Блок 1.1. Законодавча та нормативна база України в галузі охорони праціМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Блок 1.1. Законодавча та нормативна база України в галузі охорони праці1. Негативний вплив на людину небезпечних і шкідливих факторів виробничого середовища. Актуальність питань охорони праці в Україні [Конспект лекцій] [12, с. 5-12].

2. Поняття «охорона праці» (відповідно до Закону України про охорону праці від 18.12.2002 р). Законодавство України в галузі охорони праці (загальні поняття) [13, с. 3, 255].

3. Законодавство України в галузі охорони праці. Система законодавчих та підзаконних актів, що його складає. Санітарне та технічне нормування [13, с.3, 255], [12, с. 17, с. 33-35].

4. Основні принципи державної політики України в області охорони праці [13, с.4, 256 , [12, с.19-20].

5. Гарантії прав громадян в області охорони праці в Україні [13, с.23-28, 285-290], [12, с. 20-21].

6. Види відповідальності за порушення вимог охорони праці [13, с. 29, 291], [22], [15, с.15-16] , [12, с.37-38].

Блок 1.2. Державне управління охороною праці та організація

Охорони праці на виробництві. Державний нагляд і громадський

Контроль за охороною праці

7. Органи контролю, нагляду і управління охороною праці в Україні [13], [12, с.40-41; 68-74].

8. Організація служби охорони праці на підприємстві. Функції служби охорони праці [13, с.47-67, 311-329], [12, с.42-52].

Блок 1.3. Навчання з питань охорони праці

9. Організація навчання працюючих вимогам охорони праці [8, 13, с. 159-193, 424-458, [12, с.53-60].

10. Види інструктажів з охорони праці [8, 13, с. 159-193, 424-458] [плакат в ауд. 202] , [12], с.61-67.

Блок 1.4. Розслідування і облік нещасних випадків, професійних

Захворювань та аварій на виробництві

11. Нещасні випадки. Визначення [20]..

12. Нещасні випадки. Класифікація [20].

13. Нещасні випадки, що підлягають розслідуванню згідно з Положенням [13].

14. Методика підрахунку матеріальних наслідків нещасних випадків [15, с.37-41].

15. Розслідування нещасних випадків [20].

16. Документальне оформлення нещасного випадку. Акт за формою Н-5. Вимоги до заповнення актів Н-5, кількість екземплярів. Звітність про нещасний випадок [20].

17. Акт за формою Н-1. В яких випадках він складається? Вимоги до заповнення актів Н-1, календарний строк їхнього оформлення, необхідні підписи, кількість екземплярів, та ін. [20].

18. Склад комісії при розслідуваннінещасних випадків [20].

19. Спеціальне розслідування нещасних випадків [20].

20. Склад комісії при спеціальному розслідуваннінещасних випадків [20].

Модуль 2. Основи безпечності виробничих процесів та

Виробничого обладнання

Блок 2.1. Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів

21. Класифікація причин виробничого травматизму [15, с.32].

22. Небезпечний виробничий фактор; шкідливий виробничий фактор (визначення) [2 , [12, с.12-14].

23. Небезпечні й шкідливі виробничі фактори відповідно до ГОСТ 12.0.003-74* (класифікація) [15, додатки]; [2], [12, с.12-14].

24. Основні вимоги безпеки в галузі будівництва [24].

25. Поняття про робочу зону [10].

26. Тимчасові та постійні робочі місця [10].

27. Енерговитрати людини в процесі діяльності. Категорії важкості праці відповідно до ДСН 3.3.6.042-99 [12, с.101-107].

28. Організація санітарно-побутового обслуговування працюючих [15, с.108-114].

29. Небезпечні зони. Їх різновиди [15].

30. Відбиття питань охорони праці в проектній документації [15].

31. Надання долікарняної допомоги при ураженні електричним струмом та інших різновидах уражень. Реанімація постраждалих.

Блок 2.1. Електробезпека

32. Шкода організму людини від ураження електричним струмом. Різновиди електричних травм.

33. Електричний опір людини [15,с.146-147 , [12, с.259-266].

34. Види електричних мереж. Заходи щодо захисту електроустановок у мережах обох видів. [22, с.180-182], [15,с.154 , [12, с. 265-274].

35. Види включення людини в електричний ланцюг. Їхня порівняльна небезпека [22, с.180-182], [15,с.154].

36. Крокова напруга [22, с.180-182], [15,с.154] , [12, с.274-275].

37. Небезпечні значення сили струму, що проходить крізь тіло людини [12, с. 259].

38. Захисне заземлення [22, с.180-182], [15,с.154] , [12, с. 281-283].

39. Захисне занулення [22, с.180-182], [15, с.154] , [12, с.284-285].

40. Захисне відключення електроустановок. [22, с.180-182], [15, с.154] , [12, с.285-287].

41. Класифікація приміщень і видів робіт з небезпеки ураження електричним струмом [22, с.180-182], [15, с. 154] , [12, с.263].

42. Малі напруги [22, с.180-182], [15, с.154] , [12, с.278-280].

43. Допустимий опір ізоляції дроту ліній електропередачі [12, с. 276].

44. Охоронні зони ліній електропередачі та зв’язку [7] , [12, с. 278].

45. Захист від блискавки. Зони захисту різних типів; характеристики грозової діяльності [23].

Модуль 2.Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітаріїПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.222.124 (0.007 с.)