ТОП 10:

Пояснювальна записка до звіту про виконання Куйбишевського районного у місті бюджету за 2012 рік.Пояснювальна записка до звіту про виконання Куйбишевського районного у місті бюджету за 2012 рік.

Загальна характеристика виконання бюджету

Згідно затвердженим показникам мобілізації доходів до місцевого бюджету план на 2012 рік склав 171358,7 тис.грн., зокрема по 1 кошику 108505,9 тис.грн., 2 кошику 48916,7 тис.грн., спеціальному фонду 13936,1 тис.грн. За підсумками 2012 року виконання планового завдання склало 101,2%, до бюджету надмірно надійшло 3527,9 тис.грн.

Починаючи з 1 січня 2007 року всі кошти, що мобілізують в районі у вигляді податків і зборів, в розмірах визначених Бюджетним кодексом України зараховувалися в дохід бюджету міста. На забезпечення фінансування бюджетних установ району з міського бюджету виділялися кошти у вигляді дотації.

Показники економічного розвитку району

Впродовж 2012 року в районі відбувалося стабільне зростання основних показників соціально – економічного розвитку адміністративно – територіальної одиниці.

Стабільний економічний розвиток привів до зростання заробітної плати найнятих робітників на 5,8% (ріст заробітної плати за листопад 2012 року по зрівнянню із 2011 роком) та збільшення кількості найманих працівників, як основного чинника фінансової стабільності територіальної громади, оскільки саме доходи громадян у вигляді заробітної плати виступають основним чинником наповнення місцевого бюджету податковими надходженнями, забезпечують наповнення Пенсійного і інших фондів загальнодержавного соціального страхування.

За 2012 рік значно збільшилися надходження до місцевого бюджету (на 42,2% по зрівнянню з 2011 роком). Одним з основних чинників значного зростання мобілізації доходів є зростання надходжень по податку на доходи фізичних осіб (на 71,8%, що пов'язано з сплатою податку згідно річного декларування), по збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності (на 24,6%, що пов'язано із придбанням більшої кількості патентів), єдиному податку (на 169,1%, що пов'язано із більшою кількістю платників та підвищенням ставки податку) та інші.

Доходи

3.1. Загальний фонд

Згідно до рішення Куйбишевської районної у місті Донецьку ради від 29.12.2011 року №6/15-1 «Про бюджет району в місті на 2012 рік» зі змінами та доповненнями джерелами формування загального фонду бюджету є дотація вирівнювання з бюджету міста Донецька, інші додаткові дотації, субвенції з державного бюджету, інші субвенції. Згідно до розпису доходів за 2012 рік планові показники надходжень до бюджету становили 231072,99005тис.грн. Фактичне надходження дорівнює 230843,66077тис.грн. Відхилення надходжень становить (–) 229,3 тис.грн. Детальний аналіз у розрізі кодів бюджетної класифікації поданий у таблиці 1.

Таблиця 1

№ з/п КБКД Найменування План грн. Фактичне надходження грн. Відхилення грн. Відхилення %
Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів  
  Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів  
  Інші додаткові дотації    
  Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці працівників бюджетних установ  
  Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на стимулювання місцевих органів влади за перевиконання річних розрахункових обсягів податку на прибуток підприємств та акцизного податку  
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 56718942,08 56718942,08
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг теплопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 15663010,28 -229089,72 -1,4
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрат частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів (крім пільг на одержання ліків), зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби 380104,44 380104,44
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого палива і скрапленого газу 2154527,86 2154527,86
Інші субвенції 2488074,44 -239,56
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соц. допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг 78501,67 78501,67
  Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 800000,0 800000,0
    Разом 231072990,05 230843660,77 -229329,28 -0,1
                   

 

3.2. Спеціальний фонд

До спеціального фонду районного в місті бюджету зараховуються власні надходження бюджетних установ. Фактично до бюджету надійшло 10637,4тис.грн. (таблиця 2).

