Відносини з фінансово зацікавленими особамиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відносини з фінансово зацікавленими особамиПлан

 

1. Індикатори корпоративного управління, які використовуються у світовій практиці.

1.1. Рейтинг корпоративного управління Standard & Poor`s

1.2. Рейтинг корпоративного управління Інституту корпоративного права і управління Російської Федерації (CORE-рейтинг)

1.3. Рейтинг корпоративного управління інвестиційного банку Brunswick UBS Warburg

1.4. Рейтинг корпоративного управління консорціуму Російського інституту директорів і рейтингового агентства «Эксперт РА»

1.5. Інші відомі рейтинги які можуть становити інтерес для розробки методики українського індексу корпоративного управління.

1.5.1. Коефіцієнт корпоративного управління (Corporate Governance Quotient - CGQ), запропонований Institutional Shareholder Services (ISS).

1.5.2. Провідні індикатори корпоративного управління (Leading Corporate Governance Indicators) від Davis Global Advisors, Inc. (LCGI)

1.5.3. Індекс ризику корпоративного управління (Corporate Governance Risk - CGR за методикою Кричтон-Міллера (Crichton-Miller) і Уормана (Worman).

1.5.4. Ренкінг корпоративного управління журналу Euromoney

 


Рейтинг корпоративного управління Standard & Poor`s

Рейтинг корпоративного управління S&P є класичною рейтинговою оцінкою і відбиває думку агентства про практику і принципи корпоративного управління.

Ціль рейтингу корпоративного управління складається в порівняльному аналізі поточних стандартів управління щодо існуючих еталонних моделей, насамперед моделі корпоративного управління ОЕСР (розроблена в 1999 році).

Процедура присвоєння рейтингу корпоративного управління S&P стандартна. Компанія, що рейтингується, відповідає приблизно на 100 питань анкети. Потім отримана з відповідей інформація обробляється і переводиться в числову форму за допомогою розроблених S&P правил присвоєння рейтингів. Правила рейтингування конфіденційні. У процесі присвоєння рейтингу можуть брати участь не тільки фахівці служби S&P, але і співробітники місцевих юридичних фірм, інші фахівці в області корпоративного управління. Крім того, співробітники S&P проводять інтерв'ю з керівництвом компанії й іншими особами, що беруть участь у процесі управління. Підсумковий рейтинг S&P привласнюється компанії рейтинговим комітетом у результаті голосування за спеціально розробленою шкалою.

Рейтингова шкала S&P десятибальна. Найвищим результатом є рейтинг корпоративного управління (РКУ) - 10, найменшим, відповідно, 1. Крім того, окремі бали по шкалі від 10 (вищий) до 1 (нижчий) привласнюються кожної з чотирьох описаних нижче головних компонентів методики рейтингу.

Структура власності

 • Прозорість структури власності
 • Концентрація власності і вплив з боку власників

Відносини з фінансово зацікавленими особами

 • Регулярність проведення зборів акціонерів, можливість прийняття в них участі й одержання інформації про них
 • Процедури голосування і регламент ведення зборів акціонерів
 • Права власності (реєстрація і передача, рівність прав власності)

Фінансова прозорість і розкриття інформації

 • Прийняті стандарти розкриття інформації
 • Своєчасність і приступність інформації, що розкривається
 • Незалежність аудитора і його статус

Переваги CORE-рейтингу.

1. CORE-рейтинг також базуються на використанні принципів OECР. Однак при цьому він враховує специфічні риси російського бізнесу.

2. Основною особливістю і перевагою CORE-рейтингу є процедура його присвоєння. Безпосередній учасник рейтингового процесу імітує дії акціонерів і в такий спосіб одержує можливість оцінити рівень корпоративного управління на власному досвіді.

3. При виставлянні рейтингової оцінки основна увага приділяється оцінці ризиків. При цьому враховує якість аудиторських висновків і такий ризик, як ризик експропріації.

Недоліки CORE-рейтингу.

1. Компанії, зацікавлені в підвищенні рейтингу, дуже швидко розпізнають запити Інституту як міноритарного акціонера. А тому реакція на них уже не може бути об'єктивним показником.

2. Не очевидний принцип добору учасників. Його не можна пояснити ні відстеженням кращих зразків корпоративного управління (Інститут перестав аналізувати діяльність цілого ряду лідерів своїх рейтингів), ні вибором за принципом ліквідності акцій чи капіталізації.

