Критерії оцінювання курсових і випускних кваліфікаційних робітМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Критерії оцінювання курсових і випускних кваліфікаційних робітОсновними критеріями оцінювання випускних кваліфікаційних робіт є:

1. Якісні параметри роботи (пункт 1-10 у таблиці 7.6.).
2. Якість публічного захисту.
3. Організація дослідження.

Таблиця 7.6.

Критерії оцінювання курсових і випускних кваліфікаційних робіт

Види робіт Критерії оцінювання Випускна кваліфікаційна робота бакалавра Випускна кваліфікаційна робота спеціаліста Випускна кваліфікаційна робота магістра
І. Якісні параметри роботи
Аргументація актуальності теми, її теоретичної і практичної цінності Актуальність, практична цінність Актуальність, практична цінність Актуальність, теоретична і практична цінність.
Достатність використання наукової літератури Вітчизняна або зарубіжна Вітчизняна і зарубіжна Вітчизняна, зарубіжна, Web-ресурси
Необхідність і достатність емпіричних даних для розв’язання визначених завдань Робота може мати реферативний характер Обов’язково Обов’язково
Обґрунтованість методики дослідження Робота може мати реферативний характер Обов’язково Обов’язково
Обґрунтованість аналізу й інтерпретація отриманих результатів Робота може мати реферативний характер Необов’язково Обов’язково
Відповідність висновків завданням дослідження Обов’язково Обов’язково Обов’язково
Аргументоване обґрунтування рекомендацій і пропозицій, що представляють науковий і практичний інтерес з обов’язковим використанням практичного матеріалу Необов’язково Обов’язково Обов’язково
Зв’язок з науковими програмами, планами, темами Необов’язково Необов’язково Обов’язково
Відповідність структури роботи обраній темі Обов’язково Обов’язково Обов’язково
Чіткість, логічність, послідовність викладення матеріалу Обов’язково Обов’язково Обов’язково
Грамотність. Обов’язкова Обов’язково Обов’язково
Якість і вірність оформлення роботи Обов’язково Обов’язково Обов’язково
Етичний аспект роботи Обов’язково Обов’язково Обов’язково
ІІ. Публічний захист:
Лаконічність і логічність виступу студента Обов’язково Обов’язково Обов’язково
Наявність демонстраційного матеріалу Необов’язково Бажано Обов’язково
Глибина і вірність відповідей на питання членів ДЕК Обов’язково Обов’язково Обов’язково
Уміння вести полеміку з питань випускної роботи Необов’язково Обов’язково Обов’язково
ІІІ. Організація дослідження
Самостійність і планомірний, систематичний характер роботи студента над темою Обов’язково Обов’язково Обов’язково
Своєчасність підготовки роботи до захисту відповідно регламенту роботи університету Обов’язково Обов’язково Обов’язково

 

Випускні кваліфікаційні роботи не зараховуються у випадках наявності плагіату.

Оцінка за випускну кваліфікаційну роботу може бути знижена у наступних випадках:

Недоліки в оформленні.

1.1. Відсутність будь-якої складової у структурі роботи, що передбачено чинними вимогами університету до роботи певного освітньо-кваліфікаційного рівня.

1.2. Недотримання вимог щодо оформлення робіт.

1.3. Наявність невиправлених друкарських помилок, пропусків, граматичних і стилістичних помилок.

1.4. Відсутність авторської інтерпретації змісту таблиць і графіків.

1.5. Наявність в бібліографії робіт, на які відсутні посилання у самій роботі.

1.6. Наявність помилок в оформленні бібліографії.

1.7. Бібліографічний опис джерел у списку використаної літератури наведено довільно, без дотримання вимог дійсного Положення про випускні кваліфікаційні роботи.

1.8. Обсяг роботи не відповідає вимогам.

Недоліки змісту як структурної складової роботи.

2.1. Зміст роботи не розкриває тему повністю.

2.2. Сформульовані розділи (підрозділи) не відбивають реальну проблемну ситуацію, стан об’єкта, тобто не стосуються теми (предмету, об’єкту) дослідження.

Недоліки вступу.

3.1. Висвітлення актуальності багатослівне, без зазначення сутності проблеми або наукового завдання.

3.2. Мета дослідження не пов’язана з проблемою, сформульована абстрактно і не відбиває специфіки об’єкта і предмета дослідження.

3.3. В об’єкті не виділяється та його частина, яка є предметом дослідження.

3.4. Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу не співвідносяться між собою як загальне і часткове.

3.5. Має місце збіг формулювання проблеми, мети, задач роботи.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.117 (0.005 с.)