До теми 8. Українське «національне відродження» в контексті європейської історії кінця XVIII — першої половини ХІХ століть.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

До теми 8. Українське «національне відродження» в контексті європейської історії кінця XVIII — першої половини ХІХ століть.Ададуров В. «Наполеоніда» на Сході Європи: Уявлення, проекти та діяльність уряду Франції щодо південно-західних окраїн Російської імперії на початку ХІХ століття.— Львів, 2007.

Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России от водворения славян в сей стране до уничтожения гетманства / Репринтне видання; Передм. О. І. Гуржія.— Київ, 1993.

Грабович Г. Поет як міфотворець. Семантика символів у творчості Тараса Шевченка / Перекл. з англ. С. Павличко. Друге виправлене й авторизоване видання.— Київ, 1998.

Грицак Я. Руслан, Богдан і Мирон: три приклади конструювання ідентичності серед галицьких русино-українців // Україна модерна (Київ–Львів).— 2003.— Число 8.— С. 25—50.

Дашкевич Я. «Весна народів» 1848 року та її передісторія в Україні // Вісник Львівської комерційної академії. Серія — гуманітарні науки.— 2000.— Вип. 3.— С. 5—13.

Єкельчик С. Українофіли. Світ українських патріотів другої половини ХІХ століття.— Київ, 2010.

Касьянов Г. В. Теорії нації та націоналізму.— Київ, 1999.

Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. / АН УРСР. Археограф. комісія та ін.; упоряд. М. І. Бутич, І. І. Глизь, О. О. Франко; редкол.: П. С. Сохань (голов. ред.) та ін.— Київ, 1990.— Т. 1—3.

Кирчів Р. Ф. Етнографічно-фольклористична діяльність «Руської трійці» / АН УРСР. Львівське відділення Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського.— Київ, 1990.

Когут З. Коріння ідентичности. Студії з ранньомодерної та модерної історії України / Перекл. з англ. С. Грачової та ін.; Наук. ред. Т. Курила та ін.; Післямова В. Кравченка.— Київ, 2004.

Конисский Г. История Русов / Репринтное воспроизведение издания 1846 года; Отв. ред. В. А. Замлинский.— Киев, 1991.

Кравченко В. «Історія русів» у сучасних інтерпретаціях // Кравченко В. Україна, Імперія, Росія: Вибрані статті з модерної історії та історіографії.— Київ, 2011.— С. 299—318.

Крижановська О. О. Таємні організації в громадсько-політичному житті України (масонський рух у XVIII — на початку ХХ ст.).— Київ, 1998. [= Крижановська О. О. Таємні організації: масонський рух в Україні.— Київ, 2010.— (Сер. «Невідома Україна»)].

Лисяк-Рудницький І. Інтелектуальні початки нової України // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: У 2-х томах / Відп. ред. Ф. Сисин; Упорядн. Я. Грицак.— Київ, 1994.— Т. 1.— С. 173—191.

Лисяк-Рудницький І. Каразин і початки українського національного відродження // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: У 2-х томах / Відп. ред. Ф. Сисин; Упорядн. Я. Грицак.— Київ, 1994.— Т. 1.— С. 203—220.

Маґочій П. Р. Історія України / Авторизов. пер. з англ. Е. Гийдела і С. Грачової.— Київ, 2007.— С. 306—316 (Розділ 28. Українське національне відродження у Наддніпрянщині до 1860-х років), 342—348 (Розділ 31. Українське національне пробудження в Австрійській імперії до 1848 року).

Маслійчук В. Л. Провінція на перехресті культур: Дослідження з історії Слобідської України XVII—ХІХ ст.— Харків, 2007.

Райківський І. Я. Концептуальні засади українського національного відродження ХІХ століття // Вісник Прикарпатського університету. Історія (Івано-Франківськ).— 2007.— Вип. ХІІ—ХІІІ.— С. 3—14; 2008.— Вип. XIV.— С. 3—17.

Райківський І. Я. Взаємини галицьких і наддніпрянських діячів у 1830—1840-х рр. // Український історичний журнал (Київ).— 2009.— № 1.— С. 39—55.

«Русалка Дністрова» [Кн. І]. Репринтне відтворення першодруку 1837 р.; [Кн. ІІ]. Науково-критичне видання / Ред.-упорядн. та автор післямови М. Шалата. Відп. за вип. Ф. Стеблій, Б. Якимович.— Львів, 2007.

Сергієнко Г. Я. Кирило-Мефодіївське товариство: утвердження ідеї національного відродження України в слов’янському світі // Український історичний журнал (Київ).— 1996.— № 1.— С. 14—28.

Скринник М. А. Наративні практики української ідентичності: Доба Романтизму.— Львів, 2007.

Шпорлюк Р. Українське національне відродження в контексті європейської історії кінця XVIII — початку ХІХ століть // Україна: наука і культура (Київ).— 1991.— Вип. 25.— С. 159—167.

Ясь О. Ідеалістичні та ірраціональні мотиви в науковій творчості Миколи Костомарова // Україна модерна (Київ–Львів).— 2006.— Число 10.— С. 37—57.

Ясь О. В. Дослідницький інструментарій та інтелектуальні засади «Истории Малороссии» Миколи Маркевича // Український історичний журнал (Київ).— 2006.— № 1.— С. 27—42.

Ясь О. В. «Свій» серед «чужих», «чужий» серед «своїх». «История Малой России» Д. Бантиша-Каменського у світлі українсько-російського культурного перехрестя (до 220-річчя Дмитра Бантиша-Каменського) // Український історичний журнал (Київ).— 2009.— № 2.— С. 160—194.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.56.184 (0.006 с.)