Цивільне право (оновлено) 11 .11.2016Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Цивільне право (оновлено) 11 .11.2016Цивільний процес (оновлено) 11.11.2016

1. Свідки як учасники цивільного процесу (2014)

2. Цивільні процесуальні правовідносини учасників цивільного процесу(2015)

3. Фіксування цивільного процесу (2015)

4. Особливості видів окремого провадження по предмету спорів виборчого права (2012)(застаріле законодавство)

5 Залишення заяви без розгляду сутність та підстави(2015)

6 Підсудність та її види у цивільному процесі України (2015)

7 Поняття та види судових рішень у цивільному процесі України (2015)

8 Акти цивільного стану поняття та загальна характеристика(2015)

9 Повноваження суду касаційної інстанції (2015)

10 Способи захисту цивільних прав, які застосовуються судом(2015)

11 Особливості предмета доказування у справах про захист прав найманих працівників (2016)

12 Судові доручення в цивільному процесі (2016)

13 Докази отримані через мережу інтернет (2016)

14 Процесуально-правовий статус представника у цивільному процесі(2016)

15 Заочне рішення в цивільному процесі (2016)

Історія держави та права України (оновлено) 14.03.2016

 

1 Особливості форми держави в Київської Русі(2013)

2 Аналіз кодифікаційних робіт України(2013)

3 Кодифікація права 20-х років ХХ століття в Україні (2013)

4 Риси розвитку правової системи України на сучасному етапі(2014)

5 Державний лад і право України початок 20 ст. до 1917 р. (2014)

6 Держава і право України в повоєнний час (2014)

7 УНР доби директорії та її право(2014)

8 Утворення Української ССР. Становлення її державного апарату 1917-1920 роки (2016)

9 Право та судочинство у Запорізькому низовому війську (2016)

10 Суспільно-політичний лад на українських землях в складі Великого князівства Литовського(2016)

11 Конституція Пилипа Орлика 1710 рік (2016)

 

 

Історія держави та права зарубіжних країн (оновлено) 24.02.2016

1 Англійська революція 17 ст. та становлення громадянського суспільства в Англії (2014)

2 Державний лад і право України початок 20 ст до 1917 р. (2014)

3 Феодальна Японія (2014)

4 Державний та суспільний лад Галицько-Волинського князівства (12-13 століття)(2015)

5 Судоустрій та право великого Князівства литовського (друга половина ХІV - перша половина XVI)(2016)

 

Податкове право (оновлено) 26.05.2016

1 Суб'єкти податкових правовідносин (2014)

2 Особливості адміністративних стягнень за порушення податкового законодавства (2014)

3 Організація податкового контролю (2014)

4 Податкові правовідносини, поняття та особливості (2014)

5 Податкові правопорушення та їх види (2014)

6 Відповідальність за порушення податкового законодавства (2014)

7 Правове регулювання податків з населення (2014)

8 Податок; поняття,ознаки, функції та види (2014)

9 Основні характерні риси податку на прибуток(2016)

10 Загальна характеристика податкового права (2016)

Аграрне право (оновлено) 27.04.2016

1 Правове становище аграрного фонду України,(2014)

2 Правове забезпечення підготовки кадрів для села (2014)

3 Закони як джерела аграрного права (2014)

4 Правове забезпечення розвитку фермерського господарства (2014)

5 Правове становище сільськогосподарських товариств товариств(2016)

6 Поняття аграрного права як галузі права,науки та навчальної дисципліни (2016)

Земельне право (оновлено) 17.02.2014

 

1 Правове регулювання державної реєстрації земельних ділянок(2013)

2 Право орендного землекористування. (2014)

3 Юридична відповідальність як засіб реалізації земельного права (2014)

 

Римське цивільне право (оновлено) 01.01.2014

 

1 Прийняття спадщини та його насліки (2012)

2 Поняття зобовязань та порядок їх виконання згідно норм римського права(2014)

Право інтелектуальної власності (оновлено) 29.04.2014

1. (реферат науковий) Майнові права на винахід, корисну модель, промисловий зразок(2014)30 стор.

