з історії України кінця XVIII — початку ХХ ст.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

з історії України кінця XVIII — початку ХХ ст. 

 

Варіант 1 Прізвище та ім’я студента (-ки)
Академічна група
Дата

1. Позначте історичні події, з якими прийнято пов’язувати політичні та ідейні початки «українського ХІХ століття»:

А ліквідація Запорізької Січі, запровадження конституційно-парламентського устрою в Російській імперії, виникнення українських політичних партій.

Б поділи Речі Посполитої, декабристський рух, утворення Кирило-Мефодіївського товариства.

В включення до складу Російської імперії Кримського ханства та Північного Причорномор’я, Велика Французька революція, скасування панщини в Австрійській імперії.

Г поділи Речі Посполитої, включення до складу Російської імперії Кримського ханства та Північного Причорномор’я, Велика Французька революція.

Д ліквідація гетьманства, російсько-французька війна 1812 р., діяльність «Руської трійці».

 

2. Позначте пропущені в тексті слово і дату: «Унаслідок (…) реформи (…) р., яка сповна поширювалася на лівобережні та південні українські губернії, створювалися місцеві органи самоврядування, які наділялися окресленими владними повноваженнями в галузі місцевого господарства, зокрема, утримання шляхів, організації освітньої мережі, продовольчої справи, охорони здоров’я, страхування та ветеринарної допомоги, а також у сприянні розвиткові торгівлі та промислам, сільським кооперативам. В основу їхньої діяльності покладався принцип всестановості та виборності».

А аграрної; 1861.

Б судової; 1864.

В міської; 1870.

Г земської; 1864.

Д земської; 1911.

 

3. Позначте правовий термін, який використовувався австрійською владою для обґрунтування територіальних набутків у Галичині:

А приєднання.

Б окупація.

В індемнізація.

Г ревіндикація.

Д возз’єднання.

 

4. Позначте твердження, яке розкриває зміст поняття «модернізація»:

А оновлення в культурній сфері, які полягали у поверненні до національних традицій і форм в освіті, церковному житті, мистецтві.

Б зміни в економіці, сутність яких полягала в переході від ручної праці до машинної, зокрема в запровадженні техніки в сільському господарстві.

В удосконалення транспортної мережі, сутність якого полягала в переході від колісного та водяного транспорту до залізничного.

Г складна низка перетворень, яких зазнає спільнота на шляху розвитку від урбанізованого та індустріального суспільства до традиційного аграрного.

Д складна низка перетворень, яких зазнає спільнота на шляху розвитку від традиційного аграрного суспільства до урбанізованого та індустріального.

 

5. Позначте представників російської творчої інтелігенції й учених, які відіграли значну роль в інтелектуально-культурному житті України ХІХ ст.:

А І. Гаспринський, В. Іконников, М. Бердяєв, І. Рєпін.

Б І. Срезневський, В. Іконников, М. Бердяєв, Ю. Словацький.

В М. Бердяєв, Шолом-Алейхем, В. Іконников, І. Рєпін.

Г І. Срезневський, В. Іконников, М. Бердяєв, І. Рєпін.

Д Ю. Б. Залеський, В. Іконников, М. Бердяєв, І. Рєпін.

 

6. Позначте навчальний заклад, який у першій третині ХІХ ст. був важливим центром польської культури на українських землях, а самі поляки називали його «волинськими Атенами»:

А Харківський університет.

Б Київський університет.

В Ніжинський ліцей.

Г Кременецький ліцей.

Д Рішельєвський ліцей.

 

7. Позначте єврейську релігійну течію, що виникла в XVIII ст. в Україні й проповідувала любов до простої людини, незалежно від її достоїнств і якостей, робила наголос на почуттях і емоціях віруючих замість інтелекту й розуму:

А автономізм.

Б декабризм.

В хасидизм.

Г мізрахі.

Д сіонізм.

 

8. Позначте твір, в якому говорилося про історичне покликання України: підняти інших слов’ян на боротьбу за національне відродження в усіх сферах економічного, соціального і духовного життя:

А«Історія Русів».

Б«Енеїда».

В«Руська правда».

Г«Книги буття українського народу».

Д«Конституція».

 

9. Прочитайте уривок із біографії українського громадсько-політичного і культурного діяча та позначте його прізвище:

«Він здобув освіту в Харківському університеті і після недовгого вчителювання на Волині одержав у 1845 р. призначення до Київського університету. У своїх лекціях з історії, книгах він показував не лише подібність, але й відмінність «двох народностей» (російської та української), дві засади історичного розвитку: демократичну, козацьку в Україні і самодержавну, притаманну Росії».

