До теми 4. Соціальна структура населення й економічний розвиток України.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

До теми 4. Соціальна структура населення й економічний розвиток України.Балабушевич Т. А. Аграрна історія Галичини другої половини XVIII ст.— Київ, 1993.

Бондар В. В., Присяжнюк Ю. П. Сучасна історіографія пореформеного селянства // Український історичний журнал (Київ).— 2011.— № 2.— С. 180—201.

Герасименко М. П. Аграрні відносини в Галичині в період кризи панщинного господарства.— Київ, 1959.

Герлігі П. Одеса. Історія міста, 1794—1914 / Пер. з англ. Ю. Олійника.— Київ, 1999.

Гуржій І. О. Розвиток товарного виробництва і торгівлі на Україні (з кінця XVIII ст. до 1861 року).— Київ, 1962.

Довжук І. В. Зовнішня торгівля підросійської України у післяреформений період // Проблеми історії України ХІХ — початку ХХ ст. (Київ).— 2006.— Вип. 11.— С. 142—153.

Донік О. М. Купецьке промислове підприємництво в Україні (ХІХ — початок ХХ ст.) // Проблеми історії України ХІХ — початку ХХ ст. (Київ).— 2006.— Вип. 11.— С. 154—168.

Донік О. М. Промислове підприємництво дворянства в Україні (1861—1900 рр.) // Проблеми історії України ХІХ — початку ХХ ст. (Київ).— 2006.— Вип. 12.— С. 103—118.

Донік О. М. Чисельність та етнічно-конфесійний склад купецтва України в ХІХ — на початку ХХ ст. // Український історичний журнал (Київ).— 2009.— № 5.— С. 71—96.

Жалоба І. Інфраструктурна політика австрійського уряду на північному сході монархії в останній чверті XVIII — 60-х роках ХІХ ст. (на прикладі шляхів сполучення).— Чернівці, 2004.

Заярнюк А. Ідіоми емансипації. «Визвольні» проєкти і галицьке село в середині ХІХ століття.— Київ, 2007.

Історія українського селянства: Нариси в 2-х томах / Відп. ред. В. А. Смолій.— Київ, 2006.— Т. 1.— С. 311—354 [Розділ 7. Українські селяни в першій половині ХІХ ст.], 355—412 [Розділ 8. Українське пореформене село], 313—470 [Західноукраїнське селянство у ХІХ — на початку ХХ ст.].

Ковальчак Г. І. Економічний розвиток західноукраїнських земель.— Київ, 1988.— С. 113— 139 [Розділ V. Розвиток економіки західноукраїнських земель в умовах розкладу феодалізму і зародження капіталістичних відносин (перша половина ХІХ ст.)], 140—189 [Розділ VI. Розвиток капіталістичної економіки західноукраїнських земель у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.].

Коропецький І.-С. Австрія та українське підприємництво в Галичині // Записки Наукового товариства імені Шевченка (Львів).— 2006.— Т. CCLI: Праці Історично-філософської секції.— С. 368—396.

Кравець М. М. Селянство Східної Галичини і Північної Буковини у другій половині ХІХ ст.— Львів, 1964.

Крижановська О. О. Соціальні настрої та уявлення селян Правобережної України у 20—50-х рр. ХІХ ст. // Український історичний журнал (Київ).— 2007.— № 2.— С. 130—142.

Крижановська О. О. Поміщицькі селяни Правобережної України у 30—50-х роках ХІХ ст. (умови життя, суспільно-політичний світогляд, соціальний темперамент) / НАН України. Інститут історії України.— Київ, 2008.

Маслійчук В. Л. Провінція на перехресті культур: Дослідження з історії Слобідської України XVII—ХІХ ст.— Харків, 2007.

Молчанов В. Б. Соціально-правове становище сільського населення України у першій половині ХІХ ст. (до 1861 р.) // Проблеми історії України ХІХ — початку ХХ ст. (Київ).— 2005.— Вип. 10.— С. 34—50.

Москалюк М. М. З історії розвитку цукрової промисловості в Україні у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. // Український історичний журнал (Київ).— 2008.— № 2.— С. 75—85.

Пашук В. Заробітчани Правобережної України (друга половина ХІХ ст.).— Львів, 2001.

Портнова Т. Міське середовище і модернізація: Катеринослав середини ХІХ — початку ХХ ст.— Дніпропетровськ, 2008.

Присяжнюк Ю. Ментальність і соціальна поведінка українських селян у пореформений період (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) // Вісник Львівського університету. Серія історична.— 2002.— Вип. 37/1.— С. 213—228.

Присяжнюк Ю. П. Українське селянство Наддніпрянської України: соціоментальна історія другої половини ХІХ — початку ХХ ст.— Черкаси, 2007.

Реєнт О. П. До проблеми скасування кріпосного права в 1861 р. // Український історичний журнал (Київ).— 2011.— № 1.— С. 34—51.

Решетченко Д. В. Правобережна Україна в міжнародній торгівлі зерном наприкінці XVIII — у першій половині ХІХ ст. // Український історичний журнал (Київ).— 2007.— № 4.— С. 69—82.

Стеблій Ф. І. Боротьба селян Східної Галичини проти феодального гніту в першій половині ХІХ ст.— Київ, 1961.

Чорний Д. По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України (кінець ХІХ — початок ХХ ст.).— Харків, 2007.

Шевченко В. М. Проблема ринкових аграрних відносин в Україні другої половини ХІХ — початку ХХ ст. в історіографії // Український історичний журнал (Київ).— 2007.— № 5.— С. 188—205.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.177.17 (0.004 с.)