До теми 9. Інституційний розвиток українського руху в середині та другій половині ХІХ століття.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

До теми 9. Інституційний розвиток українського руху в середині та другій половині ХІХ століття.Аркуша О. Парламентська традиція галицьких українців у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність (Львів).— 2000.— Вип. 6: Західно-Українська Народна Республіка.— С. 68—91.

Барвінський О. Спомини з мого життя. Частини перша та друга / Упорядн. А. Шацька, О. Федорук; ред. Л. Винар, І. Гирич.— Нью-Йорк–Київ, 2004.

Головна Руська Рада (1848—1851): протоколи засідань і книга кореспонденції / За ред. О. Турія, упорядн. У. Кришталович та І. Сварник.— Львів, 2002.

Грицак Я. «Молоді» радикали в суспільно-політичному житті Галичини // Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка (Львів).— 1991.— Т. ССХХІІ: Праці Історико-філософської секції.— С. 71—110.

Добржанський О. Національний рух українців Буковини другої половини ХІХ — початку ХХ ст.— Чернівці, 1999.— С. 114—184 (Розділ 3. Зародження та перші кроки українського національного руху).

Жерноклеєв О. С. Українська соціал-демократична партія (1899—1918).— Івано-Франківськ, 1997.— (2-е вид., доп.: Українська соціал-демократія в Галичині: Нарис історії.— Київ, 2000).

Журба О. І. Київська археографічна комісія, 1843—1921: Нарис історії і діяльності.— Київ, 1993.

Киричук О. Львівський Ставропігійський інститут у громадському житті Галичини другої половини ХІХ — початку ХХ ст.— Львів, 2001.

Кіян О. Володимир Антонович: історик й організатор «Київської історичної школи».— Київ, 2005.

Колесник І. І. Інтелектуальне співтовариство як засіб леґітимації культурної історії України. ХІХ століття // Український історичний журнал (Київ).— 2008.— № 1.— С. 169—193.

Короткий В. Володимир Антонович і Наукове товариство ім. Шевченка // Записки Наукового товариства імені Шевченка (Львів).— 2008.— Т. CCLVI: Праці Історично-філософської секції.— С. 316—341.

Кугутяк М. Радикальна партія в Східній Галичині // Український історичний журнал (Київ).— 1990.— № 10.— С. 55—63.

Кураєв О. О. Український чинник у системі політичних інтересів Відня та Берліна (1843—1914) // Український історичний журнал (Київ).— Київ, 2006.— № 1.— С. 43—61.

Маґочій П. Р. Культурні організації як засіб національного відродження: Товариство «Общество имени Михаила Качковского» в Галичині // Маґочій П. Р. Галичина (історичні есе).— Львів, 1994.— С. 185—227.

Маґочій П. Р. Історія України / Авторизов. пер. з англ. Е. Гийдела і С. Грачової.— Київ, 2007.— С. 317—330 (Розділ 29. Український національний рух у Наддніпрянській Україні після доби реформ), 349—357 (Розділ 32. Революція 1848 року), 374—391 (Розділ 34. Український національний рух в Австро-Угорщині, 1848—1914 роки).

Міллер О. Засвоюючи логіку націоналізму: ставлення владних кіл Імперії та громадської думки її столиць до українського національного руху в перші роки царювання Олександра ІІ // Україна модерна (Львів).— 1999.— Число 2—3 (за 1997—1998 рр.).— С. 76—102.

Миллер А. И. «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина ХІХ в.).— Санкт-Петербург, 2000.

Наумов С. О. Створення Революційної української партії // Український історичний журнал (Київ).— 2006.— № 2.— С. 49—59.

Олесницький Є. Сторінки з мого життя / Упор.: М. М. Мудрий, Б. О. Савчик, В. О. Семенів; авт. вступ. ст. О. Г. Аркуша; авт. прим. та комент. М. М. Мудрий.— Львів, 2011.

Орлевич І. Ставропігійський інститут у Львові (кінець XVIII — 60-і рр. ХІХ ст.).— Львів, 2001.

Расевич В. Виникнення та організаційні основи Української національно-демократичної партії // Вісник Львівського університету. Серія історична.— 1997.— Вип. 32.— С. 119—130.

Савченко Ф. Заборона українства 1876 р. До історії громадських рухів на Україні 1860–1870-х р.р.— Харків–Київ, 1930 (репринт: München, 1970).

Середа О. Громади ранніх народовців у Східній Галичині (60-і роки ХІХ століття) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність (Львів).— 2001.— Вип. 9.— С. 378—392.

Чикаленко Є. Спогади (1861—1907): Документально-художнє видання / Передмова: В. Шевчук.— Київ, 2003.

Чорновол І. Польсько-українська угода 1890—1894 рр.— Львів, 2000.

Чорновол І. Українська фракція Галицького крайового сейму. 1861—1901 (Нарис з історії українського парламентаризму).— Львів, 2002.

Янишин Б. М. Політичне товариство «Народна рада»: організаційні заходи та політична програма (1885—1888 рр.) // Проблеми історії України ХІХ — початку ХХ ст. (Київ).— 2003.— Вип. 6.— С. 214—225.

Янишин Б. М. Українська міська політична еліта в Галичині та народовський рух останньої третини ХІХ ст.: становлення та інституційний розвиток / НАН України. Інститут історії України.— Київ, 2008.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.206.122 (0.007 с.)