Таблиця 2

КБКД Найменування План 2012 року тис.грн. Факт 2012 року тис.грн. Відхилення, тис.грн. %
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 4339,3 4163,7 -175,6 -4,0
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями 2599,9 2880,4 280,5 10,8
Кошти отримані бюджетними установами від господарської чи виробничої діяльності 550,8 -550,8
Плата за оренду майна бюджетних установ 1183,7 1248,7 65,0 5,5
Кошти, отримані бюджетними установами від реалізації майна 4,9 34,6 29,7 606,1
Інші джерела надходжень бюджетних установ 6473,6 6473,6
Гранти та дарунки 6112,3 6112,3
Кошти за дорученням 361,3 361,3
Власні надходження бюджетних установ 4339,3 10637,3 6298,0 145,1

Збільшення або зменшення надходжень відносно відповідного періоду 2009 року:

- 25010100 – збільшилася кількість громадян, які користуються послугами, що надаються бюджетними установами;

- 25010200 – відсутність надходжень у 2012 році через передачу молочної кухні до ЦПМСП №7;

- 25010300 – збільшення пояснюється появою нових орендаторів;

- 25010400 – збільшення пояснюється списанням минулого року предметів та їх реалізацію (брухт чорних та кольорових металів, дрова тощо) у меншій кількості ніж цього року за районним відділом освіти;

- 25020100, 25020200 – дані надходження спрогнозувати не можливо. Більша частина грантів надходить централізовано через міське управління охорони здоров'я, кошти за дорученням та спонсорська допомога також носить разовий та випадковий характер.

Мобілізація доходів

Планом мобілізації доходів за 12 місяців 2012 року (в частині бюджету району) передбачено 171358,7 тис.грн. Фактичні надходження склали 174886,6 тис. грн.

Перевиконання плану надходжень на 3527,9 тис.грн. (у відрахованих сумах) пов'язано з наступними чинниками:

Державне мито

Планувалося в об'ємі 184,1 тис.грн. до бюджету надійшло 253,2 тис.грн., перевиконання 69,1 тис.грн. пов'язано з тим, що збільшилася ділова активність населення.

Плата за землю

Земельний податок

Планувався в об'ємі 12428,3 тис.грн. фактичне надходження склало 12428,9 тис.грн., що склало 100,0% планового завдання, до бюджету надмірно надійшло 0,6 тис.грн. Перевиконання пов'язане із сплатою авансових платежів.

Орендна плата

При плані 34869,4 тис.грн. до бюджету надійшло 35070,0 тис.грн., що склало 100,6% плану. Перевиконання 200,6 тис.грн., пов'язано з:

- погашення недоїмки – ОАЗТ «БАФ» - 35,5тис.грн., ОО «СК Титан» - 50тис.грн., СО «Садовод-2» - 24,5тис.грн., ТОВ «Арсенал центр» - 14,5тис.грн.,

- авансові платежі від ТОВ «Трисель» - 126,1 тис.грн.

Єдиний податок

Планувався в об'ємі 13087,3 тис.грн., фактичне надходження склало 14454,7тис.грн., що складає 110,4% плану або на 1367,4 тис.грн. більше. Перевиконання пов'язане із сплатою авансових платежів, також с початку року збільшилася кількість платників податку на 212 осіб.

Комунальний податок

Надійшло 5,4 тис.грн. За 12 місяців було повернуто 1,8 тис.грн. авансових платежів.

Податок з реклами

Надійшло 0,1 тис.грн. За 12 місяців було повернуто 0,6 тис.грн. авансових платежів.

 

Інші надходження 24060300

При плані 35,2 тис.грн., надходження у розмірі 40,0 тис.грн. забезпечено за рахунок:

- ВОКР (повернення фінансування минулих років – 1,8 тис.грн., надходження коштів згідно з актами перевірок КРУ- 0,9 тис.грн.);

- УПСЗН (повернення фінансування минулих років) – 6,8 тис.грн.;

- МЛ №19 (повернення фінансування минулих років) – 1,0 тис.грн.;

- МСП №1 (надходження коштів згідно з актами перевірок КРУ) – 3,6 тис.грн.;

- МДЛ №2 (надходження коштів згідно з актами перевірок КРУ) – 0,2 тис.грн.;

- МЛ №21 (надходження коштів згідно з актами перевірок КРУ) – 14,8 тис.грн.;

- ТЦСО (надходження коштів згідно з актами перевірок КРУ) – 2,6 тис.грн.;

- МЛ №17 (надходження коштів згідно з актами перевірок КРУ) – 5,6 тис.грн.

- МЛ №17 (за лікування хворого) – 1,8 тис.грн;

- КП КК Куйбишевського району (надходження коштів згідно з актами перевірок КРУ) – 0,9 тис.грн.

