Публічних бібліотек Луганської областіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Публічних бібліотек Луганської області 

Алчевська ЦБС

 

Життя в умовах різноманіття стає однією з причин важливих проблем для суспільства, де підростає наша молодь. В світі, де взаємопроникнення різних культур приймає все більші масштаби, навчання цінностям і навичкам «жити разом» стало першочерговою задачею. Необхідно виховувати юнацтво та молодь за допомогою книги в дусі терплячості до індивідуальних, культурних та національних відмінностей інших людей.

З метою популяризації правових знань та матеріалів з профорієнтації; проведення заходів з інвалідами та користувачами з обмеженими можливостями; організації роботи з багатодітними сім’ями, дітьми з неблагонадійних сімей та міським притулком для безпритульних дітей; формування у користувачів духовних, моральних, етичних цінностей, виховання шани та поваги до оточуючих; виховання дружби між людьми різних націй, віросповідань, культури та життєвих уподобань була розроблена Програма реалізації соціальних прав і соціальної підтримки окремих категорій читачів «Турбота про всіх і кожного». Основні заходи Програми було поділено на цикли: «Абетка права та здоров’я», «У кожного є шанс», «Почуття пробуджуючі душу», «Пошук покликання», організаційні та методичні заходи. До проведення заходів активно долучалися представники міських та громадських установ: педагоги, лікарі, юристи, інспектори центру зайнятості населення, священики та інші. Цілі Програми передбачають надання основ правових знань, превентивне та естетичне виховання, профорієнтаційні заходи, виховання толерантної поведінки у користувачів, передусім, юнацького віку. Проводились заходи з пошуку та накопичення матеріалів в електронних базах даних та тематичних теках; робота з бібліотечним фондом, поліпшення складу ДБА бібліотек, проведення заходів з підвищення кваліфікації та розповсюдження методико-бібліографічних матеріалів.

Серед форм реалізації програми можна виділити: правовий лабіринт «Не помились у виборі шляху», правознавчий альманах «Закон і підліток», урок милосердя «Чужого горя не буває», година духовності «Етика християнської моралі», урок етики «Добро не терпит промедленья», вікторина про професійні наміри юнацтва «На пороге взрослой жизни», інформаційно-правова панорама «Гідне життя кожної людини», правова прес-мозаїка до Дня прав людини «Рівні права та можливості в Україні – реалії та перспективи», тематичні закладки про шкідливі звички, виставки-поради, тематичні полиці, методико-бібліографічна розробка «Виховання толерантної поведінки» та інші. Специфіка таких заходів передбачає вплив на емоції, волю, поведінку молодих людей, сприяє розумовій активності, більш глибокому усвідомленню питань, що обговорюються. Молодь залучається до творчої праці, їм надається можливість брати участь у пошуку знань, включитися в різні види багатогранної практичної діяльності, яка формує активне ставлення молоді до соціальних питань, ефективно активізує їхнє уміння у боротьбі з помилковими думками, поглядами і діями.

Розуміння громадянськості як сукупності високорозвинених моральних якостей суб’єкта передбачає: зрілість політичної та правової свідомості; почуття патріотизму, причетності до історичної долі Вітчизни та народу, усвідомлення себе як повноправного громадянина соціальної спільності, своєї країни. Сьогодення ставить перед бібліотечними працівниками важливе і невідкладне завдання – виховання свідомого громадянина, патріота рідної землі. Основним завданням правовиховної роботи бібліотек з молоддю є формування шанобливого ставлення до закону, нетерпимість до порушень законності та правопорядку, систематична профілактика правопорушень, викорінення шкідливих звичок. Кожен громадянин повинен володіти хоча б необхідним мінімумом правових знань: знати свої права і обов’язки, які покладає на нього законодавство, куди і як звернутися за захистом.

Всі бажаючі мали змогу скористуватися електронними документами бази «Законодавство України», матеріалами, що накопичуються у теках Довідкового бюро («Сімейний кодекс», «Працевлаштування», «По обидві сторони закону»), інформацією адресно-фактографічної картотеки для молоді «Факт» (молодіжні установи міста, формальні молодіжні організації, курси – гуртки, школи з поглибленим вивченням предметів, освіта в Україні, рейтинг професій, ринок праці молоді, молодь і СНІД). Враховуючи інтереси користувачів юнацького віку, накопичується матеріал для виконання довідок на теми: «Що очікує студентів в новому учбовому році?», «Статус дитини – сироти» тощо. В базі даних «Соціально-побутова інформація» виділено розділи «Трудове право. Зайнятість населення» (правове врегулювання праці неповнолітніх), «Діти – інваліди» (соціальна реабілітація підлітків з особливими потребами), «Військові. Призив. Відстрочка» (все про армію).

