Стадії юридичної відповідальностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стадії юридичної відповідальностіІ. Загального стану – попереджувальної відповідальності. Виникнення підстав для притягнення до відповідальності – вчинків.

ІІ. Притягнення до юридичної відповідальності – встановлення компетентними органами суб’єкта, встановлення обставин правопорушення.

ІІІ. Встановлення юридичної відповідальності – рішення про застосування санкції, заходу відповідальності.

ІV. Настання юридичної відповідальності – реалізація конкретних заходів юридичної відповідальності на підставі песних норм право застосовних актів – виконання покарання.

 

Підходи до розуміння:

· Відповідальність як борг – активний аспект відповідальності; відповідальність різновид усвідомлення особою свого місця, розвитку суспільного життя, свого місця і участі у справах держави. Є моральним регулятором поведінки людини;

· Як обов’язок – ретроспективний аспект – запевне минуле противоправне діяння, несення особою певних несприятливих результатів своєї поведінки. Реакція суспільства на дії;

· Як покарання – в широкому розумінні здійсненне правопорушення тягне юридичну відповідальність, що проявляється у житті каральних засобів з метою втрати особою певних особистих, майнових благ;

· Як санкція за правопорушення – виражається у примусових заходах, що застосовується органами держави до тих осіб, які порушили норми права. Юридична відповідальність полягає у реалізації санкцій, санкції не завжди відповідальність;

В античних філософів порівняно зі свободою, справедливістю.

Юридична відповідальність є однією з форм соціальною відповідальністю (є ще моральна, політична, організаційна; політичні звіти, відставка, партійна – виключення з партії, моральна – осуд, засудження).

Відмінність юридичної відповідальності від інших видів:

· Складається з 2-х аспектів: норм матеріального та процесуального права;

· Застосовується за порушення правових норм і має як наслідок певне покарання;

· Застосовується органами державної влади (відповідальними посадовими особами; особи, які накладають в межах повноважень);

· Є видом юридичного примусу;

Юридична відповідальність – усвідомлення суб’єктом своїх дій у процесі реалізації своїх прав і накладання обов’язков, тобто вольове рішення діяти відповідно до вимог закону; можливість зазнання певних обтяжень (ретроспективна відповідальність).

Аспекти юридичної відповідальності:

· Позитивна – заохочення за виконання корисної для держави поведінки.

· Негативна – покарання за правопорушення.

Аналізуючи позитивну відповідальність не характерна державна примусовість, процесуальна форма реалізації, нормативна визначеність – не може бути виділена, як вид відповідальності.

Мета ЮВ – охорона існуючого правопорушення; попередження вчинення правопорушень; покарання винного.

Основні функції: охорона суспільних відносин; юридична відповідальність направлена на право відновлення та покарання; виховання.

Юридична ретроспективна відповідальність – юридичний обов’язок правопорушника зазнати примусового позбавлення його певних соціальних благ і цінностей, які належать йому до факту правопорушення:психологічного, майнового, організаційно-правових наслідків.

Психологічні заходи – осуд державою неправомірної поведінки правопорушника, негативна оцінка – визнання особою, яка вчинила правопорушення – попередження, зауваження, догана. Особа перетерпіває переживання із самого факту застосування.

Майнові – правопорушник повинен сплатити штраф. Неустойку, пеню, відбути певні виправні роботи, позбавлення майна.

Організаційно – правові обмеження прав і свобод (адмін. арешт, заборона займатися певною діяльністю, позбавлення волі)

Ознаки юридичної ретроспективної відповідальності:

· одна із видів державного примусу, що відображається в формах каральних та право відновлених заходів;

· негативна реакція на дії та суб’єкта;

· виникає лише за вчинення правопорушення;

· має зовнішньо виражений характер;

· здійснюється компетентними органами за умов дотримання встановлених законом процесуальних процедур;

· виражається в обов’язку правопорушника зазнати втрат майнового, правового, психологічного характеру.

Цінність ЮВ:

· займає центральне місце серед інших форм соціальної відповідальності;

· носить правовий характер, закріплена в нормах права і реалізується за допомогою відповідних актів правозастосування;

· має інституційну цінність – юридична відповідальність окремий інститут права;

· гносеологічна цінність – система поглядів, ідей та положень про негативність наслідків у виконанні порушником певних правил;

· має державну-владну цінність – походить від держави і здійснюється на підставі законодавства.

· каральна цінність – за допомогою цих заходів здійснює виховання правопорушника;

· правовідновленна цінність – відновити порушенні права, інтереси, свободи інших осіб.

Співвідношення з державним примусом:

· підстави виникнення – відповідальність характеризує як підставу виникнення для примусу ;

· у цілях і фактах:ЮВ каральна, не всі закріплені примуси спрямовані на покарання;

· суб’єкт призначення \ реалізації.ЮВ є одним із видів державного примусу. Порушення норми передбачає, що особа може самостійно відновити права особи, які вона порушила. Якщо не здійснить – потреба притягнення до юридичної відповідальності.

Не є ЮВ:сплив строків давності; не виявлений правопорушник – покарання не застосовується.

Немає ЮВ:реквізиція майна, яке вилучається у власників за рішенням державних органів у разі виникнення аварій чи інших стихійних лих.

Заходи, проведенні у попереджених та профілактичних цілях.

ЮВ відмінність від інших заходів примусу –застосовується лише за скоєне правопорушення. Реакція на протиправне діяння, ретроспективний характер.

Функції відповідальності:

Загально-превентивна.Встановлюється санкцією в нормі. Державний орган встановлює правила, є попередження засобом, що утримує осіб від вчинення правопорушення.

Приватно-превентивна.Застосовує санкції до правопорушника конкретної норми. Застосовує конкретний захід державного примусу до правопорушника. Не може зводитись до невиправдного жорстокого покарання.

Правовідновлююча – спрямована на відновлення порушених прав, а також повне відновлення прав осіб та їх інтересів. Законодавство допускає виконання покарання заміною компенсації.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.177.17 (0.005 с.)