Тема 1. Система вищої освіти України: загальна характеристикаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Система вищої освіти України: загальна характеристикаВступ

Дисципліна “Методика викладання у вищій школі” розрахована для надання педагогічних знань і умінь, які в подальшому можуть бути реалізовані майбутніми магістрами з менеджменту у викладацькій роботі.

Завданнями щодо вивчення дисципліни стосовно її програми є:

- формування практичних навичок і вмінь щодо методики викладання;

- розвиток здібностей, необхідних для ефективної педагогічної діяльності, формування основ педагогічної майстерності;

- оволодіння традиційними та інноваційними технологіями навчання, інформаційними ресурсами навчального процесу;

- оволодіння методикою розробки навчально-методичних матеріалів;

- набуття умінь і навичок підготовки різноманітного методичного забезпечення для проведення різних видів занять та діагностики знань студентів;

- опанування питаннями організації та контролю самостійної роботи студентів, дистанційної форми навчання.

Навчально – методичний посібник з курсу “Методика викладання у вищій школі” повинен дати системне уявлення сутності та організаційно-методичних основ викладацької роботи у вищій школі. Навчальний матеріал посібника структурований і поданий у виді тематичних комплектів схем: структурно-логічних, змістовних, композиційних, процесуальних.

Структурні схеми - це не тільки демонстраційний матеріал, але й інший методичний ключ до засвоєння курсу, який сприяє розвитку здібностей візуалізованого й образного мислення, бачення цілісності, розуміння зв’язків у цілісному уявленні концепції навчальної дисципліни. Навчання з використанням прийомів структуризації навчального матеріалу розвиває логічне мислення, забезпечує можливість послідовного поглиблення знань, більш легкого, більш швидкого і надійного його засвоєння, а також широкого використання технічних засобів навчання.

Навчально – методичний посібник включає робочу програму та зміст дисципліни за двома розділами.

У першому розділі „Організаційно-методичні засади вищої освіти України” розглядаються теми:

1. Система вищої освіти України: загальна характеристика

2. Планування навчального процесу

3. Педагог у сучасній системі вищої освіти

4. Методи і технології навчання у вищій школі

5. Самостійна робота студентів

6. Контроль та оцінка знань студента

7. Дистанційні технології навчання

Другий розділ Навчально – методичного посібника розглядає інноваційні технології навчання за темами 8-12, тобто: „Інноваційні методи навчання як фактор підвищення якості освіти”, „Робота у малих групах”, „Ділова гра у системі інтерактивного навчання”, „Рольова гра як засіб інтенсифікації навчання груповому спілкуванню”, „Кейс-метод як інструмент професійно-діяльнісного навчання”.

Розділ 1. „Організаційно-методичні засади вищої освіти України”

Тема 1. Система вищої освіти України: загальна характеристика

Тема 2. Планування навчального процесу

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

з дисципліни ­­­­­­­­­­„Методика викладання у вищій школі” для студентів 5 курсу ФЕУВ спеціальностей „Менеджмент організацій” і „Менеджмент інноваційної діяльності”

 

Види самостійної роботи Трудомісткість (годин) Планові терміни виконання Форми контролю Максимальна кількість балів
Денна форма навчання
1 семестр
1. Обов'язкові види СРС
За систематичність і активність роботи на семінарських заняттях
1.1. Підготовка до практичних занять Протягом семестру Робота в малих групах
За виконання модульних (контрольних) завдань
1.2.Підготовка до модульної контрольної роботи   Перевірка правильності виконання модульної контрольної роботи
За виконання завдань для самостійного опрацювання
1.3.Виконання індивідуального завдання   Захист під час індивідуальних занять
Разом балів за обов’язкові види СРС
2. Вибіркові види СРС
За виконання завдань для самостійного опрацювання – написання реферату за темою:
2.1. Особливості американського менеджменту       Обговорення результатів під час індивідуальних занять
2.2. Особливості японського менеджменту   Обговорення результатів під час індивідуальних занять
Разом балів за вибіркові види СРС
Всього    
                       

Ведучий лектор і викладач к.е.н., проф. Козлова Г.М.(_____________________)

 

 

 

 

 

 

Література: 8,23,54,55,66.


Тема 6. Контроль та оцінка знань студента

Вступ

Дисципліна “Методика викладання у вищій школі” розрахована для надання педагогічних знань і умінь, які в подальшому можуть бути реалізовані майбутніми магістрами з менеджменту у викладацькій роботі.

Завданнями щодо вивчення дисципліни стосовно її програми є:

- формування практичних навичок і вмінь щодо методики викладання;

- розвиток здібностей, необхідних для ефективної педагогічної діяльності, формування основ педагогічної майстерності;

- оволодіння традиційними та інноваційними технологіями навчання, інформаційними ресурсами навчального процесу;

- оволодіння методикою розробки навчально-методичних матеріалів;

- набуття умінь і навичок підготовки різноманітного методичного забезпечення для проведення різних видів занять та діагностики знань студентів;

- опанування питаннями організації та контролю самостійної роботи студентів, дистанційної форми навчання.

Навчально – методичний посібник з курсу “Методика викладання у вищій школі” повинен дати системне уявлення сутності та організаційно-методичних основ викладацької роботи у вищій школі. Навчальний матеріал посібника структурований і поданий у виді тематичних комплектів схем: структурно-логічних, змістовних, композиційних, процесуальних.

Структурні схеми - це не тільки демонстраційний матеріал, але й інший методичний ключ до засвоєння курсу, який сприяє розвитку здібностей візуалізованого й образного мислення, бачення цілісності, розуміння зв’язків у цілісному уявленні концепції навчальної дисципліни. Навчання з використанням прийомів структуризації навчального матеріалу розвиває логічне мислення, забезпечує можливість послідовного поглиблення знань, більш легкого, більш швидкого і надійного його засвоєння, а також широкого використання технічних засобів навчання.

Навчально – методичний посібник включає робочу програму та зміст дисципліни за двома розділами.

У першому розділі „Організаційно-методичні засади вищої освіти України” розглядаються теми:

1. Система вищої освіти України: загальна характеристика

2. Планування навчального процесу

3. Педагог у сучасній системі вищої освіти

4. Методи і технології навчання у вищій школі

5. Самостійна робота студентів

6. Контроль та оцінка знань студента

7. Дистанційні технології навчання

Другий розділ Навчально – методичного посібника розглядає інноваційні технології навчання за темами 8-12, тобто: „Інноваційні методи навчання як фактор підвищення якості освіти”, „Робота у малих групах”, „Ділова гра у системі інтерактивного навчання”, „Рольова гра як засіб інтенсифікації навчання груповому спілкуванню”, „Кейс-метод як інструмент професійно-діяльнісного навчання”.

Розділ 1. „Організаційно-методичні засади вищої освіти України”

Тема 1. Система вищої освіти України: загальна характеристикаПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.011 с.)