ТОП 10:

Ситуаційна вправа «КОРПОРАТИВНІ ПЕРИПЕТІЇ»Сердюк О., Рибас І.

Сергій тримав в руках новенький диплом з відзнакою. Вчора лютневого вечора після урочистостей він наповнював його радістю, впевненістю і задоволенням від закінчення магістерського курсу. Сьогодні Сергій розумів, що диплом приніс із собою і відповідальність, адже мало розпочатися його самостійне трудове життя. Чітких планів не було. Друзі запрошували його попрацювати в місцевому відділенні Приватбанку, але робоче місце розміром з письмовий стіл і стілець було для нього нецікавим.

Єдине, що Сергій знав напевне, він спробує вирішити одну проблему. Зараз для цього є час і знання, отримані під час навчання в магістратурі. Стосувалась проблема власне не його. Він вболівав за батька. Напевне для кожного сина батько є незаперечним взірцем, але Сергій шанував його ще більше.

Батько, Андрій Демент, одинадцять років пропрацював у державному підприємстві Решетилівська «Сільгоспхімія». В 1992 році було засновано відкрите акціонерне товариство Решетилівська «Сільгоспхімія» згідно з рішенням регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області від 20 березня 1996 р. № 149-ПР шляхом перетворення державного підприємства – Решетилівського державного сільськогосподарського підприємства по виконанню агрохімічних робіт «Сільгоспхімія» у відкрите акціонерне товариство відповідно до
Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26 листопада 1994 р. №699/94 та Указу Президента України «Про прискорення приватизації майна в агропромисловому комплексі» від 19 липня 1996 р. № 755 (статут товариства, чинний на 1.01.2002 року). На установчих зборах Андрія Демента обирають головою правління новоствореного товариства. Акціонерне товариство продовжувало виконувати агрохімічні роботи, його клієнтами були дві третини аграрних підприємств району.

З часу реорганізації підприємства розпочали свою роботу нові органи управління і контролю за діяльністю акціонерним товариством, а отже були визначені нові обов’язки правління, наглядової ради та ревізійної комісії, регламент проведення зборів акціонерів.

До 2002 року великі пакети акцій ВАТ Решетилівська «Сільгоспхімія» були розподілені між кількома фізичними та юридичними особами, але ніхто з акціонерів не втручався в господарську діяльність голови правління. Найкрупнішими власниками акцій були: Азот – 34 %, Агробанк – 7 %, Андрій Демент – 19 %, Павло Петренко – 16 %, Сергій Закалюжний – 3 %. Інші власники акцій були дрібними акціонерами оскільки мали від 0,06 % до 1 % акцій.

Навесні 2010 року згідно Закону України від 17 вересня 2008 р.
«Про акціонерні товариства» ВАТ Решетилівська «Сільгоспхімія» згідно рішення річних зборів акціонерів реорганізовано в публічне акціонерне товариство.

Взимку 2012 року Андрій Демент через сторонніх осіб дізнався, що об’єднання фермерських господарств «Еліта» через Українську фондову біржу скуповує акції ПАТ Решетилівська «Сільгоспхімія». Неофіційна мета цього була зрозуміла – обробка орендованих земель за заниженими тарифами. Через деякий час об’єднання фермерських господарств «Еліта» мало 51 % акцій. Андрій теж отримав пропозицію продати свої акції. Безумовно, відповіддю була відмова. А от приятель, з яким до цього часу були партнерами і мали в сукупності блокуючий пакет (36 %), поступився акціями. Можливості впливу скоротилися. В розпорядженні були лише 20 відсотків, якщо враховувати акції сина.

Вперше новий власник заявив про свої права в день річних зборів акціонерів. Андрій Демент чекав цього моменту і розуміючи, що співпраця неможлива, цього ж дня передав заяву до правління товариства з проханням звільнити його з посади голови. Рішення було прийнято ним самим, з власних переконань, ніхто ніяким чином не натякав йому на це, не було і особистої неприязні до голови об’єднання фермерських господарств «Еліта». Навпаки, досвідчений керівник був потрібен новому власнику, що тримав контрольний пакет акцій. Але Андрій Демент розумів бажання голови об’єднання фермерських господарств «Еліта» орієнтувати товариство на потреби одного підприємства, хоча і великого (об’єднання фермерських господарств «Еліта» орендувало земельні та майнові паї працівників кількох колишніх колективних сільськогосподарських підприємств). Це фактично означало зникнення
ПАТ Решетилівська «Сільгоспхімія» як самостійної господарської одиниці, звужувало сферу діяльності та перетворювало на елемент натурального господарства.

