ТОП 10:

Пресвятая Троице, Боже наш, слава ТебеТроичен:Отче Вседержи́телю, и Сло́ве, и Ду́ше, / треми́ соединя́емое во Ипоста́сех Естество́, / Пресу́щественне и Пребоже́ственне, / в Тя крести́хомся, / и Тя благослови́м во вся ве́ки.

Песнь 9.

Ирмос: Свети́ся, свети́ся, / но́вый Иерусали́ме: / сла́ва бо Госпо́дня / на тебе́ возсия́. / Лику́й ны́не / и весели́ся, Сио́не. / Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, / о воста́нии Рождества́ Твоего́.

О Боже́ственнаго, о любе́знаго, / о сладча́йшаго Твоего́ гла́са! / С на́ми бо нело́жно / обеща́лся еси́ бы́ти, / до сконча́ния ве́ка Христе́: / Его́же, ве́рнии, / утвержде́ние наде́жди иму́ще, ра́дуемся.

О Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая, Христе́! / О му́дросте, и Сло́ве Бо́жий, и си́ло! / Подава́й нам и́стее Тебе́ причаща́тися, / в невече́рнем дни Ца́рствия Твоего́.

Ексапостиларий. НОТЫ

Пло́тию усну́в, / я́ко мертв, / Царю́ и Го́споди, / тридне́вен воскре́сл еси́, / Ада́ма воздви́г от тли, / и упраздни́в смерть: / Па́сха нетле́ния, / ми́ра спасе́ние. [Трижды.]

«Всякое дыхание...»и хвалитные псалмы. На хвалитех стихиры воскресные (см. в Цветной Триоди), глас 1-й – 4. Затем стихиры Пасхи, глас 5-й, со стихами: «Да воскреснет Бог...». Последняя стихира заканчивается тропарем: «Христос воскресе из мертвых...», который входит в состав стихиры, после чего, в качестве тропаря в конец утрени, «Христос воскресе из мертвых...» поется еще три раза.

На хвалитех, Всякое дыхание: на глас 1.

Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. Хвали́те Го́спода с небе́с, хвали́те Его́ в вы́шних. Тебе́ подоба́ет пе́снь Бо́гу. Хвали́те Его́ вси́ а́нгели Его́, хвали́те Его́ вся си́лы Его́. Тебе́ подоба́ет пе́снь Бо́гу. Сотвори́ти в ни́х су́д напи́сан: сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́. Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́.

Хвали́те Его́ на си́лах Его́, / хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

Пое́м Твою́, Христе́, спаси́тельную страсть, / и сла́вим Твое́ Воскресе́ние.

Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем, / хвалите Его́ во псалти́ри и гу́слех.

Крест претерпе́вый, и смерть упраздни́вый, / и воскресы́й из ме́ртвых, / умири́ на́шу жизнь, Го́споди, / я́ко Еди́н Всеси́лен.

Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, / хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Ада плени́вый и челове́ка воскреси́вый, / Воскресе́нием Твои́м, Христе́, / сподо́би ны чи́стым се́рдцем, / Тебе́ пе́ти и сла́вити.

Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния, / вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Боголе́пное Твое́ снизхожде́ние сла́вяще, / пое́м Тя, Христе́: / роди́лся еси́ от Де́вы, / и неразлуче́н был еси́ от Отца́: / пострада́л еси́ я́ко челове́к, / и во́лею претерпе́л еси́ Крест, / воскре́сл еси́ от гро́ба я́ко от черто́га произше́д, / да спасе́ши мир, / Го́споди, сла́ва Тебе́.

стихиры Пасхи. Глас 5.НОТЫ

Стих: Да воскре́снет Бог, / и расточа́тся врази́ Его́.

Па́сха / свяще́нная нам днесь показа́ся; / Па́сха но́ва свята́я; / Па́сха та́инственная; / Па́сха всечестна́я. / Па́сха Христо́с Изба́витель; / Па́сха непоро́чная; / Па́сха вели́кая; / Па́сха ве́рных. / Па́сха две́ри ра́йския нам отверза́ющая. / Па́сха всех освяща́ющая ве́рных.

Стих: Яко исчеза́ет дым, / да исче́знут.

Прииди́те / от виде́ния жены́ благове́стницы, / и Сио́ну рцы́те: / приими́ / от нас ра́дости благове́щения, Воскресе́ния Христо́ва: / красу́йся, лику́й / и ра́дуйся, Иерусали́ме, / Царя́ Христа́ узре́в из гро́ба, / я́ко жениха́ происходя́ща.

Стих: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия, / а пра́ведницы да возвеселя́тся.

Мироно́сицы жены́, / у́тру глубоку́, / предста́вша гро́бу Живода́вца, / обрето́ша Ангела / на ка́мени седя́ща, / и той провеща́в им, / си́це глаго́лаше: / что и́щете Жива́го с ме́ртвыми; / что пла́чете Нетле́ннаго во тли? / Ше́дше, пропове́дите ученико́м Его́.

Стих: Сей день, его́же сотвори Госпо́дь, / возра́дуемся и возвесели́мся в онь.

Па́сха кра́сная, / Па́сха, Госпо́дня Па́сха! / Па́сха всечестна́я / нам возсия́. Па́сха, / ра́достию друг дру́га обы́мем. / О Па́сха! / Избавле́ние ско́рби, / и́бо из гро́ба днесь, / я́ко от черто́га / возсия́в Христо́с, / жены́ ра́дости испо́лни, глаго́ля: / пропове́дите апо́столом.

Слава, и ныне, глас 5:Воскресе́ния день, / и просвети́мся торжество́м, / и друг дру́га обы́мем. / Рцем бра́тие, / и ненави́дящим нас, / прости́м вся Воскресе́нием, / и та́ко возопии́м: / Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.

Таже Христо́с воскре́се: трижды.

Иерей: «Христос воскресе!»

Хор: «Христос воскресе из мертвых...», (трижды медленно).Последнее изменение этой страницы: 2016-12-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.94.202.172 (0.004 с.)