Власники яких не відомі

При плані 12тис.грн, фактичне надходження складають 82,8тис.грн від:

- ПАТ «Донецький енергозавод»» - 0,5тис.грн.,

- ТОВ «НВП Геотехсервис» - 1,5тис.грн.,

- ТОВ «ТПК Дедал ЛТД» - 0,5тис.грн.,

- ТОВ «Технологічні системи» - 2,0тис.грн.,

- ТОВ «ДБЗ «Фрегат» - 0,5тис.грн.,

- ТОВ «ДЗ спец. матеріалів» - 1,0тис.грн.,

- ТОВ «НВП «Кайлас» - 1,0тис.грн.,

- ПП «Підшипник збут» - 0,5тис.грн.,

- ПАТ «Донвуглеводоканал» - 1,0тис.грн.

- ТОВ «Терра Гранд» - 3,0тис.грн.

- Виконавча служба (реалізація конфіскованого майна) – 71,3тис.грн.

Податки на власність

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин- При плані 79,0 тис.грн, фактичне надходження складає 79,0 тис.грн.(погашення платежів минулих років).

Збір за першу реєстрацію транспортних засобів – при плані 184,0 тис.грн., фактичне надходження склало 443,6 тис.грн., додатково до плану надійшло 259,6 тис.грн. Перевиконання пов'язане із великою кількістю придбаних машин.

Інші податки та збори

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

При плані 110,0 тис.грн., до бюджету надійшло 160,0 тис.грн., від ДП «ДВЕК» - 61,4 тис.грн. (згідно перевірки, донараховано за минулий період -41,6тис.грн., штраф – 2,0тис.грн., розстрочка – 17,8тис.грн.) та від КП «Тепломережа» - 92,9тис.грн. (розстрочка).

Екологічний податок – при плані 376,6 тис.грн., фактичне надходження складає 316,1тис.грн., невиконання пов'язано із використанням авансових платежів, які надійшли у 2011 році (переплата у 2012 році зменшилася на 71,7 тис.грн.).

 

ВИДАТКИ

 

Видаткова частина бюджету виконана всього 240991221 грн., у тому числі по загальному фонду -227351078 грн., або 99,7 % від уточненого плану (228061277 грн.), по спеціальному фонду 13640143 грн., або 92,9 % від уточненого плану (14680707 грн.).

Протягом року видаткова частина збільшена всього на 27081455 грн., у тому числі:

по загальному фонду збільшена на 23897377 грн., з них:

*збільшена:

- за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету на покращення харчування дітей у дитячих дошкільних закладаху сумі 49600 грн.;

- за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету на вітамінізація харчування дітей в загальноосвітніх закладах сумі 115500 грн.;

- за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету на забезпечення учнів перших класів загальноосвітніх навчальних закладів учбовими посібниками у сумі 15940 грн.;

- за рахунок іншої субвенції з міського бюджету на утримання органів самоорганізації населення у сумі 375875 грн.;

- за рахунок іншої субвенції з міського бюджету на реалізацію власних повноважень району у сумі 62630 грн.;

- за рахунок іншої субвенції з міського бюджету на проведення термінових ремонтних робіт з відновлення покрівель будинків учбових закладів району після стихії 15.06.2012р. (резервний фонд міського бюджету) у сумі 34800 грн.;

- за рахунок іншої додаткової дотації з міського бюджету у сумі 14053470 грн.;

- за рахунок вільного залишку бюджетних коштів на 01.01.2012 на суму 238470 грн.;

- за рахунок субвенції з державного бюджету на соціальний захист населення на суму 2226174грн.;

- за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на стимулювання місцевих органів влади за перевиконання річних розрахункових обсягів податку на прибуток підприємств та акцизного податку на суму 997800 грн.;

- за рахунокдодаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці працівників бюджетних установ у сумі 2967300 грн.;

- за рахунок додаткової дотації з обласного бюджету на надання вторинної медичної допомоги у сумі 680830 грн.;

- за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 2386800 грн.;

* зменшена:

- за рахунок субвенції з держбюджету на прийомні сім’ї у сумі 69098грн.;

- за рахунок перерозподілу за кодами економічної класифікації видатків та між функціями бюджету у сумі 238714 грн. (227651грн. (місцевий бюджет) і 11063 грн.(державний бюджет));

по спеціальному фонду збільшена на 3184078 грн., з них:

*збільшена:

- за рахунок іншої субвенції з міського бюджету на газифікацію селища «Гірник» у сумі 250000 грн..,

- за рахунок іншої субвенції з міського бюджету на фінансування Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування у сумі 1100000 грн..,

