ТОП 10:

Наука та дисципліна вищої освітиВідносна

 

4.Яка система комплексно оптимізується з позицій безпеки:

1) Людина-машина;

2) Людина-середовище;

Людина-машина-середовище

 

5.До якої небезпеки належить аварія Чорнобильської АЕС:

1) Техногенної;

2) Природно-техногенної;

Соціально-техногенної

 

6.Назвіть літосферну небезпеку:

1) Снігові лавини;

2) Зсув;

3) Повені

 

7.Назвіть атмосферну небезпеку:

1) Сонячне випромінювання;

2) Блискавки;

3) Повені

 

 

8.Назвіть гідросферну небезпеку:

1) Зсув;

2) Повені;

3) Тайфуни

 

9.Назвіть абіотичну небезпеку:

1) Фауна;

2) Флора;

Селі

10.Назвіть біотичну небезпеку:

1) Зсув;

2) Фауна;

3) Селі

 

11.Яка частота змінного промислового струму найбільш небезпечна для людини:

1) 50 Гц;

2) 75 Гц;

3) 35 Гц.

 

12.Яке включення людини в електричну мережу найбільш небезпечне:

1) Однофазне;

2) Двофазне;

3) Трьохфазне

 

13Яка петля електроструму найбільш небезпечна для людини при включенні його в електромережу:

1) Рука-рука;

2) Рука-нога;

3) Нога-нога

 

14.Яка петля електроструму найбільш небезпечна для людини при напрузі кроку:

1) Рука-рука;

2) Рука-нога;

Нога-нога.

 

15.Яка напруга електроструму безпечна для людини:

1) 5-7 В;

2) 12-36 В;

3) 100 В

 

 

16. Яка сила електроструму смертельно небезпечна для людини:

1) 100 мА;

2) 50 мА;

3) 75 мА

 

17.Назвіть комбіновану небезпеку:

1) Природно-техногенна;

2) Природно-економічну;

3) Техногенно-політична

 

18.Назвіть техногенно-природну небезпеку:

1) Кислотні дощі;

2) Пожежи;

3) Повині

 

19.Назвіть природно-соціальні небезпеки:

1) Епідемії інфекційних захворювань (туберкульоз, СНІД, венеричні захворювання, чума, холера та ін.);

2) Професійні отруєння;

3) Психічні відхилення.

 

20.Назвіть соціально-техногенні небезпеки:

1) Професійні захворювання та виробничий травматизм;

2) Алкоголізм;

3) Бродяжництво

 

21.Назвіть приклад деградації оточуючого середовища з нераціонального природокористування:

1) Зсуви;

2) Цунамі;

3) Землетрус

 

22.Від чого виникають повині (як приклад нераціонального природокористування):

1) Вирубання лісу із горних схилів;

2) Потепління клімату від діяльності промисловості;

3) Руйнування озонового шару атмосфери.

 

23. Назвіть кількісну границю допустимого ризику:

1) 10-8;

2) 10-10;

3) 10-6.

 

24.Які індивідуальні засоби захисту застосовуються працівниками у

електромережах :

1) Основні, додаткові;

2) Діелектричні;

3) Гумові рукавички та калоші

 

25. Які основні індивідуальні засоби захисту застосовують працівники у електромережах напругою до 1 кВ:

1)монтерський інструмент, показники напруги електроструму;

2)гумові рукавички та калоші;

3)монтерський інструмент, гумові рукавички

 

26.Які додаткові індивідуальні засоби захисту застосовують працівники у електромережах напругою до 1 кВ:

1)гумові рукавички та калоші;

2)монтерський інструмент;

3)показники напруги електроструму

 

27. Які основні індивідуальні засоби захисту застосовують працівники у електромережах напругою зверх 1кВ:

1)штанга, монтерські обценьки/кліщі;

2)монтерський інструмент , показники напруги електроструму;

3)гумові рукавички, калоші

 

28.Які додаткові індивідуальні засоби захисту застосовують працівники у електромережах напругою зверх 1 кВ:

1)Гумові рукавички, калоші, каска, окуляри;

2)Каска, окуляри;

3)Спецодяг, спецвзуття, каска

 

29.Занулення як технічний засіб захисту використовується в електромережах:

1)4-х проводних;

2)3-х проводних;

3)2-х проводних

 

30.Захисне заземлення як технічний засіб захисту використовується в електромережах:

1)4-х проводних;

2)3-х проводних;

3)2-х проводних

 

31. Що є предметом дисципліни “Безпека життєдіяльності”

Життя людини,

2)людина техніка,

3)техніка, природа.

