ТОП 10:

Пояснювальна записка до звіту про виконання Куйбишевського районного у місті бюджету за 2011 рік.Пояснювальна записка до звіту про виконання Куйбишевського районного у місті бюджету за 2011 рік.

 

Загальна характеристика виконання бюджету

Згідно затвердженим показникам мобілізації доходів до місцевого бюджету план на 2011 рік склав 150993,4 тис.грн., зокрема по 1 кошику 93302,9 тис.грн., 2 кошику 49828,3 тис.грн., спеціальному фонду 7862,2 тис.грн. За підсумками 2011 року виконання планового завдання склало 102,4%, до бюджету надмірно надійшло 3691,8 тис.грн.

Починаючи з 1 січня 2007 року всі кошти, що мобілізують в районі у вигляді податків і зборів, в розмірах визначених Бюджетним кодексом України зараховувалися в дохід бюджету міста. На забезпечення фінансування бюджетних установ району з міського бюджету виділялися кошти у вигляді дотації вирівнювання.

 

Показники економічного розвитку району

Впродовж 2011 року в районі відбувалося стабільне зростання основних показників соціально – економічного розвитку адміністративно – територіальної одиниці.

Стабільний економічний розвиток привів до зростання заробітної плати найнятих робітників на 615,7грн, як основного чинника фінансової стабільності територіальної громади, оскільки саме доходи громадян у вигляді заробітної плати виступають основним чинником наповнення місцевого бюджету податковими надходженнями, забезпечують наповнення Пенсійного і інших фондів загальнодержавного соціального страхування.

За 2011 рік значно збільшилися надходження до місцевого бюджету (на 23,4% по зрівнянню з 2010 роком). Одним з основних чинників значного зростання мобілізації доходів є зростання надходжень по платі за землю (на 9,6%, що пов'язано з розширенням бази оподаткування платою за землю), по податку на доходи фізичних осіб (на 44,8%, що пов'язано з підвищенням заробітної плати та кількості найманих працівників), по збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності (на 25,5%), єдиному податку (на 4,1%) та інші..

 

 

Доходи

3.1. Загальний фонд

Згідно до рішення Куйбишевської районної у місті Донецьку ради від 15.02.2011 року №6/4-2 «Про районний в місті бюджет на 2011 рік» зі змінами та доповненнями джерелами формування загального фонду бюджету є дотація вирівнювання з бюджету міста Донецька, субвенції з державного бюджету, інші субвенції. Згідно до розпису доходів за 2011 рік планові показники надходжень до бюджету становили 199193,09006тис.грн. Фактичне надходження дорівнює 197958,63714тис.грн. Відхилення надходжень становить (–) 1234,45292тис.грн. Детальний аналіз у розрізі кодів бюджетної класифікації поданий у таблиці 1.

Таблиця 1

№ з/п КБКД Найменування План грн. Фактичне надходження грн. Відхилення грн. Відхилення %
Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів 122053200,0 122053200,0  
  Інші додаткові дотації 6160000,0 6160000,0  
  Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов'язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки   1892700,0 1892700,0  
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 47484100,0 47484100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг теплопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 15351600,0 14117907,46 -1233692,54 -8,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрат частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів (крім пільг на одержання ліків), зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби 423738,46 423738,41 -0,05
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого палива і скрапленого газу 1427476,97 1426784,64   -692,33 -0,04
Інші субвенції   1185100,0 1185100,0
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховується при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів 3105400,0 3105332,0 -68,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соц. допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг 109774,63 109774,63
    Разом 199193090,06 197958637,14 -1234452,92 -0,6
                 

 

3.2. Спеціальний фонд

До спеціального фонду районного в місті бюджету зараховуються власні надходження бюджетних установ, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі. Фактично до бюджету надійшло 6708,0тис.грн. (таблиця 2).

 

Таблиця 2

КБКД Найменування План 2011 року тис.грн. Факт 2011 року тис.грн. Відхилення, тис.грн. %  
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 4358,9 3953,0 -405,9 -9,3  
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями 2159,9 2427,9 268,0 12,4  
Кошти отримані бюджетними установами від господарської чи виробничої діяльності 1137,0 373,2 -763,8 -67,2  
Плата за оренду майна бюджетних установ 1044,9 1117,5 72,6 6,9  
Кошти, отримані бюджетними установами від реалізації майна 17,1 34,4 17,3 101,2  
Інші джерела надходжень бюджетних установ 2752,7 2752,7  
Гранти та дарунки 2385,6 2385,6  
Кошти за дорученням 367,1 367,1  
Власні надходження бюджетних установ 4358,9 6705,7 2346,8 53,8  
  2,3 2,3
                   

