ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практичне заняття № 11 (2 год.)Прозова творчість Архипа Тесленка та Степана Васильченка

План
1.Мала проза Архипа Тесленка: теми, проблематика творів та образи.
2.Повість Архипа Тесленка "Страчене життя": проблематика та образи.

3.Жанрові особливості творчості Степана Васильченка.

4.Тематичні та художні особливості прози Степана Васильченка(„Мужицька арихметика”, „Чайка”, „На хуторі”, „Божественна Галя”, „Вечеря”, „Над Россю”).
5. Повість С.Васильченка „Талант”.

Література

Смілянська Валерія. Архип Тесленко: Літературний портрет. – К.: Дніпро, 1971. – 106 с.

Півторадні Василь. Архип Тесленко: Життя і творчість. – К.: Дніпро, 1982. – 171 с.

Грицюта М. Чари недоспіваної пісні // Тесленко Архип. За пашпортом. – К., 1982. – С. 244 – 253.

Шумило Н. Гарячі потоки жалю і болю (про життєвий і творчий шлях А.Тесленка) // Дніпро. – 1989. – № 3. – С. 125-130.

Єфремов Сергій. Страчене життя // Єфремов Сергій. Літературно-критичні статті. – К., 1993. – С. 244 – 253.

Нестер Зінаїда. Гумор і сатира в творчості С.Васильченка. – К.: Видавництво Академії Наук Української РСР, 1962. – 153 с.

Деркач Борис, Костюченко Віктор. Степан Васильченко // Васильченко Степан. Твори: В трьох томах. Т. 1. – К.: Дніпро, 1974. – С. 5 – 31.

Дуб Р.Й., Поліщук В.М. Вивчення творчості Степана Васильченка: Посібник для вчителів. – К.: Рад. школа, 1984. – 97 с.

Костюченко В. Степан Васильченко. Життя і творчість. – К.: Дніпро, 1978. – 158 с.

Логвин Г. Про деякі особливості стилю „українського Чехова” – С.Васильченка // Українська мова і література в школі. – 2000. – № 1. – С. 30-34.

Олійник В. Творчість Степана Васильченка. – К.: Вища школа, 1979. – 207 с.

Шумило Наталя. Проза Степана Васильченка: питання поетики. – К.: Наук. думка, 1986. – 239 с.

Шумило Наталя. Степан Васильченко і нова школа українських прозаїків // Українська мова і література в школі. – 1982. – № 6. – С.18-27.

 

Практичне заняття № 12 (2 год.)

Проза Наталі Кобринської, Уляни Кравченко, Любові Яновської, Грицька Григоренка, Дніпрової Чайки в контексті українського літературного процесу кінця ХІХ - початку ХХ століть

План
1.Роль і місце Н.Кобринської в розвиткові українського письменства на західноукраїнських землях.

2.Проза Уляни Кравченко: ідейно-тематичні та стильові особливості.

3.Прозовий доробок Грицька Григоренка та Дніпрової Чайки.

Література

Історія української літератури кінця ХІХ – поч. ХХ століття. – К.: Вища школа, 1989. – C. 39-48

Історія української літератури кінця ХІХ – поч. ХХ століття. – К.: Вища школа, 1991. – С. 22-27

Історія української преси ХХ століття: Хрестоматія. – К.: „Наша культура і наука”, 2001.

Михайлин І.Л. Історія української журналістики ХІХ століття. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – С. 440-682.

Бойко І.З. Українські літературні альманахи і збірники ХІХ – початку ХХ століття: Бібліографічний покажчик. – К.: Наук. думка, 1967. – 371 с.

Літературознавчий словник-довідник / Р.Т.Гром’як, Ю.І.Ковалів та ін. – К.: ВЦ „Академія”, 1997. – 752 с. (Nota bene).

Наєнко Михайло. Українське літературознавство: Школи, напрями, тенденції. – К.: ВЦ „Академія”, 1997. – 320 с.

Павличко Соломія. Дискурс модернізму в українській літературі: Монографія. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 1999. – 447 с.

Євшан Микола. Критика; Літературознавство; Естетика / Упор. Н.Шумило. – К.: Основи, 1998. – 658 с.

Зборовська Ніла. Психоаналіз і літературознавство: Посібник. – К.: „Академвидав”, 2003. – 392 с. (Альма-матер).

Гундорова Тамара. Початок ХХ ст.: загальні тенденції художнього розвитку // Історія української літератури. ХХ століття. У 2 кн. Кн. 1.: 1910 – 1930-ті роки: Навч. Посібник / За ред. В.Г.Дончика. – К.: Либідь. – С. 9 – 33.

Гундорова Тамара. Європейський модернізм чи європейські модернізми? (Українська перспектива) // Слово і час. – 1995. - № 2. – С.28 – 31.

Квіт Сергій. Українська естетика „європеїзації” // Слово і час. – 1995. - № 2. – С.32 – 36.

Кузнецов Юрій. Імпресіонізм в українській прозі кінця ХІХ – початку ХХ ст.: Проблеми естетики і поетики. – К.: Зодіак-ЕКО, 1995. – 304 с.

Павличко Соломія. Дискурс модернізму в українській літературі: Монографія. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 1999. – 447 с.

Гундорова Тамара. ПроЯвлення Слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація. – Льві: Літопис, 1997. – 300 с.

Кодак Микола. Авторська свідомість письменника і поетика української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст.: Ав. дис. ... д. ф. н. (10.01.01; 10.01.06). – К., 1997. – 40 с. – (НАН України. Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка).

Моклиця Марія. Модернізм як структура. Філософія. Психологія. Поетика: Ав. дис. ... д. ф. н. (10.01.06). – К., 1999. – 32 с. – (НАН України. Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка).

Поліщук Ярослав. Міфологічний горизонт українського модернізму. Монографія. Видання друге, доповнене і перероблене. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2002. – 392 с.

Шумило Наталя. Під знаком національної самобутності. – К.: Задруга , 2003. – 354 с.

Яструбецька Галина. Експресіонізм – імпресіонізм: стильова опозиція чи дифузія? // Слово і час. – 2006. - № 2. – С. 39 – 45.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.39.7 (0.005 с.)