 

32. Що є “Безпека життєдіяльності”

1)дисципліна вищої освіти,

2)наука

Наука та дисципліна вищої освіти

 

33. Яка сфера забезпечення безпеки людини:

Індивідуальна

2) абсолютна

3) відносна

 

34. Як сфера забезпечення безпеки життя людини:

1)абсолютне

2)відносна

Колективна

 

35.Який ГОСТ дає класифікацію джерел небезпек

1)12.0.001-73,

2)12.0.003-74,

3)12.0. 009-75

 

36.Скільки джерел небезпеки дає ГОСТ:

1)5,

2)6,

3)4

 

37. Назвіть природно-соціальну небезпеку:

Засуха-голод,

2)землетрус-вибух та пожежа нафтопроводу

3)цунамі - руйнування шляхів

 

38.Назвіть природно – техногенну небезпеку

Травма на виробництві

2)голод

3)засуха

 

40.Назвіть соціально-техногенну небезпеку

1)отруєння грибами

2)інфекційне захворювання

Професійне захворювання

41. Назвіть соціально-політичну небезпеку

Страйк

2)мітинг

3)демонстрація

 

 

42. Назвіть природно-техногенну небезпеку

Війни,

3)голод.

 

45.Назвіть приклади нераціонального природокористування.

Смог.

 

47.Назвіть вторинні забруднення атмосфери:

1)аміак,

Кислотні дощі,

3)сполуки фосфору.

 

48.Для якої мети використовують формулу

1)визначати імовірність пожеж,

2)визначати імовірність травм на виробництві

Визначати ризик

49.Як часто у користувачів комп’ютерів, які інтенсивно з ними працюють,

виникають психологічні та поведінкові порушення (нервозність, роздратовання, тривога, замкнутість тощо).

1)20-35%,

2)40-70%,

3)10-20%

 

50.Як часто у використувачів комп’ютерів, які інтенсивно з ними працюють

1-5 років є біль різ в очах;

1)17-24%,

2)58-88%

3)30-40%

 

51.Як часто у використувачів комп’ютерів, які інтенсивно з ними працюють є головна біль:

1)17-42%,

2)5-15%,

3)10-20%

 

52.Для осіб, які працюють за ВДТ ЕОМ та ПЕОМ періодичні медичні огляди мають проводитись:

1)раз на рік,

Раз на два роки,

3)раз у 0,5 року.

 

53.Жінки з часу встановлення вагітності до використання робіт з ВДТ ЕОМ та ПЕОМ

Не допускаються,

2)допускаються лише медкомісією,

3)допускаються.

 

54.Жінки в період годування дитини грудьми до використання робіт з ВДТ ЕОМ та ПЕОМ:

1) допускаються.

2)не допускаються,

3)допускаються лише медкомісією.

 

55.Для розробників програм із застосуванням ЕОМ визначають перерву для відпочинку тривалістю:

Дм,

3)750 Дм.

59.Яка кількість опору (в Дм) дроту захисного заземлення:

Ом,

2)100 Ом,

3)75 Ом.

60.Яка кількість опору (в Ом) дроту занулення

1) 75 Ом,

2)100 Ом,

Ом.

 

Тести (МІ) (н)

“Безпека життєдіяльності”

(питання МІ №№121-150)

 

1. Указати на формуліровку поняття “безпека” в ДСТУ 2293-99:

2. Яка категорія забезпечення безпеки відсутня:

3. Яка категорія забезпечення безпеки є:

4. Яка система комплексно оптимізується з позицій безпеки:

5. До якої небезпеки належить аварія Чорнобильської АЕС:

6. Назвіть літосферну небезпеку:

7. Назвіть атмосферну небезпеку:

8. Назвіть гідросферну небезпеку:

9. Назвіть абіотичну небезпеку:

10. Назвіть біотичну небезпеку:

11. Яка частота змінного промислового струму найбільш небезпечна для людини:

12. Яке включення людини в електричну мережу найбільш небезпечне:

13. Яка петля електроструму найбільш небезпечна для людини при включенні його в електромережу:

14. Яка петля електроструму найбільш небезпечна для людини при напрузі кроку:

15. Яка напруга електроструму безпечна для людини:

16. Яка сила електроструму смертельно небезпечна для людини:

17. Назвіть комбіновану небезпеку:

18. Назвіть техногенно-природну небезпеку:

19. Назвіть природно-соціальні небезпеки:

20. Назвіть соціально-техногенні небезпеки:

21. Які види відповідальності посадових осіб підприємства за стан безпеки:

22. Хто відповідає за стан безпеки на підприємстві:

23. Кому підкоряється на виробництві інженер з охорони праці:

24. Для якої мети використовується формула :

25. Для якої мети використовується формула q=qЗОВ+qВН:

26. Для якої мети застосовується формула Qn=3,6*q*tn:

27. Для якої мети застосовується формула :

28. Назвіть приклад деградації оточуючого середовища з нераціонального природокористування:

29.Від чого виникають повині (як приклад нераціонального природокористування):

30 Назвіть кількісну границю допустимого ризику:

 

 

Відносна

 

4.Яка система комплексно оптимізується з позицій безпеки:

1) Людина-машина;

2) Людина-середовище;

Людина-машина-середовище

 

5.До якої небезпеки належить аварія Чорнобильської АЕС:

1) Техногенної;

2) Природно-техногенної;

Соціально-техногенної

 

6.Назвіть літосферну небезпеку:

1) Снігові лавини;

2) Зсув;

3) Повені

 

7.Назвіть атмосферну небезпеку:

1) Сонячне випромінювання;

2) Блискавки;

3) Повені

 

 

8.Назвіть гідросферну небезпеку:

1) Зсув;

2) Повені;

3) Тайфуни

 

9.Назвіть абіотичну небезпеку:

1) Фауна;

2) Флора;

Селі

10.Назвіть біотичну небезпеку:

1) Зсув;

2) Фауна;

3) Селі

 

11.Яка частота змінного промислового струму найбільш небезпечна для людини:

1) 50 Гц;

2) 75 Гц;

3) 35 Гц.