2. Проблеми авторського права в сфері новітніх комп'ютерних технологій (2013)

 

Юридична деонтологія (оновлено) 17.10.2015

1. Юридична практична діяльність поняття та загальна характеристика (2014)

2. Професійна етика та поведінка працівників прокуратури (2015) науковий реферат

 

 

Адміністративний процес (оновлено) 18.11.2014

 

1. Поняття адміністративного процесу, його структура та характерні риси(2013)

2. Дисциплінарні провадження (2014)

 

 

Цивільне право (оновлено) 11 .11.2016

 

1 Грошові зобов'язання

2 Договір зберігання (2013)

3 Договір купівлі продажу об'єктів приватизації

4 Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди

5 Договір повітряного чартеру

6 Договір поруки

7 Договір поставки

8 Зловживання суб’єктивним цивільним правом

9 Кроки здійснення цивільних прав

10 Набуття права власності (2012)

11 Негідні спадкоємці

12 Поняття і правова характеристика речового права

13 Поняття та види юридичних осіб

14 Поняття та класифікація речей як об’єктів ЦП

15 Право на комерційну таємницю

16 Припинення права власності

17 Самозахист у Цивільному Праві

18 Спадковий договір

19 Спадкування за законом (2012)

20 Цивільно-правове регулювання договору на поставку нафти

21 Оголошення особи померлою(2013)

22 Позовна давність поняття, значення та межі дії(2012)

23 Державна служба (2013)

24 Договір застави майнових прав (2013)

25 Договір контрактації сільськогосподарської продукції (2013)

26 Правова характеристика договору банківського вкладу (2013)

27 Публічний договір у ЦП(2013)

28 Ухвали та рішення суду апеляційної інстанції(2013)

29 Фінансово- правові санкції за поушення правових відносин на транспорті(2013)

30 Цивiльно-правовi аспекти договору купiвлi-продажу в оптовiй торгiвлі(2013)

31 Поняття, види правочину та умови їх дійсності (2013)

32 Договір доручення,особливості правового регулювання та проблематика практичної реалізації (2013)

33 Міжнародний договір як джерело цивільного права (2013)

34 Право власності та дуалізм цивільного права (2013)

35 Обмежена Дієздатність Фізичної Особи (2013)

36 Цивільний кодекс Наполеона (2014)

37 Поняття, особливості та види позадоговірних зобов’язань (2014)

38 Договори щодо передання в користування (оренду) транспотних засобів (2014)

39 Деліктні зобов’язання та їх види і законодавстві України (2014)

40 Забезпечення виконання цивільно-правових зобов'язань (2014)

41 Цивільне правовідношення ( поняття,особливості,елементи) (2014)

42 Цивільна дієздатність неповнолітніх (2014)

43 Правове регулювання договорів купівлі продажу які укладаються на фондовій біржі (2014)

44 Зобов’язання що виникають внаслідок рятування фізичної особи, або майна іншої особи(2014)

45 Громадські організації споживачів (об’єднання споживачів) як суб’єкт зобов’язальних відносин (2014)

46 Поняття та тлумачення цивільно-правових договорів(2014)

47 Цивільно-правові аспекти договорів купівлі - продажу в оптовій торгівлі(2014)

48 Особливості зміни, пролонгації та припинення цивільно-правових договорів(2014)

49 Індивідуалізація юридичних осіб(2014)

50 Набувальна давність у цивільному праві(2014)

51 Цивільно-правове регулювання агентських відносин в Україні(2014)

52 Особисті немайнові відносини, що регулюються цивільним правом(2014)

53 Недійсні правочини (2014)

54 Підприємство як об’єкт цивільних прав (2014)

55 Договір про створення на замовлення та використання об'єкта права інтелектуальної власності (2014)

56 Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (2014)