Збори прийняли заяву до розгляду і прохання Андрія Демента задовольнили. Питання вибору нового голови правління збори не вирішили, право призначити тимчасово виконуючим обов’язки голови правління делегували наглядовій раді.

Нова наглядова рада була обрана на цих же зборах. Членами ради стали:

голова наглядової ради – власник, голова об’єднання фермерських господарств «Еліта»;

заступник голови наглядової ради – акціонер Андрій Демент;

члени наглядової ради – два заступники голови об’єднання фермерських господарств «Еліта», що не були акціонерами і не мали доручень на представництво прав інших акціонерів;

працівник підприємства, що тримав 1 % акцій.

Наглядова рада цього ж дня призначила тимчасово виконуючим обов’язки голови правління - головного інженера ПАТ Решетилівська «Сільгоспхімія».

Через два місяці наглядова рада призначила виконуючим обов’язки голови правління іншу людину. А ще через два місяці вона скликала позачергові збори акціонерів. Обидва рішення нова наглядова рада приймала за відсутності члена ради Андрія Демента, якого не запрошували.

Позачергові збори акціонерів були оголошені першого червня 2012 року. Оголошення в місцевій пресі та листи, що були розіслані акціонерам зазначали, що реєстрація відбудеться з 800 до 945, збори розпочнуться об 1100.

Андрій Демент надіслав до організаційної комісії заяву на реалізацію свого права проведення контролю за реєстрацією акціонерів і проведенням зборів та про включення його представника до мандатної комісії. Доручення на представництво Андрій дав сину.

В день проведення зборів Сергій прибув до місця здійснення реєстрації
о 755. Але з’ясувалось, що на цей момент реєстраційна комісія розпочала свою роботу і два акціонери вже були зареєстровані. Ці акціонери в сукупності мали 1,5 % акцій. На 945 ранку була зареєстрована деяка кількість акціонерів, що володіли 7,5 % акцій, на 1035 – кількість акціонерів, що володіли 58,5 %, на 1120 зареєструвалися власники 60,01 % акцій.

Оскільки більшість акціонерів були відомі членам мандатної комісії особисто, ніхто не згадував про пред’явлення паспортів під час реєстрації. П’ятеро прибули на збори акціонерів за дорученнями. У представників двох осіб, що мали в сукупності 0,3 % акцій, доручення були засвідчені нотаріусом, інші троє (0,3 % акцій) мали доручення, завірені виконуючим обов’язки голови правління, інженером ПАТ Решетилівська «Сільгоспхімія».

Позачергові збори акціонерів розпочалися о 1155. Перш за все було зачитано протокол реєстраційної комісії, в якому Сергій, як член реєстраційної комісії і спостерігач акціонера Андрія Демента, зазначив свою особливу думку, про те, що збори слід вважати недійсними. Даний висновок було проігноровано. Натомість, було підняте питання про зміну порядку денного для прийняття рішення про продовження проведення реєстрації до 1120. Дане рішення прийняли більшістю голосів.

Позачергові загальні збори відбулися, всі питання оголошеного порядку денного розглянуті. Одним з рішень загальних зборів було обрання нового голови правління.

Сергій спробував реалізувати права батька і звертався, як його представник, до територіального відділення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з проханням перевірити чинність подій
першого червня 2012 року. Чіткої відповіді не було.

Андрій Демент ніяк не шкодує про крок, здійснений ним пів року назад. Він знає – сьогоднішній голова правління не вирішує самостійно жодного більш-менш важливого питання. Працюючи в районній державній адміністрації, Андрій Демент має де прикласти свої здібності. Та доля рідного підприємства, керівником якого він був і співвласником якого планує залишатись, і тепер йому не байдужа.

Сергій відчував це і розумів, що має діяти далі. Запрошення на чергові загальні збори ПАТ Решетилівська «Сільгоспхімія» лежало на столі і давало йому нагоду ще раз особисто вивчити та оцінити ситуацію в товаристві. Правління запрошувало акціонерів затвердити баланс підприємства на 2013 рік, який незабаром завершувався. Питання, що турбували Сергія, тепер набули конкретних форм. Потрібно було лише обміркувати можливі дії і обрати кращий варіант.

