ТОП 10:

С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 6Український національно-визвольний рух (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)

(2 год.)

Мета: з’ясувати визначальні тенденції розвитку українських земель під гнітом двох імперій, акцентуючи увагу на процесі інституціоналізації українського національно-визвольного руху.

Зміст семінарського заняття

1. Український національно-визвольний рух: загальна характеристика та регіональні особливості.

2. Створення і діяльність українських політичних партій. “Незалежницько-соборницька” та “автономістська” течії української політичної думки.

3. Україна в роки Першої світової війни.

Скласти словник історичних персоналій та дати їм характеристику:

М. Костомаров.М.Драгоманов, Б.Познанський, Т.Рильський, М.Зибер, С.Подолинський, М.Шашкевич, І.Вагилевич, М.Павлик, Я.Головацький, П.Куліш, М.Гулак, В.Білозерський, В.Антонович, Т.Шевченко, П.Пестель, М.Муравйов, Д.Юз, Олександр ІІ, Микола І, Йосип ІІ, О.Уваров.

Пояснити терміни та поняття:

панславізм, українофіли, громада, земства, народництво, Кобзар, декабристи, »Південне товариство«, реформи, русофіли (москвофіли), народовці, радикали, хлопомани, «Російська Рада», «Слово», Валуєвський циркуляр, Емський указ, «Просвіта», РСДРП, УСДРП, РУП, УПСР, Рада робітничих депутатів, «Руська трійця», «Русалка Дністрова».

Рекомендована література: 50,70,111,164,243,244,298,316,318,319 (зі списку додаткової літератури)

 

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання:опрацювання рекомендованої літератури, підготовка до виступу, письмової роботи, участі у обговоренні

Аудиторні завдання:виступ, участь у дискусії

 

Форми контролю

усне опитування, письмове завдання, тести, сповіщення

Змістовий модуль 4

Новітня історія України

С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 7

Українська революція 1917–1921 рр.

(2 год.)

Мета: з’ясувати хід національно-визвольних змагань 1917–1921 рр., визначити місце і роль УЦР у державотворчих процесах, внесок гетьманату П. Скоропадського й Директорії у формування української держави; звернути увагу на багатоманітність оціночних суджень щодо цих подій в історичні літературі.

Зміст семінарського заняття

1. Державотворча діяльність Української Центральної Ради.

2. Українська держава гетьманської доби.

3. Директорія і відновлення Української народної республіки. Боротьба українських військ у “трикутнику смерті”. Анархія.

4. Прорахунки і здобутки уряду ЗУНР.

 

Скласти словник історичних персоналій та дати їм характеристику:

М.Міхновський, М.Меленевський-Баск, Д.Донцов, В.Дорошенко, А.Жук, О.Скоропис-Йолтуховський, А.Вязлов, А.Ніковський, М.Порш, Є.Чикаленко, Б.Грінченко, Х.Барановський, Б.Мартос, В.Садовський, І.Стешенко, С.Єфремов, Ф.Матушевський, М.Терещенко, І.Церетелі, О.Керенський, С.Сазонов, М.Грушевський, В.Винниченко, С.Петлюра, П.Скоропадський, Є.Петрушевич, К.Левицький, Н.Махно, А.Денікін, М.Муравйов, В.Антонов-Освієнко, В.Ленін, Й.Сталін.

Пояснити терміни та поняття:

І-IV Універсали, Директорія, монархія, демократична республіка, революція, Генеральний секретаріат, Народний секретаріат, громадянська війна, махновці, «воєнний комунізм«, «червоний терор«, УНР, ЗУНР, УСРР, УГА, Гетьманат, Раднарком, Донецько-Криворізька радянська республіка, бій під Крутами, Брест-Литовський договір, Ризький мирний договір, Антанта, інтервенція.

Рекомендована література: 1,50,70,176,205,225,226,229 (зі списку додаткової літератури)

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: опрацювання рекомендованої літератури, підготовка до виступу, письмової роботи, участі у дискусії

Аудиторні завдання: виступ, участь у дискусії

 

Форми контролю

усне опитування, письмове завдання, тести, сповіщення

С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 8

Українські землі в 1920–1930-і роки. Тоталітарний режим в УСРР(УРСР)

(2 год.)

Мета: встановити прикметні риси (ознаки) радянського режиму, дослідивши його суть і основні методи реалізації.

Зміст семінарського заняття

1. Українська СРР в умовах непу. Державний статус України у контексті юридичного оформлення СРСР. Природа радянського тоталітарного режиму.

2. Курс на “розгорнуте будівництво соціалізму по всьому фронту” в Україні. Голодомор-геноцид 1932–1933 рр. Соціально-психологічні наслідки радянського терору на Наддніпрянщині.

3. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель у міжвоєнний період. Політичне життя українців під владою Польщі, Румунії, Чехословаччини.

Скласти словник історичних персоналій та дати їм характеристику:

В.Ленін, Й.Сталін, С.Косіор, П.Постишев, С.Кіров, М.Хрущов, Г.Петровський, В.Чубар, М.Хатаєвич, С.Реденс, В.Балицький, Л.Каганович, Г.Зінов’єв, Л.Каменєв, Л.Троцький, Е.Квірінг, В.Молотов, М.Скрипник, М.Хвильовий, М.Василенко, М.Рильський, М.Драй-Хмара, Л.Курбас, Є.Патон, О.Богомолець, С.Корольов, В.Сосюра, П.Тичина, У.Самчук, О.Теліга, М.Черемшина, В.Стефаник, Ю.Липа, О.Вишня, О.Довженко, О.Ханжонков, О.Вишня, І.Багряний, П.Ангеліна, О.Стаханов.

Пояснити терміни та поняття:

соціалізм, комунізм, націонал-комунізм, ЦК КП(б)У, ЧК, ДПУ, УДБ, НКВС, ГУЛАГ, політв’язень, індустріалізація, колективізація, продподаток, революція, українізація, коренізація, голодомор, тоталітарна система, федерація, конфедерація, «червоний терор«, репресивні органи, чекісти, «воєнний комунізм«, куркуль, ТСОЗ, артіль, комуна, експропріація, продподаток, репресії, газета «Безбожник» (фото), театр «Березіль», ВАПЛІТЕ, НЕП, колгосп, радгосп,

Рекомендована література: 70,88,110,137-141,177,180,185,212,215,230,246,294,295,321, 82,85-88,93,114,115,121,122,126-129 (зі списку додаткової літератури)

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: опрацювання рекомендованої літератури, підготовка до виступу, письмової роботи, участі у дискусії

Аудиторні завдання: виступ, участь у дискусії

 

Форми контролю

усне опитування, письмове завдання, тести, сповіщенняПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.249.15 (0.004 с.)