Збільшення або зменшення надходжень відносно відповідного періоду 2009 року:

- 25010100 – збільшилася кількість громадян, які користуються послугами, що надаються бюджетними установами;

- 25010200 – зменшилася кількість громадян, які користуються послугами, що надаються бюджетними установами через закриття молочної кухні на 6 місяців;

- 25010300 – збільшення пояснюється появою нових орендаторів;

- 25010400 – збільшення пояснюється списанням предметів та їх реалізацію (брухт чорних та кольорових металів, дрова тощо) у більшій кількості ніж очікувалося;

- 25020100, 25020200 – дані надходження спрогнозувати не можливо. Більша частина грантів надходить централізовано через міське управління охорони здоров'я, кошти за дорученням та спонсорська допомога також носить разовий та випадковий характер.

 

3.3. Мобілізація доходів

Планом мобілізації доходів за 12 місяців 2011 року (в частині бюджету району) передбачено 150993,7 тис.грн. Фактичні надходження склали 154685,5 тис. грн.

Перевиконання плану надходжень на 3691,8 тис.грн. (у відрахованих сумах) пов'язано з наступними чинниками:

 

Єдиний податок

Планувався в об'ємі 5571,5 тис.грн. (43%), фактичне надходження склало 5846,9 тис.грн. (43%), що складає 104,9% плану або на 275,4 тис.грн. більше.

Перевиконання пов'язане із сплатою авансових платежів: ТОВ «Соліда» - 29,0 тис. грн., ТОВ «Експрес Кредит 8» - 21,1 тис. грн., ТОВ «Аквацентр ЛТД» - 24,2 тис. грн., ТОВ «ДЦТГ» - 14,2 тис. грн., ПП «Ровесник» - 11,8 тис. грн., ТОВ «Садко 2007» - 14,4 тис. грн., ПП «К.В.» - 10,2 тис. грн., ПП «Ремсервіс» - 10,0 тис. грн. та ін.

 

Державне мито

Планувалося в об'ємі 556,1 тис.грн. до бюджету надійшло 612,4 тис.грн., перевиконання на 10,1% або на 56,3 тис.грн. пов'язано з тим, що очікувалася менша активність населення в судових інстанціях і нотаріальних конторах.

 

Податок на прибуток

При плані 104,8 тис. грн. фактичне надходження склало 197,8 тис.грн. від КП «Зеленого будівництва» у розмірі 6,4 тис.грн., від КУ «Дельфін» - 13,7 тис.грн., КП «Міські комунальні ресурси» - 45,9 тис.грн., КП КК Куйбишевського району – 187,3 тис.грн., а також було повернення авансових платежів КП «Ремонтник» - 55,3 тис.грн., КП Лабораторія експертиз – 0,3 тис. грн.

Плата за землю

Земельний податок

Планувався в об'ємі 12794,3 тис.грн. фактичне надходження склало 13086,3 тис.грн., що склало 102,3% планового завдання, до бюджету додатково надійшло 292,0 тис.грн. Перевиконання пов'язано з сплатою авансових платежів (Облпсихлікарня – 60,1 тис. грн., ТОВ «Стімул» - 14,7 тис. грн. та інші), а також частковим погашенням недоїмки підприємствами (ВАТ «Донвуглеводоканал» - 39,1 тис.грн., ВАТ «Формат Донецьк» - 6,2 тис.грн., ТОВ «Гражданбуд» - 64,0тис.грн., ТОВ «Промресурси» – 7,4тис.грн., ТОВ «Асал-Технік» - 6,6тис.грн.).

Орендна плата

При плані 35190,8 тис.грн. до бюджету поступило 35333,2 тис.грн., що склало 100,4% плану. Перевиконання 142,4 тис.грн., пов'язано з:

- погашення недоїмки – ТОВ «Алкор» - 77,1 тис.грн., Донецький завод «Електроісточник» - 22,5 тис. грн., ТОВ «Ємек Україна» - 159,2 тис. грн., ТОВ «Діскон» - 22,0 тис. грн., ПП «Татерсаль» - 2,3 тис. грн., ТОВ «Донецькметалоопторг» - 101,0 тис.грн., ТОВ «Донбасінвест» - 16,7 тис.грн., ТОВ «Асал-строй» - 13,9 тис. грн., ТОВ «Флорія» - 100,0 тис.грн., СТ «Козацьке» - 14,1тис.грн., ПП «Степан» -13,0тис.грн., ТОВ «Завод Фрегат» - 48,8 тис.грн., ТОВ «Інтер Інвест» - 50,7 тис.грн., ТОВ «Ардон» - 90,0 тис.грн., ДСТБ – 22,8 тис. грн., ТОВ «Алюмінійбуд» - 20,2 тис.грн., ТОВ «Астор» - 73,3 тис.грн., ТОВ «Валеція» - 19,6 тис.грн., АО «БАФ» - 50,4 тис. грн. та інші);

- авансові платежі (ТОВ «ОСТ-Хорс» - 133,7 тис. грн., ТОВ «Облселькомунхоз» - 115,4 тис. грн., ТОВ «Центр розвитку регіонального бізнесу» - 85,4 тис. грн., ТОВ «Укрспецбуд» - 75,9 тис. грн., ТОВ «Укртеплоцентраль» - 71,9 тис. грн. та інші).

