порядку, що й письмові звернення.

 

83. Усі пропозиції, заяви та скарги в день їх надходження заносяться до Журналу реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян (додаток 3 до цього Статуту), який ведеться і зберігається у кожній військовій частині, закладі та установі.

Командири військових об'єднань, з'єднань, частин (підрозділів), закладів та установ зобов'язані не рідше одного разу на квартал проводити перевірку стану роботи щодо розгляду та прийняття рішень з приводу пропозицій, заяв і скарг.

Журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян має бути пронумерований, прошнурований, скріплений сургучевою печаткою та завірений командиром частини.

Скарги і заяви військовослужбовців, висловлені під час інспектування (перевірки), не заносять до Журналу реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

 

84. У Журналі реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян робиться запис про рішення, прийняте з приводу кожної пропозиції, заяви чи скарги.

Журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян подається для перевірки своєчасності та правильності виконання прийнятих рішень: командирові – щомісяця, а тому, хто проводить інспектування, – на його вимогу.

 

ДОДАТКИ

 

 

Додаток 1 до Дисциплінарного статуту (стаття 15)
Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.254.88 (0.004 с.)