Питання до ситуації:

1. Як можна оцінити ситуацію, в якій опинився колишній голова правління ПАТ Решетилівська «Сільгоспхімія»?

2. Чим характеризуються зміни корпоративної культури з появою нового власника?

3. Чим міг аргументувати Сергій свою особливу думку, внесену в протокол мандатної комісії?

4. Як можна прогнозувати подальші дії акціонера Сергія Демента?

5. Як має товариство показати спільноті та інвесторам свій рівень корпоративного управління та повагу до прав і законних інтересів інвесторів, щоб повернути прихильність сьогоднішніх акціонерів, а, в перспективі, залучити нових?

 

Нормативні акти:

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. (в редакції Закону України від 06.11.2012 р.) // Офіційний вісник України. – 2012. – № 89. –
Ст. 3596.

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. (в редакції Закону України від 06.11.2012 р.) // Офіційний вісник України. – 2012. – № 91. –
Ст. 3668.

3. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р.
(в редакції Закону України від 19.06.2012 р.) // Урядовий кур'єр від 11.07.2012. – № 121.

4. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. (в редакції Закону України від 07.07.2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 7. – Ст. 53.

5. Закон України «Про банки та банківську діяльність» від
7 грудня 2000 р. (в редакції Закону України від 16.10.2012 р.) // Офіційний вісник України. – 2012. – № 93. – Ст. 3767.

6. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від
23 лютого 2006 р. (в редакції Закону України від 04.07.2012 р.) // Офіційний вісник України. – 2012. – № 60. – Ст. 2408.

7. Закон України «Про депозитарну систему України» від 6 липня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 76. – Ст. 3066.

8. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30 жовтня 1996 р. (в редакції Закону України від 06.09.2012 р.) // Офіційний вісник України. – 2012. – № 76. – Ст. 3075.

9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств зі змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства» від 11.09.1996 р. № 1099 (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2012 р.) // Офіційний вісник України. – 2012. – № 50. – Ст. 1964.

10. Типовий статут відкритого акціонерного товариства, створеного шляхом корпоратизації державного підприємства, яке не підлягає приватизації. Затв. наказом Фонду державного майна України, Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України від 28.09.2004 р. № 2007/363; зареєстровано в Мінюсті України 20.10.2004 р. № 1346/9945.

Література:

1. Євтушевський В. А. Основи корпоративного управління: навч. посіб. / В. А. Євтушевський. – К.: Знання-Прес, 2002. – 317 с.

2. Кибенко Е. Р. Корпоративное право: учебное пособие / Е. Р. Кибенко. – Харьков: Эспада, 1999. – 480 с.

3. Корпоративный менеджмент: опыт России и США / Шеин В. И., Жуплев А. В., Володин А. А. – М.: ОАО «Типография «НОВОСТИ», 2000. –
280 с.

4. Корпоративне управління та фінансовий менеджмент: Ситуаційні вправи: навч. посіб. / Упоряд.: О. І. Сидоренко, П. С. Редько. – К.: Навч. метод. центр «Консорціум із удоскон. менеджмент-освіти в Україні», 2004. – 149 с.

5. Щербина В. С. Господарське право України: навч. посіб. / В. С. Щербина. – К.: Атіка. – 1999. – 336 с.

 

Практичне заняття 6. Статус акціонера та його захист

 

Навчальні цілі: з’ясувати статус акціонера, зокрема обов’язки, відповідальність та права, а також можливості захисту останніх.

Розвиваючі цілі: розвинути уміння оперувати нормативною базою для захисту прав акціонерів.

Виховні цілі: гідне ставлення до себе; високе усвідомлення громадського обов’язку, нетерпимість до порушень громадського порядку; чесність і правдивість, моральна чистота, простота і скромність у громадському та особистому житті; нетерпимість до несправедливості, дармоїдства, нечесності, кар'єризму, користолюбства.

Основні вміння, що одержують студенти під час практичного заняття з даної теми: використовувати знання положень нормативних актів з метою повної реалізації студентами як акціонерами своїх обов’язків, прав та відповідальності.

 

Семінар-нарада

1. Права акціонерів.

2. Захист прав меншості в акціонерному товаристві.

