ТОП 10:

На виконання робіт – Капітальний ремонт покриття проїзної частини від приватної садиби № 108 по вул. Вокзальна до Кургану Козацький в м. Лебедин 

м. ____________ «__» _______ 2016 р.

 

 

Замовник: Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради в особі начальника Петренка Олексія Олексійовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, і

Підрядник: ______________________________________________________________________ в особі _________________________________________________________________________, що діє на підставі ______________, з другої сторони, в подальшому сторони, уклали цей договір про наступне:

 

  1. Предмет договору

1.1. Замовник доручає, а Підрядник зобов’язується на власний ризик виконати роботи капітальний ремонт покриття проїзної частини від приватної садиби № 108 по вул. Вокзальна до Кургану Козацький в м. Лебедин.

Замовник зобов’язується прийняти цю роботу та оплатити її згідно актів приймання-передачі.

 

2. Вартість робіт, порядок розрахунків

 

2.1. Вартість всіх робіт за даним договором встановлюється в національній валюті України і складає _______________________________________________________________________,

_________________________________________________________________________________ в тому числі ПДВ ______________________________________________________________

Ціна договору є твердою.

2.2. Замовник при необхідності перераховує попередню оплату у розмірі 30% від загальної вартості договору в розмірі _______________________________, в тому числі ПДВ ______________________________________________________________.

2.3. У звʼязку із закінченням бюджетного року, у разі невикористання суми авансу до 20 грудня 2016 року «Підрядник» повертає «Замовнику» кошти на розрахунковий рахунок. У разі не повернення суми авансу «Підрядник» сплачує «Замовнику» пеню в розмірі 10% облікової ставки Національного банку України за кожен прострочений день, яка перераховується в дохід Державного бюджету України.

2.4. Розрахунок за цим договором здійснюється Замовником з урахуванням якості виконаних робіт, на підставі підписаних актів уповноваженими представниками сторін на протязі 10 днів з дня підписання.

2.5. Форма розрахунків: Замовник оплачує виконані за цим договором роботи у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Підрядника.

 

Строки початку та закінчення робіт

 

3.1. Початок всіх робіт встановлюється з моменту підписання даного договору.

Закінчення всіх робіт та здача їх Замовнику до 20.12.2016 з правом передчасного виконання.

3.2. Замовник зобов’язаний прийняти і оплатити роботу, виконану Підрядником відповідно до умов договору і в разі допущених в роботі відступів від договору або інших недоліків заявити про них Підряднику.

3.3. Робота вважається виконаною після підписання акту здачі – приймання уповноваженими особами Замовника, Підрядника.

3.4. Підрядник несе відповідальність за передане йому майно та будь-які дії, що призвели до втрати або псування майна.

 

Права та обов’язки сторін

4.1. Підрядник зобов’язується:

4.1.1. Своїми силами та засобами своєчасно виконати всі роботи передбачені Договором, в об’ємах і строках, відповідно до затвердженої в установленому порядку кошторисної документації, здати Замовнику в обумовлені цим Договором терміни.

4.1.2. Здійснити роботи з належною якістю, у відповідності із затвердженим завданням та умовами Договору.

4.1.3. Гарантує якість виконаних робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у кошторисній документації та можливість їх експлуатації протягом гарантійного терміну – 3 роки з моменту підписання акту виконаних робіт.

4.1.4. Розробити кошторис робіт та погодити його з Замовником.

4.2. Підрядник має право:

4.2.1. Вимагати здійснення Замовником оплати виконаних робіт.

4.3. Замовник зобов’язується:

4.3.1. Здійснити оплату робіт, передбачених розділом 1 даного Договору, у відповідних розмірах та в строки, передбачені цим Договором.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Відмовитись від прийняття закінчених робіт(об’єкта) у разі виявлення недоліків, виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети зазначеної у кошторисній документації до цього Договору і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою.

4.4.2. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущення Підрядником порушень.

4.4.3. Відмовитись від договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи або настільки повільно, що закінчення їх у строк визначений цим договором, стає неможливим.

4.4.4. Ініціювати внесення змін у даний договір підряду, вимагати розірвання договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов цього договору.

4.4.5. Зменшувати обсяги закупівлі залежно від реального фінансування видатків.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.29.190 (0.006 с.)