Координуючи свою роботу з міськими установами, проводилися соціально-правові панорами, теми яких були цікавими і для молоді: «Соціальні права громадян», «Своєчасно про актуальне» (ЦБ). Такі заходи як правовий моніторинг «Пропуск в мир закона» та правовий лікнеп «Перше і останнє знайомство» (БФ № 4) допомогли старшокласникам підвищити свою правову та юридичну грамотність, навчили, як уникати непорозумінь з законом, завжди осмислювати свої вчинки та відповідати за їх наслідки.

Юність – це вік, в якому особистість утверджується в суспільстві. Юність – час вчинків, найчастіше зв’язаних з підвищеним ризиком, і відповідно до цього на молодих людей, як правило, приходиться непропорційно велика частка проявів нетерпимості та екстремізму, що інколи обертаються правопорушеннями. Особливу стурбованість сьогодні викликає зростання бездоглядності та безпритульності неповнолітніх, що є поживчою середою для правопорушень, наркоманії, алкоголізму.

Значна частина заходів спрямована на комплексне вирішення проблем бездоглядності, профілактику правопорушень серед неповнолітніх, забезпечення їхніх прав та законних інтересів.

З цією метою було відкрито в читальному залі ЦБ книжково-ілюстративні перегляди-застереження «Покарання – розплата за легковажність» та «Цікаве і важливе поряд з нами: як берегти здоров’я» до Всесвітнього дня здоров’я.

У звітному році учнями соціально-економічної гімназії була продовжена робота клубу за інтересами «Молодь і закон» (абонемент для юнацтва ЦБ). Були проведені засідання за темами «Закон у моєму житті», «Сходи до сімейного щастя», «Як не стати жертвою злочину». На зустріч з молоддю запрошувалися спеціалісти міського управління юстиції, відділу РАГС, відділу внутрішніх справ.

Важливими та актуальними є і заходи з превентивного виховання юнацтва. Зусилля нашої бібліотеки направлені на профілактику та подолання агресивної поведінки в молодіжному середовищі; на подолання різноманітних форм забобонів, ксенофобії, націоналізму, расизму; на розвиток навичок конструктивного вирішення конфліктів, подолання протиріч та пошуки компромісу.

Спеціалісти міських установ охоче беруть участь у бібліотечних заходах і надають користувачам консультації та роз’яснення за темою заходу: соціально-правова панорама «Гідне життя кожної людини», година цікавих фактів і повідомлень «Православні моральні чесноти» (ЦБ).

Читачі бібліотек є учасниками заходів, що проводяться у рамках медіа-акції «Світ без насильства». Матеріали про подолання насильства, жорстокості стосовно дітей, жінок, насильства та злочинності на вулицях були презентовані на книжково-ілюстративному перегляді-застереженні «16 днів проти гендерного насильства» (ЦБ). Схожі питання підіймалися педагогами, психологами, правозахисниками, молоддю під час проведення діалогу-перестороги «Ми проти насильства. А ви?» (читальний зал ЦБ). Результати проведеного міні-опитування показали стурбованість молоді піднятою проблемою. До Міжнародного дня боротьби за скасування рабства було проведено урок милосердя «Чужого горя не буває» (ЦБ), а до Дня захисту прав людини правову прес-мозаїку «Рівні права та можливості в Україні: реалії та перспективи» (ЦБ).

Беручи до уваги те, що тема толерантності ще недостатньо висвітлена у професійній періодиці, а сучасність вимагає виховання толерантної поведінки у користувачів, організацію роботи бібліотек згідно програми «Турбота про всіх і кожного», було складено методичну розробку «Толерантность: объединяем усилия». Для її складання було використано матеріали Обласної бібліотеки для юнацтва, статті з періодики, підбірки з Інтернету, де пояснювалися поняття та принципи толерантності та надавались приклади масових заходів.

Робота бібліотек системи за цими Програмами не припиняється. На наступний рік буде їх оновлено та доповнено. Проведена робота висвітлила надбання та недоліки, розширила межі співпраці з установами міста.