57 Правові основи договору концесії (2014)

58 (Диплом) Цивільно-правовий статус фізичної особи підприємця (2014)

59 (Диплом) Договір найму на житло (2014)

60 (Диплом) Інші учасники Цивільного Процесу (2014)

61 (Диплом) Договір кредиту в цивільному праві(2014)

62 Опіка та піклування в цивільному праві (2014)

63 Захист права власності (2014)

64 Юридичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин (2014)

65 Цивільно-правовий договір (2014)

66 Акціонерне товариство і ТОВ, порівняльна характеристика(2014)

67 Фізичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин(2015)

68 Цивільно - правова відповідальність за порушення авторського договору(2015)

69 Правова характеристика договору про надання готельних послуг (2015)

70 Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю (2015)

71 Загальнi положення про юридичнi послуги(2015)

72 Юридична відповідальність на транспорті (2015)

73 Інститут позовної давності (2015)

74 Фізична особа як суб`єкт підприємницької діяльності в цивільному праві України(2015)

75 Розвиток цивільного законодавства в України 2003-2014(2015)

76 Межі та обмеження права власності (2015)

77 Форми припинення юридичних осіб (2015)

78 Правове регулювання спадкових правовідносин (2015)

79 Правова характеристика договору зберігання цінностей у банку (2015)

80 Поняття та підстави виникнення права інтелектуальної власності (2015)

81 (Диплом) Цивільно-правова характеристика зобов’язань, що виникають у зв’язку з передачею майна у користування (2015)

82 Правові аспекти заміни осіб у зобов’язанні (2015)

83 Акти цивільного стану поняття та загальна характеристика (2015)

84 Свобода договору, основні положення та механізм його використання (2015)

85 Цивільно-правове регулювання договору купівлі-продажу проблеми теорії і практики (2015)

86 Історія кодифікації цивільного права України (2015)

86 Договір найму (оренди) (2016)

87 Договір транспортного експедирування (2016)

88 Істотні умови ліцензійного договору (2016)

89 Договір будівельного підряду в цивільному праві(2016)

90 Становлення та розвиток зобов'язання із договору позички (2016)

91 Інститут спадкового права від римського приватного до сучасного цивільного права України (2016)

92 Звичай як джерело сучасного цивільного права (2016)

93 Порядок укладення договору лізингу та його особливості (2016)

94 Поняття та характеристика установ приватного права (2016)

95 Право на безпечне для життя і здоров'я довкілля (2016)

96 Інститут володіння, тенденції цивільно-правового регулювання (2016)

97 Відповідальність сторін за договором зберігання(2016)

98 Вчинення правочинів з порушеннями вимог щодо обсягу цивільної дієздатності(2016)

99 Завдаток як спосіб належного виконання зобов’язання (2016)

100 Порядок укладання договору лізингу та його особливості(2016)

101 Цивільно-правові аспекти договору оренди державного та комунального майна(2016)

102 Поняття та склад зобов'язання (2016)

103 Ліцензійний договір на використання літературних творів за законодавством України(2016)

104 Правове забезпечення захисту прав споживачів в Україні(2016)

105 Договір лізингу (2016)

 

 

Господарське право (оновлено) 07.10.2016

 

1. Банки і банківська діяльність види банків

2. Засновники, учасники та порядок створення Акціонерного Товариства

3. Лізинговий договір

4. Міжнародні правила ІНКОТЕРМС застосування їх на території України

5. Поняття акціонерного товариства та його види

6. Поняття банкрутства . Суб’єкти банкрутства

7. Поняття і форми іноземних інвестицій

8. Поняття та види бірж

9. Поняття та види кредиту. Кредитний договір (2011)

10. Порядок зміни та розірвання господарських договорів

11. Порядок створення підприємств

12. Правове становище антимонопольного комітету

13. Сплата неустойки як вид господарсько-правової відповідальності

14. Суб'єкти зовнішньо-економічної діяльності

15. Поняття та види транспортних договорів(2013)

