Статутний капітал (звичайні акції номіналом 10грн.)- 1800000 грн.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Статутний капітал (звичайні акції номіналом 10грн.)- 1800000 грн.Чистий прибуток-630000 грн.

Сума сплачених дивідендів - 300000 грн.

Емісійна премія –200000грн.

Накопичений прибуток –720000грн.

Вартість купівлі однієї акції 11грн.

Вартість продажу однієї акції- 16 грн.

Задача 4

Чистий прибуток підприємства за рік складає 17,3 млн. грн. Норма доходу—17%. Є два варіанти оновлення матеріально-технічної бази. Перший потребує реінвестування 50% прибутку, другий—20%. У першому випадку річний темп приросту прибутку складає 8%, у другому —3%. Яку дивідендну політику вибере підприємство?

Зробити відповідні висновки.

Задача 5

Підприємство закуповує сировину у зовнішнього постачальника по ціні 250 гри. за одиницю. Загальна річна потреба в цьому виді сировини -20 тис. од. Рівень рентабельності активів становить 20%, тобто можливі витрати або недоотриманий прибуток від зв'язування грошових коштів підприємства в одиницю запасів сировини складають 50 грн. (20% від 250 грн.). Дійсні витрати на зберігання одиниці запасів - 30 грн. Витрати на виконання одного замовлення - 150 грн.

1) Визначити сукупні витрати на обслуговування запасів і оформити результати у вигляді таблиці 1.

Таблиця 1

Сукупні витрати на обслуговування запасів при різних розмірах замовлення

Розмір замовлення, од.        
Середній запас        
Кількість замовлень на поставку        
Річна вартість зберігання запасів, грн.        
Річна вартість виконання замовлень, грн.        
Сукупні витрати на обслуговування запасів        

Зробити відповідні висновки.

Задача 6

Підприємство розглядає можливість інвестування проектів А і Б. Початкові інвестиції—1000 тис. грн. для кожного. Дисконтна ставка—10%.Дані для розрахунку:

Рік Притоки грошових коштів
А (тис. грн.) Б (тис. грн.)

Застосовуючи метод чистої теперішньої вартості визначте, який проект прибутковіший.

Варіант 7

І. Теоретичні питання

Тема. Управління оборотним капіталом

ІІ. Задачі

Задача 1

Маючи дані про акції А і б визначити:

1. Середньоочікувані значення.

2. Стандартне відхилення.

3. Коефіцієнт варіації.

У яких акцій сприятливіші співвідношення ризику і доходу?

Проект А Проект Б
Імовірність, Pi Запроектований дохід К,% Імовірність, Pi Запроектований дохід К,%
0.10 0.20 0.40 0.20 0.10 0.15 0.35 0.35 0.15

 

Задача 2

Основна сума грошових коштів у підприємства у готівці складає 1000 тис.грн. в місяць. Очікується, що готівка буде сплачуватись рівномірно. Річна ставка складає 20%. Вартість кожної операції позики або зняття грошей з рахунку складе 100 грн.

Необхідно:

1. Визначити оптимальну суму операції.

2. Розрахувати середню величину касового залишку.

Задача 3

Компанія розглядає можливість інвестування проектів А і В. Початкові інвестиції у проект А і В – 1000 гр.од. для кожного. Дисконтна ставка 10%. Застосуйте метод чистої теперішньої вартості і визначте, який з проектів приймається?

Рік Грошові потоки
Проект А (гр.од.) Проект В (гр.од.)

 

Задача 4

Магазин продає в середньому в місяць по 150 одиниць товару. Кожне розміщене замовлення (замовлена одночасно кількість товару) складає 300 одиниць товару. Вартість кожної одиниці товару 5 тис. грн. , вартість одного замовлення—10 тис. грн, вартість зберіганн—10% від капіталовкладень в запаси. Рівень процентної ставки складає 20 %, податкових виплат—40%.

Визначити:

1. Капіталовкладення в запаси.

2. Річну вартість замовлення.

3. Річну вартість капіталовкладень в запаси.

4. Альтернативну вартість капіталовкладень

5. Повну нетто-вартість запасів (за вирахуванням закупівельної ціни).

Зробити відповідні висновки

Задача 5

Підприємство випускає металічні каркаси. Змінні виробничі витрати складають 120 грн/шт., ціна- 200 грн/шт., змінні витрати на збут-14 грн/шт, середні постійні витрати- 8 грн/шт (віднесені на собівартість одиниці продукції пропорційно до трудозатрат).

На даний час підприємство випускає 10000 каркасів. Надходить пропозиція про закупівлю 1000 каркасів. Ціна угоди-140 грн/шт.

Чи рекомендуєте ви підприємству прийняти дану пропозицію?

Задача 6

Підприємство закуповує сировину у зовнішнього постачальника по ціні 250 гри. за одиницю. Загальна річна потреба в цьому виді сировини -20 тис. од. Рівень рентабельності активів становить 20%, тобто можливі витрати або недоотриманий прибуток від зв'язування грошових коштів підприємства в одиницю запасів сировини складають 50 грн. (20% від 250 грн.). Дійсні витрати на зберігання одиниці запасів - 30 грн. Витрати на виконання одного замовлення - 150 грн.

1) Визначити сукупні витрати на обслуговування запасів і оформити результати у вигляді таблиці 1.

Таблиця 1Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.011 с.)