 

Податок з реклами

За 12 місяців забезпечено надходження 8,1 тис.грн. За 2011 було повернено 10,4тис.грн.

 

Комунальний податок

За 12 місяців надійшло 13,6 тис.грн. В продовж року було повернено 40,9 тис.грн. авансових платежів.

Ринковий збір

До бюджету надійшло 6,6 тис.грн., це платежі за грудень 2010 року. За 12 місяців повернуто 0,3тис.грн.

 

Інші надходження

24060300

При плані 52,7 тис.грн., надходження у розмірі 68,0 тис.грн. забезпечено за рахунок:

- ВОКР (повернення по актах КРУ) – 58,0 тис. грн.;

- МЛ № 19 (повернення по актах КРУ) – 3,2 тис. грн.;

- ТОВ «Фірма Монблан» (повернення по актах КРУ) – 3,7 тис.грн.;

- ТОВ «Електроапарат» (повернення по актах КРУ) – 1,9 тис.грн.

- УПСЗН (повернення фінансування минулих років) – 1,2 тис.грн.;

 

Власники яких не відомі

При плані 12,0 тис.грн, фактичне надходження складають 12,7 тис.грн від:

- ТОВ «Альтком»» - 2,6тис.грн.,

- ТОВ «Євротраксервис» - 4,0тис.грн.

- МПП «Донспецьтехбуд» - 2,5тис.грн.

- ТОВ «Нова-Дон» - 0,9 тис. грн.

- ДП «Техноскрап» - 0,5 тис. грн.

- ТОВ «Ресурс- Інженерінг» - 1,2 тис. грн.

-Романов О.В. – 1,0тис.грн.

 

Податки на власність

Податок з власників транспортних засобів та збір за першу реєстрацію транспортних засобів

Планувався в об'ємі 1066,9 тис.грн.. Фактичне надходження складає 754,6 тис.грн., що склало 70,7% плану, або на 312,3 тис.грн. менше планового показника.

Збір за першу реєстрацію транспортних засобів

Планувався в об'ємі 96,5 тис.грн.. Фактичне надходження складає 227,5 тис.грн., що склало 235,8% плану, або на 131,0 тис.грн. більше планового показника.

Інші податки та збори

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

При плані 178,0 тис.грн. до бюджету надійшло 194,6 тис.грн., що складає 109,3% плану, або на 16,6 тис.грн. більше за планом.

Екологічний податок

При плані 945,3 тис.грн. до бюджету надійшло 574,2 тис.грн., що складає 60,7% плану, або на 371,1 тис.грн. менше за планом. невиконання пов'язане з несплатою збору підприємствами вугільної промисловості (ДП «Шахта ім. М.Горького», ДП ВК «Куйбишевська») та відсутністю нарахувань та сплати структурним підрозділом Шахти «Жовтневий рудник», яке 2011 році екологічний податок сплатило до СДПІ (за місцем знаходження головного підприємства ДП «Донецька вугільна енергетична компанія).

 

ВИДАТКИ

 

Видаткова частина бюджету виконана всього 205629145 грн., у тому числі по загальному фонду -194578212 грн., або 99,2 % від уточненого плану (196056960 грн.), по спеціальному фонду 11050933 грн., або 92,8 % від уточненого плану (11913083 грн.).

Протягом року видаткова частина зменшена всього на 1764380 грн., у тому числі:

по загальному фонду зменшена на 5711740 грн., з них:

*збільшена:

- за рахунок субвенції з держбюджету на прийомні сім’ї у сумі 64174грн.;

- за рахунок субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертіву сумі 2646599грн.,

- за рахунок іншої додаткової дотації з міського бюджету у сумі 5280100 грн.;

- за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на забезпечення виплат, пов’язаних з підвищенням рівня оплати праці бюджетної сфери, у сумі 1892700 грн.

- за рахунок вільного залишку бюджетних коштів на 01.01.2011, на суму 490165 грн.