 

12.Яке включення людини в електричну мережу найбільш небезпечне:

1) Однофазне;

2) Двофазне;

3) Трьохфазне

 

13Яка петля електроструму найбільш небезпечна для людини при включенні його в електромережу:

1) Рука-рука;

2) Рука-нога;

3) Нога-нога

 

14.Яка петля електроструму найбільш небезпечна для людини при напрузі кроку:

1) Рука-рука;

2) Рука-нога;

Нога-нога.

 

15.Яка напруга електроструму безпечна для людини:

1) 5-7 В;

2) 12-36 В;

3) 100 В

 

 

16. Яка сила електроструму смертельно небезпечна для людини:

1) 100 мА;

2) 50 мА;

3) 75 мА

 

17.Назвіть комбіновану небезпеку:

1) Природно-техногенна;

2) Природно-економічну;

3) Техногенно-політична

 

18.Назвіть техногенно-природну небезпеку:

1) Кислотні дощі;

2) Пожежи;

3) Повині

 

19.Назвіть природно-соціальні небезпеки:

1) Епідемії інфекційних захворювань (туберкульоз, СНІД, венеричні захворювання, чума, холера та ін.);

2) Професійні отруєння;

3) Психічні відхилення.

 

20.Назвіть соціально-техногенні небезпеки:

1) Професійні захворювання та виробничий травматизм;

2) Алкоголізм;

3) Бродяжництво

 

21.Назвіть приклад деградації оточуючого середовища з нераціонального природокористування:

1) Зсуви;

2) Цунамі;

3) Землетрус

 

22.Від чого виникають повині (як приклад нераціонального природокористування):

1) Вирубання лісу із горних схилів;

2) Потепління клімату від діяльності промисловості;

3) Руйнування озонового шару атмосфери.

 

23. Назвіть кількісну границю допустимого ризику:

1) 10-8;

2) 10-10;

3) 10-6.

 

24.Які індивідуальні засоби захисту застосовуються працівниками у

електромережах :

1) Основні, додаткові;

2) Діелектричні;

3) Гумові рукавички та калоші

 

25. Які основні індивідуальні засоби захисту застосовують працівники у електромережах напругою до 1 кВ:

1)монтерський інструмент, показники напруги електроструму;

2)гумові рукавички та калоші;

3)монтерський інструмент, гумові рукавички

 

26.Які додаткові індивідуальні засоби захисту застосовують працівники у електромережах напругою до 1 кВ:

1)гумові рукавички та калоші;

2)монтерський інструмент;

3)показники напруги електроструму

 

27. Які основні індивідуальні засоби захисту застосовують працівники у електромережах напругою зверх 1кВ:

1)штанга, монтерські обценьки/кліщі;

2)монтерський інструмент , показники напруги електроструму;

3)гумові рукавички, калоші

 

28.Які додаткові індивідуальні засоби захисту застосовують працівники у електромережах напругою зверх 1 кВ:

1)Гумові рукавички, калоші, каска, окуляри;

2)Каска, окуляри;

3)Спецодяг, спецвзуття, каска

 

29.Занулення як технічний засіб захисту використовується в електромережах:

1)4-х проводних;

2)3-х проводних;

3)2-х проводних

 

30.Захисне заземлення як технічний засіб захисту використовується в електромережах:

1)4-х проводних;

2)3-х проводних;

3)2-х проводних

 

31. Що є предметом дисципліни “Безпека життєдіяльності”

Життя людини,

2)людина техніка,

3)техніка, природа.

 

32. Що є “Безпека життєдіяльності”

1)дисципліна вищої освіти,

2)наука

наука та дисципліна вищої освіти

 

33. Яка сфера забезпечення безпеки людини:

Індивідуальна

2) абсолютна

3) відносна

 

34. Як сфера забезпечення безпеки життя людини:

1)абсолютне

2)відносна

Колективна

 

35.Який ГОСТ дає класифікацію джерел небезпек

1)12.0.001-73,

2)12.0.003-74,

3)12.0. 009-75

 

36.Скільки джерел небезпеки дає ГОСТ:

1)5,

2)6,

3)4

 

37. Назвіть природно-соціальну небезпеку:

Засуха-голод,

2)землетрус-вибух та пожежа нафтопроводу

3)цунамі - руйнування шляхів

 

38.Назвіть природно – техногенну небезпекуПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.108.191 (0.024 с.)