ТОП 10:

Експериментально-психологічне дослідження індивідуально-психологічних особливостей К.На час проведення обстеження К. продуктивний, поведінка впорядкована, на запитання відповідає по суті, напружений. На експерта реагує насторожено. Намагається довідатися в перекладача, що буде відбуватися.

У процесі експертизи намагається розповісти якнайбільше про другорядні деталі, без яких, як йому здається, розповідь неповна.

При роботі з усіма пред'явленими йому тестами К. виявив прагнення до їхнього сумлінного виконання, постійно уточнює й проясняє зміст питань експерта. При цьому отримано наступні результати:

Пам'ять, увага, мислення – у нормі. Інтелектуальний розвиток відповідає отриманій освіті й життєвому досвіду.

Рівень емоційної стійкості занижений – поганий емоційний контроль, внутрішнє почуття безпорадності; рівень довірливості занижений – сторожкість, недовіра, відособленість у колективі, наполегливість, дратівливість, високий рівень тривожності й занепокоєння; рівень практичності занижений – багата уява, самобутній світогляд; рівень групової залежності занижений – несамостійність, відсутність ініціативи, потреба в постійній опорі; рівень зарозумілості завищений – організованість, уміння гарно контролювати свої емоції й поведінку, усвідомлення соціальних вимог і норм, прагнення до їхнього виконання; рівень підпорядкування занижений – конформність, підпорядкування, залежність, пасивність, стриманість, схильність до орієнтації на групові норми, залежність від групи, необхідність у підтримці інших осіб і орієнтація своєї поведінки в напрямку людей, які таку підтримку виявляють.

Для особистості К. характерно: емоційність, чутливість, тривожність, балакучість, боязкість, глибокі реакції в області тонких почуттів. Найбільш виражена риса – гуманність, співпереживання іншим людям, чуйність, м’якосердість. Люди цього типу вразливі, слізливі, будь-які життєві події сприймають серйозніше за інших. Рідко вступають у конфлікти, образи носять у собі, не вихлюпують їх назовні. Їм властиве почуття обов’язку, ретельність. Сцени насильства можуть збудити в них сильне потрясіння, яке довго не забудеться й може порушити сон.

Низька контактність, лякливість, боязкість, непевність у собі. Нестерпність глузувань, підозри супроводжуються невмінням постояти за себе, відстояти правду за несправедливих обставин. Рідко вступають у конфлікти з оточуючими, відіграючи в них в основному пасивну роль, у конфліктних ситуаціях шукають підтримки й опори. Дружелюбні, самокритичні, виконавчі.

Ригідність, інертність психічних процесів, довге переживання психотравмуючих подій. У конфлікти вступає рідко, виступаючи скоріше пасивною ніж активною стороною. Дуже сильно реагує на будь-яке порушення порядку. Пунктуальні, акуратні, схильні жорстко діяти за планом, у виконанні неквапливі, посидющі, орієнтовані на високу якість роботи, схильні до частих самоперевірок, сумнівів у правильності виконаної роботи. З задоволенням поступається лідерством.

Усмішливість, здатність захоплюватися. Підданий негайним настроям, рвучкий, легко переходить від стану захвату до стану суму.

Стенічний тип реагування, напружена потреба в активності, спрямованої на досягнення мети, висока пошукова активність, допитливість, перевага емоцій інтересу.

При цьому відзначено ригідно-інтровертні тенденції й потреба у відстоюванні своєї позиції, агресивність захисного характеру. Однак недолік упевненості змушує його уникати відкритих конфліктів. Підвищена потреба в увазі й повазі навколишніх.

Виявлена пасивна позиція при розв'язанні конфлікту: відхід і уникнення; повага до думки оточуючих, турбота про інших, альтруїзм; виражене почуття жалості до інших, бажання допомогти.

Підвищена тривожність як особистісна риса, обумовлена, швидше за все, недоліком контакту із зовнішнім світом. Надмірна залежність, заклопотаність відносинами з іншими людьми і їх думкою. Недолік енергії, скутість, боязкість, боязкість.

Таким чином, на підставі аналізу результатів проведеного експериментально-психологічного дослідження особистості К. комісія приходить до наступного висновку:

К. емоційно нестійкий, тривожний через внутрішнє почуття безпорадності, пов'язане з уродженим сенсорним недоліком. Через це до незнайомої дійсності ставиться з недовірою й підозрілістю.

Чутливий, уразливий, не переносить образ і глузувань. Довго переживає психотравмуючі події. Образи носить у собі, не вихлюпуючи їх назовні.

У конфлікти вступає рідко, виступаючи скоріше пасивною стороною ніж активною. Поведінку в конфлікті спрямовано на уникнення, відхід. При цьому агресивність носить захисний характер.

Висока орієнтація на групові інтереси, прагнення надати допомогу тим, хто в ній бідує, а також відкрита агресія ( як вербальна, так і фізична) з боку, можуть послужити стимулом для вступу у відкритий конфлікт.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.12.79 (0.005 с.)