В результаті злиття яких наук сформулювалася радіоелектроніка?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В результаті злиття яких наук сформулювалася радіоелектроніка?Тести з радіоелектроніки

В результаті злиття яких наук сформулювалася радіоелектроніка?

 

а) радіотехніки й електроніки б) електрофізики і техніки

в) електроніки і математики г) математики та фізики

 

Яка наука вивчає взаємодію електронів і електромагнітних полів, які є фізичною основою роботи електровакуумних приладів?

 

а) електроніка б) техніка в) радіоелектроніка г) радіотехніка

 

Яким символом позначаються сила струму?

 

а) I б) U в) С г) Р

 

4. Яка наука вивчає електромагнітне коливання хвиль?

 

а) радіотехніка б) електроніка в) техніка г) радіоелектроніка

Яким символом позначається опір?

 

а) C б) R) в) I г) U

 

Число повних коливань за період 2П називається?

 

а) кругова частота б) трикутна частота в) еліпсоїдна частота

 

Що є накопичувачем магнітної енергії?

 

а) індуктивність б) зсув фаз в) активний опір г) транзистор

 

8. Яка з формул відповідає закону Ома для повного кола?

 

І =

а) б) в) г)

Як схематично позначається індуктивність?

а) б) в) г)

 

При підвищеній температурі зростає небезпека теплового

 

а) пробою б) перебою в) запору г) перепою

Різка зміна режиму роботи діода, що знаходиться під зворотною напругою називається?

 

а) пробоєм б) переходом в) іонізація г) дистиляризація

 

Напівпровідниковий діод, працює в режимі електричного пробою називається

 

а) стабілітрон б) стабілізатор в) транзистор г) резистор

 

Що стабілізує струм?

 

а) стабістр б) стабілятор в) стабілізатор г) стабітатор

 

Напівпровідниковий діод, напруга на якому мало залежить від струму називається

 

а) стагістор б) ста бістр в) стагілістр г) стабітр

 

Що регулює стабілітрон?

 

а) напругу б) силу струму в) опір г) потужність

 

Напівпровідниковий діод, який працює в режимі тупельного пробою при включенні в прямому напрямку називається

 

а) тунельний діод б) стабілізаторний діод в) подвійний діод г) електронний діод

 

Напівпровідниковий діод, фізичні явища в якому подібні фізичних явищ в тупельном діод називається

 

а) звернений діод б) зворотний діод в) електронний діод г) тунельний діод

 

18. Електронно-дірковий перехід м / у базою і емітором, називається ...

 

а) еміторним б) елітарним в) біполярним г) конструктивним

 

19. Електронно-дірковий перехід м / у базою і колектором називається ...

а) колекторним б) емітерним в) біполярним г) біоколекторним

 

20. Загальна точка м / у емітором і коллекоторм ланцюга з'єднана з точкою, званої ...

 

а) базою б) центром в) серединою г) загальною

 

Коеффіціент передачі струму емітора це-

 

а) коеф. пропорційності б) коеф. оберненопропорційності

в) коеф. узгодження г) коеф. Пірсона

Які бувають тріоди?

 

А) відкритий і закритий Б) повний і неповний

В) подвійний і потрійний Г) одне - і двофазний

З чого складається тріод?

 

А) анод, катод і сітка Б) катод анод і цоколь В) діод і сітка Г) сітка і катод

Як називається напівпровідниковий прилад, принцип роботи якого грунтується на тому, що зворотна напруга на р-n переході в діапазоні електричного пробою майже не змінюється у випадку значної зміни струму?

а) варикап б) термістор в) позистор г) стабілітрон

 

Тести з радіоелектроніки

В результаті злиття яких наук сформулювалася радіоелектроніка?

 

а) радіотехніки й електроніки б) електрофізики і техніки

в) електроніки і математики г) математики та фізики

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-11; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.77.193 (0.008 с.)