 

Біловодська ЦБС

 

Одним з провідних напрямків роботи є просвітницька робота з правознавства, яка включає в себе уроки правознавства, дискусії, тематичні перегляди, брейн–ринги та інші цікаві заходи, які ставлять собі за мету інформування та консультування молодих людей про їх права та обов’язки, знайомства з законодавчими документами України. В районній бібліотеці проведений юридичний діалог “Я – громадянин”, правові дебати “Прошу слова”, консультація фахівця “Адвокат – захисник”, година спілкування “Діти і алкоголь”. Всі ці заходи відображені у місцевій пресі – газеті “ Вісті Біловодщини”.

У ЦРБ діє правознавчий клуб “Закон”, де бібліотека співпрацює з органами юстиції, відділом внутрішні справ, відділом у справах сім’ї та молоді, медичними закладами, будинком культури та відділом освіти.

 

Брянківська ЦБС

 

Кожному громадянину країни з дитинства держава гарантує права, які викладені у Конституції України, Конвенції ООН про права дитини. Але чи знають вони їх? Надати інформацію, навчити жити і діяти, керуючись своїми переконаннями у відповідності до закону - задача багатьох людей і установ, що опікуються правовим вихованням, яке передбачає рівень знань з основ держави і права, виховання у громадян поваги до закону, до прав людини, адекватного ставлення до порушень законності та правопорядку.

Успіх правового виховання залежить від того, які правові знання та моральні якості діти і молодь отримають не тільки під час навчання, але й у позаурочний час. В сучасних умовах правове виховання здійснюється не тільки в учбових закладах, але й за їх межами, коли молодь бере участь в диспутах, опитуваннях, ділових та рольових іграх, бесідах, під час яких пробуджується інтерес до права, приходить усвідомлення того, що право - це загальнолюдська цінність, без якої не може існувати жодне цивілізоване суспільство, що охорона таких цінностей, як життя, власність, здоров’я - найголовніші стержні правових норм.

Саме на це спрямовані заходи у межах традиційного міського тижня правових знань, які здійснюються у бібліотеках ЦБС спільно з міським управлінням юстиції, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, учбовими закладами міста.

У День права в ЦБ «Курс выживания для подростков» підлітки ознайомилися з документами, представленими на бібліотечній виставці «Україна. Молодь. Закон», отримали від бібліотекаря Цимбаленко О.В. інформацію про історію права, про значення законів у житті людей, про основні положення Декларації прав людини, Конвенції ООН про права дитини, Конституції України, ознайомилися з «Твоей правовой лестницей», яка дає уяву про права дитини від народження до повноліття, брали участь у вікторині на знання юридичних термінів. Запрошена на захід провідний спеціаліст Брянківського міського управління юстиції Заблоцька С.О. розповіла про функції органів юстиції у правовому вихованні, про правову відповідальність підлітків за порушення закону, про правильний вихід із складних ситуацій на конкретних прикладах, відповіла на запитання під час бесіди-діалогу «Знать права - готовить себя к жизни». Знання своїх прав та обов'язків підлітки демонстрували під час вікторини «Правильно ли ты поступаешь?»

У цікавій формі про свої права та обов’язки підлітки дізналися із актуального діалогу «Нет прав без обязанностей», який підготували для них фахівці центральної бібліотеки для дітей. Інформаційну підтримку здійснювали спеціалісти ЦСССДМ, кримінальної міліції.

У межах тижня правових знань пройшло у бібліотеці-філії №5 засідання правового юнацького клубу «На весах Фемиды» на тему «Мир неприкаянных: три волны беспризорности» у формі години-роздуму про сучасний соціально-політичний стан в Україні, який призводить до того, що тисячі малих громадян країни не потрібні не тільки їй, а й своїм батькам, про жахливі умови їх існування, що призводить до фізичного знищення, морального зубожіння, смертельно небезпечних хвороб, порушень закону.

Правовий юнацький клуб працює у філії № 5 з 2003 року. На його засіданнях старшокласники поглиблюють свої знання законодавства України, знайомляться із своїми правами, усвідомлюють свої обов’язки. Тематика та форми засідань різноманітні: морально-правовий лікнеп «Краска стыда и укоры совести», історико-правовий екскурс «До витоків права», години-роздумів, морального вибору «Преступление и наказание». Бібліотекарі не стоять осторонь від проблем підлітків, допомагають юнакам та дівчатам зберегти особистість, адаптуватися у складному світі людських відносин, знайти своє місце у житті.