- за рахунок іншої субвенції з міського бюджету на ремонт санвузлів в ЗОШ №52 у сумі 63800 грн.;

- за рахунок іншої субвенції з міського бюджету на проведення термінових ремонтних робіт з відновлення покрівель будинків учбових закладів району після стихії 15.06.2012р. (резервний фонд міського бюджету) у сумі 398674 грн.;

- за рахунок іншої субвенції з міського бюджету на реалізацію власних повноважень району у сумі 1495 грн.;

- за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету на реалізацію міні-проекту «Дитяче містечко «Буратино» у сумі 20000 грн.;

- за рахунок іншої додаткової дотації з міського бюджету у сумі 7500 грн.(передача коштів з загального фонду до спеціального (бюджету розвитку);

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування у сумі 800000 грн.;

- за рахунок вільного залишку бюджетних коштів на 01.01.2012 на суму 10386 грн. (передача коштів з загального фонду до спеціального (бюджету розвитку);

- за рахунок вільного залишку бюджетних коштів на 01.01.2012 на суму 293509 грн.;

- за рахунок перерозподілу за кодами економічної класифікації видатків та між функціями бюджету у сумі 238714 грн. (227651грн. (місцевий бюджет) і 11063грн.(державний бюджет));

Недоосвоєні кошти всього на 1750763 грн., з них:

по загальному фонду на 710199 грн., у тому числі по бюджетним закладам району – 481109 грн., у зв’язку з не проведенням платежів через УДКСУ у Куйбишевському районі -472629 грн., та залишків коштів бюджетних установ, які 30.12.2011р. повернуті на котловий рахунок місцевого бюджету, 8480 грн.;

по спеціальному фонду на 1040564 грн., у зв’язку з не проведенням платежів через УДКСУ у Куйбишевському районі -445133 грн., та залишків коштів бюджетних установ по власним надходженням 595431грн.

 

Станом на 01.01.2013р. дебіторська заборгованість складає 5858 грн., у тому числі по загальному фонду 5858 грн., з неї:

- по заробітній платі у сумі 5858 грн. по відділу освіти виникла у зв’язку з тривалою процедурою обробки документів для нарахування авансу та тривалістю проходження платіжних документів в органах Держказначейства при виплаті заробітної плати за 1 половину місяця. Заборгованість буде закрита у січні 2013р.;

Станом на 01.01.2013р. кредиторська заборгованість складає 2414776 грн., у тому числі по загальному фонду 1969643 грн., по спеціальному фонду 445133 грн.

По загальному фонду по бюджетним закладам району кредиторська заборгованість складає 464004 грн. у зв’язку з не проведенням платежів через УДКСУ у Куйбишевському районі. По захищеним статтям бюджету по бюджетним закладам району кредиторська заборгованість району відсутня. По спеціальному фонду кредиторська заборгованість виникла у зв’язку з не проведенням платежів через УДКСУ у Куйбишевському районі.

010116 «Органи місцевого самоврядування»

В районі функціонує 4 органи місцевого самоврядування:

- Куйбишевська районна у м.Донецьку рада;

- Управління праці та соцзахисту населення;

- апарат управління відділу освіти;

- фінансовий відділ районної ради.

Штат утримується в кількості 95 одиниць, у тому числі посадових осіб місцевого самоврядування 86 одиниці, іншого персоналу 9 одиниць (з них: службовців 2 одиниці, обслуговуючого персоналу 7 одиниць).

 

Фактично станом на 01.01.2012р. зайнято 92 одиниці, у тому числі посадових осіб місцевого самоврядування 84 одиниці, іншого персоналу 8 одиниць. Три ставки вакантні у Куйбишевській районній у м.Донецьку раді, у тому числі:

* посадових осіб місцевого самоврядування -2 ставки; з них 1ставка голови районної ради, 1 ставка спеціаліста 1 категорії відділу комплексного соціально-економічного розвитку;

* іншого персоналу -1 ставка; з них 1 ставка водія.

 

Фактично станом на 01.01.2013р. зайнято 94 одиниці, у тому числі посадових осіб місцевого самоврядування 85 одиниці, іншого персоналу 9 одиниць. Одна ставка вакантна у Куйбишевській районній у м.Донецьку раді, у тому числі:

* посадових осіб місцевого самоврядування -1 ставка; з них 1ставка голови районної ради.