16. Поняття та ознаки господарсько-правової відповдальності(2012)

17. Поняття, ознаки, форми та види юр. осіб(2013)

18. Рішення господарського суду поняття та характеристика(2012)

19 Виконання господарських договорів (простий план) 2012

20 Поняття та види транспортних договорів(2013)

21 Правове становище фондової біржі(2013)

22 Припинення підприємства шляхом реорганізації(2014)

23 Нагляд, контроль та відповідальність у сфері ліцензування (2014)

24 Поєднання господарсько-правової відповідальності з іншими видами юридичної відповідальності (2014)

25 Правове регулювання державної реєстрації підприємств(2014)

26 Фермерське господарство особливості створення та діяльності(2014)

27 Ліцензування певних видів господарської діяльності(2014)

28 Правове становище Антимонопольного комітету(2014)

30 Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю(2014)

31 Порядок створення акціонерного товариства (2014)

32 Види суб'єктів господарських правовідносин (2014)

33 Правовий режим банківської інформації (2014)

34 Загально правові характеристики господарського договору (2014)

35 Фермерське господарств особливості створення та діяльності2 (2014)

36 Порядок створення та припинення діяльності фермерських господарств(2014)

37 Правове регулювання діяльності банків (2014)

38 Суб’єкти господарських правовідносин: поняття та ознаки (2014)

39 Порядок зміни та розірвання господарських договорів (2014)

40 Господарські правовідносини (2014)

41 Підприємство як суб'єкт господарського права (2014)

42 Майно і майнові права в господарському товаристві (2014)

43 Порядок створення та припинення діяльності фермерських господарств(2014)

44 Державний нагляд за страховою діяльністю (2014)

45 Порядок та створення підприємств (2014)

46 Поняття та види банківських груп (2014)

47 Акціонерне товариство і ТОВ, порівняльна характеристика(2014)

48 Цивільно-правові засоби захисту авторських та суміжних прав (2014)

49 (Диплом) Правові засади захисту національного товаровиробника (2015)

50 Правове становище ТОВ (2015)

51 Монопольне становище на ринку поняття,критерії та їх порядок визначення (2015)

52 Особливості трудових відносин в акціонерних товариствах (2015)

53 Правове становище дочірніх підприємств та види юридичної відповідальності за корупційні дії в цій сфері (2015)

54 Правовий статус акціонерного товариства в Україні зародження та сучасний стан (2015)

55 Специфіка інституту господарського договору у законодавстві України (2015)

56 Зовнішньоекономічні контракти поняття, основні ознаки (2016)

57 Господарсько-правові норми, поняття та види (2016)

58 Загальні засади правового регулювання зовнішньо економічної діяльності (2016)

59 Біржові угоди поняття, види, порядок укладання (2016)

60 Правове регулювання права оперативного управління та права господарського відання майном (2016)

61 Відмежування господарських відносин від інших видів правовідносин (2016)

62 Сторони у справі про банкрутство (2016)

63 Метод правового регулювання господарських відносин (2016)

64 Правове становище товарної біржі в Україні (2016)

65 Інститут банкрутства у законодавстві України та інших країн (2016)

66 Судова експертиза в господарському судочинстві(2016)

67 Організаційно-правові основи системи господарських судів(2016)

68 Система органів управління в господарському товаристві в Україні(2016)

69 Майнова основа діяльності господарських товариств (2016)

70 Правове регулювання біржової торгівлі(2016)

71 Порівняльна характеристика товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю(2016)

72 Фізична особа як підприємець(2016)

 

 

Господарський процес (оновлено) 02.04.2015

 

1 Іноземні суб'єкти господарювання в господарському судочинстві(2014)

2 Іноземні суб'єкти господарювання, як сторона у господарському судочинстві(2014)

3 Прокурор як учасник господарського процесу(2015)