Відповіді на такі злободенні питання підлітки можуть знайти у документах та бібліографічних посібниках, представлених на виставці-консультації «Молодь: ідеали, сумніви» (Ф.№ 5), у рекомендаційному списку літератури «Закон існує одвічно», укладеному Лобановою Н.А.

Розглядати найбільш актуальні проблеми морального вибору, превентивного виховання юнацтва, профілактики асоціальної поведінки молоді, планується у новому юнацькому клубі філії №5 «Преодоление» - переборення спокуси спробувати (алкоголь, нікотин, наркотики), перейти межу дозволеного, порушити закон. Мета клубу - дати знання про наслідки такої поведінки. Тому що знання - це сила. Рятівна.

 

Краснодонська МЦБС

На виконання «Національної програми правової освіти населення» щорічно поводяться Тижні правових знань. Так, в березні минулого року проводився тиждень правових знань на тему: «Школа+сім’я = правова освіта + правове виховання». В зв’язку з цим в учбових закладах, на підприємствах, в установах та організаціях міста проводили заходи. Під час Тижня особлива увага приділялася вивченню Конституції України зі змінами та доповненнями, сімейного та цивільного законодавства, ознайомленню з політикою держави в галузі ювенальної юстиції, питанням попередження та профілактиці правопорушень серед неповнолітніх, відповідальності батьків за виховання дітей тощо. З цією метою було проведено: брен-ринг «Символи моєї держави», бесіди «Конституційні основи незалежності держави»(БФ № 9), «Герб, прапор, гімн - державні символи України» (БФ № 7), правові години «Конституція - оберіг нашої держави», «Закон для всіх» (ПВ ЦМБ), правовий лекторій «Основи правознавства» (БФ № 2, ДЮК «Аист»), театралізована гра «Без прав немає обов’язків» (Центральна діяча бібліотека), урок-мислення «Його величність - закон» (БФ № 2), правова година «Місцеве самоврядування - гарант демократії суспільства» (БФ № 3), година спілкування «Знаємо свої права, виконуємо свої обов’язки» (БФ № 1). Безпосередньо тема прав дитини була розгорнута під час усного журналу «Всі діти мають право на любов та піклування», гри «Захист прав дітей у нашій державі» (БФ № 9).

Зазвичай такі заходи проходять за участю представників правоохоронних органів та органів юстиції, адже саме спеціалісти зможуть розкрити дану тематику в доступній для читацької аудиторії формі. Так, на день інформації «Я - майбутнє твоє, Україно», який організували бібліотекарі БФ № 4 для учнів ліцею № 14 були запрошені провідні спеціалісти Краснодонського міськрайонного управління юстиції та спеціаліст міської служби зайнятості. В своїх інформаціях вони торкнулись однієї з найболючіших тем сьогодення - безробіття, дали поради, як її розв’язати та надали консультації з питань працевлаштування.

В рамках «Року рівних можливостей» в жовтні минулого року в нашому місті проводився тиждень правових знань «Правовий аспект гендерної політики», в ході якого особлива увага приділялась вивченню спеціальних норм права, що регламентують забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, з урахуванням норм сімейного та цивільного законодавства, питаннями попередження та профілактики торгівлі людьми, будь-яких проявів насильства за гендерною ознакою тощо. З цією метою в бібліотеках були проведені прес-огляди «Індустрія рабства. Шокуючи факти», «Ми з тобою однієї крові: молодь проти расизму й ксенофобії», а також представлено інформаційне досьє «Сім'я - це простір без насильства» (Центральна міська бібліотека), інформаційна година «Торгівля людьми - міжнародний бізнес» (БФ № 4), гра-вікорина «Запитання від Феміди» (БФ № 6), правовий турнір «Ми і закон» (Центральна дитяча бібліотека), бесіди «Знай, у тебе є права», «Захист прав дитини», правова година «Підліток і закон» (БФ № 3, ОШ № 7), увага цій темі приділялась на пізнавальному уроці «Гарант нашого життя» (БФ № 7 для членів клубу «Сучасник»), мета якого - ознайомлення дітей з тими загальними правилами і положеннями, які захищають честь і гідність кожного громадянина нашої держави. В БФ № 2 відбулася юридична година «Допоможи собі сам» та круглий стіл «Живий товар». Всі заходи були спрямовані на активізацію інформаційно-просвітницької роботи з питань ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою статі, забезпечення рівних можливостей жінкам і чоловікам щодо поєднання професійних та сімейних обов’язків, утвердження духовних цінностей, формування відповідального материнства і батьківства.

