ТОП 10:

Експериментально-психологічне дослідження індивідуально-психологічних особливостей особистості А.На момент проведення дослідження А. трохи напружена, скута, міміка й жести стримані. При пред'явленні інструктивного й тестового матеріалу уважна, зосереджена, демонструє інтенсивне прагнення правильно здійснити необхідне, поводитися бажаним образом.

При проведенні тестового дослідження відкрита, щира у відповідях, проявляє готовність до співробітництва. Продуктивна, поведінка впорядкована, на запитання відповідає по суті, емоційно стримана. Наприкінці дослідження рівень тривожності різко зріс. Явний тремор верхніх кінцівок. Розповідаючи про відносини із С., заплакала.

Мова правильна, логічно-зв'язна. Пам'ять, увага, мислення – у нормі. Інтелектуальний розвиток відповідає отриманій освіті й життєвому досвіду.

Підвищений рівень тривожності є ситуативно обумовленим страхом негативної оцінки з боку експерта. При цьому наявність фрустрації не приводить до зниження рівня соціальної адаптації.

При роботі з усіма пред'явленими їй тестами А. виявила прагнення до їхнього сумлінного виконання. При цьому отримано наступні результати:

Індивідуально-психологічні характеристики особистості А.

Для особистості А. характерно:

Тенденція «прилипати» до обставин і до людей, невміння дати відсіч, розгубленість перед новим, безініціативність, несамостійність, мовчазна згода з несправедливим, але звичним перебігом подій.

Ригідність, інертність психічних процесів, стійкість афектів (довге переживання травмуючих подій) і в той ж час їх спонтанність, приводить до нестійкої поведінки, обумовленої то одним, то іншим «застряванням».

Сумнів у цінності її ідей і прихильностей, викриття в несправедливому відношенні до світу викликають спонтанність прихильностей і образ, підозрілість, мстивість, самовпевненість і непомірні вимоги до навколишніх.

Інертність у прояві афектів, мисленні, моториці приводить до прагнення жорстко додержуватися плану, неквапливості у виконанні дій, посидючості.

Легко поступається лідерством іншим людям, проявляючи нерішучість, несамостійність і підвищену сугестивність при вимозі самостійних і нестандартних рішень у невизначених ситуаціях.

У конфлікти вступає рідко, будучи скоріше пасивною ніж активною стороною. У ситуації обвинувачення, протидії, морального й матеріального збитку схильна до гніву, хамства й свари, тертям і конфліктам, нетерпимості до протиріччя й самостійності інших, здатна «підняти руку». Може скоювати вчинки, про які потім висловлює жаль.

Нервово-психічна стійкість

Меланхолійний тип темпераменту. Низький рівень психічної активності, сповільненість рухів, стриманість міміки й мови, швидка стомлюваність.

Емоційно нестійка: лабільність і перевага процесів гальмування. У стані емоційного збудження зберігається адекватність і ефективність психічної саморегуляції, поведінки й діяльності. Страх перед небезпекою або почуття невизначеності вимагає застережливих або охоронних дій, які виливаються в блокування активності, в обмежувальну поведінку або втечу від небезпеки.

Неврівноважена: підвищена імпульсивність, інстинктивність, брутальність, похмурість, гнівливість. Настрій нестійкий з перевагою песимістичного.

Висока тривожність: висока сенсорна чутливість (вразливість, депресивність). Може мати місце емоційна ригідність і нечутливість.

Грубі відносини, конфлікти, несправедливість із боку близьких людей і керівництва приводять до домінування емоцій у змісті мотивації поведінки, будь-яка подія, свій внесок до неї переживаються надзвичайно глибоко й довгостроково. Через патологічну стійкість афектів, підозрілості, схильності до ревнощів на стрес реагує не відразу, накопичуючи негативні емоції, що згодом проявляється афективними спалахами, які приводять до конфлікту з оточенням. Підвищена імпульсивність або виникаюча реакція збудження гасяться із труднощами й можуть бути небезпечні для навколишніх.

Несправедливі обвинувачення з боку інших, глузування, необхідність визначитися у відносинах, підвищена схильність до страхів приводять до того, що навіть незначні події, які порушують порядок відносин, викликають фобічні переживання.

Самооцінка знижена, а оцінка інших людей завищена. Постійне прагнення до спокійної обстановки обертається «висмоктуванням з пальця» приводів для занепокоєння.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.12.79 (0.003 с.)