Консультанти розділів роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Консультанти розділів роботиРозділ Прізвище, ініціали та посада консультанта Підпис, дата
завдання видав завдання прийняв

7. Дата видачі завдання______________________________________________

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п Назва етапів дипломного проекту (роботи) Строк виконання етапів проекту ( роботи ) Примітка

Студент ___________ ___________________________________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Керівник роботи _____________ __________________________________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)


Додаток В

«допустити до захисту»

Завідуючий відділенням

Підготовки робітничих кадрів

/Дячишин І.В./

" " 20 р

ВІДГУК

на кваліфікаційну роботу студента______________________________________________________

(назва учбового закладу)

за професією: "Кухар; Офіціант"

Група___________

Найменування теми дипломної роботи ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дипломна робота заслуговує оцінки:__________________________________

Керівник роботи:__________________________________________________

Голова предметної комісії:_____________________

"__ "____________________20___р.

Відгук повинен містити:

а) висновок про відповідність дипломної роботи дипломному завданню;

б) характеристику якості виконання кожного розділу;

в) характеристику ритмічності роботи дипломанта над дипломом;

г) висновок про відповідність дипломної роботи останнім досягненням в теорії і практиці комерційної діяльності;

л) перелік і аналіз позитивних сторін і недоліків дипломної роботи. Загальна оцінка дипломної роботи дається по дванадцяти бальній системі.


Додаток Г

 

Організація:___________________ мат. від. особа

Підприємство:________________

Шифр
Підприємство отримувач Види операцій

ДЕННИЙ ЗАБІРНИЙ ЛИСТ

 

«___»__________20 р

На відпуск готових виробів_______________Директор: ___________________

В__________ресторан____________________ст.бухгалтер:________________

Назва продукції Одиниця виміру Продажна ціна Кількість відпущеного на протязі дня Кількість повернутого Всього реалізовано за день
1000 1200 1500 К-ть Сума
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  Всього                

 

Підпис отримувача:___________________

Підпис відпускаю чого:______________________

Всього за день: ________________________.

Відпустив:_______________Отримав:_______________Перевірив:__________


Додаток Д

Організація__________________________

Шифр
підприємство отримувач види операцій
     

Підприємство________________

 

НАКЛАДНА №______

«____»___________20 р.

Відпущено з кладової ___________________через________________________

буфет, кухні, ларьку матеріально-відповідальна особа

№ п/п Назва продуктів Од. вим. К-ть Роздрібна ціна Облікова ціна
ціна сума ціна сума
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  Всього            

 

Потребу склав: ___________________________

Всього: __________________________________.

 

Відпустив: ___________________________

Прийняв: ________________________________

ЗатверджуюДиректор


Додаток Е

Організація__________________________

Підприємство____________________________

Калькуляційна картка №_____

 

Назва страви ______________

Номер по збірнику рецептур

 

№ п/п Порядковий номер 1 порція ______20__р. 100 порцій ______20__р.
Норма Ціна Сума Норма Ціна Сума
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Всього    
Націнка 200%    
Ціна реалізації однієї порції    
Вихід страви, г.    

 

Зав. Виробництвом__________________________________________________

Калькуляцію склав___________________Директор_______________________

 


Додаток Є

Технологічна картка №_________________

__________________________________________________________________

_______________________

_______________________

_______________________

№ з/п Продукти 1 порція 5порції
брутто нетто брутто нетто
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Технологія приготування

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Правила відпуску

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вимоги до якості

Зовнішній вигляд – __________________________________________________

Смак і запах – ________________________________________________________

Колір на розрізі – _____________________________________________________

Консистенція – _______________________________________________________Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.201.220 (0.013 с.)