* зменшена:

- за рахунок перерозподілу (зменшення та збільшення) субвенції з держбюджету на соціальний захист населення у сумі 15498444грн.;

- за рахунок перерозподілу за кодами економічної класифікації видатків та між функціями бюджету у сумі 587034 грн;

по спеціальному фонду збільшена на 3947360 грн., з них:

*збільшена:

- за рахунок субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертіву сумі 1595101грн.,

- за рахунок іншої додаткової дотації з міського бюджету у сумі 879900 грн.;

- за рахунок вільного залишку бюджетних коштів на 01.01.2011, на суму 871065 грн.;

- за рахунок перерозподілу за кодами економічної класифікації видатків та між функціями бюджету у сумі 587034 грн;

- за рахунок перерозподілу субвенції з держбюджету на соціальний захист населення у сумі 14260 грн.

 

Недоосвоєні кошти всього на 2340898 грн., з них:

по загальному фонду на 1478748 грн., у тому числі по бюджетним закладам району – 244363 грн., у зв’язку з не проведенням платежів через УДКСУ у Куйбишевському районі -243278 грн., та залишків коштів бюджетних установ, які 30.12.2011р. повернуті на котловий рахунок місцевого бюджету, 1085 грн.;

по спеціальному фонду на 862150 грн., у зв’язку з не проведенням платежів через УДКСУ у Куйбишевському районі -413834 грн., та залишків коштів бюджетних установ по власним надходженням 448316 грн.

 

Станом на 01.01.2012р. дебіторська заборгованість складає 10617 грн., у тому числі по загальному фонду 10617 грн., з неї:

- по заробітній платі у сумі 7424,94 грн. по відділу освіти виникла у зв’язку з тривалою процедурою обробки документів для нарахування авансу та тривалістю проходження платіжних документів в органах Держказначейства при виплаті заробітної плати за 1 половину місяця. Заборгованість буде закрита у січні 2012р.;

- по нарахуванням на заробітну плату у сумі 3191,89 грн. (по відділу освіти-1153,88 грн., МКЛ №23-2038,01 грн.) виникла у зв’язку з перерахунком єдиного внеску за січень-листопад 2011р. за рахунок змін розмірів єдиного внеску допомоги з тимчасової втрати працездатності працюючих інвалідів (згідно листа ПФУ від 28.11.2011р.№26339/03-20). Зайве сплачені кошти єдиного внеску будуть зараховуватися за рахунок майбутніх платежів єдиного внеску.

 

Станом на 01.01.2012р. кредиторська заборгованість складає 2607813 грн., у тому числі по загальному фонду 2198879 грн., по спеціальному фонду 408934 грн.

По загальному фонду по бюджетним закладам району кредиторська заборгованість складає 236653 грн. у зв’язку з не проведенням платежів через УДКСУ у Куйбишевському районі. По захищеним статтям бюджету по бюджетним закладам району кредиторська заборгованість району відсутня. По спеціальному фонду кредиторська заборгованість виникла у зв’язку з не проведенням платежів через УДКСУ у Куйбишевському районі.

010116 «Органи місцевого самоврядування»

В районі функціонує 4 органи місцевого самоврядування:

- Куйбишевська районна у м.Донецьку рада;

- Управління праці та соцзахисту населення;

- апарат управління відділу освіти;

- фінансовий відділ районної ради.

Штат утримується в кількості 95 одиниць, у тому числі посадових осіб місцевого самоврядування 86 одиниці, іншого персоналу 9 одиниць (з них: службовців 2 одиниці, обслуговуючого персоналу 7 одиниць). Згідно рішення Донецької міської ради від 15.04.2011р.№5/4 "Про скорочення чисельності органів місцевого самоврядування", рішення райради від 22.04.2011р.№6/6-2 "Про скорочення чисельності органів місцевого самоврядування" та розпорядження голови Куйбишевської районної в м.Донецьку ради від 26.04.2011р.№46 "Про скорочення чисельності посад в Куйбишевській районній в м.Донецьку раді" штатна чисельність станом на 01.01.2012р. зменшилась на 10 одиниць (посадових осіб та службовців).

Фактично станом на 01.01.2011р. зайнято 103 одиниці, у тому числі посадових осіб місцевого самоврядування 92 одиниці, іншого персоналу 11 одиниць. Дві ставки вакантні у Куйбишевській районній у м.Донецьку раді, у тому числі:

* іншого персоналу -2 ставки; з них 2 ставки водіїв.

 

Фактично станом на 01.01.2012р. зайнято 92 одиниці, у тому числі посадових осіб місцевого самоврядування 84 одиниці, іншого персоналу 8 одиниць. Три ставки вакантні у Куйбишевській районній у м.Донецьку раді, у тому числі:

* посадових осіб місцевого самоврядування -2 ставки; з них 1ставка голови районної ради, 1 ставка спеціаліста 1 категорії відділу комплексного соціально-економічного розвитку;

* іншого персоналу -1 ставка; з них 1 ставка водія.

