ТОП 10:

Warming up 2. Уведення в іншомовну атмосферу.Гра «Hidden words».

Учитель роздає картки й просить учнів знайти слова, пов’язані з темою «Спортивні

ігри». Учні обводять слова олівцем і по черзі називають слова, які знайшли.

d b a s k E t b a l l h
g f j p x N y s e d i o
o d v o l L e y b a l l
l k c r i C k e t e a m
f o o t b A l l p f l n

 

 

d b a s k E t b a l l h
g f j p x N y s e d i o
o d v o l L e y b a l l
l k c r i C k e t e a m
f o o t b A l l p f l n

 

ІІ. О СНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on

Homework

Перевірка домашнього завдання.

1) Повторення лексичного матеріалу.

а) Гра «De-vowelled words».

Учні в парах складають один для одного завдання: пишуть назви спортивних ігор, про-

пускаючи голосні літери. Партнер повинен відновити слово.

б) Бесіда.

T: What’s the English for «футбол»?

P1: Football.

T: Can you spell «football», please?

P1: F-o-o-t-b-a-l-l.

Аналогічно повторюються й назви інших видів спорту.

2) Словниковий диктант.

Учитель читає слова, учні записують їх у зошитах.

T: Cricket, tennis, football, volleyball, basketball, team, golf.

Перевірка відбувається в парах: учні обмінюються зошитами й перевіряють диктан-

ти один одного (при виникненні труднощів дивляться слова у підручнику або запиту-

ють учителя).

Аналіз результатів проходить як бесіда за схемою T P1, P2, P3.

T: How many mistakes have you made? (Учні по черзі називають кількість помилок.)

Who’s made a mistake in the word «football»? Хто припустився помилки в слові «football

»? Can you spell football, please? І т. д.

2) Перевірка діалогу.

Учні розповідають діалог впр. 1 (с. 23) за ролями.

Presenting

Vocabulary

Подання лексичного матеріалу.

1) Бесіда.

T: In the Greenwoods Summer Camp children have a lot of fun. What can they do in the

camp?

P1— P7: They can play football/volleyball /basketball/tennis/table tennis.

2) Робота за підручником.

T: What else can children do in the Greenwoods Summer Camp? Для того, щоб дати

відповідь на це запитання, відкриємо підручники на с. 25.

Учитель читає нові слова, просить учнів здогадатися про їх з начення та сказати їх

українською мовою; учні хором повторюють за вчителем.

Reading 3. Подання діалогу для читання, впр. 1 (с. 25).

1) Етап підготовки до читання.

Бесіда за малюнками до тексту.

T: Look at the bottom picture on page 25. Who can we see? Can we tell what they like doing?

What does the girl with black/brown/fair hair like doing?

2) Етап читання.

T: Read the dialogue and tell which of the girls in the picture is Alice, which is Stella and

which is Paula.

Учні про себе читають діалог і відповідають на запитання.

3) Етап перевірки розуміння змісту тексту.

T: What does Alice/Stella/Paula like doing?

Pronunciation 4. Практикування у вимовлянні звуків.

1) Впр. 2 (с. 26).

Учитель звертає увагу учнів на те, як читаються буквосполучення ng, oo, а також

літера u у відкритому складі.

Учні читають за вчителем слова вправи; учитель контролює правильність вимовляння.

2) Закріплення правил читання літер і буквосполучень.

Учитель пише на дошці знаки транскрипції й слова:

[1:] sport, four, good, short.

[ju:] music, computer, picture.

Завдання учнів — визначити, в якому слові немає вказаного звука.

3) Скоромовка. Учні повторюють спочатку за вчителем, потім по черзі самостійно.

He’s such a good student.

Учні повторюють скоромовку спочатку за вчителем, потім самостійно по черзі.

Grammar 5. Вживання конструкцій I like.../I don’t like... .

1) Бесіда.

T: Do you like painting/reading etc?

3) Впр. 3 (с. 26).

Учні читають речення вправи. Потім усно складають подібні речення про себе:

P: I like reading. I don’t like painting.

4) Впр. 4 (с. 26).

Робота в парах. Учні усно складають діалоги за зразком вправи.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.35.159 (0.004 с.)