 

Річний план станом на 01.01.2013р. з урахуванням змін складає 6617498грн. В процесі виконання бюджету план уточнювався за рахунок іншої додаткової дотації з міського бюджету (збільшувався) на суму 12000 грн. (КЕКВ 1131), вільного залишку коштів станом на 01.01.2012р. на суму 30851 грн. (КЕКВ 1131 11051 грн., КЕКВ 1134 – 18239 грн., КЕКВ 1140 – 61 грн., КЕКВ 1172-1500 грн.), а також план змінювався по кодам економічної класифікації видатків за рахунок перерозподілу асигнувань між кодами економічної класифікації видатків та між кодами функціональної класифікації видатків (збільшився на суму 156447 грн.).

По органам місцевого самоврядування за 2012 рік видатки освоєні на 99,4% (уточнений план – 6617498грн., виконано – 6432159 грн. або менш на 185339 грн.).

Економіяпо КЕКВ 1111склала 2 грн. за рахунок залишків коштів на рахунках установ.

Економія по КЕКВ 1120 склала 2грн. за рахунок залишків коштів на рахунках установ.

Економія по КЕКВ 1131склала37551 грн.,у зв'язку з наявністю кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р.

Економія по КЕКВ 1134склала 144674 грн.у зв'язку з наявністю кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р.

Економія по КЕКВ 1140 склала204 грн.,у зв'язку з наявністю кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р.

Економія по коду 1161 склала 1136 грн., по коду 1162склала48 грн., по коду 1163склала1706 грн., по коду 1165склала16 грн.,яка пояснюється тим, що 26 та 27 грудня надійшло відшкодування видатків РВК від орендарів (Головного управління статистики у Донецькій області та Управління держказначейства України), кошти були повернені на котловий рахунок місцевого бюджету. Економія по КЕКВ 1172 склала 1500грн., у зв'язку з наявністю кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.

На балансі у Куйбишевської районної у м. Донецьку ради знаходиться три автомобілі.

Доходи спеціального фонду надходять за рахунок сплати за оренду приміщення та від реалізації майна.

Управлінням праці та соціального захисту населення Куйбишевського району м.Донецька на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 14.07.2010р.№621 «Про посилення соціального захисту населення під час оплати житлово-комунальних послуг» у 2012 році був укладений договір с Донецьким міським центром зайнятості на організацію та проведення оплачуваних громадських робіт (дог. від 13.01.2012р.№6/12). На рахунок Управління праці та соціального захисту населення Куйбишевського району м.Донецька з метою виконання умов договору надійшли кошти від Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття для виконання окремих доручень для здійснення фінансування організації оплачуваних громадських робіт (заробітна плата з нарахуваннями).

 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2012р. №811 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті, для придбання паперу на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року» на рахунок сум за дорученнями Куйбишевської районної в м.Донецьку ради, відкритий в органах держказначейства, 11.10.2012р. надійшли кошти у сумі 2200 грн., на які був придбаний папір для друку списків виборців.

 

Благодійних внесків, грантів, подарунків за 2012 рік не було.

 

Бюджет розвитку за 2012 рік склав 76092 грн. Кошти направлені на придбання комп’ютерної техніки у сумі 19295 грн., оргтехніки у сумі 2497 грн., холодильнику у сумі 2800 грн., архівних стелажів у сумі 6000 грн., меблів у сумі 6000 грн. та кондиціонерів у сумі 39500 грн.

 

По КЕКВ 1131 фактичні видаткибільш касових на 41841,76 грн. за рахунок кредиторської заборгованості у сумі 11051,22 грн. станом на 01.01.2012р. і у сумі 37548,71 грн. станом на 01.01.2013р.та у зв'язку з тим, що у попередніх роках були придбані марки з конвертами, які списані у 2012 році.

По КЕКВ 1134 фактичні видаткибільш касових на 125123,67грн. за рахунок кредиторської заборгованості у сумі 19540,74 грн. станом на 01.01.2012р. і у сумі 144664,41 грн. станом на 01.01.2013р.

По КЕКВ 1140 фактичні видатки більш касових на 143,50 грн. за рахунок кредиторської заборгованості у сумі 60,5грн. станом на 01.01.2012р.і у сумі 204 грн. станом на 01.01.2013р.

По КЕКВ 1172 фактичні видатки менш касових на 1500грн. за рахунок кредиторської заборгованості у сумі 1500грн. станом на 01.01.2012р.