 

Річний план станом на 01.01.2012р. з урахуванням змін складає 5561917грн. В процесі виконання бюджету план уточнювався за рахунок іншої додаткової дотації з міського бюджету (збільшувався) на суму 574700 грн. (КЕКВ 1111 -374861 грн., КЕКВ 1120 – 125539 грн., КЕКВ 1161 – 72200 грн., КЕКВ 1163-2100 грн.), вільного залишку коштів станом на 01.01.2011р. на суму 8762 грн. (КЕКВ 1131 5902 грн., КЕКВ 1134 – 1343 грн., КЕКВ 1140 – 17 грн., КЕКВ 1172-1500 грн.), а також план змінювався по кодам економічної класифікації видатків за рахунок перерозподілу асигнувань між кодами економічної класифікації видатків та між кодами функціональної класифікації видатків (збільшився на суму 129555 грн.).

 

По органам місцевого самоврядування за 2011 рік видатки освоєні на 99,4% (уточнений план – 5561917грн., виконано – 5529240 грн. або менш на 32677 грн.).

 

Економіяпо КЕКВ 1111склала 501 грн. у зв'язку з тим, що в останні дні грудня було проведено перерахунок заробітної плати робітника, який вийшов з лікарняного. Перерозподілити асигнування не було можливості.

Економія по КЕКВ 1120 склала 15 грн.за рахунок залишків коштів на рахунках установ.

Економія по КЕКВ 1131склала11052 грн.,у зв'язку з наявністю кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.

Економія по КЕКВ 1134склала 19542 грн.у зв'язку з наявністю кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.

Економія по КЕКВ 1140 склала61 грн.,у зв'язку з наявністю кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.

Економія по коду 1161 склала 1 грн., по коду 1162склала2 грн., по коду 1163склала1 грн., по коду 1165склала1 грн.за рахунок залишків коштів на рахунках установ.

Економія по КЕКВ 1172 склала 1500грн., у зв'язку з наявністю кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.

 

На балансі у Куйбишевської районної у м. Донецьку ради знаходиться три автомобілі.

Доходи спеціального фонду надходять за рахунок сплати за оренду приміщення та від реалізації майна.

Управлінням праці та соціального захисту населення Куйбишевського району м.Донецька на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 14.07.2010р.№621 «Про посилення соціального захисту населення під час оплати житлово-комунальних послуг» у 2011 році був укладений договір с Донецьким міським центром зайнятості на організацію та проведення оплачуваних громадських робіт (дог. від 19.01.2011р.№17/11). На рахунок Управління праці та соціального захисту населення Куйбишевського району м.Донецька з метою виконання умов договору надійшли кошти від Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття для виконання окремих доручень для здійснення фінансування організації оплачуваних громадських робіт (заробітна плата з нарахуваннями).

 

Благодійних внесків, грантів, подарунків за 2011 рік не було.

 

Бюджет розвитку за 2011 рік склав 205571 грн. Кошти направлені на придбання комп’ютерної техніки у сумі 45007 грн., оргтехніки у сумі 11361 грн., на капітальний ремонт покрівлі будинку райради у сумі 139635 грн. та капітальний ремонт будинку УПСЗН у сумі 11346 грн.

 

По КЕКВ 1131 фактичні видаткибільш касових на 7565,10 грн. за рахунок кредиторської заборгованості у сумі 5902 грн. станом на 01.01.2011р. і у сумі 11051,22 грн. станом на 01.01.2012р.та у зв'язку з тим, що у попередніх роках були придбані марки з конвертами, які списані у 2011 році.

По КЕКВ 1134 фактичні видаткибільш касових на 18197,74 грн. за рахунок кредиторської заборгованості у сумі 1343 грн. станом на 01.01.2011р. і у сумі 19540,74 грн. станом на 01.01.2012р.

По КЕКВ 1140 фактичні видатки більш касових на 43,50 грн. за рахунок кредиторської заборгованості у сумі 17 грн. станом на 01.01.2011р.і у сумі 60,50 грн. станом на 01.01.2012р.

