Правопорядок та його сучасне розумінняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правопорядок та його сучасне розуміння 

Правопорядок – фактичний стан правового життя суспільства, що характеризується внутрішньою узгодженістю, впорядкованістю системи правових відносин, заснованих на вимогах законності, а також на свободі і відповідальності суб’єктів права.

Основні ознаки правопорядку:

- формальна визначеність – юридичне закріплення норм права та правил поведінки;

- системність – забезпечення правопорядку повинно проводитись системно; правові приписи повинні бути систематизовані;

- державна гарантованість – створення правоохоронних і правозахисних органів для забезпечення правопорядку;

- стійкість – пов’язана із ознакою системності; у випадку порушення ці норми повинні бути відновлені;

- єдність – поняття правопорядку повинно поєднуватись із поняттям законності, та системою превентивних заходіві системою заходів, що застосовуються після порушення норм.

Стан правопорядку відображає стан суспільства.

Громадський порядок – це неухильне дотримання суб’єктами правовідносин правил поведінки в громадських місцях, що забезпечує спокійні умови для суспільно-корисної діяльності, побуту та відпочинку людей.

Є показником дотримання законності.

Критерії правопорядку:

- закладається у правових нормах у процесі правотворчості;

- спирається на верховенство права і авторитет закону у сфері правовідносин;

- встановлюється у процесі реалізації правових норм при здійсненні законності;

- сприятливі умови для використання суб’єктивного права;

- обумовлює своєчасне повне виконання всіма суб’єктами права своїх юридичних обов’язків;

- вимагає юридичну відповідальність для кожного, хто вчинив правопорушення;

- встановлює сувору суспільну дисципліну;

- забезпечується всіма засобами держвпливу, включаючи примус.

 

Правова поведінка: проблеми забезпечення.

Поведінка – багатоаспектна категорія, яка включає в себе наступні ознаки:

- аспект діяльності чи спілкування, які відображають внутрішній стан людини;

- це поведінка, що фіксується органами відчуття інших сувбєктів;

- вона є соціально значущою.

Девіантна і правова.

Правова поведінка – соціально значущі, свідомі вчинки суб’єктів права, що передбачені нормами права, контрольовані їх волею, які тягнуть за собою юридичні наслідки.

Ознаки правової поведінки:

- соцзначущість- оцінка поведінки суб’єктів з точки зору їх характеристики;

- суб’єктивізм – ставлення особи до своїх дій та наслідків, які вони породжують;

- регламентованість поведінки нормами права – за допомогою норм права впроваджується у життя суспільно-корисна поведінка;

- підконтрольність поведінки державі – держава контролює діяльність суб’єктів суспільного життя залежно від рівня соцзначущості вчинків;

- здатність правової поведінки породжувати юридичні наслідки;

Правова поведінка:

- право не зводиться лише до норм, може здійснюватися і в ненормативній формі;

- ґрунтується на принципі правової рівності безвідносно до нормативного виміру, а також обумовлення до правових наслідків.

Нормативна поведінка:

- врегульована виключно існуючими нормами;

- не всі норми закону чи інших правових актів є правовими, вони можуть бути сумнівними в правовому сенсі, не відповідати ідех права, бути довільними, свавільними.

Правовий вчинок – це діяння, що складається з певних елементів, сукупність яких утворює його склад.

Складовими елементами правового вчинку є: суб’єкт, об’єкт, суб’єктивна, об’єктивна сторона.

Види правової поведінки:

- правомірна;

- правопорушення:

- зловживання правом.

Об’єктивно протиправне діяння – дія, що фактично порушує норми права, але не має хоча б однієї з ознак правопорушення (суспільна шкідливість, вина, дієздатність тощо).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.187.177 (0.004 с.)