1. При присвоєнні рейтингу упор робиться більше на відповіді респондентів, ніж на об'єктивні показники. Тому велике значення має їхня правдивість, що на практиці не завжди підтверджується.

 

Переваги «РИД-Эксперт РА».

1. Рейтинг «РИД-Эксперт РА» заснований на добре відомій і популярній методології присвоєння кредитних рейтингів (від А до D). У ньому немає числових оцінок, що завжди суб'єктивні і є чіткий сигнал інвестору щодо акцій того чи іншого акціонерного товариства.

2. Процедура рейтингування дуже проста: +, –, 0 по визначених параметрах. Рейтинг легко застосувати до будь-якої компанії.

3. Перевагою даного рейтингу є облік соціальних і екологічних параметрів діяльності акціонерного товариства, виражених у розділі «Корпоративна соціальна відповідальність».

Недоліки «РИД-Эксперт РА».

1. «РИД-Эксперт РА», як і S&P, - комерційний продукт. З обліком того, що при його складанні використовуються стрічки новин інформаційних агентств і інші джерела інформації, потенційно він може бути перекручений.

2. Рейтингові параметри визначені з урахуванням інтересів тільки портфельних інвесторів.

3. Багато важливих факторів (розмивання капіталу, штучне банкрутство) залишилися поза увагою.

Право голосування.

3. Прозорість.

3.1. Стандарти бухгалтерського обліку.

3.2. Розкриття інформації про зарплату керівників.

4. Захист прав власності.

 

 

Credit rating

 

План

 

1. Індикатори корпоративного управління, які використовуються у світовій практиці.

1.1. Рейтинг корпоративного управління Standard & Poor`s

1.2. Рейтинг корпоративного управління Інституту корпоративного права і управління Російської Федерації (CORE-рейтинг)

1.3. Рейтинг корпоративного управління інвестиційного банку Brunswick UBS Warburg

1.4. Рейтинг корпоративного управління консорціуму Російського інституту директорів і рейтингового агентства «Эксперт РА»

1.5. Інші відомі рейтинги які можуть становити інтерес для розробки методики українського індексу корпоративного управління.

1.5.1. Коефіцієнт корпоративного управління (Corporate Governance Quotient - CGQ), запропонований Institutional Shareholder Services (ISS).

1.5.2. Провідні індикатори корпоративного управління (Leading Corporate Governance Indicators) від Davis Global Advisors, Inc. (LCGI)

1.5.3. Індекс ризику корпоративного управління (Corporate Governance Risk - CGR за методикою Кричтон-Міллера (Crichton-Miller) і Уормана (Worman).

1.5.4. Ренкінг корпоративного управління журналу Euromoney

 


Рейтинг корпоративного управління Standard & Poor`s

Рейтинг корпоративного управління S&P є класичною рейтинговою оцінкою і відбиває думку агентства про практику і принципи корпоративного управління.

Ціль рейтингу корпоративного управління складається в порівняльному аналізі поточних стандартів управління щодо існуючих еталонних моделей, насамперед моделі корпоративного управління ОЕСР (розроблена в 1999 році).

Процедура присвоєння рейтингу корпоративного управління S&P стандартна. Компанія, що рейтингується, відповідає приблизно на 100 питань анкети. Потім отримана з відповідей інформація обробляється і переводиться в числову форму за допомогою розроблених S&P правил присвоєння рейтингів. Правила рейтингування конфіденційні. У процесі присвоєння рейтингу можуть брати участь не тільки фахівці служби S&P, але і співробітники місцевих юридичних фірм, інші фахівці в області корпоративного управління. Крім того, співробітники S&P проводять інтерв'ю з керівництвом компанії й іншими особами, що беруть участь у процесі управління. Підсумковий рейтинг S&P привласнюється компанії рейтинговим комітетом у результаті голосування за спеціально розробленою шкалою.

Рейтингова шкала S&P десятибальна. Найвищим результатом є рейтинг корпоративного управління (РКУ) - 10, найменшим, відповідно, 1. Крім того, окремі бали по шкалі від 10 (вищий) до 1 (нижчий) привласнюються кожної з чотирьох описаних нижче головних компонентів методики рейтингу.

Структура власності

 • Прозорість структури власності
 • Концентрація власності і вплив з боку власників

Відносини з фінансово зацікавленими особами

 • Регулярність проведення зборів акціонерів, можливість прийняття в них участі й одержання інформації про них
 • Процедури голосування і регламент ведення зборів акціонерів
 • Права власності (реєстрація і передача, рівність прав власності)


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.016 с.)