 

ДЕБІТОРСЬКА ТА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

 

По КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» станом на 01.01.2012р. та станом на 01.10.2011р. дебіторської заборгованості по загальному фонду не має.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011р. по загальному фонду склала 28647 грн.,з неї КЕКВ 1131 у сумі 5902 грн., КЕКВ 1134 у сумі 1343 грн., КЕКВ 1140 у сумі 17 грн., КЕКВ 1172 у сумі 1500 грн., КЕКВ 2110 у сумі 19885 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2012р. по загальному фонду склала 32152,46 грн.,з неї КЕКВ 1131 у сумі 11051,22 грн., КЕКВ 1134 у сумі 19540,74грн., КЕКВ 1140 у сумі 60,50 грн., КЕКВ 1172 у сумі 1500 грн. Кредиторська заборгованість пояснюється наступним. Заклади апарата управління, що фінансуються за рахунок коштів районного в місті бюджету, вчасно уклали угоди, зареєстрували фінансові зобов’язання в органах державної казначейської служби. Фінансовим відділом були профінансовані всі видатки установ, але УДКСУ у Куйбишевському районі не виконало оплату платіжних доручень розпорядникам бюджетних коштів, внаслідок чого і виникла кредиторська заборгованість.

По КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» станом на 01.01.2012р. та станом на 01.01.2011р. дебіторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня.

По КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» станом на 01.01.2012р. кредиторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2012р. по спеціальному фонду склала 2742,69 грн.,з неї КЕКВ 1131 у сумі 899,50 грн., КЕКВ 1134 у сумі 552,17 грн., КЕКВ 2110 у сумі 1291,02 грн. Кредиторська заборгованість пояснюється наступним. Заклади апарата управління, зареєстрували фінансові зобов’язання в органах державної казначейської служби, але УДКСУ у Куйбишевському районі не виконало оплату платіжних доручень, внаслідок чого кошти спеціального фонду залишились на рахунках УПСЗН та райради, що і призвело до виникнення кредиторської заборгованості.

Освіта»

По установах освіти витрати освоєні на 99,9% (уточнений план 66264203 грн., виконано 66193346грн. або менше на 70857 грн.).

Економія по коду 1111 склала 102 грн., по коду 11203 грн., по коду 1133 -8 грн., по коду 1135 -1 грн. та по коду 1160 -5 грн. за рахунок повернення грошових коштів станом на 30.12.2011 р

Економія по коду 1130 склала 70645 грн., у тому числі по КЕКВ 1131 -54555грн., КЕКВ 1134 -16090 грн., по коду 1140 склала 93 грн., яка пояснюється наступним. Заклади освіти, що фінансуються за рахунок коштів районного в місті бюджету, вчасно уклали угоди, зареєстрували фінансові зобов’язання в органах державного казначейства. Фінансовим відділом були профінансовані всі видатки установ, але УДК у Куйбишевському районі не виконало оплату платіжних доручень розпорядникам бюджетних коштів до кінця бюджетного року, що призвело до повернення коштів на котловий рахунок місцевого бюджету.

У загальній сумі витрат зарплата з нарахуваннями склала 76,6% (50672125грн.), комунальні послуги і енергоносії 17,5% (11606955грн.), харчування 4,2% (2770455грн.).

Фактичні видатки по заробітній платі менш касових на 2269 грн. (факт. 37148194грн., виконано 37150935 грн.) у зв’язку з тривалою процедурою обробки документів для нарахування авансу та тривалістю проходження платіжних документів в органах Держказначейства при виплаті заробітної плати за 1 половину місяця. При кінцевому розрахунку зарплати за поточний місяць оплата проводиться за фактично відпрацьований час, який склався менше, у зв’язку з лікарняним, зі звільненням, внаслідок чого виник борг перед відділом освіти (дебіторська заборгованість на початок року склала 4685 грн., на кінець року- 7426 грн.).

По енергоносіях витрати освоєні на 100% (уточнений план 11606960 грн., виконано 11606955 грн.).

По харчуванню виконано 2770455 грн. при уточненому плані 2770463грн., тобто витрати освоєні на 100%.

Фактичні витрати на харчування дошкільних установ з урахуванням батьківської плати склали 2361656 грн. при фактичній кількості дітоднів харчування в дошкільних установах 406 тис. дітоднів. Фактична вартість одного дітодня склала 5,82 грн., планована вартість 6,00 грн. (витрати за планом 2418,5 тис.грн., кількість дітодней харчування 403,0 тис.), зокрема за рахунок бюджетних коштів: фактично – 2,56 грн., при плані – 3,05 грн., за рахунок батьківської плати: фактично -3,26 грн., при плані -2,95 грн. За 2011р. дітоднів виконано на 3,0 тис. дітоднів більш, ніж за планом за рахунок збільшення дітей.За 2011р. надійшло батьківської плати 1182,7 тис.грн. при плані 1188,0 тис.грн., тобто менш на 5,3 тис.грн., за рахунок хвороби дітей.