ДЕБІТОРСЬКА ТА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

По КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» станом на 01.01.2012р. та станом на 01.01.2013р. дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фондам відсутня.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011р. по загальному фонду склала 28647 грн.,з неї КЕКВ 1131 у сумі 5902 грн., КЕКВ 1134 у сумі 1343 грн., КЕКВ 1140 у сумі 17 грн., КЕКВ 1172 у сумі 1500 грн., КЕКВ 2110 у сумі 19885 грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2012р. по загальному фонду склала 32152,46 грн.,з неї КЕКВ 1131 у сумі 11051,22 грн., КЕКВ 1134 у сумі 19540,74грн., КЕКВ 1140 у сумі 60,50 грн., КЕКВ 1172 у сумі 1500 грн. Кредиторська заборгованість пояснюється наступним. Заклади апарата управління, що фінансуються за рахунок коштів районного в місті бюджету, вчасно уклали угоди, зареєстрували фінансові зобов’язання в органах державної казначейської служби. Фінансовим відділом були профінансовані всі видатки установ, але УДКСУ у Куйбишевському районі не виконало оплату платіжних доручень розпорядникам бюджетних коштів, внаслідок чого і виникла кредиторська заборгованість.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2013р. по загальному фонду склала 182417,12 грн.,з неї КЕКВ 1131 у сумі 37548,71 грн., КЕКВ 1134 у сумі 144664,41 грн., КЕКВ 1140 у сумі 204 грн. Кредиторська заборгованість пояснюється наступним. Заклади апарата управління, що фінансуються за рахунок коштів районного в місті бюджету, вчасно уклали угоди, зареєстрували фінансові зобов’язання в органах державної казначейської служби. Фінансовим відділом були профінансовані всі видатки установ, але УДКСУ у Куйбишевському районі не виконало оплату платіжних доручень розпорядникам бюджетних коштів, внаслідок чого і виникла кредиторська заборгованість.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2012р. по спеціальному фонду склала 2742,69 грн.,з неї КЕКВ 1131 у сумі 899,50 грн., КЕКВ 1134 у сумі 552,17 грн., КЕКВ 2110 у сумі 1291,02 грн. Кредиторська заборгованість пояснюється наступним. Заклади апарата управління, зареєстрували фінансові зобов’язання в органах державної казначейської служби, але УДКСУ у Куйбишевському районі не виконало оплату платіжних доручень, внаслідок чого кошти спеціального фонду залишились на рахунках УПСЗН та райради, що і призвело до виникнення кредиторської заборгованості.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2013р. по спеціальному фонду склала 46572,50 грн.,з неї КЕКВ 1131 у сумі 8872,54 грн., КЕКВ 1134 у сумі 3200 грн., КЕКВ 2110 у сумі 34499,96 грн. Кредиторська заборгованість пояснюється наступним. Заклади апарата управління, зареєстрували фінансові зобов’язання в органах державної казначейської служби, але УДКСУ у Куйбишевському районі не виконало оплату платіжних доручень, внаслідок чого кошти спеціального фонду залишились на рахунках УПСЗН та райради, що і призвело до виникнення кредиторської заборгованості.

Освіта»

По установах освіти витрати освоєні на 99,7% (уточнений план 83645728 грн., виконано 83419077грн. або менше на 226651 грн.).

Економія по коду 1111 склала 201 грн., по коду 11204 грн., по коду 1133 -1124 грн., по коду 1134 -354 грн., по коду 1135 -1 грн. та по коду 1160 -8 грн., по коду 1343 – 61 грн. за рахунок повернення грошових коштів станом на 28.12.2012р.

Економія по коду 1111виникла внаслідок погашення заборгованості по заробітній платі працівником перед відділом освіти в останній банківський день року (28.12.2012р.).

Економія по коду 1133виникла внаслідок відшкодуванням за актом перевірки КРУ (КФК 070101- 77грн.), а також внаслідок того, що двома учнями було втрачено статус дитини, яка знаходиться під опікою (Пост.КМУ №856), про що вчасно не було проінформовано відділ освіти. В останній день року батьками було відшкодовано вказану суму.

Економія по коду 1134склалась за рахунок того, що ціна послуги по заправці картриджів була зменшена постачальником в останні дні грудня.

Економія по коду 1130 склала 224352 грн., у тому числі по КЕКВ 1131 -171619грн., КЕКВ 1134 -52733 грн., по коду 1140 склала 542 грн., яка пояснюється наступним. Заклади освіти, що фінансуються за рахунок коштів районного в місті бюджету, вчасно уклали угоди, зареєстрували фінансові зобов’язання в органах державного казначейства. Фінансовим відділом були профінансовані всі видатки установ, але УДК у Куйбишевському районі не виконало оплату платіжних доручень розпорядникам бюджетних коштів до кінця бюджетного року, що призвело до повернення коштів на котловий рахунок місцевого бюджету.