4 Третейське вирішення господарських спорів та види юридичної відповідальності за корупційні дії в цій сфері(2015)

5 Поняття, сутність та значення апеляційного оскарження(2015)

6 Перегляд судових рішень господарського суду Верховним Судом України(2016)

 

 

Конституційне право (оновлено) 11.11.2016

 

1 (1) Джерела конституційного права

2 (8) Конституційні права та обов. людини і громадянина

3(11) Конституційне право людини та громадянина в Україні на звернення

4(14) Конституційно-правовий статус засобів масової інформації

5(18) Референдум і його соціальна функція

6(20) Конституційний статус Верховної Ради України

7(22) Законодавчий процес та ін. парлам. процедури

8(23) Конституційно-правовий статус Президента України

9(24) Конституційні засади виконавчої влади України

10(26) Конституційно-правові основи судової_влади_в_Україні

11(28) Конституційно-правовий_статус_прокуратури_України

12(32) Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим

13 Компетенція і акти ВРУ

14 Конституційні основи взаємовідносин ПУ, ВРУ і Кабміну

15 Конституційно-правовий статус засобів масової інформації 2012

16 Особисті права та свободи людини та громадянина в Україні

17 Референдум, поняття види і правова регламентація

18 Україна - демократична держава, ознаки та їх конституційне закріплення

19 Забезпечення виконання Конституції, загальні проблеми(2012)

20 Нормотворчість МВС України. Поняття, ознаки та види нормативно-правових актів МВС України.(2013)

21 Особливості сучасного виборчого процесу народних депутатів України(2012)

22 Суб`єкти правозастосування поняття,види,повноваження(2013)

23 Судовий прецедент (2012)

24 Основи сучасної ліберальної доктрини прав людини та відтворення її положень в Конституції України (2013)

25 Особливості сучасного конституційного процесу в Україні (2013)

26 Поняття, принципи та підстави набуття громадянства(2013)

27 Соціальні права людини і громадянина(2013)

28 Статус голови ВРУ(Спікера) (2013)

29 Взаємодія Президента з виконавчою гілкою влади(2013)

30 Поняття конституційного та державного права та їх співвідношення.(2013)

31 Конституційно-правові відносини їх структура та особливості (2013)

32 Конституційні функції прокуратури України (2013)

33 Громадаянство України (2013)

34 Унітарний устрій Української держави(2014)

35 Принцип народного суверенітету та його закріплення в Конституції України (2014)

36 Україна – суверенна держава: ознаки державного суверенітету та їх конституційне закріплення (2014)

37 Основи місцевого самоврядування в Україні(2014)

38 Конституційна відповідальність (2014)

39 Економічні права людини і громадянина (2014)

40 Принципи та юридичні властивості Конституції України (2014)

41 Історія українського конституціоналізму. Новітній конституційний процес в Україні (2014)

42 Законодавча влада в Німеччині (2014)

43 Парламентський контроль в зарубіжних країнах(2014)

44 Склад та порядок формування конституційного суду в зарубіжних країнах(2014)

45 (Диплом) Адаптація українського антимонопольного законодавства до конкурентного права ЄС(2015)

46 Конституційно-правовий статус Верховної ради України(2015)

47 Основні етапи світового конституційного розвитку(2015)

48 Конституційне право громадян України на проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій (2015)

49 Проблеми забезпечення прав людини в Україні та шляхи їх вирішення (2015)

50 Конституційно-правові відносини(2015)

51 Конституційно-правовий статус місцевих органів виконавчої влади в Україні(2015)

52 Системи галузі конституційного права(2015)

53 Склад та порядок формування конституційного суду в зарубіжних країнах(2015)

54 Парламентські процедури в Швейцарії (2015)

55 Державний устрій України поняття та обґрунтування (2016)

56 Судова система України конституційно-правові засади (2016)

57 Конституційно-правовий статус Служби Безпеки України(2016)

58 Принцип поділу влади в конституційному праві України(2016)

