ТОП 10:

Reading 2. Подання діалогу для читання, впр. 1 (с. 12).1) Етап підготовки до читання. Бесіда з учнями за малюнками до тексту.

T: Have you ever been in a summer camp? What was the name of the camp? Were there

children from different countries or only from Ukraine? Did you like the camp?

Please open your books at page 12 and look at the pictures of exercise 1. Who can we see

here? How many children? How many boys/girls? Is the man a father of a child or a teacher?

How can we say that? Well, the teacher’s name is Mr Blake. Mr Blake and the children are

in the Greenwoods Summer Camp. The children are from different countries.

2) Етап читання.

T: Read the dialogues and complete the table.

НО 2:Прочитай діалоги й заповни таблицю.

Учні про себе читають діалоги й заповнюють таблицю.

 

Потім учні читають діалоги за ролями.

3) Етап перевірки розуміння змісту тексту.

T: So, picture 1. Who can you see in this picture? What is the boy’s name? What is the

teacher’s name? Is Bill from England?

Picture 2. Who can you see in this picture? How many children can you see? What is the

boy’s name? What is the girl’s name? Is Alice from England? Is Alice from France? Що

таке «meet Alice/Nice to meet you»?

Picture 3. Who can you see in this picture? How many children can you see? What are

the children’s names? What is the teacher’s name? Is Taras from England? Is Taras from

France?

Picture 4. Who can you see in this picture? Can you see children? What is the teacher saying?

Pronunciation 3. Практикування у вимовлянні звуків.

1) Впр. 2 (с. 13), перша частина.

T: Please open your books at page 13. Exercise 2. Let’s practise the sounds.

Учні повторюють за учителем звуки, а також слова, в яких є ці звуки; учитель

контролює правильність вимовляння.

2) Скоромовки. Учні повторюють спочатку за вчителем, потім по черзі самостійно.

The day is bad, Sam is sad.

Don’t sit in this seat.

3) Гра «What sound is that».

T: А зараз я буду вимовляти слова; в деяких із них є звук [0]. Якщо ви почуєте слово

з цим звуком, плесніть у долоні. Bed, bad, name, pet, cat, that, neck, rat. А тепер складіть

подібне завдання для своїх однокласників.

Один з учнів називає слова, серед яких є окремі зі звуком [0]. І нші учні повинні по-

казати, що почули цей звук: плеснути в долоні. Аналогічно відпрацьовуються звуки

[i:], [], [%:], [1:], [e].

Reinforcement 4. Закріплення матеріалу уроку.

1) Впр. 2 (с. 13), друга частина.

T: Open your books again at page 13 and let’s read the sentences of exercise 2.

Учні хором читають речення за вчителем.

2) Гра «Who is it?».

T: Look at the children on page 13 again. They are from different countries: England,

Italy, Germany, France, Greece, Ukraine and Spain. Now I’ll think about one of the children

and you should guess who it is. Я зараз задумаю одного з дітей, зображених на ма-

люнку, а ви повинні здогадатися, хто це. For that you should ask me yes/no questions.

Для цього ви повинні поставити мені запитання, які потребують відповіді «так» чи

«ні». Наприклад, я загадала одного з цих учнів. В и питаєте мене: Is it a boy? — No.—

Is it a girl? — Yes.— Is her hair blond? — No.— Is her hair black? — Yes. — Is she from

Spain? — Yes.— Is she Stella? — Yes.

Учні ставлять учителеві загальні питання, намагаючись здогадатися, кого з дітей, зо-

бражених на малюнку, задумав учитель. Т ой з учнів, хто здогадається першим, задумує

далі й відповідає на запитання однокласників.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.

Вивчити діалоги впр. 1b, c (с. 12). Скласти письмово діалог за зразком впр. 1b (с. 12).

Вивчити і написати по одному рядку назви країн, що зустрічаються в діалозі.

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.

Відбувається як бесіда за схемою T P1, P2, P3.

T: В и сьогодні дізналися багато нового. Що було найцікавішим? А чи можете прига-

дати назви країн Європи? Які країни Європи ви можете назвати англійською мовою?

Урок 7

Підтема: Звідки ти?

М ета:Повторити й активізувати ЛО теми.

Навчити давати відповідь на запитання Where are you from?

Практикувати учнів у вживанні конструкції Can you spell… ?

О бладнання:Підручник, карта Європи, картки для роботи в парах (HO1 ,HO2), тематичні малюнки (с. 13—15).

 Хід урокуПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.008 с.)