ДЕБІТОРСЬКА ТА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Станом на 01.01.2011р. дебіторська заборгованість загального фонду склала

4685,61 грн. – у зв’язку з тривалою процедурою обробки документів для нарахування авансу та тривалістю проходження платіжних документів в органах Держказначейства при виплаті заробітної плати за 1 половину місяця. При кінцевому розрахунку зарплати за поточний місяць оплата проводиться за фактично відпрацьований час, який склався менше, у зв’язку з лікарняним, зі звільненням, внаслідок чого виник борг перед відділом освіти. , у тому числі :

КЕКВ 1111 «Заробітна плата» - 4685,61 грн;

Станом на 01.01.2011р. кредиторська заборгованість загального фондусклала 633275,16 грн., з неї КЕКВ 1131 у сумі 189255,62 грн., КЕКВ 1134 у сумі 167770,54 грн., КЕКВ 1140 у сумі 13 грн., КЕКВ 1172 у сумі 6000 грн., КЕКВ 2110 у сумі 55336 грн., КЕКВ 2133 у сумі 214900 грн., яка пояснюється наступним. Заклади освіти, що фінансуються за рахунок коштів районного в місті бюджету, вчасно уклали угоди, зареєстрували фінансові зобов’язання в органах державного казначейства. Фінансовим відділом були профінансовані всі видатки установ, але УДК у Куйбишевському районі не виконало оплату платіжних доручень розпорядникам бюджетних коштів до кінця бюджетного року, що призвело до повернення коштів на котловий рахунок місцевого бюджету, внаслідок чого і виникла кредиторська заборгованість.

Станом на 01.01.2011р. дебіторська заборгованість спеціального фондувідсутня.

Станом на 01.01.2011р. кредиторська заборгованість спеціального фондусклала 4857,21 грн., з неї КЕКВ 1131 у сумі 4553,21 грн., КЕКВ 2110 у сумі 304 грн., яка пояснюється наступним. Відділ освіти вчасно уклал угоди, зареєстрував фінансові зобов’язання в органах державного казначейства, але УДК у Куйбишевському районі не виконало оплату платіжних доручень, внаслідок чого кошти спеціального фонду залишились на рахунку відділу освіти, що і призвело до виникнення кредиторської заборгованості.

 

Станом на 01.01.2012р. дебіторська заборгованість загального фонду склала

8578,82 грн.: у тому числі :

КЕКВ 1111 «Заробітна плата» - 7424,94 грн. у зв’язку з тривалою процедурою обробки документів для нарахування авансу та тривалістю проходження платіжних документів в органах Держказначейства при виплаті заробітної плати за 1 половину місяця. При кінцевому розрахунку зарплати за поточний місяць оплата проводиться за фактично відпрацьований час, який склався менше, у зв’язку з лікарняним, зі звільненням, внаслідок чого виник борг перед відділом освіти;

КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» - 1153,88 грн. у зв’язку з перерахунком єдиного внеску за січень-листопад 2011р. за рахунок змін розмірів єдиного внеску допомоги з тимчасової втрати працездатності працюючих інвалідів (згідно листа ПФУ від 28.11.2011р.№26339/03-20).

Станом на 01.01.2012р. кредиторська заборгованість загального фондусклала 70734,39 грн., з неї КЕКВ 1131 у сумі 54553,71 грн., КЕКВ 1134 у сумі 16088,68 грн., КЕКВ 1140 у сумі 92 грн., яка пояснюється наступним. Заклади освіти, що фінансуються за рахунок коштів районного в місті бюджету, вчасно уклали угоди, зареєстрували фінансові зобов’язання в органах державного казначейства. Фінансовим відділом були профінансовані всі видатки установ, але УДК у Куйбишевському районі не виконало оплату платіжних доручень розпорядникам бюджетних коштів до кінця бюджетного року, що призвело до повернення коштів на котловий рахунок місцевого бюджету, внаслідок чого і виникла кредиторська заборгованість.

Станом на 01.01.2012р. дебіторська заборгованість спеціального фондувідсутня.

Станом на 01.01.2012р. кредиторська заборгованість спеціального фондусклала 9062 грн., з неї КЕКВ 1134 у сумі 9062 грн., КЕКВ 2110 у сумі 7002 грн.(бюджет розвитку), яка пояснюється наступним. Відділ освіти вчасно уклал угоди, зареєстрував фінансові зобов’язання в органах державного казначейства, але УДК у Куйбишевському районі не виконало оплату платіжних доручень, внаслідок чого кошти спеціального фонду залишились на рахунку відділу освіти, що і призвело до виникнення кредиторської заборгованості.