 

Лисичанська ЦБС

 

У сучасних умовах загальновизнано, що правова культура населення відіграє велику роль у формуванні правового суспільства, побудові цивілізованих правовідносин між громадянами та установами, підприємцями, роботодавцями, державою. Тому бібліотеки Лисичанської ЦБС одним з основних напрямків своєї діяльності обрали правову просвіту підлітків та молоді.

Працівники бібліотек не залишаються осторонь негативних явищ, особливо помітних серед юнаків, допомагають юним читачам зберегти особистість, адаптуватися у складному світі людських відносин, знайти своє місце у житті. З цією метою проводились заходи з виховання моральності та етики спілкування, профілактики шкідливих звичок. Помітними стали заходи з виховання правової культури: вікторина „Життя під захистом законів України” (ЦМБ), диспут „Знай свої права” (ЦМБ), виставки „Знаємо права – виконуємо обов’язки” (ф. № 7), „Юридичний компас” (ф. № 3), „Закон і ми” (ф. № 9). Інтерес серед молоді викликали і такі заходи: „Податки й податківці”, „Поведемо розмову про службу податкову”. Під час них учні мали змогу дізнатися про податкову систему кожної країни, що треба знати щоб стати підприємцем, як отримати ліцензію та багато іншого.

Людство ніколи не жило у світі, який був би байдужим до статі, і боротьба за соціальну рівність полягала у тому, щоб можливості людини якомога менше визначалися статтю. Був період, коли здавалось, що цього можна досягти на законодавчому рівні, закріпити за жінками та чоловіками рівні права на освіту, участь у політичному житті, на рівну оплату за рівну працю і таке інше. Коли ж у середині ХХ століття цей егалітарний шаблон був досягнутий, виявилось, що він залишає місце фактичної нерівності в усіх сферах життя. І цю прогалину потрібно заповнювати.

В літературі на фактичну нерівність жінок в Україні звертає увагу більшість дослідників проблеми рівності прав жінок і чоловіків. Не можна не погодитись з тим, що сучасний рівень правового регулювання в Україні не забезпечує ліквідації соціальної фактичної нерівності по статі, не може гарантувати чоловікам і жінкам рівні можливості. Саме тому одним з головних напрямів державної політики щодо забезпечення рівноправ’я жінок в Україні є розроблення та удосконалення законодавства з питань становища сім’ї та жінок відповідно до міжнародних стандартів прав людини.

У Лисичанську прийнято Міську програму гендерної рівності в українському суспільстві. Строк реалізації програми – з 2007 до 2010 р. Програма має на меті виховання поваги до прав та основних свобод людини, підвищення рівня знань щодо проблем торгівлі жінками, формування правової культури шляхом ознайомлення населення з правовими документами (Загальна Декларація прав людини; міжнародний пакет про економічні, соціальні і культурні права; міжнародний пакет про громадянські і політичні права, Закон України „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” та інші). Бібліотекарі Лисичанської ЦБС активно приймають участь у реалізації даної програми. Ними було проведено діалог для читачів юнацького віку „Обличчя українського фемінізму”, де присутніх ознайомили з законодавчими актами та міжнародними правовими документами, кожен з яких жваво обговорювався. У різних бібліотеках системи постійно діють інформаційний стенд „Тенета небезпеки”, цикл виставок „Жінки України - митці”, тематична полиця „Щоб не потрапити до рабства”, було проведено бесіду-роздум „А що за звір такий – гендер?”, усний журнал „Торгівля жінками як проблема праці” [Див. РОЗДІЛ ІІІ], урок-роздум „Прощавай навіки, рабство”, інформаційний дайджест „Ділова жінка”.

Під час правоосвітніх заходів, що проходять у бібліотеках системи присутнім роз’яснюються основні права людини, визначаються терміни „права” та „свободи”, ознаки основних прав людини. При проведенні заходів з права молоді перш за все демонструються джерела права, нормативно - правові акти, що регулюють ті чи інші взаємовідносини, дають молоді відповіді на питання, що їх цікавлять.

 

Лутугинська ЦБС

Правове виховання дітей та юнацтва - цілеспрямований постійний вплив на об’єкти виховання з метою формування у них правової культури та позитивної правової позиції.

Основна мета, яку ставлять перед собою бібліотеки Лутугинської ЦБС в роботі з популяризації правових знань серед юнацтва, - надавати необхідні в житті юридичні знання та спонукати молодь поважати і дотримуватись законів нашої Держави, адже кожна молода людина, знаючи свої права та обов’язки, зможе уникнути правопорушень, а також зуміє грамотно себе захистити від незаконних дій з боку органів, що застосовують право.

