Методичні підходи до управління активами торговельного підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичні підходи до управління активами торговельного підприємстваУправління активами являє собою систему принципів і методів розробки та реалізації управлінських рішень, пов’язаних з їх формуванням і використанням.

       
   
 
 Оптимізація складу активів на майбутній період
Визначення потреби в загальному обсязі активів на майбутній період
Аналіз забезпеченості торговельного підприємства активами (перш за все операційними)
Забезпечення мінімізації втрат активів у процесі їх використання
Забезпечення умов прискорення обороту активів
Забезпечення максимального використання потенціалу планових активів
Визначення планових параметрів ефективності використання активів
Аналіз ефективності використання активів у попередніх періодах
 
 

Управління активами
Структурно-логічна модель управління активами

 

 

Формування майна підприємства здійснюється протягом усього періоду його функціонування і спрямоване на фінансове та майнове забезпечення діяльності підприємства, розв’язання його стратегічних й тактичних задач.


Особливості процесу формування активів підприємства на різних етапах життєвого циклу

Етапи формування активів Специфічні особливості здійснення
1. Створення підприємства Формування активів здійснюється переважно у формі внесення засновниками, трансформації структури, придбання відсутніх елементів активів. Мінімальні розміри.
2. Розвиток майна в процесі діяльності підприємства Зростання активів і зміна їх структури. Поповнення оборотних активів здійснюється залежно від темпів нарощування обсягів операційної діяльності. Зростання поза оборотних активів переважно пов’язане із здійсненням інвестиційної діяльності з попереднім обґрунтуванням і оцінкою ефективності. У міру зносу спочатку сформованих основних засобів проводиться їх заміна, модернізація, поповнення.
3. Формування нових структурних підрозділів діючого підприємства Формування або придбання цілісних майнових комплексів, структурних підрозділів. Специфічна форма інвестиційної діяльності

 

Управління процесом формування майна – це процес обґрунтування та реалізації конкретних організаційно-економічних заходів та дій, спрямованих на формування такого майнового комплексу, який відповідає реальним потребам підприємства та створює базу для розв’язання його стратегічних задач.

 

Основною метою формування активів підприємства є виявлення і задоволення потреби в окремих видах активів для забезпечення операційного процесу, а також оптимізація їхнього складу для створення умов щодо ефективної господарської діяльності в цілому.

Принципи формування активів

1. Врахування перспектив розвитку операційної діяльності підприємства

2. Забезпечення відповідності обсягу і структури сформованих активів обсягу та структурі товарообороту, умовам закупівлі товарів

3. Забезпечення оптимального складу активів з позицій ефективності господарської діяльності

4. Забезпечення умов для прискорення обороту активів у процесі їхнього використання

5. Вибір найбільш прогресивних видів активів з позицій забезпечення зростання ринкової вартості підприємства.

 


 
 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.009 с.)