59 Конституційна відповідальність поняття та особливості(2016)

60 Роль КСУ в забезпечені прав і свобод людини(2016)

 

 

Адміністративне право (оновлено) 01.04.2016

 

1 (1) Адміністративне право - провідна галуз. правового регулювання

2(3) Публічна служба в Україні

3(7) Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади

4(9) Органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права

5(10) Акти органів виконавчої влади

6(13) Адміністративно-правовий статус політичних партій в Україні

7(17) Контроль, як засіб забезпечення законності (2010)

8(21) Предмет адміністративного права теоретичне обгрунтуванння

9(25) Адміністративне судочинство в Україні

10(33) Проходження публічної служби в державних органах

11(47) Служба в органах місцевого самоврядування

12 Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України.

13 Адміністративно-правова охорона сім'ї (2011)

14 Адміністративно-правова охорона дітей (2011)

15 Міністерства та публічна адміністрація (2011)

16 Місцеві державні адміністрації їх адміністративно правове регулювання

17 Особливості організації публічної влади в м. Києві

18 Позовна заява як форма звернення до адміністративного суду

19 Правова регламентація парламентської діяльності політичної партії (2011)

20 Публічне адміністрування сфери митної політики

21 Становлення і розвиток українського адміністративного права

22 Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади зі спеціальним статусом (2013)

23 Адміністративно-правовий статус Президента України (2012)

24 Державна служба (2013)

25 Поняття адміністративного права(2013)

26 Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади зі спеціальним статусом (2013)

27 Поняття і структура сфери економіки як об'єкт адміністративно-правового регулювання (2013)

28 Примусові заходи адміністративного попередження в діяльності публічної адміністрації (2014)

28 Відповідальність державних службовців(2014)

29 Адміністративно-правовий статус міністерств(2014)

30 Адміністративна відповідальність іноземців проблеми законодавчого регулювання (2014)

31 Поняття та ознаки адміністративно-правових відносин(2015)

32 Підсудність та підвідомчість адміністративних справ(2015)

33 Місце та роль органів державної влади у сфері управління економікою (2016)

34 Адміністративні стягнення поняття та види (2016)

 

Криміналістика (оновлено) 23.05.2016

 

1 (Диплом) Тактичні операції при розслідуванні вбивств, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями.

2 Криміналістичне поняття способу вчинення злочину як ознака

3 Поняття та завдання обшуку і виїмки в розкритті і розслідуванні злочинів

4 Характеристика слідів злочину та інструментів їх збирання та дослідження при розкритті і розслідуванні злочинів

5 Характеристика слідів злому та інструменти їх збирання та дослідження

6 Криміналістичні основи криміналістичної тактики(2013)

7 Сучасний стан криміналістичної реєстрації(2013)

8 Історія становлення судового почеркознавства (2015)

9 Тимчасовий доступ до речей і документів криміналістичний та процесуальний аспекти (2015)

10 Криміналістичне дослідження особи діагностика і прогнозування (2016)

11 Версії та планування в процесі доказування (2016)

 

 

Трудове право (оновлено) 23.05.2016

 

1 Державна служба зайнятості та її повноваження (2012)

2 Особливості правового регулювання праці жінок в Україні (2012)

3 Поняття і види робочого часу (2013)

4 Відпустки , поняття і види трудових відпусток (2013)

5 Поняття, підстави та умови дисциплінарної відповідальності (2013)

6 Трудовий колектив як суб’єкт трудового права (2013)

7 Поняття та види режимів робочого часу (2013)

8 Сучасний правовий стан захисту трудових прав працівників в суді (2013)

9 Соцiальне партнерство та його реформи. (2014)

10 Правове регулювання охорони праці в сільському господарстві (2014)

11 Трудовий колектив як суб’єкт трудового права України (2014)

12 Трудовий договір з роботодавцем і фізичною особою. Види трудових договорів(2014)

13 Єдність і диференціація в правовому регулюванні трудових відносин (2014)

