ТОП 10:

Переваги і недоліки методів оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємстваМетод рангів

перевагиПередбачає порівняння об’єкта оцінки з групою підприємств-конкурентів.

Дозволяє визначити місце підприємства в конкурентній боротьбі, випереджальні чинники успіху, а також такі, результати за якими гірші, ніж у конкурентів.

Даний метод є досить простим і не вимагає застосування спеціального математичного апарату.

Індикаторами конкурентоспроможності тут можуть бути як кількісні, так і якісні показники

недолікиНе дозволяє кількісно оцінити ступінь відставання підприємства від його основного конкурента.

Можливі необ’єктивні результати оцінки.

Необхідна інформація о великій кількості конкурентів

Непряме визначення переваг і недоліків

Метод балів

перевагиПередбачає порівняння об’єкта оцінки з групою підприємств-конкурентів.

Розраховується загальний показник конкурентоспроможності.

Більш об'єктивні результати оцінки.

Дозволяє кількісно оцінити відставання від найбільш конкурентоспроможного підприємства

недолікиПотребує спеціального математичного апарату.

Потребує великої кількості інформації о підприємствах конкурентах.

Непряме визначення переваг і недолікі

 

ДІАГН. П-ВА ЗА ДОП-ГОЮ ФІН КОЕФ.

До основної задачі діагностики фінансового стану підприємства можна віднести, в першу чергу, визначення якості фінансового стану підприємства, а також визначення причин його поліпшення або погіршення; далі, як правило, готуються рекомендації щодо платоспроможності та фінансової стійкості даної організації або підприємства. Вирішуються ці завдання за допомогою вивчення динаміки абсолютних і відносних фінансових показників і розбиваються на наступні аналітичні блоки: структурний аналіз активів і пасивів; аналіз платоспроможності (ліквідності); аналіз фінансової стійкості; аналіз необхідного приросту власного капіталу. Діагностика здійснюється за допомогою фінансових коефіцієнтів. При аналізі необхідно пам'ятати, що на кожній стадії життєвого циклу підприємства перевагу слід віддавати якимось конкретним показниками. 1й етап - етап зародження. Основна увага має бути приділена показникам ліквідності та фінансової стійкості. 2-ий етап - етап прискорення зростання. Найважливішими показниками на цьому етапі є показники ліквідності і незалежності. 3й етап - етап уповільнення зростання. Особливу увагу на цьому етапі варто приділяти коефіцієнтами рентабельності всіх операцій як інтегрованими показниками. 4 етап - етап зрілості. На цьому етапі особлива увага приділяється показниками, які характеризують інвестиційну діяльність підприємства. 5 етап - етап спаду; досить складний етап, що вимагає постійного спостереження за змінами всіх груп показників, але особливу увагу вимагають до себе показники ліквідності і рентабельності.

 

НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА.

До чинників, що забезпечують конкурентоспроможність продукції належать: продукт, ціна, канали збуту, реалізація, рівень кадрового потенціалу та управлінських структур. В загальному випадку конкурентоспроможність товару визначається трьома необхідними елементами: 1) властивостями даного товару;2) властивостями конкуруючих товарів;3) особливостями споживачів. Напрямками підвищ. конк-сті продукції можуть бути:-зміна складу, структури застосовуваних матеріалів (сировини, напівфабрикатів), що комплектують вироби або конструкції продукції;-зміна порядку проектування продукції;-зміна цін на продукцію, цін на послуги з обслуговування і ремонту, цін на запасні частини;-зміна порядку реалізації продукції на ринку;-зміна системи стимулювання постачальників;-зміна структури імпорту і видів імпортованої продукції.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.64 (0.006 с.)