ТОП 10:

Практичне заняття № 13 (2 год.)Проза Володимира Винниченка, Миколи Чернявського та Михайла Яцківа: особливості ідейно-тематичні та стильові особливості

План

1.Рання проза Володимира Винниченка.

2.Мала проза Миколи Чернявського. Повістева творчість.

3.Тематичні та стильові параметри прози Михайла Яцківа.

Література

Шумило Наталя. Під знаком національної самобутності. – К.: Задруга , 2003. – 354 с.

Яструбецька Галина. Експресіонізм – імпресіонізм: стильова опозиція чи дифузія? // Слово і час. – 2006. - № 2. – С. 39 – 45.

Павличко Соломія. Дискурс модернізму в українській літературі: Монографія. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 1999. – 447 с.

Євшан Микола. Критика; Літературознавство; Естетика / Упор. Н.Шумило. – К.: Основи, 1998. – 658 с.

Зборовська Ніла. Психоаналіз і літературознавство: Посібник. – К.: „Академвидав”, 2003. – 392 с. (Альма-матер).

Гундорова Тамара. Початок ХХ ст.: загальні тенденції художнього розвитку // Історія української літератури. ХХ століття. У 2 кн. Кн. 1.: 1910 – 1930-ті роки: Навч. Посібник / За ред. В.Г.Дончика. – К.: Либідь. – С. 9 – 33.

Гундорова Тамара. Європейський модернізм чи європейські модернізми? (Українська перспектива) // Слово і час. – 1995. - № 2. – С.28 – 31.

Квіт Сергій. Українська естетика „європеїзації” // Слово і час. – 1995. - № 2. – С.32 – 36.

Кузнецов Юрій. Імпресіонізм в українській прозі кінця ХІХ – початку ХХ ст.: Проблеми естетики і поетики. – К.: Зодіак-ЕКО, 1995. – 304 с.

Павличко Соломія. Дискурс модернізму в українській літературі: Монографія. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 1999. – 447 с.

Гундорова Тамара. ПроЯвлення Слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація. – Львів: Літопис, 1997. – 300 с.

Українська наукова Винниченкіана: 1987 – 2000. Бібліографічний покажчик // Слово і час. – 2000. - № 7. – С. 89 – 96.

Брайко О. Особливості сюжетобудови повісті В.Винниченка „Голота” // Слово і час. – 1999. – № 11. – С. 58-60.

Горбань А. Модернізм як право на суб’єктивність: на матеріалі малої прози В.Винниченка // Український модернізм зі столітньої відстані. Актуальні проблеми сучасної філології: Збірник наук. праць. – Рівне, 2001. – Вип. 10. – С. 235-244.

Грищенко Т. Грані таланту Володимира Винниченка // Дивослово. – 1994. – № 9. – С. 35-38.

Грищенко В. Інстинкт натовпу в оповіданнях Володимира Винниченка // Українська мова і література в школі. – 2000. – № 2. – С. 21-23.

Гуменюк В. Європейська модерна драма як тло творчих пошуків В.Винниченка // Всесвіт. – 2000. – №1-2. – С. 169-180.

Дзеверін І. Про В.Винниченка і його ранню прозу // Рад. літературознавство. – 1989. – № 11. – С. 31-42.

Денисюк Т. Новелістика В.Винниченка (поетика сюжету й композиції) // Дивослово. – 2002. – № 7. – С. 10-11.

Жулинський М. Володимир Винниченко // Із забуття – в безсмертя. – К., 1990. – С. 128-174.

Жулинський М. Голгофа українця Володимира Винниченка // Дніпро. – 1992. – № 2-3. – С. 98-104.

Панченко В. Рання проза В.Винниченка // Дивослово. – 1995. – № 4. – С. 3-9; 1996. – № 3. – С.9-15; 19997. – № 8. – С. 8-12.

Панченко В. Творчість В.Винниченка 1902-1920 рр. та художні течії початку ХХ століття // Слово і час. – 2000. – № 7. – С. 9-16.

Скобелєв-Сологуб Н. Володимир Винниченко про дітей і для дітей // Слово і час. – 1999. – № 7. – С. 60-63.

Козланюк Петро. [Про М.Яцківа] // Яцків Михайло. Вибрані оповідання. – Львів: Книжково-журнальне видавництво, 1953. – С. 3-4.

Мельничук Юрій. Михайло Яцків // Яцків Михайло. В лабетах. – Львів: Книжково-журнальне видавництво, 1956. – С. 243 – 279.

Ільницький Микола. Михайло Яцків // Історія української літератури. ХХ ст. У 2 кн. Кн. 1: 1910 – 1930-ті роки: Навч. посібник / За ред. В.Г.Дончика. – К.: Либідь, 1993. – С. 59 – 69.

Яременко Василь. Михайло Яцків // Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. В чотирьх книгах. Кн. 1. – К.: Аконіт, 2001. – С. 191

 

Практичне заняття № 14 (2 год.)

Творчість буковинських прозаїків та їх участь у літературному процесі кінця ХІХ - початку ХХ століть

План
1. Роль прози О.Кобилянської у літературному процесі кінця ХІХ - початку ХХ століть на Буковині.

2.Творчість Осипа Маковея літературному процесі кінця ХІХ - початку ХХ століть на Буковині.

3.Проза Євгенії Ярошинської.

4.Творість молодого покоління прозаїків Буковини та їх роль літературному процесі кінця ХІХ - початку ХХ століть.

 

Література

Погребенник Федір. Осип Маковей (Критико-біографічний нарис). – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1960. – 134 с.

Засенко Олекса. Поетична спадщина Осипа Маковея // Маковей Осип. Поезії. – К.: Радянський письменник, 1967. – С. 3 – 38

Гундорова Т. Femina melancholika: Стать і культура в ґендерній утопії О.Кобилянської. – К.: Критика, 2002. Демченко І. Особливості поетики Ольги Кобилянської: Монографія. – К.: Твім інтер, 2001. – 208 с.

Дзюба І. Читаючи Кобилянську. Кілька зіставлень // Українська мова і література в школі. – 1986. - № 2. – С. 20-27.

Зборовська Н. Меланхолійна прелюдія до “поважної” творчості О.Кобилянської // Зборовська Н. Код української літератури: Проект психоісторії новітньої української літератури. – К.: Академвидав, 2006. – С. 243-259.

Кирилюк С. Ольга Кобилянська і світова література: Навчальне видання – Чернівці: Рута, 2002. – 174 с.

Кобилянська О. Слова зворушеного серця. – К.: Дніпро, 1982. – 359 с.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.183.113 (0.004 с.)