3. Права акціонера та угоди товариства.

4. Способи захисту прав акціонерів.

5. Обов’язки акціонера.

6. Особливості правового статусу засновників акціонерного товариства.

 

 

Контрольні запитання з теоретичного матеріалу:

1. Охарактеризуйте основні права акціонерів на участь в управлінні підприємством.

2. Яким чином права акціонера на інформацію щодо діяльності товариства є обмеженими?

3. В чому полягає право акціонера на вільне розпорядження належними йому акціями?

4. Як саме визначають права акціонера на отримання частки прибутку товариства у формі дивідендів внутрішні положення товариства?

5. Як може бути закріплене в статуті право на акціонера вимагати проведення аудиторської перевірки?

6. Які існують засоби перерозподілу контролю над товариством?

7. Вкажіть засоби захисту прав акціонерів.

8. Як законодавчо визначаються обов’язки акціонера?

9. Які особливості правового статусу засновників акціонерного товариства?

Ситуаційна вправа «БУРЯ У СКЛЯНЦІ» *

Олена Харенко

У справі задіяні

1. Акціонерне товариство – ПАТ «Завод»:

пан Керівний – голова правління;

пан Заступник – член правління;

пан Законник – юрисконсульт;

пані Марія – голова наглядової ради/начальник відділу збуту.

2. Акціонер – ТОВ «Чужинець»:

пан Чужий – директор ТОВ «Чужинець».

3. Реєстратор, який веде реєстр власників іменних цінних паперів
ВАТ «Завод»

З чого все почалося

У 2012 році серед акціонерів ВАТ «Завод» з’явилася нова особа
ТОВ «Чужинець», яке придбало в інших акціонерів тридцятивідсотковий пакет акцій ПАТ «Завод». Після того, як Реєстратор вніс до реєстру відомості про
ТОВ «Чужинець», новий акціонер одразу зайняв активну позицію – попросив надати йому загальну інформацію про товариство, копію статуту, річні та квартальні звіти за останні 3 роки, а також протоколи засідань органів управління за останні кілька років.

Слід зазначити, що перед цим керівництво ПАТ «Завод» подібних прохань від акціонерів не одержувало. Щороку перед загальними зборами
ПАТ «Завод», додержуючись вимог законодавства, пропонувало всім акціонерам ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним. Отже, під час підготовки до зборів акціонери, що мали інтерес, могли підійти до правління та отримати необхідну інформацію з питань, включених до порядку денного.

Не дивлячись на безпрецедентність заявленої акціонером вимоги, керівництво ПАТ «Завод», прагнучи встановити добрі стосунки з новим акціонером, вирішило задовольнити його вимогу у повному обсязі. Для цього були підготовлені копії усіх запитаних документів і голова правління
ПАТ «Завод» пан Керівний запросив на зустріч директора ТОВ «Чужинець» пана Чужого.

Перед зустріччю пан Керівний трохи непокоївся, адже на кількох сусідніх підприємствах він спостерігав ситуації, коли з’являвся новий крупний акціонер, який «ставив палки у колеса» керівництву і через деякий час прибирав до рук активи підприємства.

На зустрічі, що відбулася між головою правління і новим акціонером, пану Чужому було передано копію статуту, річної та квартальної звітності, протоколів загальних зборів, правління і наглядової ради за 3 роки. Крім того, пан Керівний розповів історію підприємства, пояснив специфіку виробництва, проблеми трудового колективу тощо. Під час розмови торкнулися питань управління підприємством, його керівних органів, і пан Чужий спитав чи не можна познайомитися з головою наглядової ради. Нажаль, це знайомство не відбулося, оскільки у той день голова наглядової ради пані Марія була у відрядженні (вона працює на підприємстві начальником відділу збуту).

Загалом за результатами зустрічі сторони виглядали задоволеними, і пан Керівний заспокоївся – йому і його підприємству нічого не загрожує.

Ситуація 1. АКЦІОНЕР ЗВЕРТАЄТЬСЯ ДО ПРАВЛІННЯ

Минуло кілька місяців після тієї зустрічі, коли на адресу правління
ПАТ «Завод» надійшов лист від ТОВ «Чужинець» за підписом пана Чужого. У цьому листі ТОВ «Чужинець» вимагало від правління у найближчий час скликати позачергові загальні збори ПАТ. До порядку денного зборів акціонер вимагав включити 2 питання:

1. Внесення змін та доповнень до статуту товариства.