14 Правові форми працевлаштування (2014)

15 Особливостi трудових вiдносин в управлiннi транспортом(2015)

16 Особливості трудових відносин на річковому транспорті(2015)

17 (Диплом) Правова правосуб’єктність комісії з трудовіх спорів по регулюванню трудових та соціальних питань на підприємстві (2015)

18 Особливості трудових відносин в акціонерних товариствах (2015)

19 Право роботодавця на розірвання трудового договору у зв’язку із скороченням (2015) науковий реферат

20 Організаційно-правові форми забезпечення охорони праці (2015)

21 Захист прав найманого працівника при розірванні трудового договору (2015)

22 Форми та види захисту прав жінок в трудовому праві України (2015)

23 Правовий статус профспілок у сфері трудових відносин (2015)

24 Сучасне трудове право України формування та тенденції розвитку (2015)

25 Характеристика режиму роботи та обліку робочого часу (2015)

26 Поняття і види дисциплінарної відповідальності робітників (2015)

27 Відсторонення від роботи поняття та підстави (2015)

28 Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством (2016)

29 Особливості здійснення оплати праці при відхиленні від норматив умов роботи(2016)

30 Правовий статус суб'єктів незалежної професійної діяльності (2016)

31 Правове регулювання відпусток за законодавством України (2016)

32 Трудовий договір за законодавством України (2016)

33 Поняття, підстави, види заохочень і порядок їх застосування (2016)

34 Правові наслідки законного та незаконного страйку за законодавством України (2016)

35 Правовий статус суб’єктів незалежної професійної діяльності(2016)

36 Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству(2016)

 

Кримінальний процес (оновлено) 11.11.2016

 

НОВИЙ КПК від 13 квітня 2012 року

1 Участь прокурора в досудовому розслідуванні(2013)

2 Підозрюваний у кримінальному процесі (2013)

3 Огляд трупа при ексгумації (2012)

4 Кримінально-процесуальні функції (2013)

5 Захисник у кримінальному провадженні(2013)

6 Загальні засади досудового розслідування (2013)

7 Cлідчий експеримент, як слідча (розшукова) дія (2012)

8 Екстрадиція у кримінальному провадженні (2013)

9 Забезпечення прав учасників досудового розслідування кримінального провадження (2014)

10 Зупинення досудового розслідування поняття та процесуальний порядок (2014)

11 Поняття, види та поряд ухвалення вироку (2014)

12 Накладання грошового стягнення як захід забезпечення кримінального провадження (2014)

13 Накладення арешту на кореспонденцію , її огляд і виїімка(2014) Реферат

14 Застава і процесуальний порядок її застосування (2015)

15 Поняття і значення слідчих (розшукових) дій,умови та підстави іх проведення (2015)

16 Слідчий експеремент як слідча розшукова дія (2015)

17 Кримінальний процесуальний закон (2015)

18 Недоторканість житла чи іншого володіння особи як принцип кримінального процесу(2015)

19 Взяття під варту як запобіжний захід (2015)

20 Кримінальне провадження щодо неповнолітніх (2015)

21 Забезпечення права на свободу та особисту недоторканість як принцип кримінального процесу (2015)

22 Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру (2015)

23 Прокурор у кримінальному процесі (2015)

24 Суд як орган правосуддя і його кримінально-процесуальні повноваження (2015)

25 Заходи забезпечення кримінального провадження(2015)

26 Класифікація слідчих розшукових дій та їх види(2015)

27 Негласні слідчі (розшукові) дії, їх види в загальні процесуальні вимоги щодо їх провадження (2015)

28 Процесуальні строки і судові витрати (2015)

29 Слідчий суддя в кримінальному процесі України(2015)

30 Суб’єкти кримінального процесу(2015)

31 Кримінально-процесуальний закон(2015)

32 Застосування примусових заходів медичного характеру (2015)

33 Штраф як вид покарання, його розміри та порядок призначення (2015)