Сукупність правовиховних заходів, які проводять бібліотеки Лутугинської ЦБС, спрямована на підвищення правової освіти молоді та підлітків, на популяризацію права, співробітництво з правоохоронними органами (міліцією, прокуратурою), а також районним управлінням юстиції.

В означеній діяльності дуже ефективними є співробітництво бібліотекарів з вчителями шкіл та співробітниками кримінальної міліції у справах дітей. Не відмовляються від співпраці і дільничні міліціонери сіл, селищ.

У 2006 році для бібліотекарів системи, що працюють з підлітками та юнацтвом, методична служба ЦБ і районної бібліотеки для дітей організувала та провела семінарське заняття на тему: «Роль бібліотек у формуванні світогляду нового покоління незалежної Держави». Серед інших питань, які обговорювались на занятті, значну увагу було приділено проблемі формування у підлітків та юнацтва глибокої поваги до законів України, правоохоронних органів, формування почуття власного обов’язку і відповідальності перед суспільством.

Для тематичної доповіді, а також для ведення засідань «круглого столу» була запрошена спеціаліст районного управління юстиції О.В. Супрун, яка зробила наголос на необхідності співробітництва бібліотекарів зі спеціалістами районного управління юстиції в справі формування правової культури молоді. В подальшому була укладена угода про співпрацю, якою і керуються бібліотечні працівники в своїй діяльності з популяції права. Значно проблематичніше запросити до дієвої дискусійної зустрічі чи тематичної години співробітників суду, прокуратури. Але на рівні приватних зв’язків все ж вдається запрошувати для консультативно-профілактичної роботи компетентних працівників прокуратури, карного розшуку, відділу по боротьбі з поширенням наркотиків.

Прикладом такої співдружності можуть бути декілька засідань клубу «Співрозмовник» при ЦБ, спрямованих на виховання молоді. Серед них - дискусійні години «Лабіринтами права»; навчально-пізнавальні тренінги безперечної поведінки «Я хочу і можу» з проблем алкоголізму, наркоманії, токсикоманії; уроки права «Злочин і кара», під час яких співробітники міліції наводили яскраві приклади зі своєї практики.

Багато бібліотек-філій через брак спеціальної літератури з правознавства означену діяльність ведуть в режимі суто пізнавальних зустрічей молоді з дільничними міліціонерами чи іншими співробітниками райвідділу міліції, які проводять цілеспрямовані правові лекторії чи години права «Іменем Закону» (Успенські бібліотеки-філії), «Право як цінність» (Іллірійська, Н-Павлівська та Ушуківська сільські бібліотеки), «Правовий камертон» (Першозванівська та Петримиколаївська сільські бібліотеки). У Розкішнянській бібліотеці працює «Детективне агентство», яке один раз на два місяця збирає підлітків та юнацтво на правознавчий марафон, під час якого проходять термін-лото «Я - правомен», брейн-ринги чи конкурси «Я і мої права», зустрічі зі співробітниками міліції, лікарями, людьми, що позбавилися згубних звичок або депресивних станів із наслідками тощо. Білоріченська бібліотека-філія № 2 з успіхом проводить в комплексі правознавчих заходів ситуативні ігри «Повсякденний екстрим», в ході яких розглядаються і вирішуються екстремальні проблеми, що виникають з молоддю у повсякденному житті, навчають зібраності, кмітливості та логічному мисленню.

Центральна бібліотека довгий час в діяльності з правознавства співпрацює з бібліотекою Лутугинського технічного ліцею № 20. В бібліотеці ліцею створено банк даних учнів ліцею з девіантною поведінкою. Юнаки цієї групи - часті гості центральної бібліотеки. На кафедрі юнацтва вони користуються послугами індивідуальної інформації про літературу, що відповідає їх запитам та інтересам. В літературно-музичній вітальні центральної бібліотеки для них проводяться різноманітні ігрові та пізнавальні заходи, в тому числі і правознавчого напрямку: «Основа нашої держави», ігрове лото за статтями Конституції [Див. РОЗДІЛ ІІІ], дискусійна зустріч «Що візьмемо з собою в століття нове?», тематичний вечір «Звинувачується зелений змій», екстрим-комунікативна гра «Я», конкурс плакатів «Наркотики Stop» тощо.