У загальній сумі витрат зарплата з нарахуваннями склала 77,0% (64215051грн.), комунальні послуги і енергоносії 17,1% (14243513грн.), харчування 5,0% (4176000грн.).

Фактичні видатки по заробітній платі більш касових на 1570 грн. (факт. 47096532грн., виконано 47094962 грн.) у зв’язку з тривалою процедурою обробки документів для нарахування авансу та тривалістю проходження платіжних документів в органах Держказначейства при виплаті заробітної плати за 1 половину місяця. При кінцевому розрахунку зарплати за поточний місяць оплата проводиться за фактично відпрацьований час (дебіторська заборгованість на початок року склала 7426 грн., на кінець року- 5856 грн.).

По енергоносіях витрати освоєні на 100% (уточнений план 14243521 грн., виконано 14243513 грн.).

По харчуванню виконано 4176000 грн. при уточненому плані 4177124грн., тобто витрати освоєні на 99,97%.

Фактичні витрати на харчування дошкільних установ з урахуванням батьківської плати склали 3156864 грн. при фактичній кількості дітоднів харчування в дошкільних установах 439 тис. дітоднів. Фактична вартість одного дітодня склала 7,19 грн., планована вартість 7,48 грн. (витрати за планом 3229,7 тис.грн., кількість дітодней харчування 427,0 тис.), зокрема за рахунок бюджетних коштів: фактично – 3,59 грн., при плані – 4,32 грн., за рахунок батьківської плати: фактично -3,60 грн., при плані -3,21 грн. За 2012р. дітоднів виконано на 12,0 тис. дітоднів більш, ніж за планом за рахунок збільшення дітей і збільшення відвідування ними дошкільних закладів.За 2012р. надійшло батьківської плати 1695,5 тис.грн. при плані 1386,1 тис.грн., тобто більш на 309,4тис.грн., за рахунок збільшення контингенту дітей.

ДЕБІТОРСЬКА ТА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Станом на 01.01.2012р. дебіторська заборгованість загального фонду склала

8578,82 грн.: у тому числі :

КЕКВ 1111 «Заробітна плата» - 7424,94 грн. у зв’язку з тривалою процедурою обробки документів для нарахування авансу та тривалістю проходження платіжних документів в органах Держказначейства при виплаті заробітної плати за 1 половину місяця. При кінцевому розрахунку зарплати за поточний місяць оплата проводиться за фактично відпрацьований час, який склався менше, у зв’язку з лікарняним, зі звільненням, внаслідок чого виник борг перед відділом освіти;

КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» - 1153,88 грн. у зв’язку з перерахунком єдиного внеску за січень-листопад 2011р. за рахунок змін розмірів єдиного внеску допомоги з тимчасової втрати працездатності працюючих інвалідів (згідно листа ПФУ від 28.11.2011р.№26339/03-20).

Станом на 01.01.2012р. кредиторська заборгованість загального фондусклала 70734,39 грн., з неї КЕКВ 1131 у сумі 54553,71 грн., КЕКВ 1134 у сумі 16088,68 грн., КЕКВ 1140 у сумі 92 грн., яка пояснюється наступним. Заклади освіти, що фінансуються за рахунок коштів районного в місті бюджету, вчасно уклали угоди, зареєстрували фінансові зобов’язання в органах державного казначейства. Фінансовим відділом були профінансовані всі видатки установ, але УДК у Куйбишевському районі не виконало оплату платіжних доручень розпорядникам бюджетних коштів до кінця бюджетного року, що призвело до повернення коштів на котловий рахунок місцевого бюджету, внаслідок чого і виникла кредиторська заборгованість.

Станом на 01.01.2012р. та на 01.01.2013р. дебіторська заборгованість спеціального фондувідсутня.

Станом на 01.01.2012р. кредиторська заборгованість спеціального фондусклала 9062 грн., з неї КЕКВ 1134 у сумі 9062 грн., КЕКВ 2110 у сумі 7002 грн.(бюджет розвитку), яка пояснюється наступним. Відділ освіти вчасно уклал угоди, зареєстрував фінансові зобов’язання в органах державного казначейства, але УДК у Куйбишевському районі не виконало оплату платіжних доручень, внаслідок чого кошти спеціального фонду залишились на рахунку відділу освіти, що і призвело до виникнення кредиторської заборгованості.