34 Допит підозрюваного як слідча дія (2015)

35 Поняття, види і завдання органів дізнання (кримінальні проступки)(2015)

36 Тимчасовий доступ до речей і документів криміналістичний та процесуальний аспекти(2015)

37 Призначення і проведення експертизи під час досудового розслідування (2015)

38 Поняття, суть і завдання кримінального процесу (2015)

39 Свідок як суб’єкт кримінально процесуальної діяльності (2015)

40 Допит та його характеристика (2015)

41 Слідчий як учасник кримінального процес (2015)

42 Поняття, завдання і значення стадії досудового розслідування (2015)

43 Інститут представництва в кримінальному судочинстві (2015)

44 Верховенство права і законність в кримінальному процесі (2015)

45 Підстави та процесуальний порядок проведення обшуку (2015)

46 Освідування особи як слідча дія (2015)

47 Сторони у кримінальному процесі (2015)

48 Слідчі, як суб'єкти кримінального процесу (2015)

49 Правова природа суду присяжних в Україні (2016)

50 (Диплом) Актуальні питання покладання грошового стягнення в кримінальному провадженні (2016)

51 Зарубіжний досвід закріплення кримінальної відповідальності пов'язані з невиконанням судового рішення (2016)

52. Загальні засади кримінального провадження (2016)

53 Органи досудового розслідування процесуальні повноваження та перспективи реформування (2016)

54 Поняття та процесуальний порядок повідомлення про підозру в кримінальному процесі України (2016)

55 Характеристика загальних положень досудового розслідування(2016)

56 Свідок як суб’єкт кримінально процесуальної діяльності (2016) Наукова

57 Свідок у кримінальному провадженні права, обов'язки, відповідальність (2016)

58 Процесуальний статус прокурора в кримінальному процесі(2016)

59 Форми здiйснення мiжнародного спiвробiтництва в кримiнальному судочинствi(2016)

60 Забезпечення законності у кримінальному провадженні (2016)

61 Нововиявлені обставини(2016)

 

 

Фінансове право (оновлено) 05.05.2016

 

1 Види фінансового контролю. Органи, що здійснюють фінансовий контроль (2013)

2 Поняття та ознаки фінансово-правової відповідальності(2013)

3 Оподаткування фізичних осіб(2013)

4 Предмет, метод і особливості фінансового права(2013)

5 Загальна характеристика Податкового кодексу(2014)

6 Податкова система України (2014)

7 Санкція фінансово-правової норми поняття та види (2014)

8 Комерційна таємниця, поняття та відповідальність за порушення (2014)

9 Поняття банку і його ознаки(2014)

10 Реалізація принципів фінансової діяльності у законодавстві України (2014)

11 Правові форми фінансової діяльності (2014)

12 Роль арбітражного керуючого у процедурі банкрутства (2014)

13 Професійна діяльність на фондовому ринку, поняття та види (2014)

14 Операції банків з окремими видами цінних паперів (2014)

15 Завдання науки фінансового права на сучасному етапі (2014)

16 Правове становище товарної та фондової и України (2015)

17 Правове положення Державного казначейства України (2015)

18 Фінансово-правова характеристика трастів (2015)

19 Суб'єкти фінансових правовідносин поняття, види (2015)

20 Порядок складання проекту бюджету (2015)

21 Суб'єкти фінансових правовідносин поняття та види (2015)

22 Форми інвестування іноваційної діяльності (2015)

23 Фінансові правовідносини їх особливості та види (2015)

24 Правове регулювання банківської таємниці в Україні (2015)

25 Правові основи цільових публічних фондів, коштів (2016)

26 Правове регулювання міжбюджетних відносин в Україні (2016)

27 Правове регулювання державних видатків за законодавством України (2016)

28 Визначення предмету та методів фінансового права як галузі прав (2016)

29 Характеристика фінансової діяльності як базової категорії фінансового права (2016)

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.023 с.)