Новопсковська ЦБС

Центральна районна бібліотека

 

Розбудова в Україні демократичної правової держави потребує підвищення правосвідомості молоді, її правової культури.

Правова освіта як складова частина системи освіти має на меті формування високого рівня правової культури та правосвідомості молодої особи, її ціннісних орієнтирів та активної позиції як члена громадянського суспільства.

Центр правового виховання молоді створений з метою підвищення рівня правової культури молоді у 2004 році. Він працює згідно з «Положенням про Центр правового виховання» та щорічним планом роботи. Заняття проводяться 1 раз на місяць.

Центр працює у тісній співпраці з органами юстиції, службою у справах сім’ї та молоді районної державної адміністрації, районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Аудиторія - молодь, учні Новопсковського професійно-аграрного ліцею з 1-го по 3-й курс.

Своєю діяльністю центр правового виховання сприяє виконанню інформаційної, навчально-виховної та пізнавально-комунікативної функції.

Основними завданнями і напрямками роботи Центру є:

- створення сприятливих умов для задоволення потреб молоді у змістовному дозвіллі;

- організація системи заходів, спрямованих на виховання інтересу до правових знань;

- сприяння соціалізації юнацтва та молоді, оволодінню соціальним досвідом, використанню правових знань у різноманітних життєвих ситуаціях, виховання почуття відповідальності за свої вчинки, інтересу до проблем життя суспільства.

На заняттях іде процес засвоєння знань про основи держави і права, виховання у молоді поваги до закону, до прав людини, небайдужого ставлення до порушень законності та правопорядку.

На заняття Центру правового виховання запрошується учнівська молодь, фахівці з юриспруденції, спеціалісти райдержадміністрації. Так, круглий стіл «Закон: злочин і кара» відбувся за участю спеціаліста служби у справах дітей районної державної адміністрації та учнів Новопсковського професійного аграрного ліцею. Пропонувалася ситуаційна гра «Молодь і протиправна поведінка».

Щорічно бібліотека приймає участь у обласній акції «Торгівлі людьми - ні», мета якої - підвищення рівня інформованості молоді, підлітків про засоби і методи, які використовуються торговцями людьми, надається інформаційна допомога тим, хто знаходиться у кризовій ситуації.

З 25 листопада по 10 грудня бібліотека включається до щорічної Всеукраїнської правозахисної акції «16 днів проти насилля». В рамках акції пройшли бібліотечні заходи - правова година «Тенета безпеки», уроки громадянської освіти «Права людини», тренінг «Обов’язки батьків, права дітей», правовий урок «Гендерна рівність в Україні», які були спрямовані на підвищення інформованості молоді у питаннях домашнього насильства та торгівлі людьми.

В рамках Центру правового виховання молоді цікаво пройшов вечір - зустріч молоді з представниками соціальних служб під назвою «Домашнє насильство в сім’ї: Проблеми та їх рішення». Питання домашнього насильства висвітлив головний спеціаліст Новопсковського РЦСССДМ.

Джерелом правової інформації є Конституція України. Проведені інформаційні години «Конституція України: традиційне і нове», «Історія утвердження прав людини». З метою виховання поваги молоді до одного з найголовніших символів держави до Дня державного прапора України відбулися правові години «Прапор нашої держави», урок громадянської освіти «Право в нашому житті», інформаційно-пізнавальна година «Українська національна символіка».

На заняттях іде процес засвоєння знань про основи держави і права, виховання у молоді поваги до закону, до прав людини, небайдужого ставлення до порушення законності та правопорядку. Пріоритетну роль у правовому вихованні відіграють активні форми, що стимулюють ініціативу, самостійність та критичне мислення юнацтва. Разом з органами юстиції проведена ситуаційна гра: «Як ми знаємо закон?», інформаційно-пізнавальна гра «Правовий всеобуч», правові ринги «Права молоді», «Знай свої права», усний правовий журнал «Юридичний мінімум». Таким чином, участь юнацтва у масових заходах формує у молодих членів суспільства правову культуру, почуття патріотизму, усвідомлення себе як повноправного громадянина, негативне ставлення до насильства.