2. Відкликання голови та членів правління.

Отримавши листа, голова правління замислився, адже за всю історію підприємства ніхто з акціонерів ніколи не ставив подібних вимог. Товариство кожного року у березні проводило загальні збори, на які з’являлися майже всі акціонери, щоб проголосувати за виплату дивідендів і вирішити інші питання. Чому раптом треба проводити позачергові збори та ще й з таким дивним, навіть «ворожим», порядком денним? Пан Керівний не знайшов відповіді на це питання і вирішив порадитися з колегами. Копія листа «Чужинець» була роздана всім членам правління з проханням наступного ранку з’явитися до голови правління для обговорення.

Наступного дня у кабінеті голови відбулося засідання правління, на якому мало розгляд єдине питання: що робити з листом ТОВ «Чужинець». На засідання запросили юрисконсульта підприємства пана Законника, який пояснив всім присутнім, що згідно із Законом «Про акціонерні товариства» акціонери, які володіють у сукупності 10 і більше відсотками простих акцій, мають право вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 10 днів правління не виконало цієї вимоги, вони можуть скликати загальні збори. Юрисконсульт підкреслив, що вимоги
ТОВ «Чужинець» є незаконними, оскільки ТОВ є акціонером ПАТ «Завод» і володіє 30 % голосів, а ті питання порядку денного, які пропонує
ТОВ «Чужинець», належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законодавством і статутом ПАТ «Завод».

Усвідомивши серйозність ситуації, присутні на засіданні члени правління почали шукати виходу з неї. Пригадали, з чого починалися стосунки акціонера з товариством, як він вимагав надати всю інформацію і документацію. Один із членів правління пан Заступник і висловив незадоволення тим, що акціонеру тоді дали статут: «Очевидно, він знайшов в статуті якісь помилки, і тепер ми мусимо їх виправляти. Не треба було йому взагалі їх давати». Решта схвально захитали головою. Тоді пан Керівний нагадав усім, що коли акціонер звернувся з проханням надати йому статут, правління вирішило дати йому копію статуту разом з іншими документами.

До розмови втрутився пан Законник, який сказав, що акціонерам не можна відмовляти, коли вони просять ознайомитися із статутом. На питання пана Заступника: «А в якому законі записано?», юрисконсульт точної відповіді не дав. Натомість він запевнив присутніх у тому, що якщо навіть ТОВ «Чужинець» звернулося до найкращих адвокатів, ті вони все одно не змогли знайти у статуті ПАТ «Завод» жодної помилки, оскільки нова редакція статуту готувалася дуже довго і дуже ретельно, кожне положення статуту обговорювалося на засіданні правління і вичитувалося юрисконсультом. На загальних зборах нова редакція статуту затверджена майже одностайним рішенням акціонерів, процедура проведення зборів чітко дотримана. Отже, боятися немає чого.

Але пан Керівний знав, чого він боявся. Новий акціонер навряд чи хоче скликати позачергові збори, щоб виправити допущені в статуті помилки. Скоріше за все зміни і доповнення представляють собою перерозподіл компетенції органів управління, зміну порядку прийняття рішень, обмеження повноважень правління або щось подібне. Якщо так, то залишається лише сподіватися, що на зборах не набереться необхідної кількості голосів для внесення змін до статуту.

Один із членів правління запропонував організувати зустріч з паном Чужим і з’ясувати, як саме він хоче змінити або доповнити статут. Але ця пропозиція потонула у вигуках «Зміна статуту – це не найстрашніше», «Він вимагає замінити правління», «Він хоче призначити правління із своїх людей». Засідання правління перетворилося на мітинг, де кожен хотів висловити своє обурення. Голова правління оголосив перерву на 15 хвилин.

Під час перерви голова правління думав про те, чому так сталося, і як йому уникнути долі його «сусідів» – підприємств, які стали здобиччю нових власників. Треба щось вирішувати. По настрою колег у його кабінеті було зрозуміло, що ніхто не хоче виконувати вимогу ТОВ «Чужинець» і скликати збори. Але пан Законник сказав, що акціонер подав вимогу цілком законно. Як же тепер законно її відхилити?

