ТОП 10:

V. Закріплення вивченого матеріалуПроведення тестового опитування

«Передмова»

1. Стародавнє місто, яке згадує Т. Шевченко, розпочинаючи поему:

а) Єгипет; б) Стамбул; в) Вавілон; г) Кафа.

2. Свій твір письменник присвятив людині, яка безпосередньо брала участь у його викупі з кріпацтва:

а) В. Григоровичу; б) К. Брюллову; в) В. Жуковському; г) І. Сошенку.

3. Ліричний герой поеми буде «Білолицему»:

а) розповідати цікаві пригоди з власного життя; б) сповідувати власні гріхи; в) писати твори про героїчне минуле; г) співати думу.

4. Митець не може визначити меж для:

а) творчих здібностей кобзарів; б) краю; в) світла; г) духовного збагачення кожної віруючої людини.

5. Звертаючись до гайдамаків, поет пропонує їм:

а) вирушити на пошуки долі; б) згадати славне минуле; в) осмислити власну життєву мету;

г) згадати козацькі літописи.

6. Про кого Т. Шевченко зазначив, що вони на бенкеті, наче на раді:

а) гетьманів; б) сотників; в) панів; г) отаманів.

«Інтродукція»

7. Ляхи у поемі порівнюються із:

а) жорстокими псами; б) вельможною панею; в) чорними воронами; г) смердючим болотом.

8. Король Польщі, який хотів шляхтичам добра, «як дітям мати»:

а) Сигізмунд-Август; б) Генріх Валуа; в) Станіслав Понятовський; г) Стефан Баторій.

«Галайда»

9. Якої роботи не виконував Ярема у пана?

а) прибирав у хаті; б) косив траву для худоби; в) носив воду; г) годував свійських птахів.

10. Поет, характеризуючи наймита, зазначив, що герой хоч і сирота, але:

а) розумний; б) кмітливий і винахідливий; в) багатий; г) має неабиякий талант складати вірші.

11. «Вернися до мене, до моєї хати, або хоч приснися... не хочеться спать»,— так спрямоване звернення Яреми, до:

а) власної долі; б) чорнобривої красуні; в) щасливої зіроньки; г) любої матінки.

12. За наказом жида, Галайда вирушив:

а) у ліс по дрова; б) ремонтувати човни на узбережжі річки; в) на поле жито жати;

г) у Вільшану.

13. Хазяїн Галайди завідував:

а) корчмою; б) хлібопекарнею; в) продуктовою лавкою; г) театром.

«Конфедерати»

14. Потрапивши до жида через зламані двері, конфедерати наполегливо розпитували його про:

а) дочку; б) Ярему; в) шлях до Умані; г) тих, хто цурався католицької віри.

15. Добре підпивши, ляхи примусили Лейбу:

а) танцювати гопака; б) співати літаню; в) організувати музикантів; г) декламувати вірша.

16. Жид запевняв конфедератів, що він багатий на:

а) власну ласку; б) вміння розвеселити шановне товариство; в) доброзичливість і шану;

г) фантазію.

17. Лейба порадив ляхам здобути грошей у:

а) коморі гетьмана; б) костьолі титаря; в) чоловічому монастирі; г) гаю під старим дубом.

«Титар»

18. Про що співав Ярема, перебуваючи ввечері «попід гаєм»?

а) Красу зоряного неба; б) нещасливе власне життя; в) свою невимовну любов до коханої;

г) ймовірність перемоги козаків у боротьбі з ляхами.

19. Визначте художні засоби в уривку: Зорі сяють серед неба, / Горить білолиций, / Верба слуха соловейка, / Дивиться в криницю:

а) анафора і гіпербола; б) порівняння і метонімія; в) синекдоха й оксиморон; г) метафора й епітет.

20. Зустрівшись на побаченні з Оксаною, Галайда мріяв, як він з коханою:

а) буде щасливо жити; б) не наймитуватимуть у панів; в) вирушать у подорож славетними шляхами гайдамаччини; г) ніколи не горюватимуть.

21. Народний ватажок, про якого Ярема згадував у пісні:

а) П. Конашевич-Сагайдачний; б) С. Зборовський; в) І. Підкова; г) С. Наливайко.

«Свято в Чигирині»

22. На думку Т. Шевченка, Чигирин будували:

а) солдати царської армії; б) полонені турки і татари; в) гетьмани; г) люди різних національностей.

23. Кого козаки так характеризують: «Мудра голова сидить собі в хуторі, ніби не знає нічого, а дивишся — скрізь...»?

а) Б. Хмельницького; б) М. Залізняка; в) І. Гонту; г) А. Головатого.

24. Назва пісні, яку виконував Волох гайдамакам перед повстанням:

а) «Ой Дніпре, мій, Дніпре...»; б) «Гетьмани, гетьмани, якби то ви встали»;

в) «Літа орел, літа сизий»; г) «У гаю, гаю вітру немає».

Примітка. За кожну правильну відповідь установлюється 0,5 бала.

Робота на картках

Картка № 1

1. Порівняйте сирітське життя Т. Шевченка і його героя ЯремиГалайди. Відповідь узагальніть.

2. Доведіть або спростуйте думку: «Лейба панською ласкою багатий». Свої міркування обґрунтуйте.

3. Прислів’я, використане у мові гайдамаки, коли він побоювався, що спів Волоха почують не так пани, як підпанки («Свято в Чигирині»):

а) «Де можна лантух, там торби не треба»;

б) «Їжте, очі, хоч повилазьте: бачили, що купували»;

в) «Поки сонце зайде, роса очі виїсть»;

г) «Оце у мене серце теліпається, як телячий хвіст».

Картка № 2

1. Висловіть своє ставлення до жида Лейби, який під час жорстокого суду ляхів над титарем, «у кутку собакою дрижав». У чому типовість образу цього підступного героя?

2. Що, на ваш погляд, свідчить про боротьбу православної церкви проти покатоличення українського населення та нав’язування йому унії. Наведіть приклад з поеми.

3. Треті півні — це був сигнал для:

а) підйому козаків;

б) зміни вартових;

в) повстання гайдамаків;

г) готовності запорожців для відпочинку.

Картка № 3

1. Яким чином Т. Шевченко у розділі «Свято в Чигирині» намагається дослідити наявність соціальних суперечностей між масами і козацькою старшиною? Що про це зазначено у творі?

2. Як ви вважаєте, повстання гайдамаків — їх одночасна боротьба проти кріпосництва і за визволення від національного й релігійного гніту? Відповідь вмотивуйте.

3. Т. Шевченко називає І. Гонту («Треті півні»):

а) щирою душею; б) мудрою головою;

в) козаком у золотому жупані; г) праведним мучеником.

VІ. Підсумок урокуПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.249.15 (0.006 с.)