Загальна характеристика трудового права.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Загальна характеристика трудового права.Лекція 12.

 

Тема. Трудове право

 

План

 1. Загальна характеристика трудового права.
 2. Трудовий договір: поняття, зміст, форма, строк, порядок укладення.
 3. Особливості прийому на роботу неповнолітніх.
 4. Припинення трудового договору: поняття, підстави.
 5. Поняття і види робочого часу та часу відпочинку.
 6. Поняття трудової дисципліни. Відповідальність за порушення трудового законодавства: по­няття, підстави, види.
 7. Дисциплінарні стягнення: поняття, види та порядок їх накла­дення і зняття.
 8. Матеріальна відповідальність.

Загальна характеристика трудового права.

 

Трудове право України являє собою галузь права, яка регулює тру­дові та тісно пов'язані з ними суспільні відносини.

Предметом правового регулювання трудового права є комплекс суспільних відносин, основу яких складають тру­дові відносини, що виникають на підставі трудового договору, а також ряд суспільних відносин, тісно пов'язаних із трудо­вими.

Трудові відносини — це відносини, які виникають між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом із приводу обов'язку праців­ника виконувати певну роботу з підпорядкуванням внутріш­ньому трудовому розпорядку та обов'язку роботодавця оплачу­вати його працю, створювати належні умови для праці.

До відносин, тісно пов'язаних із трудовими, належать такі групи:

1) відносини працевлаштування;

2) відносини з виробничого навчання;

3) підвищення кваліфікації;

4) відшкодування збитків, заподіяних працівником під­приємству, установі, організації або збитків, заподіяних пра­цівнику.

Метод трудового права характеризується поєднанням ім­перативного та диспозитивного методу правового регулювання. Диспозитивний метод застосовується при регулюванні відно­син, пов'язаних з укладанням трудового договору, колектив­ного договору, встановлення заробітної плати, коли сторони володіють свободою у визначенні взаємних прав і обов'язків. З іншого боку, у відносинах, пов'язаних із накладенням дис­циплінарної відповідальності, вирішенням трудових спорів значною є участь держави, а поведінка сторін великою мірою визначається встановленими законодавством вимогами, тобто застосовується імперативний метод правового регулювання.

Джерела трудового права являють собою розгалужену сис­тему законів та підзаконних нормативно-правових актів. Осно­вним джерелом трудового права є Конституція України, що вста­новлює цілий ряд ключових положень, на яких ґрунтується тру­дове законодавство. Так, стаття 43 Конституції України гаран­тує кожному право на працю, стаття 45 — право на відпочинок.

Лекція 12.

 

Тема. Трудове право

 

План

 1. Загальна характеристика трудового права.
 2. Трудовий договір: поняття, зміст, форма, строк, порядок укладення.
 3. Особливості прийому на роботу неповнолітніх.
 4. Припинення трудового договору: поняття, підстави.
 5. Поняття і види робочого часу та часу відпочинку.
 6. Поняття трудової дисципліни. Відповідальність за порушення трудового законодавства: по­няття, підстави, види.
 7. Дисциплінарні стягнення: поняття, види та порядок їх накла­дення і зняття.
 8. Матеріальна відповідальність.

Загальна характеристика трудового права.

 

Трудове право України являє собою галузь права, яка регулює тру­дові та тісно пов'язані з ними суспільні відносини.

Предметом правового регулювання трудового права є комплекс суспільних відносин, основу яких складають тру­дові відносини, що виникають на підставі трудового договору, а також ряд суспільних відносин, тісно пов'язаних із трудо­вими.

Трудові відносини — це відносини, які виникають між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом із приводу обов'язку праців­ника виконувати певну роботу з підпорядкуванням внутріш­ньому трудовому розпорядку та обов'язку роботодавця оплачу­вати його працю, створювати належні умови для праці.

До відносин, тісно пов'язаних із трудовими, належать такі групи:

1) відносини працевлаштування;

2) відносини з виробничого навчання;

3) підвищення кваліфікації;

4) відшкодування збитків, заподіяних працівником під­приємству, установі, організації або збитків, заподіяних пра­цівнику.

Метод трудового права характеризується поєднанням ім­перативного та диспозитивного методу правового регулювання. Диспозитивний метод застосовується при регулюванні відно­син, пов'язаних з укладанням трудового договору, колектив­ного договору, встановлення заробітної плати, коли сторони володіють свободою у визначенні взаємних прав і обов'язків. З іншого боку, у відносинах, пов'язаних із накладенням дис­циплінарної відповідальності, вирішенням трудових спорів значною є участь держави, а поведінка сторін великою мірою визначається встановленими законодавством вимогами, тобто застосовується імперативний метод правового регулювання.

Джерела трудового права являють собою розгалужену сис­тему законів та підзаконних нормативно-правових актів. Осно­вним джерелом трудового права є Конституція України, що вста­новлює цілий ряд ключових положень, на яких ґрунтується тру­дове законодавство. Так, стаття 43 Конституції України гаран­тує кожному право на працю, стаття 45 — право на відпочинок.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.117 (0.007 с.)