Пан Керівний порадився з юрисконсультом, і після перерви закликав присутніх офіційно обговорити лист ТОВ «Чужинець» і результати обговорення оформити протоколом. У результаті обговорення правління занесло до протоколу своє рішення: норми статуту ПАТ «Завод» відповідають чинному законодавству. Статут був затверджений у новій редакції загальними зборами акціонерів у минулому 2011 році, він не потребує внесення змін та доповнень. У зв’язку з цим ТОВ «Чужинець» неправомірно вимагає розглянути на загальних зборах питання про внесення змін та доповнень до статуту.

Органи управління ПАТ «Завод» (правління, наглядова рада, ревізійна комісія) були обрані на загальних зборах акціонерів 2 роки тому. Згідно із статутом строк повноважень органів управління становить 3 роки. Тобто, особи, обрані до складу цих органів, повинні виконувати свої обов’язки ще на протязі одного року. Отже, вимога ТОВ «Чужинець» про відкликання голови та членів правління на позачергових зборах є неправомірною.

Запропонований акціонером порядок денний суперечить нормам законодавства та статуту ПАТ «Завод», у зв’язку з чим вимога про скликання позачергових загальних зборів не підлягає задоволенню.

Протокол підписали усі присутні і пан Керівний приготувався видати його пану Чужому як тільки той з’явиться. І хоча юрисконсульт радив надіслати пану Чужому лист із відповіддю, пан Керівний вирішив почекати і передати протокол правління «з рук в руки».

Протягом наступних 3-ох тижнів голова правління чекав, коли пан Чужий зателефонує або прийде за відповіддю, але від ТОВ «Чужинець» нічого не було чути. Тим часом пан Керівний у вільний від роботи час вивчав добірку законодавчих актів, які регулюють права акціонерів та порядок діяльності акціонерного товариства, що за його наказом підготував пан Законник.

Питання до Ситуації 1:

1. Як би Ви діяли на місці правління ПАТ «Завод» в описаній ситуації?

2. Чи правильно вчинило правління, коли на вимогу ТОВ «Чужинець» надало йому копію статуту та інших документів?

3. У якому порядку має розглядатися вимога акціонера про скликання позачергових загальних зборів?

4. Чи міг голова правління самостійно вирішувати, що робити з листом акціонера, чи потрібно було скликати засідання правління і спільно вирішувати це питання?

5. Чи є обов’язковою/доцільною участь у засіданнях правління юрисконсульта та інших осіб, окрім голови та членів правління? Якщо так, то кого ще слід запросити на засідання?

6. Як ТОВ «Чужинець» мало дізнатися про прийняте правлінням рішення?

7. Чи законною була вимога акціонера про скликання позачергових загальних зборів? Чи правомірно правління відмовило акціонеру у задоволенні його вимоги?

8. Чи може правління своїм рішенням визначити, що статут не потребує внесення змін та доповнень?

9. Чи можливе дострокове відкликання членів органів управління товариства?

10. Чи правильно акціонер сформулював друге питання порядку денного?

11. Чи передбачені законодавством випадки, у яких правління має право задовольняти вимогу акціонера, який володіє 10 і більше відсотків простих акцій про скликання позачергових зборів?

Завдання до Ситуації 1:

Для 1 групи: Від імені акціонера ТОВ «Чужинець» скласти лист з вимогою про скликання позачергових зборів ПАТ «Завод» (з посиланням на норми законодавства).

Для 2 групи: Скласти протокол засідання правління ПАТ «Завод» про розгляд вимоги ТОВ «Чужинець» про скликання позачергових зборів.

 

Ситуація 2. АКЦІОНЕР ЗВЕРТАЄТЬСЯ ДО НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Через кілька тижнів після того засідання до кабінету пана Керівного, постукавши, зайшов начальник відділу збуту пані Марія, тримаючи у руках конверт.

«Проходь, доню, сідай. Щось трапилось?» – запитав пан Керівний.

«Тату, я щойно отримала листа, у якому акціонер вимагає скликати позачергові загалі збори. Що мені з цим робити?».

Голова правління подивився на конверт – це був лист від
ТОВ «Чужинець».

У листі було написано, що ТОВ «Чужинець» звертається до голови наглядової ради ПАТ «Завод» у зв’язку з тим, що правління ПАТ «Завод» у
20-ти денний термін не виконало вимогу цього акціонера про скликання позачергових загальних зборів акціонерів. Тому ТОВ «Чужинець» просить наглядову раду ПАТ «Завод» вжити усіх можливих заходів д скликання позачергових зборів з наступним порядком денним:

1. Внесення змін та доповнень до статуту товариства.

