ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відповідно цій схемі на рисунках 1.12. і 1.13. показані графічні моделі роботи ОБПЛ в часі для варіантів при повному і неповному завантаженні робочих місць. 

 

 
 

 

 

 


Рис. 1.11. Схема ОБПЛ на площині

 

 
 

 


Рис. 1.12. Графічна модель роботи ОБПЛ при повному завантаженні робочих місць на ступенях.

 

 

 

 


Рис. 1.13. Графічна модель роботи ОБПЛ при неповному завантаженні робочих місць на ступенях.

 

Якщо відмінність між тривалістю операцій і тактом значно, і є простої устаткування і працівників на робочих місцях, то доцільно переходити до переривчастих потокових ліній, а паузи в роботі використовувати для інших обслуговуючих робіт, і при цьому між операціями матимуть місце відповідні заділи (склади).

 

Особливості розрахунку багатопредметних (змінно-потокових) ліній

 

Підприємства серійного виробництва (наприклад, машинобудівні) мають досить велику номенклатуру, переважно декількох видів виробів, схожих за конструкцією та технологією. Це дає змогу організувати на одній потоковій лінії послідовне складання схожих видів продукції. Тому розрахунок змінно-потокових ліній має свою специфіку порівняно з наведеним розрахунком однопредметних потокових ліній. Оскільки лінія вже запроектована і діє, то для багатопредметних ліній треба насамперед визначити потрібну кількість робочих місць, яка задовольняла б вимоги складання всіх (різних) виробів, потім знайти такти, а не навпаки, як це роблять, розраховуючи однопредметні лінії. Ця вимога здійснена, якщо дотримані певні умови.

Будь-яка потокова лінія (не лише змінно-потокова) повинна відповідати вимогам, які у формалізованому вигляді можна подати так:

 

 

де – тривалість і-ої операції, од. часу;

r – такт потокової лінії, од. часу;

– загальна трудомісткість виробу, од. часу;

– кількість операцій на потоковій лінії, од.;

– кількість робочих місць, од.

Іншими словами, кількість робочих місць має бути більша, ніж кількість операцій, або ж дорівнювати їй.

Змінно-потокові лінії, крім цього, повинні відповідати додатковим умовам:

 

 

 

де T1, Т2... ТK – трудомісткість складання першого, другого... виробів, од. часу;

r1, r2, rK - відповідно такти їх складання, од. часу;

N1, N2, …, NK – програми випуску першого, другого... виробів, од./рік;

– дійсний фонд робочого часу потокової лінії, од. часу/рік.

Унаслідок нескладних математичних перетворень із вищенаведених рівностей можна визначити:

 

 

 

Отже, розрахунок параметрів змінно-потокових багатопредметних ліній характеризується багатотактністю; тим, що спочатку визначають кількість робочих місць, а потім такти (на однопредметних потокових лініях навпаки); великим обсягом робіт, спрямованих на синхронізацію операцій.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.008 с.)