 

Дошкільні установи»

На початок року функціонувало 19 яслі-садів, на кінець року – 20 яслі-садів у зв’язку з відкриттям з 01.03.2011р. д/з № 288, який було закрито згідно розпорядження голови Куйбишевської районної у м. Донецьку ради від 13.11.2008р. №195 «Про припинення роботи дошкільного закладу №288 до особливого розпорядження» (у зв’язку з аварійним станом закладу).

На початок року функціонували 103 групи з контингентом дітей 2634 чоловік (без дітей в групах з короткостроковим перебуванням), на кінець року – 111 груп з контингентом дітей 2865 чоловік(без дітей в групах з короткостроковим перебуванням), або на 8 груп більш за рахунок збільшення контингенту вихованців, у тому числі:

- на 4 групи з контингентом 75 дітей у зв’язку з відкриттям д/з №288(який був закритий у жовтні 2008р. у зв’язку з аварійним станомзгідно розпорядження голови Куйбишевської районної у м. Донецьку ради від 13.11.2008р. №195 «Про припинення роботи дошкільного закладу №288 до особливого розпорядження (що і планувалось в бюджеті на кінець року);

- на 4 групи з контингентом 86 дітей (у дошкільних закладах №№ 305, 317, 351, 364 по одній групі) за рахунок збільшення контингенту.

Наповнюваність груп фактично на кінець року склала 30,4.

Середньорічний контингент дітей складає 3266 чол., у тому числі діти в 24-ти год. групах – 21, який протягом року змінюється:

ü Діти всього(3266чол.): січень-3198, лютий-3218, березень-3218, квітень-3218, травень-3218, червень-3218, липень-3218, серпень-3218, вересень-3369, жовтень-3369, листопад-3369, грудень-3369;

ü Діти в 24-ти год. групах (21чол): січень-0, лютий-20, березень-20, квітень-20, травень-20, червень-20, липень-20, серпень-20, вересень-28, жовтень-28, листопад-28, грудень-28;

Штат на кінець року по вихователям і муз. керівників міститься в кількості 236,25 ставок при 223,75 ставок на початок року, тобто збільшився на 12,5 ст. Це пояснюється наступним:

- на кінець року планувалось збільшення на 8,75 ст. вихователів і муз. керівників у зв’язку з відкриттям д/з №288, який був закритий у жовтні 2008р із-за аварійного стану, що фактично і відбулося;

- додатково на кінець року штат вихователів і муз керівників фактично збільшився на 3,75 ст., з них:

· 2,0 ст. (1,75 ст. вихователів, 0,25ст.муз.керівника) по д/з №351 за рахунок збільшення груп та контингенту дітей,

· 1,0 ст. вихователя-методиста по спеціалізованим д/з №191 і 229 згідно типовим штатним нормативам дошкільних закладів від 05.10.2009р.№1122 ;

· 0,5ст. вихователя-методиста за рахунок зменшення 0,5 ст. медичної сестри;

· 0,25ст. вихователя за рахунок переводу групи з загального типу у спеціалізовану з вадами мовлення по дошкільному закладу №51

Штат на кінець року по штатним педпрацівникам міститься в кількості 49,75 ставок при плані 48 ставок (збільшення на 1,75ст.). Це пояснюється :

· 0,5 ст. психологів, які додатково введені згідно наказу МО та науки від 02.07.2009р. №616 у д/з №288

· 1,25 ст., (з них 1,0 ст. логопеда і 0,25 ст. психолога) у зв'язку з тим, що з 01.12.2011року була перепрофільована одна група загального розвитку ДНЗ №51 в спеціалізовану групу (логопедичну) згідно наказу освіти №436 від 10.11.2011 року

Штат на кінець року по спеціалістам міститься в кількості 180,5 ставок при плані на початок року 173,0 ставок, тобто збільшився на 7,5 ст. Це пояснюється наступним:

- на кінець року планувалось збільшення на 6,75 ст. у зв’язку з відкриттям д/з №288, який був закритий у жовтні 2008р із-за аварійного стану, що фактично і відбулося;

- додатково на кінець року штат спеціалістів фактично збільшився на 0,75 ст., з них:

· збільшення на 1,25 ст. помічників вихователів по д/з №351 за рахунок збільшення груп та контингенту дітей

· зменшення на 0,5 ст. мед.сестри за рахунок введення 0,5 ст. вихователя-методиста у д/з №191

Штат на кінець року по робітникам міститься в кількості 184,5 ставок при плані на початок року 175,0 ставок (збільшення на 9,5 ст.). Це пояснюється наступним:

- на кінець року планувалось збільшення на 4,75 ст. у зв’язку з відкриттям д/з №288, який був закритий у жовтні 2008р із-за аваПоследнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.146.112 (0.045 с.)