ТОП 10:

Експериментально-психологічне дослідження індивідуально-психологічних особливостей Г.На час проведення обстеження Г. продуктивний, поведінка впорядкована, виявляє цікавість до сутності експертного дослідження, однак постійно відволікається на зовнішні подразники .

Активність і настрій – у нормі. Самопочуття – погане: скарги на часті головні болі, поганий сон .

На початку дослідження Г. напружений, тривожний, пригноблений. Через це не може тривалий час зосередитися. Однак розуміє необхідність проведення експертизи, як єдину можливість змінити ситуацію, тому прагне справити гарне враження. При роботі з методиками швидко стомлюється через необхідність вдумуватися в суть запитань, що задаються.

Пам'ять – у нормі. Увага легко відволікається на сторонні зовнішні подразниками (прислухається до розмови в коридорі). Виникають труднощі з розв'язанням абстрактно-логічних завдань. Утруднене розуміння непрямих питань тестових методик («У мене не болить голова» – « Ні, у мене не болить голова» / правильна відповідь: « Так, у мене не болить голова»). Інтелектуальний розвиток не відповідає отриманій освіті й життєвому досвіду. Схильний повільніше розуміти матеріал при навчанні. Не може вирішувати абстрактні завдання, непроникливий, недосвідчений в аналізі мотивувань. Низький рівень інтелекту є наслідком зниження функцій у результаті психопатології.

Емоційно нестійкий (перебуває під впливом почуттів, легко засмучується, мінливий у відносинах, нестійкий в інтересах), нестриманий, дратівливий. Чутливий до реакцій навколишніх. Воліє самостійно приймати рішення, поза групою. Міжособистісні контакти утруднено через прагнення домінувати над іншими.

Характерними рисами особистості Г. є: дратівливість, схильність до гніву, нетерпимість до протиріччя й самостійності інших, здатність «підняти руку», нестриманість у захопленнях; спонтанність прихильностей і образ, підозрілість, мстивість, самовпевненість, непомірні вимоги до навколишніх; постійна нестійкість настрою, прихильностей і емоцій; залежність від зовнішніх обставин; нестриманість почуттів, гнівливість, егоїзм.

Перераховані вище риси характеру збільшуються і яскраво виявляються при потраплянні в негативно пофарбовані для нього ситуації: несправедливі обвинувачення з боку інших, глузування, необхідність визначитися у відносинах, особливо з новими людьми; ситуації позбавлення звичної обстановки, робота із завдання й у строк, необхідність широкого спілкування з людьми за умовами праці; ситуації обвинувачення, протидії, матеріального й морального збитку; сумнів у цінності ідей і прихильностей, викриття в несправедливому відношенні до миру; монотонна робота, вимога зважених оцінок оточення, обмеження інструкціями, неприйняття почуттів і «глибини» ситуації.

Для Г. характерні: нетерплячість, схильність до ризику, нестійкі, часто завищені домагання, рівень яких має виражену залежність від негайних спонукань і зовнішніх впливів, від успіху й невдач.

Висловлення й дії часто випереджають планомірну й послідовну продуманість учинків. Спостерігається тенденція до протидії зовнішньому тиску, схильність опиратися, в основному, на власну думку, а ще більше – на негайні спонукання. Помітно виражене прагнення йти на поводу у власних бажань, потурати своїм слабкостям.

Відсутність конформності. Прагнення до незалежності. У стані емоційного захоплення – перевага емоцій гніву й замилування, тобто яскраво виражених полярних за знаком емоцій, при цьому контроль інтелекту не завжди відіграє провідну роль. В особистісно значимих ситуаціях можуть виявлятися швидко гаснучі спалахи конфліктності.

Експлозивний (запальний) тип реагування. Психопатична особистість збудливого кола з тенденцією до імпульсивних агресивних реакцій.

Наприкінці проведення дослідження відчуває втому через те, що до нього пред'являють занадто високі вимоги, а його зусилля недостатньо ефективні. Пригнічує свої потреби, усвідомлюючи, що повинен якнайкраще використовувати обставини такими, як вони є. Страждає від несприятливих зовнішніх впливів і виявляє їм сильний опір, що в результаті приводить до нездатності зосередитися на виконанні завдання («Я не розумію, що потрібно робити. Я втомився, голова порожня, у школі стільки не вчився»).

Таким чином, на підставі проведеного дослідження особистості, комісія доходить висновку: в емоційно значимих ситуаціях (несправедливі обвинувачення, глузування, погрози) Г., у силу переваги яскраво виражених полярних за знаком емоцій (гнів – захоплення), при зниженому контролі інтелекту, схильний до експлозивного (запального) типу реагування з тенденцією до прояву імпульсивних агресивних реакцій.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.229.131.116 (0.003 с.)