З метою популяризації правової літератури Центр правового виховання запросив молодь на правовий ринг «Шляхами права», урок громадянської освіти «Право у нашому житті», правову годину «Трудове законодавство». Інформаційно-правові години «Безпека дорожнього руху», «Права дітей», «Закон. Право. Мораль» надали зацікавленим особам інформацію про права дітей за віковим рівнем. Правова година «Мораль і право» розширила знання про законодавство, особливості девіантної поведінки, засудила соціальну байдужість молоді. У літній період на заняттях оздоровчого табору «Прометей» при професійному аграрному ліцеї відбулася правова година «Право і я». На заняттях комплексно-оздоровчого табору «Відродження» «трудних» підлітків відбувся круглий стіл «Кримінальна відповідальність неповнолітніх».

Вагомим є те, що на заняттях Центру правового виховання використовуються інтерактивні форми роботи: правові ігри, рольові ігри, юридичні міні-вікторини, діалоги. Питання, які виникали у учнівської молоді, заносилися до картотеки «Юридична пошта» для подальшої відповіді, видавалися бібліографічні довідки з правових питаннь, складалися попереджувальні довідки.

Значне місце у вихованні молоді займає рекламна діяльність бібліотеки, постійнодіючі правові виставки книжкових та періодичних видань: «Лабіринтами права», «Юридичний мінімум», інформаційний стенд «Національна символіка України», а також «Україна та Євросоюз», де зокрема висвітлені теми «Співпраця Євросоюзу у сфері свободи, безпеки й правосуддя», «Боротьба ЄС із насильством проти жінок» та ін.

Інформаційно-роз’яснювальна робота з правового виховання проходить також через друковані засоби масової інформації. У районній газеті «Перемога» розміщються статті з правової тематики, в т.ч. стаття І.Вінник «Участь у правозахисних акціях».

На сучасному етапі Центр правового виховання молоді сприяє соціалізації юнацтва, тобто оволодінню системою суспільних зв’язків, соціальним досвідом, одержанню правових знань, умінь і навичок, необхідних у повсякденному житті.

Центр правового виховання молоді піднімає питання формування правової культури молоді, прищеплення поваги до законів України, формування активної життєвої позиції, громадянської свідомості, самовизначення молоді, виховання інтересу до проблем життя суспільства, запобігання правопорушень, протистояння негативним соціальним явищам.

 

Первомайская ЦБС

 

В помощь формированию правовой сознательности молодых пользователей в библиотеках Первомайской ЦБС используются разные формы работы, исходя из возможностей каждой конкретной библиотеки.

В библиотеках проводились уроки права, выставки-просмотры, юридические консультации, конкурсы рисунков, рефератов. Ребята из школ и лицеев города приняли участие в викторинах, правовом турнире, ситуационных играх, правовой лотерее и т.п. Работу в этом направлении библиотеки проводят совместно со специалистами ЦССДМ, правоведами школ, профессиональных лицеев, студентами юридических учебных заведений, являющимися читателями наших библиотек. Так, например, для учащихся гр. 2Б Золотовского профессионального лицея библиотека-филиал № 1 повела час права «Без прав нет обязанностей», на котором акцент был сделан на взаимосвязи прав и обязанностей, на защите основных прав и свобод человека и гражданина. Вниманию участников была предложена книжная выставка «Знание законов - знание жизни».

В центральной городской библиотеке прошло мероприятие ко Дню Конституции Украины «Конституція України - втілення національної ідеології державотворення» [Див. РОЗДІЛ ІІІ]. Чтобы разобраться в лабиринте юридических понятий, терминов, законов, юношам и девушкам пришлось поучаствовать в викторине, в разборе жизненных ситуаций, конкурсе эрудитов. С 20 по 30 ноября 2007 года в Первомайском профессиональном лицее проходила декада правовых знаний, организованная преподавателем Подольской Н.А. и центральной городской библиотекой. Каждый день декады был наполнен интересными, познавательными мероприятиями. Учащиеся Чичканов Дмитрий (гр. ТУ-3), Яковлева Таня (гр. ЗК), Милорава Диана (гр. ЗА) подготовили рефераты на темы «Права человека и гражданина», «Политические права свободы граждан Украины», «Права и обязанности учащихся ПТУЗ» и на уроках права зачитали их для своих сокурсников.

В конкурсе-выставке «Правовая охрана природы» красной нитью прошла статья Конституции Украины «Каждый имеет право на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду...» Лучшими были творческие работы учащихся Коломийцева А. (гр. ЗС), Юшкевича И. (гр. 2К). С большим азартом учащиеся принимали участие в викторине «Лучший правовед». Ее победителями стали учащиеся гр. 1В, 2Б, 1К. Учащиеся группы ЗВ (оператор компьютерного набора) бПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.177.17 (0.025 с.)