ТОП 10:

Українська революція (1917 – 1918 рр.)УРОК 40-41.

Українська революція (1917 – 1918 рр.)

В дужках вказана дата події за старим стилем (Юліанським календарем). На новий стиль (Григоріанський календар) Україна перейде у лютому 1918 р. Різниця між старим і новим стилем становить 13 днів.


В. Винниченко С. Петлюра М. Грушевський

Передумови Української революції:

- Залежне становище України та великодержавни­цька політика щодо неї з боку Російської імперії.

- Важке соціальне становище більшої частини насе­лення (нерозв'язані аграрне і робітниче питання тощо).

- Послаблення Російської та Австро-Угорської імперій унаслідок Першої світової війни.

- Лютнева демократична революція 1917 р. в Росії, в результаті якої було повалено самодержавство (2 (15) березня 1917 р. цар Микола II зрікся пре­столу) та створено Тимчасовий уряд. У центрі і на місцях діяли альтернативні органи влади - Ради депутатів.

- Піднесення українського національно-визволь­ного руху.

- Формування національних органів влади.

 

Причини української революції:

· Тривале перебування української нації, позбавленої політичної незалежності, у складі Російської імперії.

· Боротьба українського народу за реалізацію права на самовизначення, створення власної держави.

Характер української революції – національно-демократичний (через її завдання та рушійні сили):

· Боротьба за національну автономію України, що мала перерости в боротьбу за повну самостійність української нації.

· Боротьба за демократичні та політичні права та свободи.

17 (4) березня 1917 р. була заснована Українська Центральна Рада (УЦР), яка була стоверна представниками українських політичних партій та громадських організації.

 

Формуємо поняття:

*Українська Центральна Рада (УЦР) – український представницький орган влади (парламент), створений представниками українських політичних партій. Головою УЦР було обрано М.Грушевського.

*Автономія – самоуправління певної території держави, що наділена самостійністю у вирішенні питань місцевого значення у межах, установлених центральною владою.

 

(6-8) квітня 1917 р.відбувся Український національний конгрес у Києві, на якому було вирішено:

- обрати курс на національно-територіальну автономію у складі федеративної демократичної республіки Росії;
- УЦР визнано представницьким законодавчим органом України, розширено її склад;
- обрано комітет із 20 осіб для ведення роботи між сесіями УЦР, який згодом отримав назву Мала Рада.

 

 


Корніловський заколот

7-12 вересня (25-30 серпня) 1917 р.Заколот генерала Корнілова – спроба російського генерала скинути владу Тимчасового уряду в Росії й встановити військову диктатуру. Заколот зазнав поразки. УЦР негативно поставилася до заколоту Корнілова. Заколот активізував діяльність радикальних революційних сил.

Найбільш рішуче контрреволюції протистояли більшовики.

Після ліквідації заколоту вплив більшовиків серед робітниік і армії посилився. Початок формування загонів Червоної гвардії.

Жовтневі події 1917 року

7 листопада (25 жовтня) 1917 р. збройне повстання в Петербурзі призвело до повалення Влади Тимчасового уряду. У результаті влада в Росії перейшла до більшовиків, влади рад (радянської влади).

Формуємо поняття:

*Більшовики – представники Російської соціал-демократичної робітничої партії (більшовиків) РСДРП(б), які закликали до революційного перевороту й швидкого будівництва в Росії соціалізму (справедливого суспільства рівних, без приватної власності). Будівництво соціалізму більшовиками супроводжувалося масовим насильством та терором.

Особливо жорстокою була боротьба за владу в Києві, де боролися 3 політичні сили: ТУ(прибічники які залишилися), Більшовики і ЦР.

11-13 листопада (29-31 жовтня) 1917 р. відбулися збройні сутички в Києві. УЦР встановила свій контроль над Києвом.

У результаті протесту проти встановлення влади більшовиків у Петербурзі, УЦР20 (7) листопада 1917 р. проголосила ІІІ Універсал

20 (7) листопада 1917 р. ІІІ Універсал:

Причини проголошення:

- 25 жовтня (7 листопада) 1917 р. — збройне пов­стання більшовиків у Петрограді, повалення вла­ди Тимчасового уряду;

- спроба встановлення радянської влади в Україні: 29-31 жовтня (11—13 листопада) 1917 р. — зброй­не повстання більшовиків у Києві;

- визнання УЦР носієм найвищої влади в Україні.

Основні положення III Універсалу:

- проголошення Української Народної Республіки (УНР) у складі федеративної Росії;

- УЦР — вищий законодавчий, а Генеральний Сек­ретаріат — вищий виконавчий органи УНР до скликання Установчих зборів України;

- включення до УНР земель, де більшість населення складали українці: Київщина, Поділля, Волинь, Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина, Кате- ринославщина, Херсонщина, Таврія (без Криму); в майбутньому — приєднання шляхом переговорів інших українських етнічних територій;

- скасування права власності на поміщицькі, удільні, монастирські, кабінетні, церковні та інші землі нетрудових господарств;

- земля — власність трудового народу й має перейти до нього без викупу (до Установчих зборів землею порядкуватимуть земельні комітети, обрані наро­дом);

- введення 8-годинного робочого дня; встановлення державного контролю за виробництвом;

- підтримка мирних переговорів для швидкого закінчення війни;

- скасування смертної кари; амністія політичним в'язням;

- упорядкування судової системи;

- розширення прав органів місцевого самовряду­вання;

- проголошення демократичних свобод: свободи сло­ва, друку, віри, зборів, союзів, страйків, недотор­канність особи й житла та ін.;

- визнання права національних меншин на націо­нально-територіальну автономію;

- визначення дня виборів та скликання Українських установчих зборів.

Наслідки:

- закладення основ демократичного устрою Україн­ської держави;

- неоднозначне ставлення різних політичних сил до проголошених в III Універсалі заходів;

- наявність суперечливого становища: з одного боку УНР залишалась складовою частиною Росії, з іншого – УЦР не визнавала більшовиків.

 

УРОК 40-41.

Українська революція (1917 – 1918 рр.)

В дужках вказана дата події за старим стилем (Юліанським календарем). На новий стиль (Григоріанський календар) Україна перейде у лютому 1918 р. Різниця між старим і новим стилем становить 13 днів.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.208.153 (0.006 с.)