2. Відкликання голови та членів правління.

«Коли у нас наступне засідання наглядової ради?» – запитав пан Керівний.

«Згідно із статутом ми маємо збиратися раз на три місяці. Наступне засідання буде через місяць» – відповіла папі Марія.

«Думаю, що чекати місяць не варто, треба діяти оперативно» – вирішив пан Керівний.

Голова правління викликав до себе пана Заступника і показав йому листа. Той прочитав лист і запитав: «Будемо збирати правління?»

«Ні. Будемо давати відповідь на цей лист. Марія, – звернувся пан Керівний до дочки, – бери ручку, сідай і пиши».

Спільними зусиллями пан Керівний і пан Заступник надиктували текст листа, у якому голова наглядової ради ПАТ «Завод» у відповідь на лист акціонера ТОВ «Чужинець» повідомляє про те, що наглядова рада не може вжити заходів для скликання загальних зборів акціонерів, оскільки скликання зборів (як чергових, так і позачергових) є компетенцією не наглядової ради, а правління. Тому наглядова рада пропонує акціонеру для вирішення усіх питань звертатися до голови правління ПАТ «Завод» пана Керівного. Крім того, до відома акціонера доводиться, що скликати позачергові збори зараз недоцільно, оскільки через декілька місяців будуть проводитися чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Завод». Наступного ж дня ця відповідь була направлена акціонеру рекомендованим листом.

На додаток до цього пан Керівний вирішив окремим рекомендованим листом направити директору ТОВ «Чужинець» той протокол засідання правління, у якому було відхилено вимогу акціонера про скликання позачергових зборів.

Питання до Ситуації 2:

1. Чи правильно вчинив акціонер, коли звернувся до наглядової ради?

2. Чи захистила наглядова рада ПАТ «Завод» інтереси акціонера?

3. Яка роль наглядової ради у скликанні позачергових загальних зборів?

4. Які заходи могла здійснити наглядова рада на вимогу акціонера?

5. Охарактеризуйте відносини між правлінням та наглядовою радою
ПАТ «Завод» та їх спільні дії щодо розгляду вимоги акціонера.

Ситуація 3. АКЦІОНЕР ДІЄ САМОСТІЙНО

Була середина зими. Голова правління сидів у себе в кабінеті і думав, про те, що через кілька днів вже починається весна, а наприкінці квітня
ПАТ «Завод» завжди проводить річні загальні збори акціонерів. «Треба буде подивитися на календар і визначитися із датою зборів», – подумав пан Керівний.

Його роздуми перервав телефонний дзвінок. Телефонував Реєстратор, який розповів про те, що до нього звернулося ТОВ «Чужинець», яке хоче скликати позачергові збори ПАТ «Завод». ТОВ «Чужинець» попросило Реєстратора за відповідну плату допомогти надіслати всім акціонерам повідомлення про збори та здійснити інші необхідні заходи. За словами Реєстратора, він вже підготував всі необхідні документи і завтра буде надсилати акціонерам повідомлення про те, що 15 березня цього року відбудуться позачергові загальні збори ПАТ «Завод», що скликаються акціонером, який володіє 10 % і більше відсотками простих акцій. Також завтра у засобах масової інформації має вийти оголошення про скликання зборів. Реєстратор уточнив, що на порядок денний зборів винесено два питання: про внесення змін до статуту та про відкликання голови та членів правління.

Одразу після дзвінка голова правління терміново зібрав членів правління для того, щоб повідомити одержану інформацію. Правління обговорило ситуацію і вирішило, що у зв’язку з такими діями акціонера необхідно прискорити проведення річних загальних зборів ПАТ «Завод».

Наступного дня, як і говорив Реєстратор, у місцевій газеті та в одній із центральних газет з’явилися повідомлення про те, що ТОВ «Чужинець», яке є акціонером ПАТ «Завод», скликає 15 березня позачергові загальні збори
ПАТ «Завод», на яких будуть розглядатися питання про внесення змін та доповнень до статуту та відкликання голови та членів правління.