Станом на 01.01.2013р. дебіторська заборгованість загального фонду склала

5855,52 грн.: у тому числі :

КЕКВ 1111 «Заробітна плата» - 5855,52 грн. у зв’язку з тривалою процедурою обробки документів для нарахування авансу та тривалістю проходження платіжних документів в органах Держказначейства при виплаті заробітної плати за 1 половину місяця. При кінцевому розрахунку зарплати за поточний місяць оплата проводиться за фактично відпрацьований час, який склався менше, у зв’язку з лікарняним, зі звільненням, внаслідок чого виник борг перед відділом освіти;

Станом на 01.01.2013р. кредиторська заборгованість загального фондусклала 224894,21 грн., з неї КЕКВ 1131 у сумі 171619,24 грн., КЕКВ 1134 у сумі 52732,97 грн., КЕКВ 1140 у сумі 542 грн., яка пояснюється наступним. Заклади освіти, що фінансуються за рахунок коштів районного в місті бюджету, вчасно уклали угоди, зареєстрували фінансові зобов’язання в органах державного казначейства. Фінансовим відділом були профінансовані всі видатки установ, але УДК у Куйбишевському районі не виконало оплату платіжних доручень розпорядникам бюджетних коштів до кінця бюджетного року, що призвело до повернення коштів на котловий рахунок місцевого бюджету, внаслідок чого і виникла кредиторська заборгованість.

Станом на 01.01.2013р. кредиторська заборгованість спеціального фондусклала 116728,65 грн., з неї КЕКВ 1131 у сумі 74,49 грн., 1134 у сумі 2120,42 грн., КЕКВ 2110 у сумі 19481,46 грн.(бюджет розвитку), КЕКВ 2133 у сумі 95052,28 грн.(бюджет розвитку), яка пояснюється наступним. Відділ освіти вчасно уклал угоди, зареєстрував фінансові зобов’язання в органах державного казначейства, але УДК у Куйбишевському районі не виконало оплату платіжних доручень, внаслідок чого кошти спеціального фонду залишились на рахунку відділу освіти, що і призвело до виникнення кредиторської заборгованості.

Дошкільні установи»

На початок року функціонували 111 груп з контингентом дітей 2865 чоловік (без дітей в групах з короткостроковим перебуванням), на кінець року – 111 груп з контингентом дітей 3166 чоловік (без дітей в групах з короткостроковим перебуванням).

Загальноосвітні школи»

По загальноосвітніх школах на 01.01.2012г. функціонує 17 шкіл – 1-Ш ступенів (при плані 17 шкіл).

На 01.01.2013р. функціонує 305 класів з кількістю учнів 7322 чол. при плані на кінець року 305 класів з кількістю учнів 7473 чол.

Наповнюваність класів фактично на кінець року склала 24,0 при плані 24,5.

За рахунок збільшення контингенту учнів, що знаходяться на режимі продовженого дня, на 60 чол. відбулося збільшення груп продовженого дня на 1 групу.

Контингент учнів, які одержали безкоштовне харчування відповідно до постанови КМУ від 19.06.02 № 856 (крім учнів 1-4 класів), збільшився на 21 чол. за рахунок додатково наданих документів. Середньорічна кількість дітей даної категорії складає 121 чол. За 2012 рік виконано 16,0 тис.дітоднів при плані 15,0 тис.дітоднів. Збільшення на 1,0 тис. дітоднів пояснюється збільшенням контингенту дітей. Вартість одного дітодня за планом складає 5,08 грн., фактично – 5,07 грн.

Контингент учнів, 1-4 класів (комплектів), які отримали безкоштовне харчування, в тому числі й відповідно до постанови КМУ від 19.06.02 № 856, на кінець року складає 3306 чол. при плані 3357 чол., тобто зменшився на 51 учня. Середньорічна кількість учнів 1-4 класів (комплектів), які отримали безкоштовне харчування, в тому числі й відповідно до постанови КМУ від 19.06.02 № 856, складає 3173 чол., при плані 3190 чол. За 2012 рік виконано 449,0 тис. дітоднів при плані 434,0 тис.дітоднів або більш на 15 тис. дітоднів за рахунок збільшення кількості днів відвідувань.Вартість одного дітодня за планом складає 4,90 грн., фактично – 4,90 грн.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.226.179 (0.034 с.)