А Т. Шевченко.

Б П. Куліш.

В М. Костомаров.

Г М. Шашкевич.

Д Я. Головацький.

 

10. Позначте назву напівлегальних об’єднань української інтелігенції в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст., діяльність яких мала культурницьке і суспільно-політичне спрямування:

А братства.

Б гуртки.

В товариства.

Г партії.

Д громади.

 


 

Варіант 2 Прізвище та ім’я студента (-ки)
Академічна група
Дата

1. Позначте суспільну верству, яка була рушієм українського руху на його народницькому (за І. Лисяком-Рудницьким) етапі:

А селянство.

Б міщанство.

В інтелігенція.

Г шляхта.

Д пролетаріат.

 

2. Позначте пропущені в тексті слово і дату: «Під тиском всезростаючого опозиційного руху та страйкових виступів імператор (…) маніфестом (…) р. пішов на компроміс, надаючи населенню громадянські свободи, особисту недоторканність. Маніфест став першим кроком до зміни державного ладу Російської імперії з абсолютної монархії на конституційну».

А Лютневим; 1861.

Б Грудневим; 1867.

В Жовтневим; 1905.

Г Квітневим; 1906.

Д Лютневим; 1917.

3. Позначте історичну подію, у результаті якої Буковина була приєднана до Австрійської (Габсбурзької) монархії:

А перший поділ Речі Посполитої, 1772 р.

Б другий поділ Речі Посполитої, 1793 р.

В третій поділ Речі Посполитої, 1795 р.

Г російсько-турецька війна 1768—1774 рр.

Д російсько-французька війна 1812 р.

 

4. Позначте міста, які були найбільшими в Україні наприкінці ХІХ ст. за чисельністю населення:

А Одеса, Київ, Харків, Катеринослав.

Б Одеса, Київ, Харків, Полтава.

В Київ, Харків, Житомир, Херсон.

Г Харків, Київ, Чернігів, Одеса.

Д Катеринослав, Київ, Єлизаветград, Одеса.

 

5. Позначте регіон України, який у ХІХ ст. мав найвищі показники зростання чисельності населення, зокрема за рахунок іноземних переселенців:

АСлобожанщина і Лівобережна Україна («Малоросія»).

БПівденна (Степова) Україна («Новоросія»).

ВПравобережна Україна.

ГВолинь і Полісся.

ДГаличина і Буковина.

 

6. Прочитайте текст і заповніть пропуски (дотримуйтеся даної послідовності):

«Якщо (…) протягом ХІХ століття грали провідну роль на Лівобережжі та у степовому регіоні Наддніпрянської України, то (…) залишалися найважливішою групою на Правобережжі, у так званому Південно-Західному краї (Волинській, Київській та Подільській губерніях».

А росіяни, поляки.

Б поляки, євреї.

В поляки, росіяни.

Г росіяни, євреї.

Д німці, поляки.

 

7. Позначте назву протестантської течії в Україні ХІХ ст., послідовники якої (переважно німецькі колоністи) пропагували мирне співжиття у світському суспільстві, ненасильницькі методи вирішення конфліктів:

А громадівці.

Б хасиди.

В єзуїти.

Г меноніти.

Д народники.

 

8. Позначте, коли в Києві діяло Кирило-Мефодіївське товариство:

Асічень 1845 — грудень 1847 рр.

Бтравень 1847 — червень 1848 рр.

Всічень 1846 — березень 1847 рр.

Гвересень 1848 — березень 1849 рр.

Дберезень 1848 — грудень 1851 рр.

 

9. Позначте назву культурно-інтелектуального середовища на Слобожанщині в 30—40-х роках ХІХ ст., представники якого з розвитком української мови пов’язували надії на відновлення автономного устрою України та збереження традицій української духовної культури:

А одеські громадівці.

Б слобідські романтики.

В київські позитивісти.

Г львівські семінаристи.

Д харківські романтики.

 

10. Позначте назву першої української політичної партії в Російській імперії:

А Русько-українська радикальна партія.

Б Українська національно-демократична партія.

В Революційна українська партія.

Г Українська соціал-демократична робітнича партія.

Д Товариство українських поступовців.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.56.184 (0.012 с.)