Через кілька днів в цих же газетах були надруковані оголошення, якими правління ПАТ «Завод» повідомляло акціонерів про те, що 20 березня цього року відбудуться чергові загальні збори акціонерів ПАТ. До порядку денного цих зборів, окрім звичних питань і затвердження звітів органів управління, про виплату дивідендів та ін., були включені питання про внесення змін та доповнень до статуту та про переобрання голови та членів правління.

Правління ПАТ «Завод» міркувало наступним чином:

По-перше, скоріше за все, на позачергових зборах не буде кворуму: адже на ці збори не прийде жоден з членів правління, які разом володіють певним пакетом; а для того, щоб на збори пішли деякі акціонери-працівники, можна провести серед них «роз’яснювальну роботу».

По-друге, навіть якщо кворум буде, акціонеру ще треба буде переконати інших голосувати зміни до статуту та зміни у складі правління.

А «козир» правління полягав у тому, що навіть у разі, якщо на позачергових зборах наявності кворуму будуть прийняті позитивні рішення з питань порядку денного (внести зміни до статуту і відкликано правління), то через п’ять днів, коли на чергових зборах будуть розглядатися ті самі питання, можна буде прийняти протилежні рішення.

На ПАТ «Завод» почалася підготовка до зборів...

Питання до Ситуації 3:

1. Дайте характеристику діям акціонера та правління «ПАТ «Завод».

2. У яких випадках і в якому порядку скликаються позачергові загальні збори?

3. Як реєстратор може допомогти акціонеру, який сам скликає позачергові загальні збори.

4. Оцініть правильність «міркувань» правління.

Завдання до Ситуації 3:

Для 1 групи: Скласти від імені акціонера – ТОВ «Чужинець» повідомлення про скликання позачергових загальних зборів.

Для 2 групи: Скласти від імені правління ПАТ «Завод» повідомлення про скликання чергових загальних зборів.

 

Нормативні акти:

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. (в редакції Закону України від 06.11.2012 р.) // Офіційний вісник України. – 2012. – № 89. –
Ст. 3596.

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. (в редакції Закону України від 06.11.2012 р.) // Офіційний вісник України. – 2012. – № 91. –
Ст. 3668.

3. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р.
(в редакції Закону України від 19.06.2012 р.) // Урядовий кур'єр від 11.07.2012. – № 121.

4. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. (в редакції Закону України від 07.07.2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 7. – Ст. 53.

5. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14 травня 1992 р. (в редакції Закону України від 22.12.2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 32-33. – Ст. 413.

6. Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. (в редакції Закону України від 03.07.2012 р.) // Офіційний вісник України. – 2012. – № 61. –
Ст. 2471.

7. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від
11 січня 2001 р. (в редакції Закону України від 05.07.2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 5. – Ст. 36.

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 9.09.1993 р. № 611 «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» // ЗП Уряду України. – 1993. – № 12. – Ст. 269.

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2000 р. № 791 «Про управління корпоративними правами держави» (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 р.) // Офіційний вісник України. – 2012. –
№ 59. – Ст. 2378.

 

Література:

1. Грідчіна М. В. Корпоративні фінанси (зарубіжний досвід і вітчизняна практика): навч. посіб. / М. В. Грідчіна. – К.: МАУП, 2002. – 232 с.

2. Євтушевський В. А. Основи корпоративного управління: навч. посіб. / В. А. Євтушевський. – К.: Знання-Прес, 2002. – 317 с.

3. Задихайло Д. В. Корпоративне управління: навч. посіб. / Задихайло Д. В., Кібенко О. Р., Назарова Г. В. – Х.: Еспада, 2003. – 668 с.

4. Кибенко Е. Р. Корпоративное право: учебное пособие / Е. Р. Кибенко. – Харьков: Эспада, 1999. – 480 с.

5. Корпоративне управління та фінансовий менеджмент: Ситуаційні вправи: навч. посіб. / Упоряд.: О. І. Сидоренко, П. С. Редько. – К.: Навч. метод. центр «Консорціум із удоскон. менеджмент-освіти в Україні», 2004. – 149 с.

6. Штерн Г. Ю. Корпоративне управління: навч. посібник для студентів спеціальності 8.050201 «Менеджмент організацій» / Г. Ю. Штерн. – Харків: ХНАМГ, 2009. – 278 с.

ТЕМА 4.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.159.8 (0.033 с.)